Genealogie Soeters

Fragment genealogie Maria Wils
Haar 6 relaties, 9 kinderen en kleinkinderen

Andries Wils(t), j.m., gedoopt ca 1685 …………….., soldaat 1717-1720 VOC, kwartiermeester 1741-1745 VOC, begraven 8 september 1750 te Delft (Oude Kerk) St. Joris Gasthuis, o.trouwt/trouwt (pro deo in de Gasthuijskerk) 8/23 juli 1713 te Delft  Jacoba/Koba van der Stege(n)/Steege(n)/Steeve, j.d., gedoopt 19 september 1686 te Delft, getuige Margrieta Jacobs Perreket, begraven 23 april 1751 te Delft (Oude Kerk) St. Annastraat, dochter van Pieter van der Steegen en Marija van der Pijl.

VOC, gegevens van Andriss Wils uit Delft.
Gegevens van de vaart. Schip: Samson. Kapitein: Jan Kopersluis.
Kamer: Delft. Vertrek:
25 april 1717 te Goeree. Aankomst: 21 augustus 1717 te Kaap. Vertrek: 25 september 1717 te Kaap. Aankomst: 14 december 1717 te Batavia.
Gegevens van de terugvaart.
Kamer: Zeeland. Vertrek: 21 november 1719 te Ceylon. Aankomst: 17 februari 1720 te Kaap. Vertrek: 19 april 1720 te Kaap. Aankomst: 6 augustus 1720 te Rammekens.

Uit dit huwelijk: 

1. Maria/Marij Wils/Wilts, gedoopt ……… (mogelijk tussen 23 juli 1713 en augustus 1716 gezien de zwangerschapsperiode van Jacoba en doopdatum van Heinderick Wils op 8 juni 1717), begraven 12 januari 1765 te Delft. 

Onder A t/m E volgen 5 relaties van Maria Wils. Voor haar 6e relatie zie Genealogie Soeters.

A.  Martijnis van der Blonk, gedoopt ……………., overleden voor 1739 ??, zoon van …………………………

Uit deze relatie:

1. Cornelis van der Blonk, gedoopt 19 april 1736 te Delft, getuigen Andries Wils en Maria van der Stege, overleden/begraven 5/7 mei 1781 te Leiderdorp (van Leijden g.d.), trouwt 23 september 1763 te Stompwijk Alida Campes(e)(n)/Kampes(e)(n)/Kampers(e)(n), gedoopt … …  ca 1744 te Leiden, begraven tussen 31 december 1796 en 7 janauri 1797 te Leiden, dochter van ……………………………………..
Uit dit huwelijk:
a. Jacobus van der Blonk, gedoopt 30 januari 1765 te Leiden, getuige Ariaantje Wils.
b. Agnieta Johanna van der Blonk, gedoopt 12 februari 1767 te Leiden, getuige Agnieta Holle en Jan George Holle.
c. Adriana Geertruida van der Blonk, gedoopt 15 oktober 1769 te Leiden, getuige Adriana Wils.

B.  Christoffel Vogtmeijer, gedoopt ………………., matroos, overleden 2 februari 1740 op VOC schip Delfland tussen Batavia en Kaap de Goede Hoop, zoon van …………………………………………..
Christoffel vertrok met het schip Delfland op 7 april 1739 vanuit Goeree naar Batavia.

Uit deze relatie:

1. Kristijntje/Christina Voegt Meijer/Vogtmeijer/Vogtmeyer, gedoopt 22 december 1739 te Delft, getuigen Andries Wels en Alida Sel, overleden 14 mei 1816 te Delft, getuigen Dirk Regenboog, 67 jaar, geweermaker, Hendrik van Aalst, 49 jaar, schoenmaker, o.trouwt/trouwt 26 september/11 oktober 1778 te Delft (Oude Kerk) Pieter Wijnan(d)(s) Roos, gedoopt 13 juli 1734 te Delft, getuigen Daniel van der Gag en Cornelia Gout, verwer, overleden 31 janauri 1813 te Delft, zoon van Coenraat Roos en Johanna van den Berg.
Uit dit huwelijk:
a. Koenraat Roos, gedoopt 8 augustus 1779 te Delft, 
b.
Neeltje Roos, gedoopt 9 mei 1782 te Delft, getuige Neeltje Brasem.


C.  Willem van der Mast, gedoopt 20 februari 1720 te Delft, hooploper 1737-1742 op VOC schip Patmos en Ruyven, bootsgezel 1743-1744 op VOC schip de Hoop en Strijen, overleden na maart 1744 tussen Batavia en Kaap, zoon van Jilles van der Mast en Dorothea Baron.
Willem vertrok met het schip de Hoop op 10 mei 1743 vanuit Goeree naar Batavia. Willem is op de terugweg met het schip Strijen na maart 1744 vergaan tussen Batavia en Kaap.

Uit deze relatie:

1. Willemijntje van der Mast, gedoopt 12 november 1743 te Delft, getuige Margrietje Wils, begraven baarkind 20 februari 1748 te Delft (Oude Kerk)

D.  Willem de Visser, gedoopt 16 juli 1719 te Delft, getuigen Arij van der Meulen, Anna Stoffels, Cornelia van Os, overleden voor juni 1748 ??, zoon van Willem Hendrickse de Visser en Neeltie Hendricks van der Meulen.
In de geboorteacte van Maria de Visser staat als vader Willem de Visser en in de overlijdensacte Jan de Visser.

Uit deze relatie: 

1. Maria/Marijtje (de) Visser, gedoopt 10 maart 1746 te Delft, getuige Margrieta Wils, overleden 6 maart 1820 te Leiden, trouwt (1) 17 februari 1775 te Leiden Hendrik Overdijk, gedoopt 9 november 1753 te Leiden, lakenwerker, begraven 2 november 1780 te Leiden (28 jr), zoon van Michiel Overdijk en Hester de Koning; relatie ca 1782 te Leiden met Elias Bom(me)li, gedoopt 7 maart 1754 te Berg, Thurgau, Zwitserland, soldaat, overleden 1794 te Zwitserland, zoon van Isaac Bommeli en Magdalena Saameli; trouwt (2) 4 mei 1787 te Leiden, getuigen Alida Kamperse en Maria Overdijk, moeij, Christiaan Hengelken(k)(t)/Engelkin(k)(g), gedoopt 23 augustus 1739 te Leiden, begraven tussen 28 juni en 5 juli 1800 te Leiden/Papegaaijs Bolwerk, zoon van Gerret Hengelkent en Catrijn Monfiest/Catharina Moffie.
Uit het eerste huwelijk: (alle kinderen zijn overleden)
a. Hester Overdijk, gedoopt 18 februari 1776 te Leiden, getuigen Willemina van den Toorn en Dirk Regenboog.
b. Cornelis Overdijk, gedoopt 20 april 1777 te Leiden, getuigen Alida Campesen en Cornelis van der Blonk.
c. Alida Overdyk, gedoopt 11 juni 1778 te Leiden, getuigen Alida Campesen en Cornelis van der Blonk.
d. Cornelis Overdijk, gedoopt 4 juni 1780 te Leiden, getuige Adriana Wels.
Uit de relatie:
e. Elias Bomli, gedoopt 19 oktober 1782 te Leiden, getuigen Pieter Regenboog en Alida van Rijn.
Uit het tweede huwelijk:
f. Christina Engelkink, gedoopt 31 mei 1789 te Leiden, getuigen Willemijntje Engelkink en Hendrik Voskuil.
g. Elisabeth Engelkin, gedoopt 21 september 1791 te Leiden, getuigen Hendrik Voskuil en Wilemijntje Engelkin.

E.  Johannis (Jan) van den Toor(e)n, gedoopt 5 februari 1713 te Delft, varensgezel, overleden voor 21 juni 1750 op zee, plaats waar niet bekend (in overlijdensacte 1829 Willemina), zoon van Gerrit Jansz van den Toorn en Josina Simonsdr van West.  (bij doop Willemijntje staat vermeld onder zijn naam “na(ar) oostindien”, mogelijk met VOC)

Uit deze relatie:

1. Willemijntje/Willemina/Wilhelmina van den Toor(e)n, gedoopt 18 februari 1749 te Delft, getuige Gerretje Wils, overleden 16 maart 1829 te Delft, trouwt 17 februari 1773 te Delft Dirk Regenboog, gedoopt 29 december 1748 te Delft, sjouwer aan Slands magazijnen, geweermaker, overleden 29 januari 1825 te Delft, zoon van Pieter Regenboog en Johanna Koeleweij.
Uit dit huwelijk:

a. Pieter Regenboog, gedoopt 4 juli 1773 te Delft, getuige Maria de Visser.
b.
Jacoba Regenboog, gedoopt 24 juni 1777 te Delft, getuige Adriana Wils
c.
Johanna Maria Regenboog, gedoopt 4 november 1779 te Delft, getuige Gerretje Soeters.
d. Dirk Regenboog, gedoopt 15 januari 1782 te Delft, getuige Zuzanna Regenboog.
e. Dirk Regenboog, gedoopt 29 mei 1785 te Delft, getuige
Gerritje Zoeters.
f. Christina Regeboog, gedoopt 19 juli 1787 te Delft, getuige Gerritje Zoetens.
g. Jonas Regenboog, gedoopt 1 november 1791 te Delft, getuige Zusanna Regenboog.


Vervolg kinderen Andries Wils:

2. Heinderick Wils, geboren/gedoopt 6/8 juni 1717 te Delft (NH Oude Kerk), getuigen Henderickie van der Steege, Pieter van Ockenburg en Kneelia van der Schoot, begraven kind van Jacoba van der Stegen 8 augustus 1717 te Delft (Nieuwe Kerk) buiten de Ketelpoort op het kerkhof sm(ergens).

