Genealogie Leijgraaf/Leijgrave

Ter Kerke gaan

Aanvankelijk zochten de katholieken van de Overbetuwe hun heil in het Huis te Oosterhout waar een schuilkerkje was ingericht. Later moesten zij of naar Huissen lopen om ter kerke te gaan of naar schuilkerkjes zoals de Bremerton bij Elst, op de grens van Driel (van 1672 – 1694), het gedoogde schuilkerkje bij Eimeren (vanaf 1694 – 1802; pastoor Neeleman met een ‘kerckenhuijs’) of de schuilkerkjes in de stad Nijmegen. Katholieken werden zonder een uitvaartdienst en zonder absoute begraven. In deze twee eeuwen van verdrukking moesten de Katholieken eerst hun ondertrouw sluiten in de Nederduits Gereformeerde Gemeente, bij de predikant en mochten daarna pas trouwen in hun eigen kerk. De katholieke kerk was in Eymeren en niet in Elst, omdat Elst een grotere plaats was en het aan katholieken verboden werd daar een kerk te hebben. Zij moesten kerken in een verder gelegen, klein dorp, zoals Eymeren. Daarom staan huwelijken zowel in de protestantse registers (ondertrouw) als in de katholieke (kerkelijk huwelijk). 
(bron: dr. H.A.M. Lamers, website Historische Kring Oosterhout/Slijk-Ewijk e.o.)

schuilkerkje Eimeren kerkwinkel


Schuilkerkje Eijmeren met kerkwinkel

Twee eeuwen discriminatie


De katholieken waren tot tweederangs burgers gedegradeerd. Zij mochten geen ambten bekleden, mochten geen ambachtelijk bedrijf beginnen, hun kinderen waren van onderwijs uitgesloten en de openbare eucharistieviering was streng verboden. Aanvankelijk zochten zij hun heil in het Huis te Oosterhout waar een schuilkerkje was ingericht. Later moesten zij of naar Huissen lopen om ter kerke te gaan of naar schuilkerkjes zoals de Bremerton bij Elst, het gedoogde schuilkerkje bij Eimeren of de schuilkerkjes in de stad. Jonge stelletjes moesten voor de dominee trouwen en zonder een uitvaartdienst en zonder absoute werden katholieken begraven. Wij weten weinig, heel weinig over de vervolging van de
katholieken. Voor de protestanten was het vanzelfsprekend dat daarover niet werd gesproken en voor de katholieken zelf was het even vanzelfsprekend dat zij hun mond hielden over heimelijke eucharistievieringen, stiekeme godsdienstlessen, toediening van het doopsel en andere sacramenten en de roulerende verblijfplaatsen van de priesters uit het Kleefse land die clandestien in de Betuwe werkten. Werden de katholieken betrapt dan volgden hoge boetes en had een protestant het lef om katholiek te worden dan werd hij uitgesloten. Dat overkwam de ambtsschrijver die in Lent woonde en in Huissen ter kerke ging en zo zijn lucratieve functie verloor. 

www.noviamagus.nl

Ia. Theodorus/Dierck/Dirk Leijgraaf/Derk/Derick Leijgraef/Leijgraeve, geboren van Mooilant (zie Moyland bij Kleve), begraven ………..........……….., o.trouwt 19 april 1733 te Valburg en Homoet, trouwt 7 mei 1733 te Eijmeren Anna Maria Groenendaal/Maria Gruenendael/van Groenendael(e), Anna Maria Aerts/Maria(e) Anse(n)/Arens, j.d. te Valburg, geboren ca 1710, van Herne(n) onder Valburg, begraven ……… …………, dochter van Arnoldus Groenendaal en …………..………

Uit dit huwelijk:

1. Hermannus Leijgraef, gedoopt 7 mei 1734 te Eijmeren (getuigen Hendrick Leijgrave, Reijntie Anse), begraven …………… te ………………………….

2. Judith Leijgraaf, gedoopt 2 augustus 1736 te Eijmeren (getuigen Jan Leijgraef, Cornelia Jansen), begraven …………………………………………

3. Hermijn(a) Leijgraef/Lijgraaf, gedoopt 7 oktober 1737 te Eijmeren (getuigen Hendrick Leijgraef, Aaltje Barthen), begraven voor juli 1786, trouwt (1) 8 juni 1766 te Heteren Cornelis Swaan, gedoopt 1 maart 1739 te Heteren, begraven voor april 1778, zoon van Willem Swaan en Jennek Timmer; o.trouwt/ trouwt (2) 17 april/10 mei 1778 te Lent/Slijk-Ewijk Jan Ridders j.m., geboren …………………….. te Zwol, overleden ……............…….........., zoon van ………………………… 
Hermijna en Jan Ridders waren voor het huwelijk woonachtig te Emmerik.

4. Joanna/Anna Maria Leijgraef, geboren 23 april 1739 te Homoet/Joanna Leijgraef, gedoopt 23 april 1739 te Eijmeren (getuigen Judith Leijgraef, Hermanus Hendrickse), overleden ……….... 1797 te Gendt, o.trouwt (1) 17 oktober 1760 te Valburg, trouwt (1) 18 oktober 1760 te Gendt-Erlecom Roelof Roelofs(en) j.m., gedoopt 8 februari 1728 te Gendt, overleden voor 1778 te ……............, zoon van Hendrick Roelofs en Catrina/Caetje Visschers; o.trouwt (2) 20 december 1778 te Gendt-Erlecom, trouwt (2) 21 december 1778 te Hulhuizen Hendrik(us) Verwaaijen, gedoopt 10 januari 1750 te Gendt, overleden 20 februari 1815 te Gendt, zoon van Henricus Verwaaijen en Hendrica (Hendrien)/Hermina (van) Bronckhorst.
Anna Maria Lijgraaf/Leijgraav wed. Roelofs is getuige bij huwelijk te Angeren 1 april 1796 van haar zoon Gradus/Gerardus Roelofs, geboren 11 april 1770 te Gendt.

