Genealogie Lijbaart

Lijbaart, een molenaarsgeslacht

Betekenis naam

Lijbaart/Lybaart/Lybaert/Libaert/Liebaert, mogelijk gevluchte Hugenoten uit Franrijk, zoals de Luteijns, Risseeuws, Poissonniers, enz.
In het vroegere beursgebouw van Oostburg (verwoest door oorlog) was een grote steen gemetseld met vele namen van hen die daar aangekomen waren.


Familiewapen

DSCI0093

Van de naam Lybaert/Lijbaart is ook een familiewapen te vinden. De omschrijving van dit wapen is volgens Rietstap. Lybaert: Flandre. D’or au chev. de gu, acc. de trois merlettes de sa. Vertaald dus „in goud een hoge rode keeper, vergezeld van drie zwarte merletten".
Tot op heden heb ik dit familiewapen nog niet kunnen koppelen aan een persoon in de door mij samengestelde genealogie Lijbaart.

Molengeschiedenis van familie Lijbaart

Retranchement

Open standerdmolen te Retranchement

In een resolutie van de Raad van State van 24 juli 1643 werd aan Bartholomeus de Vos toestemming voor de bouw van een molen aan de Molenstraat 1 te Retranchement gegeven. Het ingehakte jaartal 1818 in de console op de borstnaald onder de windpeluw verwijst naar de herbouw nadat de molen in dat jaar omwoei; de molen werd herbouwd met bruikbare onderdelen van de verongelukte molen.
Na J. de Haas werd A.L. Basting eigenaar; die verkocht zijn molen in 1861 aan J. Adriaanse. In 1873 nam A.A. Brevet de molen over en vertrok Adriaanse naar de Oranjemolen in Vlissingen.
P. de Bruyne Jzn. nam in 1891 de molen van Brevet over; in 1909 werd W.J. Visser eigenaar. Diens zoon werd in 1931 voor 2/3 deel moleneigenaar en moest !/3 laten aan de heren P. van Grol en I. Voogt.

De molen overleefde de Tweede Wereldoorlog, zij het zwaar beschadigd. Het herstel van 1948 ging met veel „kunst en vliegwerk” gepaard en was bepaald niet nauwkeurig.

In 1982/83 werd de vervallen molen grondig opgeknapt, waarbij veel zaken uit het verleden ongedaan werden gemaakt.

Helaas ging de conditie toch weer snel achteruit: in 2000 was het noodzakelijk een houten onderstempeling aan te brengen, in afwachting van een grondige restauratie.
Met een nieuwe restauratie werd in 2002 begonnen; 17 mei 2003 werd de molen geopend met een ingrijpende restauratie; hierbij is de situatie van voor 1948 hersteld.

Op deze molen was
Pieter Lijbaart (zie I. 1716) molenaar en zijn zoon Pieter Lijbaart (zie IIa. 1759) molenaarsknecht; voor de laatste naar Biervliet vertrok. (zie hieronder)

Open standerdmolen te Biervliet

Open standerdmolen Biervliet

De familie Lijbaart kwam min of meer toevallig in Biervliet terecht. Toen op het einde van de achttiende eeuw de plaatselijke molenaar Maarten Aalbregtse overleed, hertrouwde de weduwe Maria Versluijs in 1781 met Pieter Lijbaart (zie IIa.), die afkomstig was uit Retranchement. Pieter Lijbaart werkte daar op de nog bestaande open standerdmolen. De overgang naar Biervliet zal niet moeilijk zijn geweest. Althans wat het vak betreft, want ook in Biervliet stond sinds het midden van de zeventiende eeuw (opgericht tijdens de vrijheidsoorlog met Spanje) een open standerdmolen (houten korenmolen). Pieter Lijbaart was een doortastend man. Onder de Franse overheersing zat hij in het plaatselijk bestuur en hij liet zich niet met een kluitje in het riet sturen. Molenaars waren over het algemeen in de Zeeuwse dorpen mensen van enig aanzien. Ze waren veel op de baan en waren redelijk kapitaalkrachtig. Daardoor werden ze nogal eens in vertrouwen genomen om geldzaken te doen en meer dan eens deed de molenaar aan bankieren. Zijn zoon Jacob Lijbaart (zie IIIb.) en zijn vrouw Cathalijntje Schijve woonden in het molenaarshuis in de Hoogstraat. Vlakbij de Molenberg waar de houten standerdmolen stond. Hij had twee kinderen, Pieter Lijbaart (zie IVb.) en Isaac Lijbaart (zie IVc.). 

Pieter Lijbaart trad in de voetsporen van zijn vader, maar voor twee molenaars was er geen werk. Pieter Lijbaart verdiende de kost op de houten standerdmolen. Vader Jacob wist zijn plaats en trok zich rond 1830 geleidelijk aan terug uit de molen en richtte al zijn aandacht op de handel. Hij bezocht de markten in de buurt, kocht granen en peulvruchten en verkocht die aan handelaren uit Rotterdam, Gorinchem, Middelburg en Antwerpen. Jacob Lijbaart gebruikte zijn talenten goed. Via de plaatselijke schippers werden de vrachten verscheept en de schippers gaf hij een begeleidende brief mee voor de commissionairs of handelaren. Als de schippers terugkwamen hadden ze meestal een verzegeld zakje bij zich, waarin het geld van de vorige opdracht zat en dat werd trouw in het molenaarshuis afgegeven. Vaak zat daarin ook weer een briefje met de volgende opdracht.
Jacobs andere zoon Isaac Lijbaart was werkzaam in de bakkerij op de hoek van de Markt met de tegenwoordige Burgemeester Maarleveldstraat. Van zijn broer Pieter Lijbaart zal hij ongetwijfeld het meel hebben betrokken, dat hun vader Jacob op de boane had weten te kopen.

De Standerdmolen werd in 1884 gesloopt.

De Harmonie te Biervliet

DSC_2739

Vader Jacob heeft dan inmiddels wel in de gaten, dat er onder Biervliet over niet al te lange tijd een aantal schorren zal worden ingepolderd en dat daar zeker in het begin op grote schaal koolzaad zal worden gezaaid. Hij besloot in het trouwjaar van zijn zoon een stenen oliemolen op te richten om het koolzaad te kunnen verwerken dat na de inpoldering van de Thomaes- en Paulinapolder in 1845 en de Angelinapolder in 1847 zou worden ingezaaid. Op het wit geschilderde stichtingssteentje boven het venster aan de noordzijde staan in het rood twee roosjes naast elkaar met eronder de initialen ILB: Isaac Lybaart en het jaartal 1842. Hoewel lsaac bakker was van beroep, moet de vader gedacht hebben: voor elke zoon een molen. Het verhaal ging, dat de koopmanmolenaar binnen drie jaar de kosten van de nieuw gebouwde molen had terugverdiend.

Korenmolenaar Pieter ontwikkelde zich in het dorp als een man van gezag. Hij kwam in het gemeentebestuur, nam zitting in de kerkenraad en werd o.a. voorzitter van het plaatselijk Vlascomité, een organisatie die in de winter werklozen een inkomen probeerde te verschaffen.

Isaac Lijbaart is niet oud geworden. De bakker stierf al snel in 1851, negen jaar na zijn huwelijk in 1842 met Maatje de Blaeij. Pieters vrouw Maria Magdalena Giebel overleed in 1857. De overgebleven partijen Pieter Lijbaart en Maatje Blaeij huwden met elkaar; neefjes en nichtjes nu één gezin vormend.

Met de oliemolen ging het niet zo goed meer. In 1882 werd de molenromp ongeveer één meter verhoogd en de molen werd omgebouwd, met materiaal van de standerdmolen, tot korenmolen. Overbrenging in 1884 van het maaltoestel naar de stenen oliemolen dat lang niet meer werkte. In 1885 werd de stelling verwijderd, een toegangspoort opgetrokken en de deurtjes beneden dichtgemetseld, waarna er een molenbelt tegen de romp werd gebracht. De aarde hiervoor kwam van de berg van de gesloopte standerdmolen. Het oude houten molentje werd afgebroken. Op één van de oude balken stond het jaartal 1659.

In het Leidse Molenmuseum bevindt zich de koperen meelschep uit 1825 van de familie Lijbaart, waarop aan de achterkant deze standaardmolen staat gegraveerd.

In 1985/86 is de molen grondig gerestaureerd en zijn fokwieken aangebracht. Draaien doet de molen van Biervliet nog steeds zeer veel; gemalen wordt er sinds december 1996 niet meer.

De huidige molen is al vanaf de bouw in 1842 in het bezit van de molenaarsfamilie Lijbaart die tot de huidige vijfde generatie uitsluitend op windkracht maalt. 

De molen en molenaarswoning staan op een vestingswal  die was omgeven door een inmiddels gedempte gracht, welke rond 1600, tijdens de fortificatie van Biervliet is aangelegd. Bij de ingang van de molen zijn twee molenstenen in het toegangspad verwerkt. Op de groene baard met witte bies staat in geel: DE HARMONIE. Op de kap staat een windwijzer in haringvorm en aan de achterzijde steekt een vangstok uit. Het steenkaar met zes ingesneden haringen aan een zijde en aan de andere kant vier haringen, twee bloempotten, een vaas en de initialen PLB met het jaartal 1801 is afkomstig uit de in 1884 gesloopte standerdmolen. De molen staat 's avonds fraai in de schijnwerpers.

Stadsmolen te Axel

Door een hevige brand werd in 1747 de stads houten korenmolen in asch gelegd en in 1750 ongeveer op dezelfde plaats deze steenen stellingmolen gebouwd op het vroegere bastion Vlissingen, later Molenkwartier geheten. De molen fungeerde als maalderij met twee koppel stenen op de begane grond. De molen behoorde 70 a 80 jaar aan de stad, daarna aan verschillende eigenaars: Van Vessem, Geelhoed, A. de Klerk, Lybaert, J. Luteijn, van 1902–1910, P. De Bruyne, daarna M. De Bruyne, die in 1911 den molen van de wieken ontdaan heeft en in den romp een motor heeft geplaatst. Op den molen is een steen met het jaartal 1750, daaronder een steen met een wapen, dat in 1810-1813 door de Franschen gedeeltelijk is vernield.

Axel 1900-1910

De STADSMOLEN was in bedrijf tot 1911. In dat jaar werd de molen onttakeld en werd het maalwerk gemechaniseerd. De romp brandde in de jaren '50 van de 20e eeuw af en bleef doelloos staan.

In 1985 vond een bouwhistorisch onderzoek plaats waarna een restauratiebestek werd opgesteld. In 1990 werd de romp - dus niet de molen - op de rijksmonumentenlijst geplaatst. De gemeente Axel had de romp van de Stadsmolen in 1995 gekocht van de laatste molenaar, J. Misseghers. In 1997 wordt Stichting Exploistatie De Axelse Molen eigenaar van de molen en aan het eind van dat jaar wordt begonnen aan de restauratie. Belangrijk onderdeel van de restauratie was de aanleg van een betonnen ring onder en rond de voet van de molen om de fundering te versterken. De molen had namelijk last van scheurvorming in de romp en door de wapening in de ring kan het molenlijf niet meer ‘werken’ en kunnen de scheuren beter worden hersteld. Nadat het metselwerk was hersteld, werden een nieuwe kap, een nieuwe staart, een nieuw wiekenkruis en een nieuwe stelling aangebracht. Aansluitend kreeg het werktuig onder meer een kuip en rolvloer. De molen is volledig maalvaardig opgeleverd en heeft twee koppel zeventiender stenen. De trappen naar de zolders zijn breder en veiliger gemaakt dan in de meeste andere molens, met het oog op bezoekers. 

De molen werd op 16 juni 2001 geopend door J. F. Mulder, burgemeester van Axel en W. J. de Groot, voorzitter van de Stichting Exploistatie De Axelse Molen. De Stadsmolen draait van april tot eind oktober regelmatig op zaterdagen en is dan te bezoeken. Hij is ook in gebruik als trouwlocatie voor kleine gezelschappen

Molen Lybaart te Sluiskil

In 1840 werd deze koren- en pelmolen gebouwd, aan de benedenweg, bij de brug over kanaal Gent -Terneuzen in het gehucht Sluiskil, voor Johannes Grootemaat uit Axel. De molen werd gebouwd als stellingmolen, later werd de stelling verwijderd om er vervolgens een beltmolen van te maken. Op 14 juli 1868 sloeg de bliksem in de molen bij hevig onweer. De brand kon tijdig door de molenaar worden geblust. In 1876 waaide de kap eraf tijdens een hevige storm, dit werd weer hersteld. In 1946 werd er een nieuwe maalderij met pakhuis bij gebouwd. De molenromp had vanaf toen geen funktie meer en werd door Piet Lijbaart als duiventil gebruikt.

molen lybaart sluiskil ca 1900

Op de foto daterend rond 1900 stond de molen met een houten as en borstroeden. 

De molen werd genoemd MOLEN LYBAART. 
De molen was van: 
1845 tot 1853 van Pieter Lybaert (zie IVb.) 
1853 tot 1865 van W. Leisenaar 
1865 tot 1867 van J. van Hoeve
1867 tot 1903 van Jacob Lybaert Pzn. (zie Va.) 
1903 tot 1922 van Abraham Pieter Lybaert (zie VIb.) 
1922 tot 1966 van Jacob Adriaan Lijbaart (zie VIIa.) 
De molenromp is gesloopt in 1966 omdat hij plaats moest maken voor kanaalverbreding.

Molentje/Molen Leenhouts/Het Nieuw Molentje te IJzendijke

Standerdmolen IJzendijke Ver DE Holl Molen

Molentje ook wel bekend als Het Molentje of 't Molentje is een buurtschap in de gemeente Sluis. De buurtschap is gelegen ten zuidoosten van Schoondijke en ten noordwesten van IJzendijke. Molentje is gelegen aan de weg Het Molentje. De buurtschap bestaat uit een paar boerderijen. Ten zuiden van Molentje ligt de Bierkreek.

De buurtschap is vernoemd naar een molen die hier ooit stond. Mogelijk dus „het Nieuw Molentje”.

Op een kaart van de gemeente IJzendijke uit 1866 wordt Molentje als kern vermeld.

Molentje/Molen Leenhouts te IJzendijke was een Standerdmolen. Het bouwjaar was 1669 en is in 1710 herbouwd. In 1922 werd de molen gesloopt. De functie was korenmolen. Eigenaar was A. Leenhouts. Erfpachter was Pieter Joh. Lijbaart.        Foto: Ver. De Holl. Molen

De Stadsmolen te Hulst

Hulster molen

In 1792 werd een houten standerdmolen vervangen door de huidge stenen ronde stellingmolen. Daar de molen als onderdeel van de vesting staatseigendom was, werd hij "s Lands Molen" genoemd. Bij de molen behoort een bakkerij met drie ovens, welke zich ondergronds bevinden. De toegang hiervan is echter dichtgemetseld, waardoor deze bakkerij met bijbehorend gangenstelsel niet toegankelijk is. De molen is tot de jaren 1930 beroepsmatig in bedrijf geweest; de laatste jaren met hulp van een gasmotor. Na 1940 raakte de molen in zwaar verval. In 1944 verdween de stelling en tot overmaat van ramp sloeg in 1954 de bliksem in en brak er brand uit.