3. Margrietje/Margreta Wil(t)s/Wiets, gedoopt 9 juni 1721 te Delft (NH Gasthuijskerk) getuigen Geertruij van der Steege en Jacoba Hulsthorst, begraven ……………….……, o.trouw/ trouwt (1) 19 juli/3 augustus 1749 te Delft (Gasthuijskerk) Matthijs/T(h)ijs Simon(s)/Sijmon(d)s, gedoopt ……………..…… te Deventer, bosschieter, overleden 23 november 1754 op VOC schip Lapienenburg van Texel op weg naar de Kaap, zoon van ………………………………….…… en Elsje Dirks uit Amsterdam; o.trouwt/trouwt (2) 15 november 1760/29 maart 1761 te Delft (Gasthuijskerk) Anthonij Trouwers/Antoni Troeger uit Tijrol, weduwnaar, gedoopt ……….. te Tijrol, (wonende  'S Hage, van de Roomse Religie), sergeant onder de Compagnie Invalides van den Capiteijn Provost (Prevost), Guarnisoen houdende te Delft, begraven …………….…………………, zoon van ……………………………………

4. Arijaantje/Adriana Wiels/Wils/Wels, gedoopt 26 oktober 1727 te Delft, getuigen Cornelis Sel en Arijaantje Heneman, begraven 4 juli 1780 te Delft, Oosteijnde  (Nieuwe Kerk).

Genealogie Soeters

I. Gerrit Soeters/Soetters/Zoeters, gedoopt …………...…….. ca 1720 te ………………., militair, overleden te ‘s Gravenhage, relatie ca 1750 te Delft Maria/Marij/Wils/Wilts, "weduwe" van Martijnis van der Blonk, Christoffel Vogtmeijer, Willem van der Mast, Willem de Visser en Johannis van der Toorn, gedoopt ………….. te Delft ??, begraven 12 januari 1765 (Oude kerk) te Delft (Rietveld), dochter van Andries Wils, soldaat, en Jacoba van der Ste(e)ge(n).

In navolging van Frankrijk poogden de staten van Holland in 1725 een oplossing te vinden voor de zorg voor verminkte en bejaarde militairen door deze in speciale compagnieën onder te brengen.
De Compagnieën (Independent Companies) bestonden elk, met de Officieren, uit twee en vijftig Man. Deeze Invalides neemen de Wagt in Plaatsen van Bezetting.

Tegen het einde van de 18de eeuw komt dikwijls "gepensioneerd soldaat" voor. Na 30 jaar trouwe dienst was er, ook voor de gewone soldaat, een pensioentje weggelegd. Deze sociale primeur was een extra lokkertje voor de arme drommels uit alle streken van Europa. Ook toen behoorde ons land bij de rijksten ter wereld (l'histoire se repête). Maakte de soldaat zijn dertig jaar niet vol dan kreeg hij bij zijn ontslag toch nog een deel van het pensioen. Hij was dan een gegageerd soldaat. Hoewel er geen vakbonden en CAO's waren zorgde de republiek toch goed voor zijn oude en vaak verminkte militairen. Zij werden niet op straat gezet maar mochten, vaak met lichte dienst, hun tijd volmaken. De vijf compagnieën Invaliden vinden we vanaf 1726 in de garnizoenen van Delft, Woudrichem, Naarden, Klundert (1786 Dordrecht) en Woerden (1786 Loevestein). In 1795 werd het korps opgeheven.

Trouwen
Omdat de burgerbevolking zodoende weinig van de soldatengezinnen af wist, had de Staten-Generaal bepaald, dat bij een voorgenomen huwelijk van een 
militair, behalve de gebruikelijke drie huwelijksafkondigingen in de kerk op Zondag, de soldaat ook een concent (briefje) van zijn kapitein moest tonen, waarin deze verklaarde geen bezwaar te hebben tegen het voorgenomen huwelijk. Had de soldaat het concent niet dan ging het huwelijk niet door.

Gezien de aantekeningen bij de dopen van kind 3 en 4, zoals onegt en hoerekint, blijkt dat Gerrit Soeters waarschijnlijk niet getrouwd (geen concent) was met Maria Wils.

Bij het overlijden in 1765 had Mary Wils uit haar 5 relaties, 5 minderjarige kinderen en 1 meerderjarig kind.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Soetters, gedoopt 21 maart 1751 te Delft, getuige Jannetje Pijet, begraven als baarkind 7 april 1755 (Oude kerk) te Delft (St. Annastraat, van de armen).

2. Andrieas Soeters, gedoopt 10 juni 1754 te Delft, getuige Magrita Wils, begraven 20 juni 1754 te Delft (van de armen).

3. Gerrit(je) Soeters/Zoeters, geboren/gedoopt 3/12 oktober 1755 te Delft. (bij de doop staat vermeld: "dopeling onegt"), jd, wonend: Rietveld, overleden 17 april 1823 te Delft (67 jaar, 6 mnd, 14 dg), o.trouwt/trouwt (1) 28 juni/13 juli 1783 te Delft (Gasthuijskerk) Johan (Jan) Lodewijk Godfri(e)d/ Go(o)dvried Strupp/Stroep/Streupp/Stroup/Straub, wed.nr. van Gerritje van Rijk, wonend Geerweg, geboren …………… te ………………….., begraven 19 oktober 1789 te Delft, zoon van ………………………. ; o.trouwt (2) 27 augustus 1791 te Delft Hendrik van Aalst/Alst, jm. wonende in het Agterom, gedoopt 8 januari 1767 te Delft, schoenlapper, overleden 15 januari 1858 te Delft, zoon van Hendrik van Aalst en Maria van Egmond. 

4. Jacobus Zoeters, volgt II. (1760) 

II. Jacobus Zoeters, jm. wonende Vlamingstraat, gedoopt 20 februari 1760 te Delft (bij de doop staat vermeld hoerekint), kuipersknecht 1785, steenhouwersknecht 1823, overleden 31 januari 1834 te Schiedam, o.trouwt/trouwt 7/22 mei 1785 te Delft Neeltje Brasem/Braas(s)em, jd. wonende Vlamingstraat, gedoopt 16 oktober 1763 te Delft, getuigen Andries Smits, Catrina Ooijkaas, overleden 18 juni 1837 te Schiedam, dochter van Hendrik Brasem en Neeltje Hooijkaas/Ooijkaas.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Soeters/Zoeters, gedoopt 21 augustus 1785 te Delft, getuige Grietje Braasem, waschvrouw, overleden 23 april 1854 te Schiedam, trouwt  ca 1810 te Delft Dirk van der Laan, geboren 9 juli 1780 te Schiedam, molenaarsknecht, overleden 14 april 1831 te Schiedam, zoon van Jan van der Laan en Antje/Anna Scheurkogel.

2. Grietjen/Gerritje Soeters/Zoetens/Zoeters, gedoopt 22 juni 1788 te Delft, getuige Grietjen Braasem, overleden 9 januari 1850 te Schiedam, trouwt (1) ca 1821 te ……………... Zijpe ?? Frederik Lensing, gedoopt 19 augustus 1788 te Leerdam, zadelmaker, overleden 2 maart 1830 te Beusichem, zoon van Hermanus Lensing en Adriana Koedam, trouwt (2) 27 januari 1831 te Schiedam Arij van Vijeren, weduwnaar van Willemijntje Prins en Maria Margaretha Breve, geboren 30 juli 1798 te Leidsendam (gem. Stompwijk), brandersknecht, overleden 15 maart 1852 te Schiedam, zoon van Willem van Vijeren en Hillegonda van Dijk.

3.
Hendrik Cornelis Soeters, gedoopt 20 mei 1792 te Leiden (getuige Agnieta Johanna van der Blonk),

4. Jacobus Soeters, volgt III. (1803)

III. Jacobus Soeters, gedoopt 24 april 1803 te Schiedam, kuipersknecht 1830-1849, kuiper, overleden 3 september 1872 te Schiedam, trouwt 11 mei 1823 te Schiedam Gerritje Nels, geboren/ gedoopt 22 januari/15 februari 1804 te Schiedam, dienstbode, overleden 17 september 1888 te Schiedam, dochter van Antje Nels.

In 1830 wonende Broersveld, wijk C, nr 483. In 1836 wonende Heerenstraat, wijk E, nr 100. In 1845 wonende Nieuwe buurt, wijk E, nr 265. In 1849 wonende achter de Teerstoof, wijk F, nr 149.

Het Broersveld


Het Broersveld voor de demping in 1869 gezien vanaf de Lange Kerkstraat


Uit dit huwelijk:

1. Neeltje Soeters, geboren 11 juni 1824 te Schiedam, overleden 1 juli 1824 te Schiedam.

2. Antje Soeters, geboren 18 juni 1825 te Schiedam, naaister, overleden 25 april 1862 te Schiedam, trouwt 8 juli 1847 te Schiedam Jan Zagwijn, geboren 16 februari 1824 te Schiedam, molenaar, overleden 26 november 1866 te Schiedam, zoon van Jan Zagwijn en Geertrui van den Eelaart.

3. Neeltje Soeters, geboren 28 november 1827 te Schiedam, dienstbode, overleden 12 oktober 1896 te  Schiedam, trouwt 15 november 1854 te Schiedam Bastiaan Schoel, geboren 20 april 1835 te Schiedam, molenaar 1854, overleden 30 maart 1884 te Schiedam, zoon van Frederik Schoel en Trijntje van Wamelen.
Onwettig:
a.
Gerritje Soeters, geboren 27 oktober 1851 te Schiedam, overleden 15 december 1851 te Schiedam.

4. Pieter Soeters, volgt IVa. (1830)

5. Jacobus Soeters, geboren 20 juli 1832 te Schiedam, overleden 20 december 1835 te Schiedam.

6. Hendrik Cornelis Soeters, geboren 30 augustus 1835 te Schiedam, overleden 10 september 1835 te Schiedam.

7. Jacobus Soeters, volgt IVb. (1836)  

8. Gerrit Soeters, geboren 15 augustus 1839 te Schiedam, overleden 29 november 1841 te Schiedam.

9. Dirk Soeters, geboren 6 december 1842 te Schiedam, overleden 20 november 1843 te Schiedam.

10. Adrianus Soeters, volgt IVc. (1845)

11. Arij Soeters, volgt IVd. (1849)

IVa. Pieter Soeters, geboren 24 maart 1830 te Schiedam (Broersveld), getuigen David Poo, 50 jaar, kuiper, Jan van Diggelen, 48 jaar, kuiper, molenaar in Laan Ons Genoegen, 1854-1895, overleden 17 maart 1911 te Schiedam, trouwt 8 februari 1854 te Schiedam Maria van der Moolen, geboren 4 juli 1829 te Brielle, overleden 7 april 1900 te Schiedam, dochter van Johannis van der Moolen en Adriana Jansdr. Van Prooijen.

GetImage.php

16 janauri 1854
PLAC 5 regiment Infanterie te Breda

In 1856/1858 wonende aan de Korte Haven, wijk A, nr 164.
In 1861/1863/1866 wonende aan de Zijlstraat, wijk F, nr 358.


Uit dit huwelijk:

1. Gerritje Soeters, geboren 13 juni 1854 te Schiedam, overleden 14 juni 1948 te Schiedam, trouwt 24 november 1875 te Schiedam Johannes Philippus Roetman, geboren 23 oktober 1853 te Schiedam, overleden 19 februari 1940 te Schiedam, zoon van Lieving Roetman en Janna Maria de Vrij.

2. Johannes Soeters, volgt Va. (1856)

3. Jacobus Soeters, volgt Vb. (1858) 

4. Adrianus Soeters, volgt Vc. (1861) 

5. Pieter Soeters, volgt Vd. (1863)

6. Leendert Soeters, volgt Ve. (1866)

7. Adriana Soeters, geboren 30 juli 1868 te Schiedam, overleden 4 juni 1942 te Schiedam, trouwt 12 augustus 1891 te Schiedam Petrus Everhardus van Doorn, geboren 5 januari 1867 te Leiden, koetsier, overleden 10 mei 1938 te Schiedam, zoon van Cornelis van Doorn en Charlotte Kanters.

8. Maria Soeters, geboren 10 januari 1872 te Schiedam, overleden ca 1972 ??, trouwt 15 augustus 1894 te Schiedam Abraham van der Vlies, geboren 6 juni 1870 te Schiedam, beurtschipper, torpedist, overleden … 1952 te … …………………..., zoon van Jacob van der Vlies en Johanna van Waart.

Va. Johannes Soeters, geboren 23 maart 1856 te Schiedam, getuigen Petrus van Vegchel, 50 jaar, timmerman, Pieter Visser, 28 jaar, molenaar, pakhuisknecht 1884, overleden 25 mei 1941 te Schiedam, trouwt (1) 7 mei 1884 te Schiedam Lena Douw, geboren 25 oktober 1856 te Oud Vossemeer, overleden 22 september 1900 te Schiedam, dochter van Gabriel Douw en Adriana de Jager; trouwt (2) 14 mei 1902 te Schiedam Catharina Jacoba Mak, geboren 30 juli 1870 te Schiedam, overleden 19 januari 1936 te Schiedam, dochter van Willem Mak en Susanna Sara van Oudengaarden.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maria Soeters, geboren 18 februari 1885 te Schiedam, overleden 28 november 1885 te Schiedam.

2. Adriana Soeters, geboren 29 oktober 1886 te Schiedam, overleden 1 februari 1887 te Schiedam.

3. Maria Soeters, geboren 28 juni 1888 te  Schiedam, overleden 11 januari 1975 te Tholen, trouwt 18 mei 1916 te Schiedam Nicolaas van Gerven, geboren 19 augustus 1893 te Schiedam, klinker, monteur, overleden 1 maart 1961 te Schiedam, zoon van Cornelis van Gerven en Johanna Clasina Robberecht.

4. Gabriel Soeters, volgt VIa. (1892) 

5. Stoffelina Soeters, geboren 10 december 1894 te Schiedam, overleden 2 mei 1895 te Schiedam.

Uit het tweede huwelijk:

6. Susanna Sara Soeters, geboren 6 oktober 1903 te Schiedam, overleden 20 januari 1996 te Vlaardingen, trouwt 31 januari 1924 te Schiedam Adriaan Rosman, geboren 5 januari 1898 te Schiedam, overleden 1976 ……………... te …………………., zoon van Simon Rosman en Elisabeth Eijsberg.

7. Pieter Soeters, geboren 11 december 1904 te Schiedam, overleden 22 maart 1905 te Schiedam.

8. Pieter Soeters, geboren 7 januari 1906 te Schiedam, overleden 30 maart 1906 te Schiedam.

9. Willem Soeters, geboren 6 februari 1907 te Schiedam, overleden 15 april 1907 te Schiedam.

10. Jacoba Soeters, geboren 9 mei 1909 te Schiedam, overleden 31 mei 1909 te Schiedam.

11. Johanna Burgerina Soeters, geboren 9 mei 1909 te Schiedam, overleden 23 juli 1909 te Schiedam.

VIa. Gabriel Soeters, geboren 6 mei 1892 te Schiedam, overleden 12 december 1967 te Vlaardingen, trouwt 6 december 1916 te Vlaardingen Johanna Cornelia van der  Kooij, geboren 17 januari 1892 te Vlaardingen, overleden 18 maart 1935 te Vlaardingen, dochter van David van der Kooij en Cornelia Boer.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Soeters, geboren 2 januari 1921 te Vlaardingen, overleden 15 mei 1924 te Capelle aan de IJssel. (verdronken).

2. Johannes Gabriel Soeters, geboren 6 oktober 1931 te Schiedam,

Vb. Jacobus Soeters, geboren 7 september 1858 te Schiedam, getuigen Petrus Heetwinkel, 23 jaar, molenaar, Henricus Brons, 23 jaar, molenaar, molenaar 1883/1889, zonder beroep 1895, overleden 28 maart 1903 te Schiedam, trouwt 9 mei 1883 te Schiedam Maria Louisa Magielse, geboren 4 april 1861 te Schiedam, overleden 27 oktober 1923 te ‘s Gravenhage, dochter van Cornelis Johannes Magielse en Evertje van Leeuwen.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Soeters, geboren 28 februari 1884 te Schiedam, overleden 16 september 1956 te Schiedam, trouwt 4 december 1907 te Schiedam Barend Willem Bekker, geboren 14 september 1885 te Rotterdam, varensgezel, overleden 7 november 1964 te Schiedam, zoon van Cornelis Adrianus Bekker en Johanna Hendrika Schiebroek.

Opa Oma Putters/Soeters

2. Everdina Soeters, geboren 28 maart 1886 te Schiedam, overleden ......... 1976 te ‘s Gravenhage, trouwt 12 augustus 1908 te Schiedam Nicolaas Putters, geboren 5 november 1886 te Schiedam, schipper, overleden 16 april 1954 te ‘s Gravenhage, zoon van Jan Putters, pakhuisbaas, en Petronella Adriana Pinster.


3. Pieter Soeters, geboren 24 juni 1888 te Schiedam, winkelbediende, overleden 11 april 1934 te Bloemendaal, trouwt 1 juni 1921 te 's Gravenhage Maartje van Pelt, geboren 24 december 1895 te Schiedam, overleden …………….…… te ………………………., dochter van Leendert van Pelt en Hendrina van der Most.

4. Cornelis Johannes Soeters, volgt VIb. (1892)

5. Adriana Soeters, geboren 19 juli 1894 te Schiedam, dienstbode, overleden … … … … ... te … … … … .,,  trouwt 10 december 1913 te ’s Gravenhage Willem Noordijk, geboren 18 maart 1889 te Schiedam, rijwielhandelaar, overleden 4 september 1962 te Schiedam, zoon van Willem Noordijk en Willemina Vrijland.

6. Gerrit Jacobus Soeters, geboren 4 mei 1896 te Schiedam, smid, overleden … … … .. te … … … , trouwt 25 juni 1924 te ‘s Gravenhage Jacoba Geertruida Hendriks, geboren 17 april 1903 te ‘s Gravenhage, overleden ……………. te ………………….., dochter van Lambertus Hendriks en Geertruida Antonia Markus.

7. Jacobus Soeters, geboren 26 augustus 1898 te Schiedam, vleeshouwer, overleden 5 juni 1954 te 's Gravenhage, trouwt 26 september 1923 te ‘s Gravenhage Wilhelmina de Koning, geboren 9 mei 1900 te Papendrecht, overleden ……………... te …………, dochter van Maghiel de Koning en Cornelia Matena.
Uit dit huwelijk:
a. Louisa Magchiel Soeters, geboren ca 1925 te 's Gravenhage, kantoorbediende, overleden 18 januari 1944 te 's Gravenhage, ongehuwd. 

8. Aartje Soeters, geboren 18 mei 1900 te Schiedam, overleden … … … … … . te … … … … … … , trouwt (1) 2 april 1924 te 's Gravenhage, gescheiden 20 maart 1941 te Utrecht, Petrus Hovius, geboren 13 december 1899 te Utrecht, filiaalhouder, overleden ……… ……………… te …….…………..., zoon van Cornelis Hovius en Maria Elisabetha Steenwijk; trouwt (2) 8 oktober 1947 te ’s Gravenhage Abraham van der Zee, geboren 5 september 1893 te Schiedam, overleden 20 juni 1959 te Schiedam, zoon van Abraham van der Zee en Elisabeth Klasina Breedvelt.

9. Louisa Maria Soeters, geboren 24 april 1902 te Schiedam, lampenkappennaaister, overleden 15 juli 1947 te 's Gravenhage, trouwt 5 november 1924 te 's Gravenhage Arnoldus Hendricus Johannes Altorf, geboren 29 maart 1901 te 's Gravenhage, timmerman, overleden 1978 …………………. te …………………., zoon van Egbertus Josephus Altorf en Geertruida Sprado.