Dankzij ingrijpen van het gemeentebestuur kon de molen in 1956 uitwendig weer in volle glorie gerestaureerd worden. Bij deze restauratie kreeg de molen zijn huidige zeer toepasselijke naam: “De STADSMOLEN”. In 1976 en 1984 onderging de molen ook herstelwerkzaamheden. De molen heeft in het muurwerk diverse interessante details. Boven de deurbogen van beide ingangen van de molen is een sluitsteentje met het jaartal 1792 aangebracht. Boven de dichtgemetselde dubbele oostelijke ingang is het Generaliteitswapen als een fraaie gevelsteen in reliëf aangebracht met een wapenschild met staande leeuw, pijlenbundel en zwaard in de poten. Onder het schild met gedekte kroon staat in een lint de spreuk: CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT (DOOR EENDRACHT GROEIEN KLEINE ZAKEN) DE STADSMOLEN. Dit hardstenen wapen heeft aan de onderzijde nog twee kanonslopen en een stapel kogels en aan beide zijkanten een zwaard, speer en twee vlaggen. Bij deze ingang aan beide zijden twee molenstenen. Op de groene baard met witte bies staat: STADSMOLEN ANNO 1792.

Tijdens de restauratie in 1956, die de gemeente na aankoop van de molen in 1954 liet uitvoeren, zijn op de nieuwe roeden Van Bussel stroomlijnwieken aangebracht. Deze zijn in de jaren zestig weer vervangen door een Oud-Hollands opgehekt wiekenkruis met een  vlucht van 24,26 m. Tot circa 1931 werden met een koppel 15er en 17er blauwe stenen bedrijfsmatig graan gemalen. Het derde koppel 15er kunststenen is bij de restauratie van 1956 verwijderd, evenals een koekenbreker en een door een 20 PK gasmotor aangedreven maalstoel op de eerste zolder. Op deze zolder lag voorheen ook een pelsteen. Op de steenzolder zijn op 1 meter hoogte nog drie puntige nisjes voor het neerzetten van olielampen aanwezig. De nooit bewoonde molen telt vijf zolders. Rond 1840 stond ter plaatse van het molenaarshuis een rosmolen. 

Op de Stadsmolen hebben diverse molenaarsgeslachten gemalen, waaronder de familie Lybaart van 1850 tot 1879 en vervolgens tot 1931 de familie Mariman. De familie Helsland was tussen 1946 en 1954 de laatste particuliere eigenaar, waarna de gemeente Hulst de molen aankocht. In 1994/1995 werden de kap en wieken bij de restauratie vervangen. Op de met bitumeus dakbedekkingsmateriaal beklede kap staat een klein wit windvaantje. De vangstok is in de kleuren van de Nederlandse vlag geschilderd. Op de begane grond staat nog een maalkoppel voor demonstratiedoeleinden. De elektrisch aangedreven buil om bloem te maken en een door windkracht aangedreven mengketel functioneren nog.

Eigenaren van de molen waren: De Generaliteit (1792 - 1794), het Franse bezettingsleger (1794-1808), B. en N. van Waesberghe (1808 - 1818), Isaac Paasse (1818 - 1831), D. van Wijk (1831-1832), D. Minderhout (1832 - 1840), familie Lybaart (1840 - 1859),  J. van Vessem (1859 - 1879), de families Mariman en Van De Walle (1879 - 1931), familie van Helsland (1931 - 1954) en gemeente Hulst (vanaf 1954).

Emigratie

Emigratie naar de nieuwe wereld was afhankelijk van de situatie in Nederland en de perspectieven die Amerika bood. Het uitbreken van de Amerikaanse Burgeroorlog 1861 - 1865) en een daarmee samenhangende economische crisis leidde tot een tijdelijke vermindering van de stroom. De Homestead Act van 1862, die goedkoop land beloofde aan immigranten, zorgde echter voor grote belangstelling en een inhaalslag na de Burgeroorlog. 

Nederlandse landverhuizers kwamen uit verschillende (vooral arme) landelijke gebieden. Het was niet eenvoudig om het geld voor de oversteek bijeen te krijgen. Vaak moesten ze daartoe hun schamele bezittingen verkopen. Men behield slechts het lijfgoed en het hoognodige. Dan begon de reis en namen de emigranten, veelal voor altijd, afscheid van de vertrouwde omgeving. De landverhuizers reisden te voet, per paard en wagen, trekschuit, beurtvaartschipper of per trein naar de havens van Rotterdam of Amsterdam. Soms vertrok men uit buitenlandse havens zoals Antwerpen. Meestal was de overtocht rechtstreeks, maar soms via Groot Britannië, met name Liverpool.

Imm. Port of New York ca 1892

Zodra zij zich hadden ingescheept konden de emigranten zich voorbereiden op de overtocht. Die kon afhankelijk van de wind en het seizoen tussen de vijf en acht weken duren. De condities aan boord van immigrantenschepen waren voor passagiers in de 3e klas (ook wel tussendekpassagiers genoemd) en voor de zogeheten 'landverhuizersklasse’ (ook wel 'steerage' genoemd) buitengewoon onaangenaam. De ruimte die men aan boord kreeg toegewezen, was klein, donker en vaak smerig. De meeste passagiers hadden de zee nog nooit gezien en werden angstig bij het zien van de enorme watermassa. Het voedsel dat aan boord werd verstrekt vormde een extra aanslag op de magen van de ongelukkige reizigers. Sommige passagiers brachten de gehele reis (zee)ziek in hun bed door.

Als men in het najaar vertrok was de kans op een zware storm groot. Uit verhalen van passagiers en uit scheepsjournalen blijkt dat bij zwaar weer de toegangen tot de passagiersruimten op zeilschepen werden afgesloten. De ellendige landverhuizers verbleven dan soms dagenlang in het halfduistere benedendek, in de buik van het rollende, stampende en slingerende schip. Ze kregen niet de mogelijkheid om aan dek te komen en de frisse zeewind in te ademen. Het drinkwater werd in die tijd nog in houten vaten vervoerd. Als de reis lang duurde, moest het met azijn worden aangelengd om het bederf tegen te gaan. Dat kon echter niet verhinderen dat het water op den duur verschrikkelijk stonk. Met enige regelmaat braken er besmettelijke ziekten uit aan boord. Niet alle ingescheepte passagiers bereikten dan ook hun bestemming. Vaak was dat New York.

In Amerika restte vaak nog een lange weg naar het uiteindelijke reisdoel. Wanneer men uit New York vertrok, reisde men per Amerikaanse trekschuit (in Amerika Canalboat genoemd) verder via het in 1825 geopende Eriekanaal. Dit kanaal verbond de havenstad New York met de grote meren in het westen. Een landverhuizer schreef aan zijn in Nederland achtergebleven familie dat de tocht 'langdurig' was, hoewel de boot door 2 paarden telkens bij verwisseling voortgetrokken werd. Was men eenmaal door het kanaal heen dan wachtte de landverhuizers nog een tocht per stoomschip over de wateren van de Grote Meren naar de diverse staten zoals b.v. New York, of via de Mississippi naar Michigan.

Het vervoer over de Amerikaanse binnenwateren kreeg na 1830 steeds meer concurrentie van de Amerikaanse spoorwegen. Die waren steeds beter in staat de immigranten snel en goedkoop naar hun plaats van bestemming te brengen. Het viel niet mee. 
Als de landverhuizers eindelijk na hun lange reis op de plaats van bestemming arriveerden werden ze vaak teleurgesteld. In hun brieven aan de familie en bekenden in Nederland beschreven ze de wanhoop die ze soms overviel. De grond die ze hadden gekocht moest bouwrijp worden gemaakt. Dat betekende dat er zwaar lichamelijk werk moest worden verzet zoals bomen rooien, stronken ruimen en ploegen. Als men niet bij vrienden of familie kon intrekken moesten ze ook nog een onderdak bouwen. Ze gebruikten de stammen van de gerooide bomen om er blokhutten van te bouwen maar het kwam ook voor dat een nog simpeler onderkomen moest worden gebouwd. Na enige jaren van tegenslag en voorspoed verdwenen de meeste armoedige onderkomens. Ze werden vervangen door betere huizen. Sommige immigranten lieten als een herinnering aan de barre tijden die zij doorleefd hadden echter hun blokhut of plaggenhut staan of gebruikten deze als opslagplaats of stal.

In de periode 1862 tot 1923 emigreerden diverse Lijbaarts vanuit West Zeeuwsvlaanderen naar Noord-Amerika op zoek naar een beter bestaan.
Zij vertrokken naar de:
  Staten           County            Township                              
                                          New York       Ontario            Shortville
                                          Michigan        Kent                Grand Rapids 
                                          New York       Wayne              Arcadia/Newark, Marion en Williamson
                                   


Genealogie Li(e)baart, Lijbaart, Lijbaert, Lybaart, Lybaert

Door emigratie naar Noord Amerika komt de naam ook voor als Libbert, Libburt, Libert, Lybart en Lybbert


A. Jan Lybaert, gedoopt ca 1595 te Brugge ??, trouwt ………………………. Tanneken De Rave, weduwe van Lieven de Maeght en Gilis van Lokeren, gedoopt ………, dochter van Laureyns De Rave en Tanneken Heyns.

Uit dit huwelijk:

1. Francois Lybaert, volgt B. (ca 1620)

B. Francois Lybaert, gedoopt ca 1620 te ..............., trouwt ........... Tanneken Paresys, gedoopt ..........................

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Lybaert de Oude, volgt C. (ca 1645)

2. Tanneken Lybaert trouwt Adriaen DHont


C. Pieter Lybaert de Oude, gedoopt ca 1645 te …………….., begraven voor 1738 te Retranchement, trouwt ca 1670 ……………………. Josijntje Mervylle/Josijne Mervillie, gedoopt …………………………., begraven ca 1705 te ……………………., dochter van ……………………………………….

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Lybaert, trouwt Jooseph Bellardyn

2. Jacob(us) Lybaert,

3. Pieter Lybaert de Jonge, volgt D. (....) 

4. Cornelis Lybaert,

5. Jan/Jannis Lybaert/Lijbaart, volgt E. (ca 1680)

6. Catharina/Cathalijne Lybaert/Catijntje Lijbaarts/Katalijntje Libaart, j.d. van St. Baafs in Spaans Vlaanderen, gedoopt ca 1673 te …………., begraven 29 januari 1706 te Groede (33 jr), o.trouwt /trouwt 9/27 januari 1700 te Groede Matthijs Hamman/Amman(s)/Matthijs Amant, gedoopt ……….…………te Groede, zoon van …………...

D. Pieter Lybaert de Jonge/Libaart, gedoopt ……………… te … ...…….., begraven voor 17 april 1716 te Retranchement, trouwt (1) Mari Arboude, gedoopt .................., begraven ..............., dochter van ......................; o.trouwt Retranchement/ trouwt (2) 15 februari 1699 te Groede Elisabeth Reylof/Reijlof/Rijlof, j.d. , gedoopt ………………………, begraven ……………………..., dochter van ……………………………..

Uit het tweede huwelijk;

1. Segher Lybaert/Zeger Lijbaart, geboren 1701 te Retranchement, begraven 17 april 1716 te Groede, 15 jr (kind van de wed.e Pieter Lijbaart de Jonge).

2. Josyna Lybaert/Josijna Lijbaart, gedoopt ca janauri 1703 te Retranchement, begraven 9 juni 1718 te Groede, (15 jr en zes mnd).…………….

3. Pieternelle Lybaert, gedoopt ca 1705 ?? te Retranchement, begraven ……….


E. Jan/Jannis Lybaert/Lijbaart, gedoopt ca 1680  ……………, overleden voor 20 november 1721 te …………., trouwt (1) 16 oktober 1704 te Zuidzande (getuigen moeder bruidegom Josijntje Mervylle, moeder bruid Marya de Klerck) Elsje Wets, jd van Retranchement, gedoopt … … … …………., begraven … ……………….. ,  dochter van …………………... Wets en Marya de Klerck; 
trouwt (2) ……….… te Zuidzande Maetje/Maatje/Matie Gerrenaert/Garnaat, gedoopt 1695 te Terhofstede/Retranchement, begraven 8 december 1747 te Cadzand, dochter van Gernaar Pieterszn en Adriaantje de Bare.

Notaris Jannis Nuytingh; Zuidzande 20 november 1721. De wed van Jan Lijbaart, Maetje Gerrenaert hertrouwt met Jan van Nieuwenhuijs/Jannis van Nieuwenhuijse. In de huwelijkse voorwaarden is sprake van 1 voorkind.

Uit het tweede huwelijk:

1. Pieter Lijbaart/Peter Lybaart, volgt I. (ca 1716)

I. Pieter Lijbaart/Peter Lybaart, geboren ca 1716 te Retranchement, molenaar, begraven 27 april 1784 te Retranchement, o.trouwt/trouwt (1) 27 juni 1744 te Cadzand/19 juli 1744 te Retranchement (getuigen Jan van Nieuwenhuijsen, Maatje Garnaat, Jannis Cappon, Neeltje Cappon) Susanna Cappon, gedoopt 20 juli 1723 te Cadzand, getuigen Nicolaas Parmentier, Susanna Cappon, overleden voor mei 1748 te ……., dochter van Jannis Cappon en Joanna van Eik; o.trouwt (2) ca 26 maart 1750 te Sluis/trouwt (2) …... april 1750 te Retranchement Sara de Ke(e)sel/Kezel, geboren ca 1733 te Retranchement, arbeidster, overleden 5 juli 1815 te Retranchement, dochter van Adriaan de Kesel en Janna Buset/Aeltie Bosseck. 

Volkstelling mei 1748. Inwoners van het Vrije.
Pieter Lijbaart, molenaar te Retranchement, met meid Jacomina Blansaart.

Uit het eerste huwelijk ?? :

1. Sara Pietronella/Jacoba Lybaart/Luijaart, gedoopt 1746 te Retranchement, overleden 24 november 1824 te Schoondijke, trouwt ca 1775 te Schoondijke  Cornelis Senij, gedoopt 28 maart 1745 te Zuidzande, overleden 2 november 1829 te Middelburg, zoon van Isac Senij en Maria Caignet.
Kinderen geboren 25 november 1776 en 21 maart 1778 te Schoondijke.

Uit het tweede huwelijk:

2. Jan Jannis Lijbaart, geboren 1752 te Retranchement, overleden 27 oktober 1782 te Retranchement, ongehuwd. (zie IIb.)

3. Adriaan Lijbaart, geboren 1753 te Retranchement, overleden 26 februari 1779 te Retranchement, ongehuwd. (zie IIb.)

4. Aeltje Lijbaart/Libaart, geboren ca 1755 te Retranchement, overleden 5 oktober 1809 te Retranchement, trouwt 18 augustus 1775 te Sluis/Retranchement Pieter Goetgeluk/Pierre Goedgeluk, geboren ……..…...….. 1728 te Aardenburg/Nieuwvliet, landbouwer, overleden 23 maart 1809 te Retranchement (81 jr), zoon van Pierre Goedgeluk en Marie Waaijhaart/Maria Wayhaert.
Beide hebben gewoond op de hofstede Den Hevenpolder.
Op 20 april 1751 droegen de echtelieden Louwers-de Zoute den timmer voor f 1000 over aan Pieter Goedgeluk, die hier vervolgens heeft geboerd en eerst gehuwd was met Cornelia de Blieck. Na het overlijden van deze vrouw hertrouwde Goedgeluk in 1775 met Aaltje Lijbaart.