VIb. Cornelis Johannes Soeters, geboren 24 februari 1892 te Schiedam, varensgezel, overleden ………... te ………………….., trouwt (1) 14 juni 1917 te Hellevoetsluis, echtscheiding 22 maart 1926 te Rotterdam Johanna Pille, geboren 8 november 1898 te Nieuwenhoorn, overleden … … … … … . te … … … … … … , dochter van Jan Pille en Johanna Bakker; trouwt (2) 6 oktober 1926 te ‘s Gravenhage Janna Philippina de Koning, geboren 7 oktober 1896 te Papendrecht, overleden … … … … …  te … … … … … … ., dochter van Maghiel de Koning en Cornelia Matena.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johanna Soeters, geboren 8 november 1917 te Hellevoetsluis, overleden …………...

Uit het tweede huwelijk:

2. Maria Louisa (Rie) Soeters, geboren 29 september 1927 te Schiedam,

3. Sophia Soeters, geboren 26 april 1931 te Schiedam, overleden 24 februari 1954 te Schiedam.

4. Everdina Soeters, geboren 9 juni 1935 te Schiedam,

5. Jacobus (Koos) Soeters, geboren 27 september 1937 te Schiedam, overleden 6 juli 2005 te Rotorua, Waikato, Nieuw Zeeland.

6. Wilhelmina Soeters, geboren 19 september 1941 te Schiedam,


Vc.
Adrianus Soeters, geboren 11 februari 1861 te Schiedam (getuigen Jacobus Soeters, 57 jaar, kuiper, Bernardus Pil, 38 jaar, molenaar), molenaar 1889/1895, gemeentearbeider 1918, los werkman 1920, overleden 10 november 1934 te Schiedam, trouwt (1) 14 augustus 1889 te Schiedam Anna Maria van Duffelen, geboren 20 oktober 1860 te Schiedam, overleden 18 oktober 1894 te Schiedam, dochter van Gerrit van Duffelen en Dirkje Verbakken; trouwt (2) 13 november 1895 te Schiedam Leentje Hamerslag, geboren 4 september 1868 te Schiedam, overleden 16 november 1949 te Schiedam, dochter van Hermanus Hamerslag en Grietje van Pelt.

In 1890 wonende in de Konijnenbuurt.

Uit het eerste huwelijk:

1. Pieter Soeters, geboren 6 juli 1890 te Schiedam, overleden ----------- te --------------, trouwt 17 december 1919 te Rotterdam Aaltje van de Veer, geboren 22 april 1895 te Rotterdam, overleden ------------------ te -----------------, dochter van Marinus van der Veer en Gerritje Koote.
Uit dit huwelijk:
a.
 Anna Maria Soeters, geboren 22 september 1920 te Rotterdam, overleden …………, trouwt 22 december 1938 te Schiedam August Frederik Nicolaas Everardus Nooijen, geboren 15 september 1915 te Schiedam, scheepsfitter, overleden ………………., zoon van August Frederik Nicolaas Everardus Nooijen en Pietronella Johanna Catharina van Gils.
b. Gerritje Soeters, geboren 14 januari 1922 te Schiedam, overleden …………...……., trouwt 9 november 1938 te Schiedam, gescheiden 13 april 1942 te Rotterdam, Hendrik Visscher, geboren 31 december 1913 te Den Ham, scheepskoker, overleden …………...……, zoon van Hendrik Jan Visscher en Everdina Heidendaal.
c. Dirkje Leentje Soeters, geboren 5 september 1923 te Schiedam, overleden 9 augustus 1926 te Schiedam.
d.
Marinus Soeters, geboren 21 juli 1927 te Schiedam, overleden 21 januari 2018 te Emmen, trouwt 12 juli 1951 te Schiedam Johanna den Breems, geboren 24 augustus 1929 te Vlaardingen, overleden 2 februari 2017 te Emmen, dochter van …………………………..

Uit dit huwelijk: 2 kinderen (niet openbaar)

2. Gerrit Soeters, geboren 14 maart 1892 te Schiedam, overleden 30 maart 1892 te Schiedam.

3. Maria Soeters, geboren 12 februari 1893 te Schiedam, overleden 21 september 1893 te Schiedam.

4. Dirkje Soeters, geboren 21 september 1894 te Schiedam, overleden 24 december 1914 te Schiedam. (verdronken in de Raamsgracht te Schiedam).

Uit het tweede huwelijk:

5. Maria Soeters, geboren 20 december 1896 te Schiedam, overleden 13 maart 1961 te Schiedam,  trouwt 2 juni 1920 te Schiedam Karel Frederik van Pelt, geboren 4 september 1895 te Schiedam, glasblazer, overleden 16 juni 1957 te Schiedam, zoon van Jurg van Pelt en Auguste Clara Schiller.

6. Grietje Soeters, geboren 17 juni 1899 te Schiedam, overleden ------------ te ----------, trouwt 4 juli 1918 te Schiedam Peter Albertus van der Zouwen, geboren 26 maart 1893 te Hoogblokland, glasblazer, overleden --------- te --------------, zoon van Albertus van der Zouwen en Antonetta den Braven.

7. Levenloze dochter, geboren/overleden 22 december 1903 te Schiedam.

8. Gerritje Soeters, geboren 7 februari 1907 te Schiedam, overleden ------------- te -------, trouwt 13 april 1933 te Schiedam Bertus Marinus van Diest, geboren 24 februari 1906 te Leerdam, metselaar, overleden ----------- te ---------------, zoon van Aart van Diest en Gerritje Hendrika van Eck.

9. Antje Soeters, geboren 22 oktober 1908 te Schiedam, overleden ------------ te ---------, trouwt 25 juli 1934 te Schiedam Dingeman Opschoor, geboren 10 augustus 1905 te Schiedam, overleden ----------------- te -----------, zoon van Hendrik Opschoor en Jannetje Holster.

10. Adriana Soeters, geboren 2 februari 1910 te Schiedam, overleden 24 juni 1950 te Schiedam, trouwt 2 mei 1934 te Schiedam Lambertus van Schijndel, geboren 18 februari 1909 te Schiedam, overleden ------------- te ------------, zoon van Johannes van Schijndel en Cornelia Wilhelmina Bras.

11. Hermanus Soeters, geboren 9 juli 1912 te Schiedam, overleden 25 mei 1995 te Schiedam, trouwt 6 september 1951 te Schiedam Neeltje van Harmelen, geboren 9 september 1917 te Schiedam, overleden 16 juni 2001 te Vlaardingen, dochter van Hubertus Bernardus van Harmelen en Dieuwertje Kikkert.

012-00-00-00 Pieter en Catharina

Vd. Pieter Soeters, geboren 30 april 1863 te Schiedam, getuigen Petrus de Wolf, 27 jaar, molenaar, Cornelis Koning, 23 jaar, molenaar, molenaar 1888, molenaarsknecht 1912, los werkman 1915, overleden 14 februari 1941 te Schiedam, trouwt 16 mei 1888 te Schiedam Catharina Hoppe, geboren 5 februari 1865 te Schiedam, overleden 17 februari 1941 te Schiedam, dochter van Jan Hoppe en Johanna Jacoba van der Hoek.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Soeters, geboren 8 februari 1889 te Schiedam, overleden 29 oktober 1972 te Delft, trouwt 15 mei 1912 te Schiedam Bertus Wiegel, geboren 21 januari 1888 te Culemborg, bankwerker, overleden 8 mei 1965 te Schiedam, zoon van Antoon Frederik Wiegel en Lena Grootveld.

2. Johanna Jacoba Soeters, geboren 27 februari 1891 te Schiedam, overleden 25 augustus 1971 te Schiedam, trouwt 5 augustus 1915 te Schiedam Bertus Marinus Steenbergen, geboren 1 mei 1889 te Schiedam, brievenbesteller, overleden 22 augustus 1953 te Schiedam, zoon van Simon Steenbergen en Hendrika Elizabeth de Weerd.

3. Catharina Soeters, geboren 31 maart 1893 te Schiedam, overleden 12 april 1933 te Schiedam, trouwt 1 juli 1915 te Schiedam Hendrik van der Kraan, geboren 16 april 1892 te Schiedam, huis- en kunstschilder, overleden 8 maart 1944 te Schidam, zoon van Jacob van der Kraan en Maria van der Lelij.

4. Pieter Soeters, geboren 18 juli 1895 te Schiedam, bankwerker, overleden 26 december 1968 te Heerlerheide, trouwt 7 mei 1924 te Rotterdam Wilhelmina Ingetje van Leeuwen, geboren 30 december 1897 te Aarlanderveen, overleden 28 september 1959 te 's Gravenhage, dochter van Corstiaan van Leeuwen, schipper, en Willemijntje van Zwieten.
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Soeters, geboren 12 februari 1925 te Schiedam, overleden 27 januari 1926 te Schiedam.

5. Jan Soeters, volgt VIc. (1897)

6. Johannes Soeters, volgt VId. (1900) 

7. Dirk Soeters, volgt VIe. (1902)

8. Adriana (Sjaan) Soeters, geboren 3 september 1905 te Schiedam, overleden 7 september 1986 te Schiedam-Kethel, trouwt 20 oktober 1932 te Schiedam Jozef Krabbendam, geboren 22 juni 1905 te Schiedam, bankwerker, overleden 19 juni 1976 te Schiedam-Kethel, zoon van Johannes Krabbendam en Cornelia Johanna Kreuger.

9. Adrianus Soeters, volgt VIf. (1908)  


VIc.
 Jan Soeters, geboren 26 september 1897 te Vlaardingen, betonwerker 1930, overleden 14 mei 1982 te Schiedam, trouwt 11 juni 1930 te Schiedam Johanna Maria Anthonie van der Linde, geboren 28 augustus 1907 te Schiedam, overleden ………………….. dochter van Jan van der Linde en Johanna Maria Antonie Figee. 

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Soeters, geboren 14 maart 1931 te Schiedam,

2. Jan Soeters, geboren 20 juni 1932 te Schiedam, overleden 31 oktober 1976 te Heerhugowaard.

3. Pieter Soeters, geboren 11 oktober 1933 te Schiedam, trouwt -------------- te Schiedam Johanna Maria van Gink, geboren 28 april 1935 te Schiedam, dochter van Gerrit van Gink en Jeanne Kardolus.

4. Johanna Maria Antonie Soeters, geboren 9 september 1938 te Schiedam,

VId. Johannes Soeters, 13 juli 1900 te Schiedam, vuurwerker 1930, smid, overleden 17 december 1987 te Schiedam, trouwt 5 juni 1930 te Schiedam Hendrika Adriana (Riek) Vis, geboren 27 januari 1908 te Schiedam, overleden 17 juli 2000 te Schiedam, dochter van Joost Vis en Cornelia Hendrika Bleijenberg.

Soeters1900-Vis1908

Johannes en Hendrika tijdens een huwelijk op 14 april 1956 te Eibergen


34127

Kinderen van Johannes en Hendrika.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter (Piet) Soeters, geboren 21 april 1931 te Schiedam, trouwt 14 april 1956 te Eibergen Jansje Fenna Top, geboren -------

2. Cornelia Hendrica (Cor) Soeters, geboren 12 januari 1933 te Schiedam, overleden 22 februari 2001 te Schiedam, trouwt ……… Pieter Sla, geboren …………...……. ca 1933 te … … ..., overleden 12 januari 2009 te Schiedam, zoon van …… ………...

3. Catherina (Tinie) Soeters, geboren 1933 te Schiedam, overleden 25 september 1998 te Delft/ Schiedam,

4. Joost Soeters, geboren 30 juni 1934 te Schiedam, hoofd afd. Welzijn, Onderwijs 1977-1994, trouwt …………….

5. Maria (Ria) Soeters, geboren 1937 te Schiedam,

6. Hendrika (Hennie) Adriana Soeters, geboren 1938 te Schiedam,

7. Adriana (Sjaantje) Soeters, geboren 18 juni 1940 te Schiedam, overleden 14 juli 1940 te Schiedam.

8. Bernard (Benno) Soeters, geboren 1941 te Schiedam,

9. Bettie Soeters, geboren 1943 te Schiedam,

10. Hans Soeters, geboren 1945 te Schiedam,

11. Anneke Soeters, geboren 1945 te Schieda,m

12. Rina Soeters, geboren 1948 te Schiedam,

VIe. Dirk Soeters, geboren 21 september 1902 te Schiedam, overleden 25 februari 1981 te Zaandam, trouwt 21 november 1935 te Schiedam Maria Lamberta (Marie) Mookhoek, geboren 2 mei 1908 te Schiedam, overleden 16 januari 2002 te Zaandam, dochter van Leendert Mookhoek en Kuinera Maria Lamberta van Vugt.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Soeters, volgt VIIa. (1936)

2. Kuiniera (Ria) Maria Lamberta Soeters, geboren 15 juli 1939 te Zaandam, trouwt 18 augustus 1966 te Zaandam Anton Bot, geboren 7 januari 1937 te Bergambacht, zoon van Anton Bot en Cornelia van Loon.

3. Leendert Soeters, volgt VIIb. (1941)

VIIa. Pieter Soeters, geboren 28 augustus 1936 te Zaandam, trouwt 17 juni 1964 te Zaandam Ans Ortelee, geboren 7 januari 1942 te Zaandam, dochter van Klaas Ortelee en Cornelia van Loon.

Uit dit huwelijk:

1. Sharon Soeters, geboren ……………….

2. Wenda Soeters, geboren ……………..

3. Robin Soeters, geboren ……………


VIIb. Leendert Soeters, geboren 24 juli 1941 te Zaandam, trouwt (1) …………….…….. te ……………….……., gescheiden ……………..……….. te ……………………. Wilhelmina Anna Elizabeth Boekel, geboren 23 juni 1952 te Alkmaar, dochter van …………………………………………………..; trouwt (2) 27 augustus 1987 te Oudewater Gea de Koning, geboren 8 februari 1958 te Woerden, dochter van Jacob de Koning en Janneke Hogendoorn.

Uit het eerste huwelijk:

1. Natasja Boekel, (naamswijziging van Soeters in Boekel), geboren 6 februari 1974 te Purmerend,

2. Stefanie Soeters, geboren 26 mei 1976 te ’s Hertogenbosch, trouwt 30 juni 2012 te Siles (Spanje)  Eduardo Castillo Chinchilla, geboren 5 juni 1975 te Siles (Spanje), zoon van Gerardo Castillo Fernandez en Matilde Chinchilla Carrasco.
Uit dit huwelijk:
a.  
Jade Castillo Soeters, geboren 17 augustus 2003 te Siles,
b.  
Noah Castillo Soeters, geboren 15 februari 2006 te Siles,
c.  
Luna Castillo Soeters, geboren 24 december 2007 te Siles,

3. Amber Boekel, (naamswijziging van Soeters in Boekel), geboren 1 mei 1981 te Woerden, trouwt ……………… te ............................... Jan Hendrik Boeve, geboren 16 januari ………. te ………..., dierenarts,

Uit het tweede huwelijk:

4. Menno Soeters, geboren 3 december 1991 te Woerden,

5. Guido Soeters, geboren 7 juni 1994 te Woerden,

6.
Els Soeters, geboren 7 juni 1994 te Woerden,

VIf. Adrianus (Aad) Soeters, geboren 27 mei 1908 te Schiedam, betonwerker, portier Stadstimmerwerf, overleden 5 mei 1979 te Schiedam, trouwt 23 juni 1938 te Schiedam Wilhelmina Elisabeth (Miep) Scheurkogel, geboren 8 januari 1916 te Schiedam, overleden 10 maart 2004 te Vlaardingen, dochter van Nicolaas Scheurkogel en Christina Fiegee. 

Portierswoning Adrianus Soeters 1908-1979 Stadstimmerwerf

Voormalige portierswoning van de Stadstimmerwerf op de hoek van de Westmolenstraat.

Oorkonde portier Aad SoetersDe aan portier Aad Soeters uitgereikte oorkonde met de handtekening van Dwight D. Eisenhower voor het in juli 1944 laten onderduiken van piloot James R. Brown uit Monroe, Mason City Iowa.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Nicolaas Soeters, geboren 11 februari 1941 te Schiedam,

2. Chella Soeters, geboren ………………….. te Schiedam,

3. Levenloos kind, geboren/overleden 24 juli 1946 te Schiedam.

Ve. Leendert Soeters, geboren 16 februari 1866 te Schiedam, getuigen Philippus Rijkuiter, 30 jaar, molenaar, Cornelis Koning, 24 jaar, molenaar, verwer 1890, overleden 13 september 1899 te Schiedam, trouwt 15 januari 1890 te Schiedam Geertruida Johanna (van) Weij, geboren 27 juli 1866 te Oud en Nieuw Mathenesse, overleden 11 november 1935 te Schiedam, dochter van Martinus van Weij, molenaar, en Johanna Sonneveld.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Soeters, geboren 1 augustus 1890 te Schiedam, winkelbediende 1913, winkelchef 1918, overleden 21 oktober 1955 te Schiedam, trouwt 19 november 1913 te Schiedam Jacoba Mathezing, geboren 26 mei 1889 te Nieuwenhoorn, overleden 7 december 1961 te Schiedam, dochter van Pieter Adolph Mathezing en Gerbij Poldervaart.
Uit dit huwelijk:
a.
Geertruida Gerbij (Truus) Soeters, geboren 2 maart 1916 te Schiedam, overleden 6 september 2000 te ......…..

2. Martinus Soeters, volgt VIg. (1892) 

3. Maria Soeters, geboren 10 december 1893 te Schiedam, overleden … … … … … ., trouwt 8 september 1921 te Schiedam Jan Fredrik den Houting, geboren 23 april 1892 te Schiedam, loodgieter, overleden 9 november 1964 te Schiedam, zoon van Jan Fredrik den Houting en Johanna de Bruin.

Portret Hans van Meerten:Johan Soeters

4. Johan Soeters, geboren 8 december 1895 te Schiedam, overleden 22 juli 1958 te Amsterdam.
Hans van Meerten, artiestennaam van Johan Soeters, acteur, regisseur, zakelijk leider Toneel. Tijdens bezetting was hij betrokken bij het verzet.


5.
Leendert Soeters, geboren 23 april 1898 te Schiedam, overleden 10 april 1899 te Schiedam.

VIg. Martinus Soeters, geboren 3 januari 1892 te Schiedam, loodgieter 1918, overleden … … … … ... trouwt 22 augustus 1918 te Schiedam Cornelia Johanna van den Bos, geboren 8 september 1893 te Schiedam, overleden 8 februari 1945 te Schiedam, dochter van Adrianus van den Bos en Huiberdina Zwalje.

mart soeters lood en zinkwerken

Op 1 januari  1917 woonde Martinus op het adres Willemshofje 15 en had zijn werkplaats in Lood- en Zinkwaren in de Zwaansteeg 1 te Schiedam. Martinus had later een bedrijf in lood en zinkwerken in de Boterstraat 78 te Schiedam en vanaf 28 mei 1921 opende hij er een winkel.

Nieuwe Schiedamse Courant 25 oktober 1930
Electricien M. Soeters, Boterstraat 78, geeft een demonstratie met een elektrische wasmachine, die in de handel wordt gebracht onder de naam Hera.

Uit dit huwelijk:

1. Geertruida Johanna (Truus, Puck) Soeters, geboren 11 augustus 1919 te Schiedam, overleden 27 april 2009 te 's Hertogenbosch, gecremeerd te Nieuwkuijk, trouwt ……………..… te ….……… Petrus Johannes Jacobus (Pim) Gooris, geboren 24 maart 1922 te Rotterdam, overleden …………….., zoon van Petrus Johannes Jacobus Gooris en Cornelia de Jong.