5. Maatje Lijbaart/Li(e)baart, gedoopt 10 maart 1758 te Retranchement, overleden 27 mei 1807 te Biervliet, trouwt 10 februari 1781 te Biervliet Dingenis Coesement, weduwnaar van Maria/Aaltje Aalbregtse, geboren/gedoopt 31 oktober/7 november 1751 te Biervliet, landman, overleden 3 september 1803 te Biervliet, zoon van Adriaan Coesement en Amalia van Hoeve.

6. Pieter Lijbaart, volgt IIa. (1759)

7. Jacob Lijbaart, volgt IIb. (1762)

8. Abraham Lijbaart, volgt IIc. (ca 1766)

9. Johanna/Janna Lijbaert, gedoopt ca 1767 te Oostburg, overleden 21oktober 1814 te Oostburg, trouwt ................. ca 1795 te  Retranchement Abraham Porreij/Porrij/Poraij, geboren ca 1763 te Nieuwvliet ?, arbeider, overleden 4 december 1817 te Oostburg, zoon van Abraham Porreij en Sara le Grand.

10. Izaak, Isaak, Isak Lybaart, volgt IId. (ca 1768)

11.
Adriana/Adrienne Lijbaart, gedoopt 7 november 1770 te Retranchement, servante 1812, armlastige, overleden 25 december 1858 te Retranchement, trouwt 16 december 1812 te Zuidzande Abraham Zonnevijlle, gedoopt 15 augustus 1784 te Hoofdplaat, laboureur 1812, korenmeter 1862, armlastige, overleden 7 januari 1862 te Retranchement, zoon van Jaques Zonnevijlle, rentier, en Jeanne Tack.
Woonachtig van 1815 t/m 1823 te Hofstede den Molinspolder te Retranchement.

 
IIa. Pieter Lijbaart/Libaart, geboren 30 januari 1759 te Retranchement, molenaar, particulier 1837, overleden 7 maart 1837 te Biervliet, trouwt (1) 28 januari 1781 te Biervliet Maria van Sluijs/Versluis/Maritje Versluijs, weduwe van Maarten Aalbregtse(n), geboren ca 20 juli 1749 te Oostburg, overleden 9 augustus 1787 te Biervliet (38 jaren, - maanden, 18 dagen)  dochter van (de oude molenaar) ...............….. Versluijs en ……………………...........; trouwt (2) 31 januari 1790 te Biervliet Maria Hendriks/Heindriks/Henderiks/ Henderijks, gedoopt 26 april 1767 te IJzendijke, molenaar, overleden 19 juni 1804 te Biervliet, dochter van Jacob Hendriks en Janna Schrijvers, trouwt (3) 25 april 1812 te Biervliet Anna Faas, geboren 8 oktober 1790 te Schoondijke, naaister, overleden 7 oktober 1866 te Biervliet, dochter van Jan Francoijs Faas en Maria Clijquennoi.
Molenaar op de open standerdmolen te Biervliet. (1781 - ca 1830)                   

1786_Tegelschouw_Lybaart


Tegelschouw anno 1786 uit molenaarswoning Hoogstraat 13 te Biervliet

Uit het eerste huwelijk:

1.
Pieter (Victor) Lijbaart, volgt IIIa. (1781) 

2.
Sara Libaart, geboren/gedoopt 23/26 oktober 1783 te Biervliet (getuigen Jacobus Libaart, Maatje Libaart), overleden ………………...

Uit het tweede huwelijk:

3. Jacob Lijbaart, volgt IIIb. (1792)                                           

4. Sara Johanna Lijbaart/Leijbaard, geboren/gedoopt 1/8 september 1793 te Biervliet (getuigen Pieter Goetgeluk, Isaac Leenhouts, Aaltje Lijbaart), particuliere, overleden 30 maart 1828 te Terneuzen, trouwt
19 april 1815 te Biervliet
Maghiel/Michiel Nicolaas van de(r) Woestijne, geboren ca 1796 te Biervliet, schoenmaker 1815, overleden 30 december 1858 te Terneuzen, zoon van Jan Henderijk van de  Woestijne en Maria Cornelia van Doesselaar.                                                         
Onwettig:
a.
Abraham Lijbaart, geboren 25 december 1814 te Biervliet, veldwachter, overleden 22 februari 1874 te Harmelen, trouwt 3 september 1857 te Gorinchem Maria Brands, geboren 14 juli 1821 te Bemmel, overleden ………………..., dochter van Jacobus Brands en Johanna Bouwman. 
Uit dit huwelijk:
aa.
Sara Johanna Lijbaart, geboren 22 mei 1858 te Poortugaal, strijkster, overleden … … trouwt 15 augustus 1895 te Naarden Teunis van Rijn, geboren ca 1865/66 te Naarden, schilder, overleden … … … … .. zoon van Dirk van Rijn, werkman, en Antje Vloetgraven.
bb. Jacoba Maria Lijbaart, geboren 16 november 1859 te Harmelen, strijkster, overleden 6 maart 1937 te Gouda, trouwt (1) 3 april 1897 te Hilversum Willem Martensen, geboren 1 augustus 1864 te Nijkerk, timmerman, overleden 8 juni 1906 te Hilversum, zoon van Aalt Martensen, arbeider, en Johanna van Doggenaar; trouwt (2) 1 juli 1914 te Gouda Lodewijk  Signer, geboren 10 september 1863 te Gouda, overleden 14 januari 1950 te Gouda, zoon van Johan Frederik Signer en Elisabeth de Haan.
cc.
Alijda Lijbaart, geboren 18 april 1861 te Harmelen, overleden 13 januari 1917 te Nieuwveen (getuigen Hendrik Ickelsheimer, 65 jaar, zonder, Johan Carel George Herdes, 70 jaar, zonder). 
dd.
Louise Lijbaart, geboren 27 mei 1864 te Harmelen, strijkster, overleden 12 janauri 1953 te Hilversum, trouwt (1) 3 november 1897 te Hilversum Hendrik Bekenkamp, geboren 27 april 1868 te Epe, houtdraaier, overleden 18 september 1912 te Hilversum, zoon van Arend Bekenkamp, landbouwer, en Aartje Lokhorst; trouwt (2) 26 februari 1919 te Hilversum Jacobus  Lokhorst, geboren 30 augustus 1862 te Stoutenburg, koetsier, overleden 14 november 1928 te Hilversum, zoon van Roelof Lokhorst en Marritje van Dijk. 
Onwettig:
aaa.
Antonetta Lijbaart, geboren 1 mei 1889 te Harmelen, overleden 12 juli 1889 te Harmelen.

5. Johanna Maria Lijbaart, geboren/gedoopt 7/21 december 1794 te Biervliet (getuigen Joos Hendriks, Dingenis Koesement, Janna Hendriks), dienstmeid, overleden 29 juli 1848 te Biervliet, trouwt 26 november 1817 te Biervliet Abraham Scheerens, weduwnaar van Janna Geensen, geboren 27 februari 1789 te Biervliet, gedoopt 8 maart 1789 te Biervliet (getuigen Abraham Scheerens, Sara van Daale), koopman, overleden 9 december 1849 te Biervliet, dochter van Levinus Scheerens en Maria de Boot.

6. Johannis Lijbaart, geboren/gedoopt 7/12 juni 1796 te Biervliet (getuigen Anthony du Mez, Maatje Lijbaart), overleden 11 oktober 1796 te Biervliet.

7. Levenloze dochter, geboren/overleden 31 december 1797 te Biervliet. 

8. Maria Jacoba Libaart/Lijbaart, geboren 23 januari 1800 te Biervliet particuliere, overleden 5 december 1871 te Biervliet, trouwt 3 januari 1827 te Biervliet Adriaan van Hoeve, geboren 23 juli 1792 te Nieuwvliet, schoenmaker, overleden 28 mei 1848 te Biervliet, zoon van Adriaan van Hoeve en Janneke van den Veere.

9. Johannis Lijbaart, geboren 25 juli 1801 te Biervliet, overleden 29 december 1801 te Biervliet.

10. Levenloze zoon, geboren/overleden 11 januari 1804 te Biervliet. 

Uit het derde huwelijk:

11. Johannes Lijbaart, geboren 24 maart 1813 te Biervliet, overleden 20 april 1818 te Biervliet.

12. Pieter Francois Lijbaart, geboren 11 september 1814 te Biervliet, overleden 30 september 1814 te Biervliet.


IIIa. Pieter (Victor) Lijbaart, geboren/gedoopt 25/28 oktober 1781 te Biervliet (getuigen Pieter Lijbaart sr., Jacobus Kensse, Sara de Kesel), molenaar 1814, overleden 14 juli 1814 te IJzendijke, in zijn woning in den Otaquen Polder (getuigen Pieter Lijbaart, 54 jaren, vader, Johannes van Pijfelen, goede vriend, 52 jaren, deurwaarder), trouwt 6 februari 1812 te Biervliet Maria Louwers/Lauwers, gedoopt 20 februari 1791 te Oostburg, overleden 17 november 1858 te Hulst, dochter van Adriaan Louwers en Sara de Roo.
De naam komt ook voor als Victor Lijbaart. Mogelijk is de naam Pieter aangezien voor Victor.

Molenaar van 1812 tot 1814 te IJzendijke.

Maria Louwers woonde ten tijde van de voltrekking van het huwelijk te Biervliet bij de "oude" Pieter Lijbaart om voltrekking van het huwelijk te Biervliet mogelijk te maken. Haar vader en moeder zijn beiden overleden vóór 1812 te Schoondijke, vandaar dat hun dochter vanuit een ander huis moest trouwen. Maria Louwers hertrouwt 21 juni 1815 te IJzendijke met Pieter Johannes Lijbaart (zie IIIe).  

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Lijbaart, volgt IVa. (1813)


IVa. Pieter Lijbaart, geboren 21 februari 1813 te IJzendijke (getuigen Pieter Lijbaart, junior, 31 jaar, molenaar, Jan Dilman/Dieleman, 33 jaar, ambtenaar gezondheid, Levien Koenen, 36 jaar, kleermaker), veearts vanaf 17 oktober 1835, 1843, 1847, koopman 1851/1853, fabrikant 1855, overleden 14 juli 1855 te Zierikzee, trouwt 28 februari 1843 te Zierikzee Maria Louisa van der Vliet, geboren 28 februari 1820 te Zierikzee, particuliere, overleden 27 juni 1881 te Noordgouwe, dochter van Christiaan van der Vliet, horlogemaker, en Adriana Dekker.

In het Gedenkboek der Inhuldiging en Feesttogten van 1840 - 1842 van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk Prins van Oranje, Kroonprins der Nederlanden staat bij de Burger-Erewacht van Zierikzee de heer P. Lijbaart. Bladzijde 448-449.

(9598) Bij onderhandsch Contract, geteekend te Zierikzee, den 1sten April 1847, behoorlijk geregistreerd en ingeschreven, blijkt, dat tusschen Johan Hendrik Ochtman Johz, Pieter Lijbaart, Hieronimus Johannis Gudde, Adriaan Frederik Broeksmit en Dingeman van der Vliet, allen wonende te Zierikzee, is aangegaan eene VENNOOTSCHAP, voor den tijd van Tien Jaren, ingaande den 1sten mei 1847 en eindigende den 30 sten april 1857, onder de Firma van Ochtman, van der Vliet & Comp., ten doel hebbende het Fabriceeren van, en het drijven van Handel in GARANCINE (rode verfstof), wordende bij gemeld Contract al verder onder anderen bepaald, dat al de Vennooten het regt hebben tot de Teekening en het gebruik der Firma, doch alleen voor zaken, uitsluitend het Vennootschap betreffende, terwijl tot den Aan- en Verkoop van Vaste Goederen en de Opneming of Terleengeving van Gelden ten behoeve of ten name der Firma, de onderteekening van al de Vennooten gevorderd wordt.

Op 15 augustus 1850 is de molen van Hulst via onderhandse akte in het bezit gekomen van Pieter Lybaart en Maria Louise van der Vliet. Koopsom: fl. 10.000 gulden. Het laatst overgeschreven ten kantore van hypotheken te Goes den tienden October 1850, deel honderd elf folio twaalf ..., Nommer negen. Krachtens magtiging door de Arrondissements Regtbank te Zierikzee, verleend bij Dispositie van den tweeentwintigsten Julij laatstleden (22 juli 1850), geregistreerd. En is ten deze mede verschenen de Heer Isaac Jacobus Boeije, Arrondissementsijker der molen en .... van de gemeente Goes, volgens zijne opgave mondeling daartoe gemagtigd door zijne Moeder de schuldeneijsseresse voormelde mejuffrouwe Adriana Louwers, weduwe van wijlen den Heer Marinus Boeije, dewelke verklaarde de voorschrevene schulderkentenis en hypotheekstelling voor de schuldeischeresse te aanvaarden

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Pieternella Lijbaart, geboren 2 oktober 1843 te Zierikzee, overleden 6 augustus 1874 te Noordgouwe, ongehuwd.

2. Maria Christina Lijbaart, geboren 24 juli 1845 te Zierikzee, particuliere, overleden 10 februari 1861 te Zierikzee.

3. Louis Lijbaart, geboren 4 juni 1847 te Zierikzee, overleden 2 augustus 1847 te Zierikzee.

4. Jacobus Lijbaart, geboren 3 augustus 1850 te Zierikzee, overleden 27 oktober 1851 te Zierikzee.

5. Jacobus Lijbaart, geboren 27 augustus 1853 te Zierikzee, overleden 13 september 1853 te Zierikzee.

IIIb. Jacob(us) Lijbaart/Lupaart/Lijpaart, geboren/gedoopt 18/22 januari 1792 te Biervliet (getuigen Jacob Heindriks, Jacob Lijbaart, Janna Schrijvers), molenaar 1815 in Schoondijke, koornmolenaar 1841, koopman 1842, olijslager 1814/1847 in de oliemolen De Harmonie, olieperser 1851, overleden 1 juni 1861 te Biervliet, trouwt 19 april 1815 te Biervliet, Catholina/Cathelijntje/Cathaleijntje/Catoleijntje Schijve, geboren/gedoopt 3/6 december 1795 te Biervliet (getuige Pieternella Schijve), dienstmeid, overleden 10 april 1883 te Biervliet, dochter van Isaac Schijve en Catharina Jansen.

Opa Lybaart,vader van vader AFL-2

Jacob Lijbaart had 3 molens, nl. stadsmolen te Axel, open standerdmolen te Biervliet en molen Lybaart te Sluiskil. Pieter kreeg de molen Lybaart te Sluiskil (1845 - 1863) en Isaac kreeg de korenmolen de Harmonie in Biervliet (1842 - 1851). 