2. Leendert (Leen) Soeters, geboren 17 mei 1922 te Schiedam, overleden 1 februari 2011 te Driebergen, trouwt ……… te ……………… Jozina van der Blom, geboren 1 januari 1924 te ……………...., overleden 8 oktober 2003 te Driebergen, dochter van ……………….
Uit dit huwelijk:
a. Martin Soeters, geboren ………….., trouwt ….. Griffioen, 

3. Martinus Soeters, geboren 14 november 1924 te Schiedam, overleden 5 oktober 1992 te ……...….., begraven te Hendrik Ido Ambacht.

4. Huiberdina Soeters, geboren 3 mei 1928 te Schiedam,

5. Maria Soeters, geboren 9 maart 1934 te Schiedam,

6. Jannetje Soeters, geboren 30 maart 1936 te Schiedam

7. Aat Soeters, geboren ……….

8. Cock Soeters, geboren ………….


IVb. Jacobus Soeters, geboren 16 november 1836 te Schiedam, getuigen Willem de Ronde, 35 jaar, kuipersknecht, Josia Adrianus Kortland, 28 jaar, kuipersknecht, molenaar 1857-1896, overleden 15 februari 1902 te Schiedam, trouwt 25 maart 1857 te Schiedam (getuigen Pieter Soeters, 27 jaar, molenaar, Jan Zagwijn, 33 jaar, molenaar, Cornelis Bos, 37 jaar, brievenbesteller, Johannes den Houting, 31 jaar, schoenmaker) Adriana Elisabeth Nauman, geboren 31 januari 1838 te Schiedam, overleden 11 maart 1902 te Schiedam, dochter van Jan Frederik Nauman en Petronella Willemsdr Bos.

In 1859/1864/1867 wonende aan de Heerenstraat wijk E, nr. 93.
In 1875 wonende aan de Heerenstraat, wijk E nr. 92.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Soeters, geboren 22 juni 1857 te Schiedam, overleden 9 juni 1860 te Schiedam.

2. Jan Frederik Soeters, volgt Vf. (1859)

3. Gerritje Soeters, geboren 18 april 1862 te Schiedam, overleden 10 november 1942 te Schiedam, trouwt 15 juni 1881 te Schiedam Pieter van Son, geboren 17 juni 1861 te Gouda, overleden 3 maart 1942 te Delft, zoon van Pieter van Son en Sara den Edel.

4. Pieter Soeters, volgt Vg. (1864)

5. Jacobus Soeters, volgt Vh. (1867)

6. Johanna Elisabeth Soeters, geboren 15 april 1870 te Schiedam, overleden 10 juni 1903 te Schiedam, trouwt 20 mei 1891 te Schiedam Jan van Rossen, geboren 27 september 1864 te Schiedam, machinist, overleden 19 januari 1943 te Schiedam, zoon van Pieter van Rossen en Willemina Hertog.

7. Ingetje Soeters, geboren 2 februari 1873 te Schiedam, overleden 24 november 1958 te Rotterdam, trouwt 30 april 1896 te Schiedam Roelof Enzlin, geboren 8 december 1872 te Brouwershaven, verver, overleden 1 december 1928 te Rotterdam, zoon van Jan Enzlin en Tannetje van Sluis.

8. Jacob Soeters, geboren 7 juli 1875 te Schiedam, overleden 23 januari 1878 te Schiedam.

9. Neeltje Soeters, geboren 7 juli 1875 te Schiedam, overleden 29 september 1875 te Schiedam.

Vf. Jan Frederik Soeters, geboren 10 september 1859 te Schiedam, getuigen Jacobus Soeters, 56 jaar, kuiper, Cornelis Bos, 61 jaar, koperslager, molenaar 1881, arbeider 1907, kolenweger 1909, overleden 26 juni 1939 te Schiedam, trouwt 12 oktober 1881 te Schiedam Frederika Dina Hogerboord, geboren 26 mei 1860 te Mathenesse, overleden 24 december 1934 te Schiedam, dochter van Frederik Hendrik Hogerboord en Dirkje Landzaat.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Soeters, geboren 30 december 1881 te Schiedam, fabrieksarbeider, overleden 25 september 1896 te Schiedam. 
In 1896 gebeurde dat bij een brand in luciferfabriek Lumen van W.A. Beukers. Hierbij kwamen de  knechtjes Antonius Looman (13) en Jacobus Soeters (14) om het leven. Het ongeluk gebeurde doordat bladen lucifers door wrijvingswarmte ontbrandden en de kleding van Jacobus Soeters vlam vatte. In plaats van in het water te springen, rende hij het bedrijf in en zette daarmee de hele fabriek in vuur en vlam. In 1897 is de fabriek gesloten.                Ach Lieve Tijd Schiedam. nr 5.

2. Dirkje Soeters, geboren 1 maart 1883 te Schiedam, overleden 26 september 1965 te Delft, trouwt 7 februari 1907 te Schiedam Nicolaas den Houting, geboren 29 december 1884 te Schiedam, agent van politie, overleden 28 mei 1965 te Schiedam, zoon van Jan Fredrik den Houting en Johanna de Bruin.

3. Piet Soeters, volgt VIh. (1885)

35943

VIh. Piet Soeters, geboren 3 juni 1885 te Schiedam, smid 1909, overleden 7 april 1955 te Schiedam, trouwt 18 maart 1909 te Schiedam Leentje Bos, geboren 29 augustus 1880 te Schiedam, overleden 28 november 1948 te Schiedam, dochter van Arie Bos, stoker, en Johanna Pleunemina Rozenburg.

Pieter had samen met zijn zoon Jan een smederij aan de Hoofdstraat. Samen met zijn zoon Jan bouwde hij de boot De Dolfijn.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Frederik Soeters, geboren 18 augustus 1909 te Schiedam, overleden … … … … … … .. trouwt 24 april 1940 te Schiedam Johanna Antonetta Willebrand, geboren 18 juli 1912 te Schiedam, overleden  …………………….., dochter van Johannes Matthijs Leendert Willebrand en Lena Roodenburg.

2. Johanna Jorina Soeters, geboren 11 april 1912 te Schiedam, overleden 25 april 1912 te Schiedam.

3. Frederika Dina Soeters, geboren 11 april 1912 te Schiedam, overleden 2 mei 1912 te Schiedam.

Vg. Pieter Soeters, geboren 22 september 1864 te Schiedam, getuigen Willem van Meurs, 28 jaar, molenaar, Jacobus Soeters, 61 jaar, zonder, mouter 1885, politieagent te Rotterdam, overleden 13 januari 1918 te Rotterdam, trouwt 28 januari 1885 te Schiedam Trijntje van Dijk, geboren 7 januari 1867 te Schiedam, overleden 7 maart 1930 te Rotterdam, dochter van Meindert van Dijk en Annigje van Hoek.

Uit dit huwelijk:

1. Annigje Soeters, geboren 29 april 1885 te Schiedam, overleden 9 augustus 1949 te Rotterdam, trouwt (1) 14 december 1904 te Rotterdam, echtscheiding 1 september 1906 te Rotterdam, Pieter Maarten van Waart, geboren 16 maart 1885 te Rotterdam, overleden 14 maart 1953 te Los Angeles, Los Angeles County, California, zoon van Joost van Waart en Marianna de Gruijter; trouwt (2) 10 februari 1915 te Rotterdam Simon Adrianus Franciskus Rademakers, geboren 13 november 1886 te Rotterdam, overleden 22 maart 1948 te Rotterdam, zoon van Antonius Hermanus Rademakers en Adriana Maria Loevendie.

2. Jacobus Soeters, volgt VIi. (1886).

3. Meindert Soeters, geboren 3 januari 1889 te Schiedam, overleden 13 maart 1889 te Schiedam.

4. Adriana Elisabeth Soeters, geboren 6 april 1890 te Schiedam, overleden 27 december 1959 te Rotterdam, trouwt (1) 27 maart 1918 te Rotterdam, echtscheiding 24 april 1919 te Rotterdam Gerrit Tolenaars, geboren 25 maart 1896 te Rotterdam, overleden … … … … … …  zoon van Gerrit Tolenaars en Geertruida van der Pluijm; trouwt (2) 3 juni 1936 te Rotterdam Gerrit Hoeke, geboren 14 juni 1897 te Rotterdam, overleden ……………...…, zoon van Gerrit Hoeke en Jannigje Boekee.
Geemigreerd naar Antwerpen tussen 1901 en 1915.

5. Meindert Soeters, geboren 26 september 1892 te Rotterdam, overleden … … … … … ... trouwt 3 mei 1922 te Rotterdam Johanna Petronella van Ommeren, geboren 23 juli 1893 te Rotterdam, dochter van Cornelis van Ommeren en Willemina van Remmerden. 

6. Levenloze dochter, geboren/overleden 28 november 1894 te Rotterdam.

7. Pieter Soeters, geboren 31 maart 1896 te Rotterdam, overleden … … … … … ... trouwt 17 november 1922 te Delft Maria Eestermans, geboren 9 mei 1888 te Ginneken en Bavel, overleden 5 maart 1935 te Rotterdam, dochter van Gerardus Eestermans en Maria Catharina Gooyers.

8. Engelina Elizabeth Soeters, geboren 8 december 1897 te Rotterdam, overleden ……………., trouwt 17 juli 1929 te Rotterdam Jacobus Marie Mulders, geboren 23 juni 1895 te Rotterdam, overleden …………, zoon van Hendrikus Johannes Mulder en Petronella Antonia Johanna Putter.

9. Gerritje Soeters, geboren 3 november 1900 te Rotterdam, overleden 21 oktober 1901 te Rotterdam.

10. Elisabeth Maria Soeters, geboren 5 december 1902 te Rotterdam, overleden 3 juni 1962 te Rotterdam, trouwt 7 februari 1923 te Rotterdam Cornelis van der Velde, geboren 3 november 1901 te Rotterdam, overleden …………………….. zoon van Cornelis van der Velde en Elizabeth de Jonge.

11. Gerritje Soeters, geboren 24 februari 1905 te Rotterdam, overleden … … … … … … … . trouwt 31 augustus 1927 te Rotterdam Adrianus van Witzenburg, geboren 10 januari 1902 te Rotterdam, overleden … … … … … …  zoon van Hendrik van Witzennburg en Anna Gerritsen.

12. Trijntje Soeters, geboren 21 december 1906 te Rotterdam, overleden 17 augustus 1973 te Rotterdam, trouwt 15 augustus 1928 te Rotterdam Eppo Hero Brongers, geboren 9 november 1904 te Rotterdam, overleden 5 april 1984 te Rotterdam, zoon van Jan Brongers en Alida Marcus.

13. Hendrik Soeters, geboren 21 maart 1909 te Rotterdam,

14. Jan Frederik Soeters, geboren 12 december 1912 te Rotterdam, rijksambtenaar, overleden 4 mei 1967 te Leiden, trouwt (1) Theresia Josephina Broug trouwt (2) Amaral Dal

VIi. Jacobus Soeters, geboren 5 november 1886 te Schiedam, matroos, bootwerker, overleden ……………... … …,  trouwt (1) 29 april 1908 te Rotterdam, echtscheiding 8 mei 1916 te Rotterdam, Margaretha Willemina Zorg, geboren 17 maart 1889 te Dordrecht, dochter van Johannes Zorg en Cornelia Kroes; trouwt (2) 21 maart 1917 te Utrecht, echtscheiding 5 maart 1924 te Utrecht, Anna Arnolda Elisabeth Maria van Leth, geboren 23 februari 1896 te Wamel, overleden 2 juli 1952 te Utrecht, dochter van Gerardus van Leth en Elisabeth Johanna Kragten; trouwt (3) 22 december 1926 te Rotterdam Neeltje de Man, geboren 10 december 1886 te Streefkerk, overleden 7 april 1933 te Rotterdam, dochter van Pieter de Man en Annigje de Jong; trouwt (4) 30 mei 1934 te Rotterdam Dina van de Polder, geboren 22 september 1884 te Rotterdam, overleden ……….. te ………………., dochter van Willem van de Polder en Maatje Koote.

Jacobus en Margaretha zijn op 12 februari 1913 op verschillende adressen gaan wonen. De beide dochters, Cornelia en Trijntje gingen met hun moeder mee. Na een week (op 19 februari 1913) is Trijntje echter teruggegaan naar haar vader. Ruim een jaar later, op 24 maart 1914 is Trijntje naar Bloemendaal gegaan, waar ze bij Alfred Le Jeune en Johanna Petronella van ‘t Riet is gaan wonen. Waarom ze naar deze mensen ging, en wat het verband tussen deze mensen en Trijntjes ouders was, is niet te achterhalen. Het echtpaar Le Jeune, zelf kinderloos, is met Trijntje in 1915 in Rotterdam gaan wonen. In 1930 zijn zij gescheiden. Trijntje bleef bij Johanna wonen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Pieter Johannes Soeters, geboren 18 oktober 1908 te Rotterdam, overleden 13 januari 1910 te Rotterdam.

2. Cornelia Soeters, geboren 14 juni 1911 te Rotterdam, overleden 7 november 1991 te Dronten, trouwt 13 juni 1934 te Rotterdam Pieter Johannes de Groot, geboren 7 maart 1907 te Rotterdam, overleden 29 augustus 1974 te Rotterdam, zoon van Willem Abraham de Groot en Anna Maria Doruiter.

3. Trijntje Lejeune Soeters, geboren 22 augustus 1912 te Rotterdam, overleden ------- te --------, trouwt (1) 6 december 1933 te Hillegersberg Willem Klaas Mostert, geboren 21 december 1909 te Rotterdam, overleden ---------- te ---------------, zoon van Willem Mostert en Maria de Koning; trouwt (2) -------------- ?? te ------------------
Op 9 april 1931 heeft Trijntje bij Koninklijk Besluit (nr. 45) toestemming gekregen om haar naam te veranderen in Trijntje Lejeune Soeters.

4. Pieter Soeters, geboren 12 februari 1914 te Rotterdam, overleden 21 augustus 1917 te Leerdam.

Vh. Jacobus Soeters, geboren 31 juli 1867 te Schiedam, getuigen Pieter Soeters, 37 jaar, molenaar, Cornelis Koning, 26 jaar, molenaar, brandersknecht 1889, electricien 1920, trouwt (1) 27 november 1889 te Schiedam Christina Maria van Leeuwen, geboren 7 april 1869 te Schiedam, overleden 23 mei 1916 te Schiedam, dochter van Hendrik van Leeuwen en Johanna Pinster; trouwt (2) 26 mei 1920 te Schiedam Johanna Margaretha Elisabeth Schriek, geboren 16 november 1866 te Zwijndrecht, overleden …………………………... dochter van Johan Fredrik Schriek en Jansje van Vliet.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jacobus Soeters, volgt VIj. (1890)  

2. Johanna Soeters, geboren 3 januari 1892 te Schiedam, overleden … … … … … ... trouwt 13 december 1917 te Schiedam Cornelis Krommenhoek, geboren 27 mei 1884 te Schiedam, overleden 25 april 1978 te Schiedam, zoon van Simon Krommenhoek en Aaltje van der Kruid.

21195fw

3. Hendrik Soeters, geboren 6 januari 1895 te Schiedam, trouwt 11 mei 1921 te Rotterdam Maatje Hoedeman, geboren 28 juli 1895 te Rotterdam, overleden 11 oktober 1946 te Schiedam, dochter van Dingeman Hoedeman en Johanna Hendrina Pieters.
Uit dit huwelijk:
a. Christina Marie/Maria Soeters, geboren ca 1922 te Schiedam, overleden ……………..………, trouwt 25 november 1942 te Schiedam Hendrikus van Wijk, geboren 2 maart 1915 te Schiedam, kantoorbediende, overleden ………………....…, zoon van Willem Johannes van Wijk en Jannetje de Bruin.


Christina Maria en Hendrikus


4. Adriana Elisabeth Soeters, geboren 28 januari 1897 te Schiedam, overleden …………….. … , trouwt 12 oktober 1922 te Schiedam Sander Struik, geboren 7 maart 1892 te Schiedam, machinebankwerker, overleden 4 maart 1943 te Schiedam, zoon van Matthijs Struik en Cornelia Silvis.

5. Cornelia Soeters, geboren 18 augustus 1901 te Schiedam, overleden … … … … … … , trouwt 1 oktober 1919 te Schiedam Adrianus van Oosten, geboren 30 september 1899 te Schiedam, overleden  ……………………….,  zoon van Leendert van Oosten en Alida Zwaan.

VIj.  Jacobus Soeters, geboren 1 april 1890 te Schiedam, overleden … … … .……………...   trouwt 14 juni 1916 te Rotterdam Maria Plonia Gerrets, geboren 27 september 1891 te Schiedam, overleden … … … .., dochter van Johannes Gerrets en Cornelia Noordijk.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Soeters, geboren 7 april 1918 te Schiedam,

2. Cornelia Soeters, geboren 23 januari 1921 te Schiedam,

3. Christina Maria Soeters, geboren 3 juni 1922 te Schiedam, overleden 11 december 1993 te ’s Gravenhage, trouwt 4 december 1940 te ’s Gravenhage Johannes Gradus Cornelis van der Elst, geboren 10 mei 1920 te ’s Gravenhage, overleden 12 augustus 2007 te ’s Gravenhage, zoon van Gradus Johannes Cornelis van der Elst en Susanna Anneke Boot.

IVc. Adrianus Soeters, geboren 5 oktober 1845 te Schiedam, getuigen Willem de Ronde, 44 jaar, kuipersknecht, Albertus Houtman, 28 jaar, kuipersknecht, brandersknecht, overleden 20 november 1913 te Schiedam, trouwt (1) 8 oktober 1873 te Schiedam Maartje van Nuijs, geboren 31 juli 1848 te Schiedam, overleden 31 januari 1898 te Schiedam, dochter van Maarten van Nuijs en Jannetje Sitton; trouwt (2) 11 mei 1898 te Schiedam Anna Maria van der Hoeven, geboren 11 december 1839 te Schiedam, overleden 2 december 1916 te Schiedam, dochter van Jacobus Willemsz van der Hoeven en Hendereintje van den Tempel.

Uit het eerste huwelijk:

1. Gerritje Soeters, geboren 17 februari 1875 te Schiedam, overleden 6 oktober 1951 te Schiedam, trouwt 20 augustus 1908 te Schiedam Laurens Bijl, weduwnaar van Sara Maria Romijn, geboren 18 augustus 1855 te Vlaardingen, bouwknecht 1880, overleden 21 september 1916 te Rotterdam, zoon van Maarten Bijl en Jannetje Stigter.

2. Maarten Soeters, volgt Vi. (1878)

3. Jacobus Soeters, geboren 27 april 1884 te Schiedam, brandersknecht, overleden … ………….,  trouwt 17 juli 1907 te Schiedam Catharina Jacoba van Katwijk, geboren 19 augustus 1883 te Schiedam, overleden 26 oktober 1964 te Schiedam, dochter van Jacobus van Katwijk en Adriana van Gent.

Vi. Maarten Soeters, geboren 23 mei 1878 te Schiedam, overleden 20 juli 1958 te Rotterdam, trouwt 17 september 1903 te Schiedam Agatha Frederica Slieker, geboren 22 september 1883 te Schiedam, overleden ……………………, dochter van Daniel Slieker en Agatha Frederika Bubberman.

Uit dit huwelijk:

1. Adrianus Soeters, geboren 5 augustus 1904 te Schiedam,

2. Maarten Soeters, geboren 1 augustus 1905 te Schiedam, overleden 17 september 1984 te Zierikzee, trouwt 9 november 1932 te Rotterdam Jacoba den Boer, geboren 8 september 1910 te Zierikzee, overleden 25 maart 1982 te Zierikzee, dochter van Adrianus den Boer en Jeanette Anna de Graaf.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (niet openbaar)

3. Agatha Frederica Soeters, geboren 3 september 1906 te Schiedam, overleden 27 janauri 1907 te Schiedam.

4. Gerrit Soeters, geboren 25 december 1907 te Schiedam, overleden 23 juli 1908 te Schiedam.

5. Gerrit Soeters, geboren 10 mei 1909 te Schiedam, overleden … … … … … .., trouwt 24 augustus 1932 te Rotterdam Johanna Wilhelmina Christina van Tol, geboren 16 januari 1912 te Rotterdam, overleden … … … … … … , dochter van Johannes Jacobus van Tol en Zoetje Reedijk.