Uit dit huwelijk:

1. Maria Lijbaart, geboren 10 juni 1814 te Biervliet, particuliere, overleden 2 maart 1847 te Biervliet.

2. Pieter Lijbaart, volgt IVb. (1815)

3. Izak/Izaak Lijbaart, volgt IVc. (1817)

IVb. Pieter Lijbaart/Lupaart, geboren 24 oktober 1815 te Schoondijke, wethouder te Biervliet 1892, molenaarsknecht 1841 te Schoondijke, olijslager 1857, molenaar, overleden 7 november 1892 te Biervliet, trouwt (1) 25 februari 1841 te Biervliet Maria Helena Giebel/Maria Magdalena Gijbel/Geibel/ Gieben, geboren 7 maart 1815 te ’s Gravenhage, naaister 1841, particuliere, overleden 10 november 1857 te Biervliet, dochter van Pieter Giebel, rijksambtenaar, en Maria Brand, trouwt (2) 15 juli 1858 te Biervliet Maatje de Blaeij, weduwe van Isaac Lijbaart, geboren 22 mei 1822 te IJzendijke, molenaarster 1851, overleden 31 januari 1894 te Biervliet, dochter van Levinus de Blaeij, landman, en Adriana van der Veere.

Pieter Lybaart te Biervliet-1

Korenmolenaar te Biervliet van 1850-1860 (inw. bij ouders) tot verhuizing ouders naar Hoogstraat D90. Molenaar van 1845 – 1863 op molen Lybaart te Sluiskil (zie ook Va en VIb). Doordat Maatje de Blaeij molenaarster werd toen haar eerste man (Izaac) overleed en zij daarna trouwde in 1858 met diens broer Pieter, kwamen de oliemolen en de graanmolen tesamen.

Zeeuwsarchief, Archiefstukken betreffende goederen en personen in Zeeuws Vlaanderen en Belgie. 36 Akte van verkoop, 1863: 

Verleden voor Jan Jacob Fercken, notaris te Terneuzen, door Marinus Joris van Vessem van een met hypotheek bezwaarde korenwindmolen met daarbij behorende woonhuis, stal en erf aan Pieter Lijbaart.

(Welke molen was dit. Mogelijk de vroegere Stadsmolen te Axel, later Windkorenmolen die tegen januari 1898 gepacht kon worden.)
 

Uit het eerste huwelijk:

1. Jacob Lijbaart, volgt Va. (1840)

2. Maria Lijbaart, geboren 30 januari 1842 te Terneuzen, overleden 16 april 1873 te Biervliet, trouwt 20 mei 1869 te Biervliet Abraham Jannis van der Linde, geboren 12 juli 1835 te Biervliet, kleermaker, overleden 6 juni 1912 te Biervliet, zoon van Jannis Willem van der Linde en Jacoba Catharina de Vos.

3. Cat(h)olina Lijbaart, geboren 3 juli 1843 te Terneuzen, overleden 28 januari 1915 te Biervliet, trouwt 20 augustus 1874 te Biervliet Johannes Louis Isaac de Bats, geboren 26 juli 1847 te Biervliet, landbouwer, burgemeester 1903, 1906, overleden 24 augustus 1906 te Biervliet, zoon van Johannes de Bats en Elisabeth Leenhouts.

4. Pieter Lijbaart, geboren 5 november 1844 te Biervliet (getuige Pieter Johannes Lijbaart, 54 jaar, molenaar, wonende te Hulst), overleden 14 februari 1858 te Biervliet.

5. Johanna Lijbaart, geboren 26 december 1845 te Terneuzen, overleden 12 maart 1922 te Terneuzen, ongehuwd.

6. Cornelia Lijbaart, geboren 1 juni 1847 te Terneuzen, overleden 21 september 1847 te Terneuzen.  

Uit het tweede huwelijk:

7. Willem Lijbaart, geboren 1 juni 1859 te Biervliet, overleden 1 maart 1872 te Biervliet.

8. Frederik Lijbaart, geboren 1 november 1860 te Biervliet, commies der telegrafie, overleden 12 juni 1893 te Biervliet, ongehuwd.

9. Levenloze zoon, geboren/overleden 19 januari 1862 te Biervliet.

10. Maatje Lijbaart, geboren 12 april 1863 te Biervliet, overleden 10 februari 1941 te Rotterdam, trouwt 3 mei 1894 te Biervliet Jacobus Vuijst, geboren 14 augustus 1858 te Breskens, kommies Rijksbelastingen, overleden 18 januari 1940, te Rotterdam, zoon van Abraham Vuijst en Francina de Munck.

11. Levenloze dochter, geboren/overleden 26 december 1864 te Biervliet.

12. Hendrik Lijbaart, volgt Vb. (1866)


Va. Jacob Lijbaart, geboren 20 oktober 1840 te Biervliet, (koren)molenaar, overleden 4 oktober 1903 te Terneuzen, trouwt 16 mei 1867 te IJzendijke Catharina Leenhouts, geboren 5 juni 1838 te IJzendijke, particuliere, overleden 10 juli 1902 te Terneuzen, dochter van Abraham Leenhouts, landman, en Adriana Faille (Catharina Tallier).

Molenaar van 1867 tot 1903 op Molen Lybaart, Beltmolen, functie: Koren- Pelmolen te Sluiskil (aan de Benedenweg, bij de brug over kanaal Gent – Terneuzen). Gesloopt 1966 ter verbreding kanaal. (zie ook IVb. en VIb.).

Zierikz. Nieuwsbode-1875-08-17 Molenaarsknecht gezocht

Dit is de J. Lijbaart die molenaarsknechten zoekt voor zijn molen in Sluiskil (ligt tegen en is opgeslokt door Terneuzen) Zierikzeesche Nieuwsbode, 17 augustus 1875 et al. 

Uit dit huwelijk:

1. Catholina Adriana Maria Lijbaart, geboren 20 september 1868 te Terneuzen, overleden 6 november 1941 te Rotterdam, begraven 10 november 1941 te Rotterdam (Zuiderbegraafplaats) trouwt 17 mei 1894 te Terneuzen Hendrik de Hullu, geboren 14 november 1867 te Zuidzande, onderwijzer, overleden 16 januari 1946 te Rotterdam, zoon van Jannis de Hullu en Maria Wage.

2. Adriana Maria Lijbaart, geboren 13 november 1869 te Terneuzen, overleden 20 juni 1936 te Rotterdam, trouwt 21 april 1892 te Terneuzen Jacob Andries van Hoeve, geboren 27 februari 1868 te Terneuzen, metselaar, overleden 11 februari 1947 te Axel, zoon van Jacob Andries van Hoeve, broodbakker, en Pieternella Schijve.

3. Pieter Abraham Lijbaart, volgt VIa. (1870)

4. Maria Adriana Lijbaart, geboren 10 oktober 1871 te Terneuzen, overleden 6 maart 1872 te Terneuzen.

5. Maria Catholina Adriana Lijbaart, geboren 27 september 1873 te Terneuzen, overleden 31 mei 1875 te Terneuzen.

6. Abraham Pieter Lijbaart, volgt VIb. (1874)

7. Izaak Lijbaart, geboren 10 maart 1876 te Terneuzen, overleden 1 augustus 1876 te Terneuzen.

8. Maria Lijbaart, geboren 9 april 1877 te Terneuzen, huishoudster, overleden 25 december 1924 te Alkmaar.

9. Catharina Lijbaart, geboren 27 augustus 1878 te Terneuzen, overleden 18 september 1878 te Terneuzen.

10. Levenloze zoon, geboren/overleden 23 december 1884 te Terneuzen.


VIa. Pieter Abraham Lijbaart, geboren 14 november 1870 te Terneuzen, molenaarsknecht 1898, broodbakker te Hoek 1898, graanhandelaar 1934, overleden 20 februari 1934 te Hoek, trouwt 28 juli 1898 te Hoek Maria van der Welle/Weele, geboren 7 oktober 1872 te Hoek, overleden 21 maart 1935 te Hoek, dochter van Adriaan van der Welle, winkelier, en Santina de Visser. 

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Adriaan Lijbaart, volgt VIIa. (1899)
 
2.
Adriaan (Ad) Jacob Lijbaart, volgt VIIb. (1901) 

3. Abraham Jan Lijbaart, volgt VIIc.(1903)  


VIIa. Jacob Adriaan Lijbaart, geboren 23 februari 1899 te Hoek, molenaar 1922, overleden 4 juli 1978 te Terneuzen, trouwt 6 juli 1922 te Terneuzen Wilhelmina Helena Paulina Maria Mielen, geboren 31 augustus 1898 te Terneuzen, overleden 11 september 1981 te Gent, dochter van Pieter Adrianus Mielen, timmerman, en Adriana Sara Vergouwe.

Molenaar op Molen Lybaart van 1922 tot 1964. (zie VIb.) 

Daar de molen Lybaart reeds voor 1922 was ontmanteld, was het meer zowel groot- als kleinhandel in graan, meel en veevoeder. De windmolen is waarschijnlijk al eerder ontmanteld daar deze door de kanaalverbreding van ongeveer 1900 à 1905 met bijbehorende dijken, in een put stond en maar weinig wind zal kunnen hebben vangen. In de zestiger jaren (van 1900) is de molen met woonhuis voor de kanaalverbreding afgebroken en kwam de locatie in het kanaal te vallen. Het is aannemelijk dat onteigening heeft plaats gevonden, daar de molen etc. op eigen grond zal hebben gestaan. Gebouwd voor de eerste aanleg van het kanaal?
Jacob Adriaan had eerst samen met zijn broer Abraham Jan het bedrijf geëxploiteerd, maar hieraan kwam reeds in 1927 een einde en keerde broer Abraham Jan terug naar Hoek. Na de onteigening verhuisde Jacob Adriaan op 14 oktober 1964 naar Biervliet, waar hij op de Markt een huis kocht. Later verhuisde hij weer naar de serviceflat "De Veste" te Terneuzen. 

Uit dit huwelijk:

1. Maria Adriana Lijbaart, geboren 13 april 1924 te Terneuzen, trouwt ..................... Volker Folkert Jonker, geboren ca 1922 te ................., ambtenaar invoerrechten en accijnzen,

2. Pieter Adriaan Lijbaart, volgt VIIIa. (1927) 


VIIIa. Pieter Adriaan Lijbaart, geboren 1 januari 1927 te Sluiskil/Terneuzen, molenaarsknecht, trouwt 1 november 1951 te Terneuzen Annie Jonkman, geboren ca 1932 te ................., dochter van ...................

Zie www.bndestem.nl Zeeland van 2 november 2011
Al snel na hun trouwdag op 1 november 1951 raakte Annie zwanger. Op de dag af een jaar na zijn geboorte, kreeg hun zoon Sjaak een zusje voor zijn verjaardag. "Van die snelheid schrokken we zo, dat we vervolgens acht jaar hebben gewacht om een derde kind te krijgen", grapt Annie. Het ondernemende duo is inmiddels ook vijf kleinkinderen en elf achterkleinkinderen rijk. Het twaalfde achterkleinkind is in aantocht.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob (Sjaak) Lijbaart, geboren .... april 1952 te Terneuzen, trouwt .......

2. Dochter Lijbaart, geboren ..... april 1953 te Terneuzen, 

3. ................... Lijbaart, geboren ca 1961 te Terneuzen,


VIIb. Adriaan (Ad) Jacob Lijbaart, geboren 7 september 1901 te Hoek, adjunctcommies Posterijen en Telegrafie, overleden … ………………….., trouwt (1) 16 december 1926 te Hoek, gescheiden 7 april 1930 te Amsterdam/trouwt (2) 8 juli 1931 te Amsterdam (Sloterdijk) Geertje Vennik, geboren 5 juli 1903 te Rotterdam, overleden ca 2003 te ………................., dochter van Klaas Vennik, schipper, en Roelofje Hartman.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Lijbaart, volgt VIIIb. (1932)


VIIIb. Pieter Lijbaart, geboren 6 oktober 1932 te Amsterdam, jazz musicus, redacteur NOS journaal, overleden 9 januari 1970 te Loosdrecht, trouwt 5 maart 1957 te Amsterdam Berdina Elisabeth Blokziel, geboren 30 november 1933 te Amsterdam, dochter van ………………………….

Uit dit huwelijk:

1.
Manon Lijbaart, geboren 28 oktober 1964 te Amsterdam, sociaal juridisch dienstverlener, samenwonend met Roelof de Vries, geboren 29 juni 1951 te Diever, psycholoog, zoon van ……………………….
Uit deze samenwoning:
a.  Mathide Dina Lijbaart, geboren 18 november 1998 te Amsterdam,
b.  Gwendolyn Helena Lijbaart, geboren 11 oktober 2000 te Diemen,
c.  Johanna Geertje Lijbaart, geboren ….. december 2005 te Diemen,

2. Joost Lijbaart, volgt IXa. (1967)

IXa. Joost Lijbaart, geboren 25 september 1967 te Amsterdam, jazz musicus, trouwt ………………… Saskia de Rooij, geboren………………., dochter van …………………………

Uit dit huwelijk:


1.
Stijn Lijbaart, geboren ……………


2.
Elve Lijbaart, geboren ……………...


VIIc. Abraham Jan Lijbaart, geboren 30 maart 1903 te Hoek, molenaar 1925, overleden 2 maart 1987 te Hoek, trouwt 23 april 1925 te Hoek Elizabeth Janna van Drongelen, geboren 15 oktober 1904 te Hoek, overleden 29 juli 1981 te Hoek, dochter van Jacobus van Drongelen en Jana Cornelia de Bree. 

Molenaar op Molen Lybaart tot 1927. (zie VIb.)

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Abraham Lijbaart, geboren 23 december 1926 te Terneuzen, overleden 7 juli 2004 te Geldermalsen, trouwt 6 juli 1961 te Geldermalsen Wouterke van Doorn, geboren 11 augustus 1931 te .........…....….., overleden 20 oktober 1987 te Utrecht, dochter van ....................................


VIb. Abraham Pieter Lijbaart, geboren 25 december 1874 te Terneuzen, korenmolenaar, overleden 25 november 1921 te Terneuzen, trouwt 21 augustus 1913 te Schoondijke Elizabeth Luteijn, geboren 1 september 1881 te Schoondijke, korenmolenaar 1913, overleden 1 december 1956 te Schoondijke, dochter van Anthonie Luteijn en Suzanna Maria Risseeuw. 

Korenmolenaar van 1903 tot 1922 op de Molen Lybaart te Sluiskil (zie ook IVb. en Va.). 

Na het overlijden van Abraham Pieter Lijbaart is het molenbedrijf overgegaan aan de neven van Abraham Pieter Lijbaart, Jacob Adriaan Lijbaart, geboren 23 februari 1899. (zie VIIa.), Abraham Jan Lijbaart, geboren 30 maart 1900. (zie VIIb). 

Elizabeth Luteijn verhuisde zelf met haar dochter Susanne Catharina Lybaart naar een ruim pand aan de Kanaalweg 13, waar zij 3 à 4 kostgangers hield. Zij was zwaar gehandicapt, doordat haar ene been veel korter was dan haar andere. Zij zal het hierdoor extra zwaar hebben gehad om haar kost te verdienen. 

Uit dit huwelijk:

1. Suzanna Catharina Lijbaart, geboren 23 oktober 1914 te Sluiskil, overleden 31 augustus 1979 te Schoondijke, trouwt 14 april 1937 te Terneuzen Pieter Adriaan Luteijn, geboren 21 maart 1909 te Schoondijke, overleden 30 mei 2010 te Oostburg, zoon van Anthonie Luteijn en Elizabeth Risseeuw.


Vb. Hendrik Lijbaart, geboren 25 maart 1866 te Biervliet, telegrafist, directeur PTT-kantoor, overleden 31 augustus 1934 te Wageningen (longontsteking), trouwt (1) 9 april 1891 te Biervliet Johanna Maria de Groote, geboren 15 oktober 1870 te Biervliet, overleden 10 februari 1899 te Rotterdam, dochter van Alexander de Groote, landbouwer, en Wilhelmina Maria Risseeuw; trouwt (2) 5 september 1900 te Rotterdam Henriette Frederika "Rimpeloma" Sterk, geboren 21 november 1870 te Goes, onderwijzeres, overleden 16 februari 1964 te ’s Gravenhage, begraven te Wageningen, dochter van Frederik Sterk en Anna Maatje Verhoeven. 

Hendrik viel tussen de wal en schip. Als jongste zoon was er geen molen of bakkerij voor hem, dus moest hij het zelf doen en ging naar school. Dat ging goed en hij ging aan het werk als telegrafist. Daardoor werd hij in het dorp de “pennenlikker” genoemd en bij het postkantoor de “boer”. Deze pennelikker heeft het tot postdirecteur geschopt in Smilde.

Met Johanna de Groote in Rotterdam gaan wonen, alwaar zij zelfmoord pleegde.

15 januari 1907, de eerste telefooncentrale van Barneveld werd in werking gesteld onder verantwoordelijkheid van Hendrik Lijbaart.

Uit het eerste huwelijk:

1.
Pieter Alexander Lijbaart, volgt VIc. (1892)

2.
Alexander Frederik Lijbaart, volgt VId. (1893)

Uit het tweede huwelijk: 

3. Frederik (Frits) Hendrik Lijbaart, geboren 9 juli 1901 te Kloosterveen, overleden 12 maart 1921 te Wageningen aan TBC.

 4. Maatje Anna Maria Lijbaart, geboren 8 maart 1905 te Smilde, overleden 31 maart 2006 te ’s Gravenhage, trouwt 15 juni 1929 te Wageningen Cornelis van der Giessen, geboren 8 augustus 1904 te Dubbeldam, overleden 25 augustus 1957 te ‘s Gravenhage, zoon van Pieter van der Giessen en Lijntje Molendijk.

5. Jan Willem Lijbaart, geboren 7 juli 1909 te Barneveld, overleden 29 september 1977 te Soest, trouwt (1) 15 juli 1933 te ’s Gravenhage Johanna Duifje (Jopie) Barbara van Vliet, geboren 13 augustus 1906 te Bilthoven, overleden  3 februari 1967 te Lepelenburg/Bilthoven, dochter van ...............…..............., trouwt (2) 8 december 1969 te ………………… Jannetje Boekhout, geboren ……………………, dochter van ……………………………..
Uit het eerste huwelijk: 
a. Frederik Hendrik Pieter Alexander Lybaart, geboren 5 juni 1941 te Padang., trouwt ……………….. Thijsina Henriette (Tineke) Faasse, geboren ………………………, dochter van ……………………………...
Uit dit huwelijk:
aa.
Gijsbert Lybaart,
bb.
zoon Lybaart,

b. Marianna Louise Emma L. Lijbaart, geboren 16 december 1947 te …………. 

PALijbaart_graf_indonesie


VIc. Pieter Alexander Lijbaart, 17 maart 1892 te Rotterdam, gezaghebber bij de Gouvernements Marine ‘s Gravenhage, overleden 8 mei 1944 te Indonesie in kamp Tjimahi, begraven op ereveld Leuwigadja, trouwt 12 januari 1916 te Batavia Maria Elisabeth (Lies) Maphar, geboren 17 december 1891 te Menes,  Java, Indonesie, overleden 20 mei 1981 te Leidschendam, dochter van ...….. ...........................

Uit dit huwelijk: 

1. Henk Alexander Lijbaart, geboren 1 juli 1919 te Kupang, Timor, overleden 7 september 2004 te ……………………., trouwt 13 janauri 1950 te Batavia Esther Elisabeth Wijtman, geboren …………………………….., dochter van …………………………………. 

2. 
Pieter Frederik "Piet" Lijbaart,  volgt VIId.

3. Frederik  Charles (Frits) Lijbaart, 12 maart 1923 te Ambon, overleden 1 februari 1951 te Batavia, Indonesie (motorongeluk).

4. Johanna Henrietta Anna (Zus) Lijbaart, geboren 26 mei 1925 te Ambon, trouwt 4 mei 1948  te Batavia Frans Adelbert Schneider, geboren ..................., overleden ............


VIId. Pieter F
rederik "Piet" Lijbaart, geboren 15 augustus 1920 te Koepang (Timor), sgt Mil. Luchtvaart, overleden ………. 2005 te …………, trouwt 22 juli 1946 te Batavia Edwine Barre, geboren 20 september 1920 te Cheribon, overleden 30 september 1995 te Leidschendam, dochter van ………………….

Uit dit huwelijk:

1. Roy Martin Lijbaart, geboren 16 april 1950 te Batavia, trouwt Alida (Lyda) …..
Uit dit huwelijk:
a.
Petra Frya (Miriam) Lijbaart, geboren 20 april 1981 te Soltau, Dld.

2. Bart Lijbaart, geboren ………….. trouwt J M P (Juliette) Scheepers, ….
Uit dit huwelijk:
a. Kevin Lijbaart, geboren …….
b.
Nicky Lijbaart, geboren 6 februari 1990 te Leiden

3. Saskia Lijbaart, geboren …………, trouwt Johan 

4. Marc Lijbaart, geboren …………. trouwt Hetty
Uit dit huwelijk:
a. Joyce Lijbaart, geboren …….
b. Tim Lijbaart, geboren …….

5. Paul Lijbaart, geboren …………….


VId.
Alexander Frederik "Alex" Lijbaart, geboren 31 maart 1893 te Rotterdam, 1e employee 1930, werkt bij Statistiek Woningtelling Oud Raa, overleden/begraven 16/19 juni 1969 te ‘s Gravenhage, trouwt (1) Urip Maidah, geboren ………… ……, trouwt (2) Tine Botma, geboren ............…..
                                                                                                             Urip Maidah                                                                                       

Uit het eerste huwelijk:

1. Pieter Lijbaart, geboren 25 mei 1929 te Lumadjang, trouwt 21 september 1954 te Soerabaya Erna Wilhelmeintje Ediamont, geboren 8 januari 1929 te Soerabaya, dochter van …………………………………   
Uit dit huwelijk: 
a.
Alexandra Gracia Lijbaart,
b. Patricia Maria Lijbaart,
c.
Peter Robbert Lijbaart,
d.
Thomas Eduard Lijbaart, geboren tussen 21 en 24 april 1962 te Leeuwarden.

Uit het tweede huwelijk:

2. …………. (zoon)


IVc.
Izaac/Izak Lijbaart, geboren 5 september 1817 te Schoondijke, bakker, koornmolenaar, overleden 4 september 1851 te Biervliet, trouwt 25 augustus 1842 te IJzendijke Maatje de Bl(a)aeij/Maatje de Blaaij/Blaak, geboren 22 mei 1822 te IJzendijke, particuliere, overleden 31 januari 1894 te Biervliet, dochter van Levinus de Blaeij, landman, en Adriana van der Veere, landvrouw.

DSC_2729 kopie Maatje de Blaa

Molenaar op de korenmolen de Harmonie van 1842 tot 1851
Maatje de Blaeij trouwt in 1858 met de broer van Izaak, Pieter Lijbaart (zie IVb.)  

atlantis

Van links naar rechts zien we smid Jan van de Sande, vrouw E. Calon-van den Hemel, Marie van Hoeve, smid Piet van de Sande, Emma Goebert, Pauline Duiserinck, Leen de Die en bakker Iz. Lybaart die - volgens het opschrift op zijn winkel - ook tabak, sigaren en sigaretten verkocht. Midden op de straat staat Bram de Kramer. Rechts op de voorgrond is met enige moeite de petroleumlantaarn aan het huis van Louis Bertou te zien.

Lybaart_Adriana_vrouw_van_jan_willem_de_zwart_bronvermelding

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Lijbaart, geboren 30 augustus 1843 te Biervliet, overleden 28 september 1924 te Zuidzande, trouwt 26 november 1874 te Biervliet (samen met broer Jacob) Jan Willem de Zwart/Swart, geboren 7 augustus 1838 te Hengstdijk, landbouwer, overleden 16 juli 1911 te Zuidzande, zoon van Cornelis Johannes de Swart en Maria (van) Arenthals.

2. Catolina Lijbaart, geboren 20 september 1844 te Biervliet, overleden 5 januari 1846 te Biervliet.

3. Jacob Lijbaart, volgt Vc. (1845)

4. Levinus Lijbaart, geboren 9 oktober 1846 te Biervliet, molenaar 1883/1909, overleden 24 april 1909 te Biervliet, trouwt 24 mei 1883 te Biervliet Josina Adriana van der Hooft, geboren 21 december 1856 te Biervliet, overleden 30 september 1900 te Biervliet, dochter  van Cornelis van der Hooft en Adriana Verplanke.

Molenaar van zowel koren- als oliemolen De Harmonie. Levinus verbouwde de oliemolen tot korenmolen in 1884. Levinus droeg de eigendomsrechten van de molen De Harmonie twee dagen voor zijn dood over aan de zoon van zijn broer Pieter: Isaac Pieter, geboren 23 februari 1882 (zie VIf.).
Bovengenoemde eigendomsoverdracht omvatte het gehele molenbedrijf met grond, woningen en verdere opstallen. De acte werd op 22 april 1909 verleden door notaris P. Adama Zijlstra te IJzendijke. Volgens het bevolkingsregister was Levinus reeds gedurende een periode vóór zijn overlijden zonder beroep. Dit zou er op kunnen duiden dat hij reeds enige tijd het beheer van het bedrijf uit handen had gegeven, bijvoorbeeld aan Isaac Pieter.


5. Pieter Lijbaart, geboren 18 oktober 1847 te Biervliet, overleden 25 januari 1848 te Biervliet.

6. Iza(a)k Lijbaart, geboren 31 oktober 1848 te Biervliet, hoofd der O.L. School te Krabbendijke, overleden 14 maart 1921 te Zuidzande, ongehuwd.

7. Pieter Lijbaart, volgt Vd. (1850)


Vc.  Jacob Lijbaart, geboren 30 augustus 1845 te Biervliet, molenaar 1876, vrachtrijder en koopman, overleden 29 december 1908 te Biervliet, trouwt 26 november 1874 te Biervliet (samen met zuster Adriana) Susanna Pieternella van der Linde, geboren 25 maart 1845 te Biervliet, overleden 12 december 1932 te Biervliet, dochter van Jannis Willem van der Linde en Jacoba Catharina de Vos. 

Molenaarsknecht bij vader te Biervliet op molen de Harmonie. Molenaar te Axel 1874 – 1876. 

Uit dit huwelijk:

1. Jannis Izaak Lijbaart, geboren 6 mei 1875 te Axel, overleden 17 juni 1876 te Axel.

2. Jacoba Maatje Lijbaart, geboren 21 mei 1877 te Biervliet, overleden 31 juli 1941 te Biervliet, ongehuwd.

3. Isaac Jannis Lijbaart, volgt VIe. (1879)


VIe. Isaac Jannis Lijbaart, geboren 27 juni 1879 te Biervliet, broodbakker, overleden 19 november 1957 te Biervliet, trouwt 9 december1909 te Biervliet Maria Pieternella de Vos, geboren 4 april 1888 te Biervliet, overleden 3 oktober 1967 te Terneuzen, dochter van Andries de Vos, kleermaker, en Maria Moggre. 

Uit dit huwelijk:

1. Jacob (Jaap) Andries Lijbaart, geboren 12 november 1910 te Biervliet, bakker te Biervliet, overleden 8 april 1974 te Terneuzen, trouwt ...................... te …….... Jozina Adriana Suzanna Moggré, geboren 2 april 1914 te Biervliet, overleden 19 juli 2003 te IJzendijke, dochter van Adriaan Jan Moggré, bakker, en Maria Jozina Brevet.
Uit dit huwelijk: ????
a.
Milja Marie Lijbaart, geboren 22 januari 1946 te Terneuzen, trouwt  8 november 1967 te Biervliet  Jan Meertens, geboren ca 1945 te Hoek, zoon van ...............……
b.
Frits J.A. Lijbaart, geboren ca 1948 te ..................., trouwt … juli 1971 te Terneuzen J. (Anneke) G. de Oude, geboren ca 1950 te ................, dochter van Triest Krijn de Oude en Adriana Cornelia Faas.
Uit dit huwelijk:
aa.
Anke Lijbaart, geboren ca maart 1976 te Terneuzen, trouwt Menno …..
bb. Susanne Lijbaart, trouwt Jaap …………..

11 oktober 1924

2. Andries Jacob Lijbaart, volgt VIIe. (1913)

3. Pieter Izaak Lijbaart, geboren 3 december 1917 te Biervliet, overleden 11 oktober 1924 te Oostburg.VIIe. Andries Jacob Lijbaart, geboren 20 oktober 1913 te Biervliet, schildersbedrijf, overleden 30 maart 1993 te Biervliet, trouwt 7 november 1940 te Biervliet Helena Catharina Puijenbroek, geboren 12 mei 1914 te Biervliet, overleden 16 december 2000 te Biervliet, dochter van Cornelis Albregt Puijenbroek en Elizabeth Anna Bogte.
Koninklijk onderscheiden met de 
eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in zilver.

Uit dit huwelijk: 

1. Isaak Cornelis (Sjaak) Lijbaart, geboren 19 juli 1942 te Biervliet, trouwt 8 december 1967 te Terneuzen Rosalia Johanna (Roos) Buijze, geboren 31 mei 1945 te Terneuzen, overleden 27 januari 2009 te Terneuzen, dochter van Willem Buijze en Francoise de Feijter.
Uit dit huwelijk: 
a.
Marie-Jeanne Lijbaart, geboren 29 oktober 1975 te Terneuzen
b.
Annette Lijbaart, geboren 25 oktober 1977 te Terneuzen, trouwt Andre ………..

2. Elisabeth Maria (Bep) Lijbaart, geboren 9 november 1945 te Biervliet, trouwt 20 december 1967 te Biervliet Marinus (Rinus) Lucieer, geboren 21 mei 1944 te ......................, overleden 31 maart 1990 te .............., zoon van ..............................… 

3. Maria (Miep) Lijbaart, geboren 3 maart 1949 te Biervliet, trouwt 30 december 1971 te Goes Jan Hendrik (Henk) Ranter, geboren 27 april 1949 te Vlissingen, zoon van Jan Ranter en Willemina Kleinepier.

4. Cornelis Jacob (Kees) Lijbaart, volgt VIIIc. (1961)


VIIIc. Cornelis Jacob (Kees) Lijbaart, geboren 8 juni 1961 te Biervliet, samenwonend met Leonie Kaki, geboren 10 februari 1980 te ..............., dochter van .........................