6. Agatha Frederica Soeters, geboren 5 februari 1913 te Schiedam, overleden 16 september 2003 te … … … … …  trouwt 18 december 1930 te Rotterdam Jacobus de Raaf, geboren 10 februari 1904 te Maassluis, overleden 15 januari 1987 te … … … … ..,  zoon van Jacobus de Raaf en Geertrui Johanna de Vos.

IVd. Arij Soeters, geboren 17 november 1849 te Schiedam, getuigen Johannes Mallan, 28 jaar, kuipersknecht, Hendrik Geerling, 25 jaar, kuipersknecht, brandersknecht, overleden 1 januari 1921 te Schiedam, trouwt 4 december 1872 te Schiedam Jacoba Buijte(n)weg, geboren 5 december 1848 te Akkersdijk en Vrouwenregt, overleden 2 december 1932 te Delft, dochter van Willem Buijtenweg en Maria Margaretha van Nierop.

Onecht:

a. Gerritje Buitenweg, geboren 1 januari 1872 te Schiedam,

Uit dit huwelijk:

1. Willem Soeters, volgt Vj. (1873)

2. Jacobus Soeters, geboren 20 februari 1874 te Schiedam, overleden 30 mei 1874 te Schiedam.

3. Maria Margaretha Soeters, geboren 28 oktober 1875 te Schiedam, overleden 6 november 1926 te Schiedam, trouwt (1) 2 maart 1892 te Schiedam, gescheiden 22 december 1902 te ‘s Gravenhage, vonnis 6 april 1903 te Rotterdam Jacob Slavenburg, geboren 25 juni 1871 te Schiedam, overleden 27 juli 1965 te Doorn zoon van Jacob Slavenburg en Wilhelmina Poons; trouwt (2) 30 maart 1904 te Rotterdam Johannes Franciscus Cordemans, geboren 27 juni 1875 te Rotterdam, arbeider, overleden 1 augustus 1966 te Schiedam, zoon van Maria Antonia Cordemans.

4. Jacob Soeters, volgt Vk. (1879) 

5. Gerritje Soeters, geboren 21 april 1882 te Schiedam, overleden 3 mei 1885 te Schiedam.

6. Arie Soeters, volgt Vl. (1885)  

7. Antoon Soeters, volgt Vm. (1887)

8. Pieter Soeters, geboren 17 mei 1891 te Schiedam,

Vj. Willem Soeters, geboren 4 januari 1873 te Schiedam, bootwerker, overleden 5 oktober 1947 te Schiedam, trouwt 9 mei 1900 te Schiedam Petronella Johanna Koenderman, geboren 23 oktober 1879 te Schiedam, overleden 19 februari 1961 te Schiedam, dochter van Gerrit Koenderman en Alida Wilhelmina de Bruin.

Uit dit huwelijk:

1. Jacoba Soeters, geboren 30 maart 1902 te Schiedam, overleden … … … … … . trouwt 29 juli 1920 te Schiedam Abraham Johannes Barvoets, geboren 28 januari 1897 te Cadzand, overleden … … … … … .., zoon van Pieter Barvoets en Sara Maria Erasmus.

2. Alida Wilhelmina Soeters, geboren 12 oktober 1903 te Schiedam, overleden 24 september 1909 te Schiedam.

3. Arentje Soeters, geboren 26 december 1904 te Rotterdam, overleden … … … … ... trouwt 18 juli 1929 te Schiedam Jan Jongebreur, geboren 3 januari 1904 te IJsselmonde, overleden 27 januari 1942 te ’  Gravenhage, zoon van Jan Jongebreur en Jannetje Verhoef. 

4. Gerritje Soeters, geboren 1 janauri 1906 te Rotterdam, overleden 4 april 1906 te Schiedam.

5. Petronella Johanna Soeters, geboren 23 januari 1907 te Schiedam, overleden 29 februari 1908 te Schiedam.

6. Gerrit Soeters, geboren 21 maart 1908 te Schiedam, overleden 5 mei 1908 te Schiedam.

7. Willem Soeters, geboren 17 april 1909 te Schiedam, overleden … … … … ., trouwt 14 februari 1940 te Schiedam Maria Catharina Elisabeth Ritter, geboren 17 april 1909 te Schiedam, overleden … … … … …  dochter van Heinrich Friedrich Wilhelm Ritter en Pieternella Bol.   

8. Gerrit Soeters, geboren 17 mei 1910 te Schiedam, overleden 5 september 1910 te Schiedam.

9. Maria Margaretha Soeters, geboren 16 augustus 1911 te Schiedam, overleden 28 september 1911 te Schiedam. 

10. Maarten Soeters, geboren 13 mei 1913 te Schiedam, overleden 19 februari 1914 te Schiedam.

11. Johannes Soeters, geboren 14 februari 1915 te Schiedam, overleden ………………., trouwt 12 augustus 1942 te Schiedam Antonia Burger, geboren  4 november 1919 te Schiedam, overleden ………………….., dochter van Johannes Burger en Maria van Kampen.

11. Petronella Johanna Soeters, geboren 14 september 1917 te Schiedam, overleden 12 oktober 1918 te Schiedam.

Vk. Jacob Soeters, geboren 13 maart 1879 te Overschie, portier, terreinchef, overleden na 1940  … … … .., trouwt 11 augustus 1904 te Schiedam Geertruida Lena Boender, geboren 29 augustus 1883 te Geervliet, overleden na 1940 …………. , dochter van Leendert Boender en Elizabeth Benne.

Uit dit huwelijk:

1. Jacoba Soeters, geboren 6 mei 1906 te Schiedam, trouwt 18 december 1929 te Schiedam Johannes Adrianus Simons, geboren 6 december 1902 te Hellevoetsluis, scheepstimmerman, zoon van Christiaan Lourentius Simons en Elisabeth de Vries.

2. Elisabeth Soeters, geboren 18 maart 1908 te Schiedam,

3. Jaapje Soeters, geboren 6 maart 1910 te Schiedam, overleden ………….., trouwt 17 juni 1936 te Schiedam Jacobus van Diggelen, geboren 9 december 1908 te Schiedam, overleden ……, zoon van Cornelis van Diggelen en Maartje van Wassenaar.

4. Lena Soeters, geboren 2 september 1912 te Schiedam, overleden ……………. te ………………, trouwt 18 december 1941 te Schiedam Abraham Cornelis Roggeband, geboren 25 september 1913 te Schiedam, overleden 9 oktober 1958 te Arnhem, zoon van Willem Johannis Roggeband en Gerritje van Diegen.

5. Dirk Soeters, geboren 17 mei 1916 te Schiedam, monteur, overleden …………...….., trouwt 1 november 1940 te Brielle Adriana Petronella Zoetemeijer, geboren 20 december 1917 te Oostvoorne, overleden …………………..….., dochter van Pieter Zoetemeijer, koopman, en Wilhelmina Hartman.

Vl. Arie Soeters, 6 februari 1885 te Schiedam, nachtwaker, trouwt 11 augustus 1909 te Rotterdam Johanna Leeflang, geboren 8 september 1872 te Schiedam, overleden 16 januari 1945 te Schiedam, dochter van Nicolaas Leeflang en Agatha La Roy.

Uit dit huwelijk:

1. Arij Soeters, geboren 15 augustus 1909 te Schiedam, overleden 15 november 1909 te Schiedam.

2. Agatha Soeters, geboren 16 januari 1911 te Schiedam, overleden … … … … … … … .. trouwt  20 november 1930 te Schiedam Floris Klootwijk, geboren 10 augustus 1907 te Haarlemmermeer, overleden …………………………., zoon van Antonie Klootwijk en Lena van Os.

3. Arij Soeters, geboren 5 juli 1913 te Schiedam, overleden ………….

Vm. Antoon Soeters, geboren 25 december 1887 te Schiedam, metaalknipper, overleden 17 oktober 1985 te Schiedam, trouwt 22 mei 1912 te Rotterdam Teuntje Groen, geboren 15 mei 1884 te Mijnsheerenland, overleden 5 juni 1963 te Schiedam, dochter van Jan Groen en Adriaantje van Es.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Soeters, volgt VIk. (1912) 

2. Arij Soeters, geboren 10 augustus 1914 te Rotterdam, overleden …………, o.trouw 8 april 1955/ trouwt …. 1955 te Schiedam A.E. Röder, geboren 1912 te ……….., overleden ………...

3. Adriaantje Soeters, geboren 20 april 1916 te Rotterdam,

4. jacoba Soeters, geboren 16 Juni 1921 te Rotterdam,

5. Geertrui Soeters, geboren 23 april 1928 te Rotterdam, overleden 23 januari 2017 te Schiedam, trouwt 26 november 1958 te Schiedam Cornelis Hendrik Roerade, geboren 7 augustus 1908 te ’s Gravenhage, overleden …………………….., zoon van Hendrik Roerade en Elisabeth Cornelia de Ritter.


VIk. Jan Soeters, geboren 4 juli 1912 te Rotterdam, broodbakker, overleden 5 oktober 1971 te Rotterdam, trouwt 14 maart 1934 te Schiedam Neeltje Catharina Maartense, geboren 11 april 1912 te Goes, overleden 1 februari 1953 te Kortgene, dochter van Jacob Maartense en Helen Elisabeth Schrijver.

Uit dit huwelijk:

1. niet openbaar

2. Jacob Jacques Soeters, geboren 7 februari 1940 te Schiedam,§§ © Harry Schoel sr. 2011