Uit deze samenwoning: 

1. Dylan Lijbaart, geboren 1 oktober 2008 te Terneuzen.                                                                                                                    


Vd. Pieter Lijbaart, geboren 15 september 1850 te Biervliet, molenaar 1877/1878, winkelier 1903, overleden 27 februari 1929 te Biervliet, trouwt 14 november 1877 te Biervliet Janna Willemse(n), geboren 4 oktober 1849 te Biervliet, winkelierster 1903, overleden 29 juli 1929 te Biervliet, dochter van Abraham Willemse, vleeschhouwer, en Jacomina Faas.

Uit dit huwelijk:

1. Abraham Isaac Lijbaart, geboren 28 april 1878 te Biervliet, klerk der posterijen, overleden 9 november 1903 te Biervliet, ongehuwd.

2. Isaac Pieter Lijbaart, volgt VIf. (1882)


VIf. Isaac Pieter Lijbaart, geboren 23 februari 1882 te Biervliet, korenmolenaar 1926, overleden 23 augustus 1976 te Oostburg (ziekenhuis), trouwt 16 september 1926 te Biervliet Sara Jozina Schilleman, geboren 19 oktober 1886 te Biervliet, overleden 30 september 1975 te Terneuzen, dochter van Jacobus Schilleman en Jacoba Cornelia Koole.

Bediende in “de Bazar” van zijn vader, werd later molenaarsknecht bij oom Levinus “de Harmonie”. Woonde bij zijn ouders te Biervliet, Markt D248. Later D122 en D115.

Na overname molen De Harmonie op 22 april 1909 van Oom Levinus verhuisde hij met zijn ouders naar de molenaarswoning Hoogstraat D 117. 1930 Molenstraat A128. Oktober 1944 Hoogstraat  D117. 1944 Molenstraat 6. Na 22 april 1950 zonder beroep

Uit dit huwelijk:

1. Piet Jacobus Lijbaart, volgt VIIf. (ca 1927)

VIIf. Pieter:Cornelia


VIIf. Pieter Jacobus Lijbaart, geboren 7 maart 1927 te Biervliet, molenaar de Harmonie, overleden 2 oktober 2012 te Hoek, trouwt …………….. 1955 te Biervliet Cornelia Pieternella Lantsheer, geboren 13 december 1933 te Hoek, overleden 5 augustus 2012 te Hoek, dochter van Petrus Abraham Lantsheer en Helena Corstanje ??.

Uit dit huwelijk:

1. Isaac (Sjaak) Pieter Lijbaart, vokgt VIIIc. (…)

2. Heleen Lijbaart, geboren ........ te ......, trouwt ......... te ...... Jaap ..........

3. Sandra Lijbaart, geboren ...... te .......... trouwt ca 1980 te ............ Jack Boeije, geboren .......


VIIIc. 
Isaac (Sjaak) P. Lijbaart, geboren …………………….. te ..........., trouwt ............. te .......... Monique M. Pielaat, geboren ………………, dochter van Remi Pielaat en Frieda Verstraeten.

Uit dit huwelijk:

1. Jurgen Lijbaart, geboren ………..

2. 
Peter Lijbaart, geboren ca 10 juli 1985 te Terrneuzen, trouwt ………………. Deborah ……………..
Uit dit huwelijk:
a. Niels Lijbaart, geboren ……………..


IIb. Jacob/Jakob Lijbaart, gedoopt 25 april 1762 te Retranchement, lantman 1796, arbeider 1817/1819  /1828, overleden 2 september 1843 te Retranchement, trouwt 12 mei 1798 te Retranchement Johanna Caarels van R(e)ijn/Sarels van Rijn/Johanna Sa(a)rels/Johanna van Rijn/Johanna Charles, gedoopt 23 mei 1779 te Retranchement, overleden 29 november 1852 te Retranchement, dochter van Jan Sarels van Rijn en Elijsabet Henderijk/Hendriksen.     

Johanna woonachtig van 1782 tot en met 1843 te den Molinspolder, Retranchement. 

OUDELANDSCHE POLDER, 39ste BEGIN HOFSTEDE DEN MOLINSPOLDER 
Op 16 juni 1730 droeg Pieternella Wouters, weduwe van Jan Wijnant, den timmer dezer hofstede voor f 462 over aan Isaac Porreij en Madeleinede Hullu, die er destijds al op woonden. De man overleden 8 september 1746, de weduwe hertrouwd in maart 1750 met Adriaan Geerlings. Geerlings stierf den 2 juli 1777. In 1778 in plaats gekomen Adriaan Lijbaart, die ongehuwd overleed 26 februari 1779 en opgevolgd is door zijn broeder Jannes Lijbaart. Deze overleed 27 oktober 1782, insgelijks ongehuwd. Daarna gekomen Jacob Lijbaart en Janna Sarels van Rijn. In 1815 gekomen Abraham Zonnevijlle en Adriana Lijbaart, in 1823 Hubrecht Ketels en Elizabeth de Visser. 

Van lieverlede van landerijen verkleind zijnde, is deze hofstede in 1828 gekocht door Isaac Steijaard te Aardenburg, ten wiens profijt zij bekasteleind is geworden door Abraham van Melle. In 1856 is zij in perceelen verkocht en zijn de gebouwen gesloopt.  

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Lijbaart, volgt IIIc. (1799).

2. Jan Lijbaart, geboren 25 maart 1800 te Retranchement, overleden 22 februari 1817 te Retranchement.

3. Jakob Lijbaert, geboren 8 april 1801 te Retranchement, arbeider, overleden 24 december 1820 te Retranchement, ongehuwd.

4.
Elizabeth Lijbaart/Elisabeth Lijbaert, geboren 24 januari 1803 te Retranchement, dienstmeid, overleden 24 maart 1849 te Retranchement, trouwt 16 november 1825 te Retranchement Jakob Brugge, geboren 13 december 1798 te IJzendijke, arbeider, werkman, landmansknecht, overleden .................... te ……......, zoon van Jakob Brugge en Livina de Muijnk.
Jacob Brugge emigreerd 1 april 1867 naar Noord Amerika. Vertrek 1 april 1867 uit Antwerpen. Aankomst 12 juni 1867 in Port of NY met de Lizzie Morrow.

5. Jannis Lijbaart, volgt IIId. (1805)

6. Sara Lijbaart, geboren 5 maart 1809 te Retranchement, overleden 3 februari 1819 te Retranchement, ongehuwd.


IIIc. Pieter Lijbaart, gedoopt 18 maart 1799 te Retranchement (28 ventose 7e jaar der Franse Republiek), landmanknecht 1828, arbeider 1857/1859, overleden 20 augustus 1859 te Retranchement, trouwt 24 december 1828 te Retranchement Elisabeth Huijsseere/Huisheere/Huijsheere, geboren 15 september 1806 te Groede, dienstmeid, arbeidster, overleden na 1862 ......……............ te ......……..........., dochter van Pieter Huijsseere en Maria den Bouwers. 

S.S._Australia4

Elisabeth emigreert 9 mei 1862 vanaf Retranchement naar Noord Amerika, waarschijnlijk samen met haar dochter Johanna (2) en haar zoon Jacob (6). Aankomst 19 juli 1862 te NY met de Australia. 

Uit dit huwelijk:

1. Jakob Lijbaart, geboren 8 januari 1830 te Retranchement, boereknecht, overleden 7 februari 1849 te Retranchement, ongehuwd.

2. Johanna Maria Lijbaart/Lefbaard, geboren 25 januari 1833 te Retranchement, arbeidster, overleden ...................... 1898 te Marion, Wayne County, NY, trouwt 20 november 1856 te Retranchement Jan Hendrik van Hee, weduwnaar van Jozina de Priester, geboren 28 augustus 1816 te Retranchement, koopman, overleden ................ 1909 te Marion, Wayne County, NY, zoon van Kornelis van Hee en Maria Sarels van Rijn.
Emigreren 9 mei 1862 naar Noord Amerika. Aankomst 19 juli 1862 te NY met de Australia.

3. Pieter Lijbaart, volgt IVe. (1834)

4. Maria Johanna Lijbaart, geboren 25 mei 1837 te Retranchement, dienstmeid, overleden 7 december 1857 te Retranchement, ongehuwd.

5. Johannis Lijbaart, geboren 1 juni 1848 te Retranchement, overleden 5 februari 1849 te Retranchement.

6. Jacob Lijbaart, volgt IVf. (1850)


IVe. Pieter Lijbaart, geboren 24 december 1834 te Retranchement, arbeider 1859 tot 1873, veldarbeider 1877/1912, overleden 4 maart 1924 te Retranchement, trouwt 8 juni 1859 te Retranchement Willemina /Wilhelmina Plattenberg, geboren 27 september 1834 te Retranchement, arbeidster 1865, werkvrouw 1877, overleden 22 april 1912 te Retranchement, dochter van Daniel Plattenberg en Janna Manhave. 

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Lijbaart, geboren 17 oktober 1859 te Retranchement, overleden 1 december 1873 te Retranchement.

2. Daniel Lijbaart, geboren 3 september 1860 te Retranchement, overleden 7 september 1860 te Retranchement.

3. Daniel Lijbaart, volgt Ve. (1861)

4. Jakob Lijbaart, geboren 24 februari 1864 te Retranchement, overleden 22 juni 1865 te Retranchement.

5. Jacob Lijbaart, volgt Vf. (1869)

6. Wilhelmina Janna Lijbaart, geboren 10 juni  1876 te Retranchement, overleden 10 mei 1877 te Retranchement.

7. Wilhelmina Janna Lijbaart, geboren 11 april 1880 te Retranchement, overleden 24 november 1953 te Retranchement, trouwt 27 september 1906 te Retranchement Abraham Goossen, geboren 27 juli 1880 te Retranchement, veldarbeider, overleden 11 april 1965 te Apeldoorn, zoon van Willem Goossen en Suzanna Lanse.


Ve. Daniel Lijbaart, geboren 16 december 1861 te Retranchement, molenaarsknecht 1884, landbouwer 1908, overleden 5 maart 1940 te Retranchement, trouwt 24 juli 1884 te Retranchement Pieternella Adriana Goossen, geboren 20 december 1860 te Retranchement, dienstmeid, landbouwster, overleden 23 mei 1939 te Retranchement, dochter van Pieter Goossen en Adriana Elias. 

In 1893 is de hofstede Den Mooijaartspolder, staande binnen het dorp Retranchement, in perceelen verkocht, de timmer met een deel van de landen aan Daniel Lijbaart en Pieternella Goossen. In 1919 heeft Lijbaart de schuur verkocht aan Jannes Jacob de Bruijne met afstand van de bij hem in pacht zijnde landen en nog ongeveer vijf gemeten zelf in gebruik gehouden.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Lijbaart, volgt VIg. (1884)

2. Adriana Lijbaart, geboren 14 februari 1886 te Retranchement, overleden 29 december 1913 te Oostburg, trouwt 13 maart 1913 te Retranchement Jannis de Meij, geboren 4 februari 1887 te Oostburg, brood en koekbakker, overleden 6 oktober 1944 te Oostburg, zoon van Jakob de Meij, winkelier, en Wilhelmina Levina de Voogt.


VIg. Pieter Lijbaart, geboren 18 november 1884 te Retranchement, bakker te Terneuzen 1908, broodbakker 1916, overleden 2 november 1956 te Terneuzen, trouwt 30 december 1908 te Terneuzen Maria Jacomina Elisabeth Lansen, geboren 22 januari 1885 te Terneuzen, overleden 16 november 1966 te Terneuzen, dochter van Johannes Jacobus Lansen, kleermaker, en Anna Susanna le Bleu.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Pieternella Maria Lijbaart, geboren 28 januari 1909 te Retranchement, overleden 4 augustus 1981 te Terneuzen. 

2. Pieternella Adriana Wilhelmina Lijbaart, geboren 15 januari 1910 te Nieuw- en Sint Joosland, overleden .........…..

3. Jacomina Elisabeth Frederika Lijbaart, geboren 20 september 1913 te Terneuzen, overleden …………..

4. Levenloze zoon, geboren/overleden 1 juni 1916 te Terneuzen.


Vf. Jacob Lijbaart, geboren 10 maart 1869 te Retranchement, arbeider 1892, vrachtrijder, overleden 2 maart 1947 te Retranchement, trouwt 29 september 1892 te Retranchement  Wilhelmina de Voldere, geboren 15 oktober 1867 te Retranchement, werkvrouw 1892, overleden 9 maart 1940 te Retranchement, dochter van Jacobus Franciscus de Voldere, visscher, en Elizabeth Plattenberg. 

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Lijbaart, geboren 22 maart 1893 te Retranchement NH, overleden 8 oktober 1959 te Middelburg, trouwt 7 december 1916 te Retranchement Johannes Scheerens, geboren 23 december 1892 te Retranchement, timmermansknecht, overleden 9 november 1971 te Oostburg, zoon van Levinus Scheerens, veldarbeider, en Sara Goossen. 
Emigreren 23 juli 1923 naar Shortville, Ontario, NY. Aankomst 4 augustus 1923 in New York met de Nieuw Amsterdam vanaf Rotterdam naar Ellis Island New York. Uncle Jacob Lybart, Shortsville, Ontario, NY.

Gezin is op kosten van Jacob Lijbaart in september 1930 uit Amerika teruggekeerd.

2. Pieter Lijbaart, volgt VIh. (1900)

3. Wilhelmina Lijbaart, geboren 27 juli 1903 te Retranchement, overleden 13 september 1987 te Aardenburg, trouwt 28 augustus/maart 1924 te Retranchement  Abraham Bernardus Corthals, geboren 16 november 1898 te Aardenburg, landbouwer, overleden 7 september 1948 te Oostburg, zoon van Edouardus Corthals en Jacoba de Groote.


VIh. Pieter Lijbaart, geboren 1 november 1900 te Retranchement, kantoorhouder der P.T.T., overleden 11 november 1984 te Brouwershaven, o.trouwt/trouwt 29 maart/4 april 1923 te Vlissingen, gescheiden 19 mei 1937 te Middelburg Levina Elizabeth Gerardina Clarisse, geboren 4 maart 1899 te Vlissingen, overleden 6 oktober 1951 te Arnhem, dochter van Jacobus Clarisse, winkelier, en Pieternella Koster; trouwt (2) 10 september 1937 te Brouwershaven Anna van der Sluijs, geboren 7 juli 1906 te Brouwershaven, overleden 29 november 1995 te Zierikzee, dochter van Bastiaan van der Sluijs en Cornelia Geleijnse.

Uit het eerste huwelijk:

1. Nelly Lijbaart, geboren 26 februari 1924 te Brouwershaven, locale kracht hulppostkantoor Brouwershaven 1944.

2. Wilhelmina Lijbaart, geboren 8 mei 1927 te Brouwershaven, trouwt 14 augustus 1946 te Brouwershaven G. C. W. Heins, geboren ca 1922 te .........

Uit het tweede huwelijk:

3. Cornelia (Cora) Lijbaart, geboren 15 juli 1938 te Brouwershaven, trouwt ............. te ......... Niek van der Wolf, geboren ...............….
Vanaf 1 januari 1967 in bezit van Cafe-restaurant Slot Ostende te Goes. (Bistro Katseveer)

4. Joke Lijbaart, geboren 25 augustus 1947 te Brouwershaven, trouwt  ............... 1968 te Zierikzee Dick F. Verschoore de la Houssaye, geboren ...................., fotograaf, zoon van .......................


IVf. Jacob Lijbaart/Lybart/Libert, geboren 16 november 1850 te Retranchement, farm laborer, overleden 9 februari 1934 te Marion, Wayne County, NY, trouwt 9 december 1875 te Palmyra, Wayne, NY Janna du Bois/Jennie/Jane DuBois, geboren 25 april 1854 te Zuidzande, dienstmeid, overleden 28 maart 1919 te Marion, Wayne County, NY, dochter van Pieter du Bois/Peter DuBois en Maria Kornelia Boekhout/Bouchout. 

Jacob emigreert 9 mei 1862 naar Noord Amerika. Ongehuwd. Aankomst met de Australia 19 juli 1862 te NY. Janna emigreert 2 september 1874 naar Noord Amerika. Aankomst met de C.F. French 8 oktober 1874 te NY.

Uit dit huwelijk: 

1. John Lybart, geboren 26 juni 1875 te Marion, Wayne County, NY,

2. Peter Henry N. Lybaart/Libert, geboren 4 juni 1876 te Marion, Wayne County, NY, bartender, overleden 19 juli 1936 te Marion, Wayne County, NY.

3. John W. Lybaart/Lybart/Libert, geboren 1878 te Marion, Wayne County, NY, laborer, overleden ca 1956 te Marion, Wayne County, NY.

4. Jacob Adrian Lybart, geboren 12 oktober 1883 te Marion, Wayne County, NY, overleden ca 1948 te Marion, Wayne County, NY.

5. Sylvia E. Lybart/Libert, geboren 30 juli 1888 te Marion, Wayne County, NY, (wid Jacob), overleden ca 1987 te Marion, Wayne County, NY.

6. 
Henry William K. Lybart/Libert, geboren 21 oktober 1890 te Marion, Wayne County, NY, blacksmith, overleden 2 maart 1982 te St. Petersburg, Pinellas, Fl., trouwt 23 oktober 1920 te Palmyra, Wayne, NY, Marie Elizabeth Philley, geboren 15 juni 1899 te Palmyra, Wayne, Ny, dochter van ………………….

7. Elmer J. Lybart/Lybert, geboren 9 juni 1895 te Marion, Wayne County, NY, overleden .. april 1973 te Cambridge, Washington, NY.
During the World War of 1914 Marion’s part was to help feed the world. Henry en Elmer from Marion who served in the war.

8. Marie E. Lybart, geboren 15 juni 1899 te Marion, Wayne County, NY, overleden 13 oktober 2002 te Marion, Wayne County, NY.


IIId. Johannis/Jannis Lijbaart, geboren 3 november 1805 te Retranchement, schoenmaker 1832/1865, arbeider 1856, overleden 8 november 1870 te Cadzand, trouwt 13 juni 1832 te Cadzand Maria Hendriks/Mary Lybert, geboren 14 februari 1813 te Groede, dienstmeid, overleden ..................... te ......… ........., dochter van Maria Hendriks.

Maria Hendriks emigreert samen met haar dochter Maria (8) op 10 februari 1871 naar Noord Amerika. Residense 1880 : Macedon, Wayne County, NY. 

Uit dit huwelijk:

1. Jakob Lijbaart, geboren 30 januari 1833 te Cadzand, overleden 26 september 1833 te Cadzand, 8 mnd.

2. Johanna Levina Lijbaart, geboren 7 april 1835 te Cadzand,  dienstmeid 1856, overleden 3 april 1920 te Palmyra, Wayne County, NY, trouwt 8 mei 1856 te Cadzand Izaak Vasseur, geboren 26 mei 1833 te Cadzand, arbeider, werkman, overleden 21 september 1900 te Cadzand, zoon van Anthoni Baptiste Vasseur en Elizabeth Christiaansen. 
Johanna emigreert 10 maart 1902 naar Noord Amerika. Aankomst 23 maart 1902 te New York met de Rijndam, Ellis Island te New York, destination Br.i. I J. Haak, Newark, NY. (zie Joanna Vasseur/Johanna Frasfeur, 66 jaar)

3. Jakob Lijbaart, volgt IVg. (1837)

4. Levina Johanna Lijbaart, geboren 3 juli 1838 te Cadzand, overleden 13 september 1838 te Cadzand.

5. Willem Lijbaart/William Lybert, geboren 27 augustus 1839 te Cadzand, werkman, zeeman 1869, farm laborer. Ongehuwd. 
Emigreert 19 mei 1869 naar Nrd. Am. Aankomst 12 juni 1869 te NY met de City of Limerick. Residense: Macedon, Wayne County, NY.

6. Pieter Lijbaart, volgt IVh. (1842)

7. Maria/Martina Lijbaart, geboren 15 april 1844 te Cadzand, overleden 9 juni 1845 te Cadzand.

8. Johannis Lijbaart, geboren 5 juni 1848 te Cadzand, overleden …………...

9. Maria Lijbaart/Mary Hack(er)man, geboren 7 november 1851 te Cadzand, overleden 21 april 1948 te Palmyra, Wayne County, NY, trouwt …................ te ...………..... Klaas Akerman/Micholas Hackman/Nicolas Hackerman, geboren ……....... ca 1844 te  ………............, farm laborer, overleden 11 juni 1917 te Palmyra, Wayne County, NY, zoon van ...........................…… 

Emigreert 10 februari 1871 naar Noord Amerika. Residense 1880: Macedon, Wayne County, NY.  

IVg. Jakob Lijbaart/Jacob Lybert, geboren 22 maart 1837 te Cadzand, matroos 2e klasse, schipper 1891, trouwt 9 mei 1867 te Groningen Klaaske van der Woude/Klazena Lybaart/Klosevina van des Woude/Lyzena Wona, geboren 12 augustus 1841 te Groningen, overleden 27 april 1922 te Wyoming, Kent County, Michigan, dochter van Pieter van der Woude en Grietje Meppen. 

Maasdam-2-kl

Jacob, Klaaske en kinderen emigreren 16 of 30 april 1892 naar Noord Amerika vanaf Rotterdam via Boulogne naar Ellis Island te New York. Aankomst 10 mei 1892 te NY met de Maasdam.


Uit dit huwelijk:

1. Maria Klaasina Lijbaart, geboren 6 juli 1867 te Groningen, overleden 26 maart 1950 te East Grand Rapids, Kent County, Michigan, trouwt 4 januari 1891 te Groningen Adrianus Tromp, geboren 30 januari 1866 te Heemstede, arbeider, overleden 5 mei 1948 te Grand Rapids, Kent County, Michigan, zoon van Hendrik Tromp, kleerbleekersknecht, en Johanna Koper.

2. Margaretha Hinderika Lijbaart, geboren/gedoopt 13/14 augustus 1869 te Groningen, overleden 6 april 1950 te Grand Rapids, Kent, Michigan, trouwt 23 april 1891 te Groningen Hendrik Goeree, geboren 20 maart 1865 te Groningen, schipper, overleden 9 januari 1947 te Kalamazoo, Kalamazoo, Michigan, zoon van Jan Goeree, schipper, en Trijntje de Rooij.

3. Johanna Catharina Lijbaart/Lybaart, geboren 21 maart 1872 te Groningen, overleden 1 februari 1909 te Wyoming, Kent County, Michigan, trouwt 13 januari 1894 te Grand Rapids, Kent County, Michigan Adrianus/Arie Knoop, geboren 16 december 1862 te Rotterdam, overleden 17 september 1920 te Grand Rapids, Kent County, Michigan, zoon van Mattheus Knoop en Jannetje Booij.

4. Pieter Johannes/Peter John Lybaart, geboren 5 oktober 1874 te Groningen, overleden 8 mei 1939 te Grand Rapids, Kent County, Michigan, trouwt (1) 15 april 1909 te Bellaire, Antrim, Michigan Bessie May Burke, geboren ........ ca 1880 te St Clair Co., Maine, dochter van Jas. W. Yager en Mary A. Juen/Jurn, trouwt (2) 8 april 1910 te Grand Rapids, Kent County, Michigan Martha Loretta Owen(s) (Bulson), geboren 15 juni 1875 te Aetna, Newaygo County, Michigan, overleden 5 november 1970 te Grand Rapids, Kent County, Michigan, begraven 9 november 1970 te Washington Pk Cemetery, Grand Rapids, dochter van George D. Owens en Henrietta Esther Stanley. 
Peter John Lybaart is vermeld op the American Immigrant Wall of Honor, panel 265, Eliis Island, New York.
Uit dit huwelijk:
a. Peter Jo Lybaart, geboren/overleden 14 oktober 1913 te Grand Rapids, Kent County, Michigan.
b.
Henrietta Lorene Lybaart, geboren 14 september 1916 te Grand Rapids, Kent County, Michigan, overleden 5 oktober 1978 te Grand Rapids, Kent County, Michigan, trouwt .........…………............. te Grand Rapids, Kent County, Michigan Francis Ray Sturgeon, geboren ............. te ................., zoon van ..................…
c.
Maxine Lillian Lybaart, geboren 6 december 1918 te Grand Rapids, Kent County, Michigan, she is 81 years old. (datum 1995-1998 ??), overleden 5 maart 2008 te …………….. , trouwt ............… Vance Ziegler, geboren .........……… te ……………………...

5. Jacob Lybaart/Jacob L. Willem Lybert, geboren 17 april 1877 te Groningen, overleden … … .. 1944 te Lansing, Ingham, Michigan, trouwt 24 april 1902 te Lansing, Ingham, Michigan Mary Matelski/Matalsky, geboren 1883 te Dld, dochter van Karl/Chas Matelski(y) en Caroline Smith/Schmithe.
Uit dit huwelijk:
a.
Helen Mary Lybaart, geboren 3 mei 1905 te Lansing, Ingham, Michigan, overleden ...…. 2001, trouwt (1) 8 oktober 1924 te Lansing, Ingham, Michigan Graham Gould, geboren ca 1903 te Eaton Michigan, zoon van D.L. Gould en Elsie P. Graham; trouwt (2) 27 juni 1951 te ...……….......... Alfred Holand Miller, geboren ...……………........ 
b. Wm Jacob Lybert, geboren ……..... 1906 te Grand Rapids, Kent County, Michigan, trouwt 22 september 1925 te Lansing, Ingham, Michigan Fern Mcmullen, geboren ....... 1906 te North Star, Michigan, zoon van Jas. O. Mcmullen en Ida Nelson.

07

6. Klaas/Nicolaas Lybaart, geboren 27 september 1879 te Groningen, overleden 8 juni 1932 te Grand Rapids, Kent County, Michigan, trouwt 28 april 1904 te Grand Rapids, Kent County, Michigan Janna Kaashoek/Jennie Kaashock, geboren 22 juli 1871 te Sint Annaland, overleden 21 decmber 1947 te Grand Rapids, Kent County, Michigan, dochter van Marien/Marinus Kaashoek en Jannetje Poulisse.

Immigrants abourd a ship heading for the Port of New York, circa 1892. IVh. Pieter Lijbaart/Peter Lybbert/Libbert, geboren 6 september 1842 te Cadzand (NH), arbeider (labourer), landmanknecht 1865, farmer 1880, overleden ....................... 1920 te Arcadia, Wayne County, NY, trouwt 20 januari 1865 te Cadzand Sara de Die, geboren 16 november 1843 te Cadzand, arbeidster, overleden .......... 1911 te Arcadia, Wayne County, NY, dochter van Jannis de Die, arbeider, en Jakomina Kraimes/Kraaijmes. 

Pieter, Sara, Jannis, Jacobus en Willem emigreren 11 augustus 1873 naar Arcadia, Wayne, NY. Aankomst 30 september 1873 te New York met de Steinmann.

Uit dit huwelijk:

1. Jannis Lijbaart/John J. Lybbert/Libbert, geboren 12 maart 1865 te Cadzand, farm laborer, overleden 30 januari 1939 te Arcadia, Wayne County, NY, trouwt ……………………. te Wayne, New York Marie King (Libbert), geboren ca 1876 te …………. (Holland), overleden .................. 19 - -, te Arcadia, Wayne County, NY, dochter van …………… King en Johanna W King.
Uit dit huwelijk:
a.
Henry John Libbert, geboren augustus 1899 te NY, trouwt 28 november 1922 te Wayne, New York Rossie Katherine Dunlap/Rossi Libbert, geboren 1903 te New York, dochter van Rueben J Dunlap en Rosa Goetzman.

2. Jacobus Lijbaart/John Lybbert/Jacob R Libbert, geboren 18 augustus 1866 te Cadzand NH, trouwt 2 februari 1888 te Williamson, Wayne County, NY Tannetje Anna Plyter/Plighter, geboren 3 januari 1868 te Williamson, Wayne County, NY, overleden 5 juni 1928 te Newark, Wayne County, NY, dochter van Willem Pleijte en Barberina de Veij. 
Uit dit huwelijk:
a.
Nettie Libbert, geboren ca maart 1890 te Williamson, Wayne County, NY, trouwt 10 juni 1908 te Wayne County, NY Peter M Bedett, geboren 1887 te ……… . (Holland), Wayne County, NY, zoon van Merinus Bedett en Catharine Moose.
b. Florence Anna Libbert, geboren ca december 1896 te Williamson, Wayne County, NY, overleden 1972, trouwt 14 oktober 1916 te Wayne, New York John William La Claire, geboren 28 januari 1896 te Wayne County, NY, overleden februari 1965 te  ………………….., zoon van Alva H La Clair en Bertha S Severson.
c. Ester B Libbert, geboren ca november 1898 te Williamson, Wayne County, NY, trouwt 22 november 1918 te Newark, Wayne County, NY Fred L Wilber, geboren 1895 te Newark, Wayne County, NY, zoon van Frank Wilber en Ada Krumb.

3. Willem Lijbaart/William Lybbert/Libbert, geboren 15 juli 1869 te Cadzand, overleden 29 mei 1930 te Arcadia, Wayne County, NY, trouwt 13 januari 1892 te Arcadia, Wayne County, NY Maria Dubois, geboren 15 mei 1870 te Newark, Wayne County, NY, overleden ......................., dochter van Jacob Dubois en Caroline Suwyn.
Uit dit huwelijk:
a.
Sara Libbert, geboren 30 oktober 1892 te Newark, Wayne County, NY, trouwt ca 1920 Henry van Kamp, geboren ca 1891.
b.
Peter Libbert, geboren ca oktober 1894 te Newark, Wayne County, NY. 

IIc. Abraham Lijbaart, geboren mei 1766 te Retranchement, molenaar 1802, meester molenaar 1803, overleden 22 november 1804 te Retranchement (38 jaar, zes maanden) (getuigen Adriaan Bartholomeus Weijgandt, aangetrouwde Broeder, Cornelis van de Veere, gebuur), trouwt ca 1796 te Retranchement Judith/Judie/Judik/Judic Visser/Judie Vis, geboren ca 1773 te Retranchement, overleden 17 oktober 1841 te Retranchement, 68 jaar, dochter van Pieter Visser en Abigael van de Waeter/Water.

Uit dit huwelijk:

1.
Sara Pieternella/Petronella L(e)ijbaart/Libaart, gedoopt 1 januari 1797 te Retranchement/Eede, particuliere, overleden 12 januari 1860 te Hulst, trouwt 4 maart 1818 te Retranchement Johannes/Jan Alexander du Pon(t)/Dupon(t), gedoopt 19 november 1797 te Westhoek in het sticht van Utrecht, commies te paard, rijdende commies 1818, overleden na 1866, voor 1883, zoon van Adrianus Alexander Dupon(t)/du Pont en Maria Neteson/Neete(r)son.

2.
Abigael Lijbaart, gedoopt 24 december 1797 te Retranchement (4 nivose het zesde jaar der Franse Republiek) naaister, particuliere, overleden 18 januari 1875 te Retranchement, trouwt 22 december 1819 te Retranchement Jan/Jakob Masclee, gedoopt 19 december 1799 te Retranchement, landmansknecht, particulier, overleden 4 april 1881 te Retranchement, zoon van Clement Masclee, landman, en Maria Goedgeluk.

3. Michal Lijbaert, gedoopt 16 september 1800 te Retranchement (29 fructidor het agtste jaar der Franse Republiek), overleden ………………………….

4. Pieter Johannes Lijbaart, geboren 12 december 1801 te Retranchement, overleden 11 maart 1802 te Retranchement.

5. Maatje Lijbaart, geboren 13 december 1802 te Retranchement, overleden 20 november 1803 te Retranchement.

IId. Izaak/Isaac/Isac(k) Lijbaart, geboren ca 1768 te Retranchement (wonende te Cadzand), schipper 1815, molenaarsknecht 1827/1841, particulier, overleden 19 februari 1841 te Cadzand, 73 jaren, trouwt (1) ... ca 1787 te Schoondijke ?? Jacoba de Hondt/d'Hont, geboren 7 oktober 1757 te Schoondijke, particuliere, overleden 25 oktober 1828 te Schoondijke, 71 jaar, dochter van (in overlijdensacte ouders onbekend); trouwt (2) ………………….. Anna Tack, gedoopt …………….., overleden voor 19 februari 1841, dochter van ………………...

Uit het eerste huwelijk:

1.
Anna Jacoba Lijbaart, geboren/gedoopt 29 september/5 oktober 1788 te Schoondijke (getuigen Jacob Lijbaart en Aaltje Lijbaart), dienstmeid, overleden 8 september 1846 te Schoondijke, trouwt 16 mei 1817 te IJzendijke Josias/Jozias van de Gazelle, geboren …………… 1798 te IJzendijke, boereknegt, overleden 25 mei 1831 te Schoondijke, zoon van Jan(nes) van de Gazelle en Anna Leijs. 
Onwettig geboren:
a.
Daansen Abraham Lijbaart, geboren 2 april 1812 te Schoondijke, overleden 29 mei 1812 te Schoondijke.

2.
Pieter Johannes Lijbaert, volgt IIIe. (1789)

3. Willem Frederik/Freidereick Lijbaart, volgt IIIf. (1799). 

IIIe. Pieter Johannes Lijbaert, geboren 23 augustus 1789 te Schoondijke, molenaarsknegt 1815, molenaar 1844/1851 te Hulst, overleden 16 februari 1851 te Hulst, trouwt 21 juni 1815 te IJzendijke Maria Louwers/Lauwers, weduwe van Pieter Lijbaart Pieterszn, geboren 20 februari 1791 te Oostburg, molenaarsmeid, overleden 17 november 1858 te Hulst, dochter van Adriaan Louwers en Sara de Roo. (zie ook IIIa) 

Pieter Johannes vestigde zich in 1816 uit Schoondijke te IJzendijke.
Molenaar van de Wind- Koren- en Pelmolen "het Nieuwe Molentje" van 1818 tot 1 mei 1834 te IJzendijke. 

Schermafbeelding 2014-04-16 om 11.07.48

Molentje ook wel bekend als Het Molentje of 't Molentje is een buurtschap gelegen in de Oranjepolder. De buurtschap is gelegen ten zuidoosten van Schoondijke en ten noordwesten van Ijzendijke. Molentje is gelegen aan de weg Het Molentje. De buurtschap bestaat uit een paar boerderijen. Ten zuiden van Molentje ligt de Bierkreek. De buurtschap is vernoemd naar een molen die hier ooit stond. Mogelijk dus „het Nieuw Molentje”.
Op een kaart van de gemeente Ijzendijke uit 1866 wordt Molentje als kern vermeld.

Molentje/Molen Leenhouts te IJzendijke was een Standerdmolen. Het bouwjaar was 1669 en is in 1710 herbouwd. In 1922 werd de molen gesloopt. De functie was korenmolen.
Eigenaar was A. Leenhouts. Erfpachter was
Pieter Joh. Lijbaart van 1816 tot 1834.

In 1834 verhuisden zij naar Breskens, waar Pieter Johannis het beroep had van logementhouder.

Schermafbeelding 2014-04-16 om 10.45.48

Op 1 mei 1839 verhuisden zij naar Hoederkenskerke. 
Familie Lijbaart is molenaar van 1840 tot 1859 op De Stadsmolen te Hulst, Stellingmolen (korenmolen).

Uit dit huwelijk:

1. Abraham Lijbaart, geboren 21 januari 1816 te IJzendijke NH, molenaarsknecht 1862, overleden 6 november 1862 te Schoondijke, ongehuwd.

2. Adriaan Lijbaart, geboren 2 januari 1818 te IJzendijke NH, overleden 26 juli 1818 te IJzendijke.

3. Adriaan Lijbaart, geboren 2 januari 1819 te IJzendijke NH, molenaar te Hulst 1853, overleden 13 maart 1853 te Hulst, ongehuwd.

4. Willem Lijbaart, volgt IVi. (1820)

IVi. Willem Lijbaart/Lijbaert, geboren 15 januari 1820 te IJzendijke, molenaarsknecht 1844, molenaar 1845/1893 te Hulst, overleden 23 januari 1893 te Hulst, trouwt (1) 12 juli 1844 te Schoondijke Johanna de Keijzer/Kijzer, geboren 3 februari 1821 te Schoondijke, particuliere, overleden 28 november 1855 te Hulst, dochter van Cornelis de Keijzer, wagenmaker, en Maria Luteijn, trouwt (2) 9 april 1873 te Hulst Maria Catharina Cramer, geboren 14 april 1839 te Middelburg, dienstmeid, werkvrouw, overleden 11 juni 1876 te Hulst, dochter van Antonie Cramer, sergeant, en Catharina Valkenheiner. 

Molenaar mogelijk 1845 tot 1893 te Hulst.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maria Lijbaart, geboren 1 oktober 1844 te Schoondijke, winkelierster, overleden 23 oktober 1872 te Hulst, trouwt 3 juni 1868 te Hulst Johannes Albertus Schuerman, geboren 18 december 1834 te Hulst, timmerman, overleden 24 maart 1869 te Hulst, zoon van Goduard Charles Schuerman, landbouwer, en Johanna Maria van Camp.

2. Cornelis Lijbaart, volgt Vg. (1846)

3. Pieter Lijbaart, geboren 30 augustus 1848 te Hulst, overleden 24 januari 1875 te Hulst, ongehuwd.

4. Magdalena Catalina Lijbaart, geboren 28 augustus 1854 te Hulst, overleden 12 maart 1855 te Hulst.

Uit het tweede huwelijk:

5. Antonius Johannes Lijbaart/Lijbaert, volgt Vh. (1874)


Vg. Cornelis Lijbaart, geboren 21 april 1846 te Hulst, wagenmakersknecht 1892, timmerman 1895, overleden 3 november 1926 te Terneuzen, trouwt 12 mei 1892 te Hoek Maartje de Zwarte, geboren 16 augustus 1860 te Hoek, overleden 30 december 1917 te Bergen op Zoom, dochter van Imand de Zwarte en Neeltje van Pienbroek.

Uit dit huwelijk:

1. Levenloze zoon, geboren/overleden 17 februari 1895 te Terneuzen.

2. Levenloze dochter, geboren/overleden 8 januari 1898 te Hulst.


Vh. Antonius Johannes Lijbaart/Lijbaert, geboren 14 maart 1874 te Hulst, koetsier, bierbrouwersknecht 1919, overleden 26 juni 1950 te Hulst, trouwt 1 september 1897 te Hulst Jeanette/Jeannetta Maria Janssen, geboren 20 juni 1875 te Hulst, dienstbode, herbergierster 1904, overleden 8 mei 1945 te Hulst, dochter van Augustus Thomas Janssen en Maria Louisa de Block, herbergierster. 

Antonius Johannes gedetineerde in 1896 in Huis van Bewaring te Terneuzen.

Uit dit huwelijk:

1.
Levenloze dochter, geboren/overleden 8 januari 1898 te Hulst.

2.
Maria Louisa Lijbaart, geboren 19 juni 1899 te Hulst, overleden 15 augustus 1912 te Hulst.

3.
Lucia Maria Louisa Lijbaart, geboren 15 november 1900 te Hulst, werkvrouw, overleden 3 januari 1923 te Hulst, trouwt 12 februari 1919 te Hulst Albert Florent Nijs, geboren 2 november 1896 te Hulst, klompenmaker, overleden 24 november 1968 te Hulst, zoon van Eduardus Nijs, klompenmaker, en Paulina Victoria Pieters.

4.
Petrus Cornelis Lijbaart, geboren 30 november 1901 te Hulst, overleden 13 december 1901 te Hulst.

5. Petrus Cornelis Lijbaart, geboren 31 december 1902 te Hulst, overleden 27 januari 1904 te Hulst.

6.
Petrus Augustinus Lijbaart, geboren 11 augustus 1904 te Hulst, overleden 25 juni 1908 te Hulst.

7.
Eliza Lijbaart, geboren 1 januari 1909 te Hulst, overleden 28 januari 1909 te Hulst.

8.
Levenloze zoon, geboren/overleden 23 oktober 1910 te Hulst.

9.
Augustinus Petrus Lijbaart, geboren 9 december 1912 te Hulst, overleden ……………………………., trouwt …………….. te …………….. Alida Juliana Maria Verdegem, geboren 13 april 1914 te Biervliet, overleden/begraven 8/12 juni 1996 te Hulst, dochter van ……………………………………
Eigenaar cafe, Zoutestraat 28 te Hulst.

IIIf. Willem Frederik/Freidereick Lijbaart, geboren 27 december 1799 te Schoondijke, molenaarsknegt 1827 te Aardenburg, (koren) molenaarsknecht 1827/1830/1833 te Sluis, werkman 1829, herbergier 1829, overleden 2 maart 1863 te Schoondijke, trouwt 20 december 1827 te Aardenburg Tanneke van Wij(c)k, weduwe van Dankert van de Kerkhove, geboren/gedoopt 31 oktober/1 november 1801 (9 Brumaire van het jaar X) te Terneuzen, molenaarsbedrijf uitoefenende 1827, werkvrouw, herbergierster te Sluis 1829, overleden 6 januari 1871 te Terneuzen, dochter van Pieter van Wijk, schoenmaker, en Jakomena (Jacomina) van de Wege.

Uit dit huwelijk:

1. Izaak Lijbaart, geboren 9 juni 1828 te Aardenburg, overleden 24 juni 1828 te Aardenburg.

2. Izaak Lijbaart, volgt IVj. (1829 )

3. Jacoba Lijbaart, geboren 28 oktober 1830 te Sluis (getuigen Hendrik Timmermans, 63 jaar, kleedermaker en Johan Hendrik van Dale, 28 jaar, particulier), overleden 9 april 1831 te Sluis.

4. Pieter Lijbaart/Lijbaert, geboren 8 januari 1833 te Terneuzen (getuigen Isaac van Doorn, 53 jaar, werkman, Jacobus Dregman, 26 jaar, schipper en Pieter van Fraaijenhoven, 45 jaar, veldwachter), overleden 30 maart 1833 te  Terneuzen.

IVj. Izaak (Isaak) Lijbaart, geboren 29 juni 1829 te Terneuzen (getuigen Abraham van den Berge, 43 jaar, schrijver, Pieter van Fraaijenhoven, 42 jaar, veldwachter), molenaar, dagloner 1869, overleden 10 juni 1906 te Zierikzee, trouwt 17 december 1853 te Hoek Sara de Zeeuw, geboren 8 oktober 1830 te Hoek, dienstmeid, overleden 3 mei 1905 te Zierikzee, dochter van Jacobus de Zeeuw, slagter, en Wilhelmina Cornelia Haebels. 

Molenaarsknecht 1856 - 1860 (26 jr)

Uit dit huwelijk:

1.
Wilhelmina Cornelia (Catharina) Lijbaart, geboren 30 oktober 1853 te Hoek, overleden 5 september 1913 te Rotterdam, trouwt 21 november 1877 te Rotterdam Pieter Johannes van der Wiele, geboren 31 december 1849 te Axel, overleden 7 februari 1941 te Rotterdam, zoon van Johannes van der Wiele en Debora Meertens.

2.
Tanneke Lijbaart, geboren 3 juli 1856 te Terneuzen, particuliere, overleden … … … … … … … …  trouwt 28 mei 1879 te Zierikzee Adrianus Jansk, geboren 20 mei 1851 te Delft, schilder, overleden …………………………………, zoon van Adrien Jansk en Marina Adriana van Drongelen.
Onwettig:
a. Maria Adriana Lijbaart/Jansk (erkend bij huwelijksvoltrekking), geboren 3 mei 1879 te Zierikzee.

3. Jozina Cornelia Lijbaart, geboren 2 mei 1860 te Terneuzen, geref., overleden 4 oktober 1921 te Schiedam, trouwt 23 februari 1881 te Zierikzee Bastiaan Schoel, geboren 10 februari 1860 te Schiedam, molenaar 1881, waterpolitie, overleden 24 maart 1945 te Schiedam, zoon van Bastiaan Schoel en Neeltje Soeters.

4. Catharina Lijbaart, geboren 14 februari 1863 te Terneuzen, overleden 16 maart 1935 te Schiedam, trouwt 24 april 1884 te Schiedam Willem van Noortwijk, geboren 30 juli 1859 te Schiedam, overleden 21 november 1913 te Schiedam, zoon van Adrianus van Noortwijk en Neeltje de Goederen.

5. Willem Frederik Lijbaart, geboren 14 november 1865 te Axel, sigarenmaker/manufacturier, overleden 18 januari 1943 te Schiedam, trouwt 4 december 1889 te Zierikzee Anna Margaretha van Poelgeest, geboren 19 juli 1864 te Edam, overleden 7 april 1955 te Schiedam, dochter van Johannes van Poelgeest en Lijsbeth Wedepoel.
Vertrokken van Zierikzee naar Schiedam 28 juni 1934.

6. Jacobus Johannes Lijbaart, geboren 7 april 1869 te Terneuzen, overleden 22 augustus 1892 te Rotterdam, ongehuwd.
§§ © Harry Schoel sr. 2011