5. Ant(onius) Leijgraef, gedoopt 31 mei 1740 te Eijmeren (getuigen Barth Leijgraef, Reijntie Anse), begraven …………… te ………………………..

6. Joannes/Jan Leijgraaf, gedoopt 14 juli 1742 te Eijmeren (getuigen Bernt Hendrickse, Reijntie Anse), begraven ………………………………

7. Elisabeth Derks Leijgraef/Leigraaf, gedoopt 28 december 1744 te Eijmeren (getuige Leent Lijgraef, Bent Hendrickse), overleden 21 augustus 1822 te Doorwerth, trouwt als JD van Homoet 5 november 1769 te Doorwerth  Jan Nab, wednr. van Hendrina van Volmeier (Vollemaijer), gedoopt 2 december 1731 te Zetten, overleden voor 1822, zoon van Geurt Nab en Willemijn Hansjurgens de Beyer.
Elisabeth was ten tijde van het Neder Duitsch Gereformeerde huwelijk j.d. van Homoet wonende op den …. te Doorwerth.

Ib. Jan Leijgraaf, jm van Muijlandt o/Kleef en won. Weesp, gedoopt ca 1714 te …………………., o.trouwt/ trouwt 13/28 oktober 1742 te Weesp (getuigen Lena Leijgraaf, zuster bruidegom, Hendrik Stufster, broeder bruid), Maria Stufster/Stuckers, jd van Kalkeren en wonende te Weesp, gedoopt ca 1716 te ………………….., dochter van ......….. ......................…..

Ic. Hendrick Leigraaf/Leigraven/Leijgraef/Leijgrave, gedoopt ….............. ca. 1710 te ………………………..., begraven na 2 juni 1768, trouwt ca 1739 te ……....... Martijntje Willemsen, wed. van Antony Arentsen, gedoopt ca 1703 te ………………..., begraven na 2 juni 1768, dochter van Willem Mewissen en Anneken Jansen Dibbets.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus Leijgraaf, volgt IIa. (1740)

2. Hermen/Hermannus Leigraaf, volgt IIb. (1743)

3. Gerrit Leigraaf, gedoopt 3 januari 1745 te Herveld, begraven ....................………

4. Theuntje/Töontje/Antonia Leigraaf/Leijgraaf, gedoopt 30 januari 1746 te Herveld, begraven 7 augustus 1790 te Andelst, o.trouwt 17 december 1779 te Andelst, trouwt 14 januari 1780 te Valburg (getuigen Bartholomeus Leijgraaf, Hermannus Leijgraaf) Wilhelmus/Wil­lem Gepke(n)s/Gebkes/Gijskes, wednr. van Maria van Loon, gedoopt 6 juli 1744 te Andelst, begraven ………………….…………….., zoon van Henricus Gepkens en Helena Claessen.
Vermelding in huw. register: Beide nu Roomsch maar de bruid was voor circa 1 jaar tot dat bijgeloof overgegaan.

5. Meeuwis/Meeus/Bartholomeus Leijgraaf, volgt IIc. (1748)

IIa. Wilhelmus/Willem Leigraaf/Leigraf/Leijgraaf/Leijgraaff/Leijgrave, gedoopt 30 september 1740 te Herveld, landbouwer, landeigenaar, overleden 17 juni 1814 te Herveld (getuigen Derk van Luenen, kuijper, Gradus Koppers, schoenmaker), trouwt (1) 18 juli 1768 te Herveld Johanna/Joanna Roest, wed. van Nicolaus/Claes Teunissen, gedoopt 16 september 1724 te Eijmeren, begraven 28 februari 1788 te Herveld, dochter van Jan Roest en Roelfke Jansen; trouwt (2) 28 oktober 1788 te Elst Elisabeth Angenent jd, gedoopt ca 1763 te Valburg, begraven 11 oktober 1795 te Herveld, dochter van Jacobus Angenent en Gertrudis Alberts; trouwt (3) 17 mei 1796 te Herveld Jo(h)anna Leenders/Linders j.d., gedoopt 18 februari 1776 te Herveld, overleden 3 februari 1832 te Andelst, dochter van Derk Leenders en Wendelina Jans(s)en.

Aantekening bij laatste huwelijk 1796: “Bruidegom heeft behoorlijke afgoeding van kinderen getoond” d.w.z. dat hij zijn kinderen goed heeft bedeeld.
Bij volkstelling te Herveld 1795 had Willem een kind, vijf knegts en een meid.
Willem had waarschijnlijk een eigen boerderij als landeijgenaar.

Uit het tweede huwelijk:

1. Johanna Martina Leijgraaf, gedoopt 21 januari 1790 te Herveld (getuigen Jacob Agnent en Grada Aalbers/Alberts), overleden 15 oktober 1873 te Bergharen, trouwt 27 mei 1809 te Herveld Albertus/ Aalbert Leenders/Linders jm, gedoopt 31 oktober 1777 te Herveld, arbeider, overleden 11 augustus 1847 te Valburg, zoon van Derk Leenders en Wendelina Jans(s)en.

Uit het derde huwelijk:

2. Elisabeth/Bet Leijgrave/Lijgraaf, gedoopt 2 februari 1798 te Herveld (getuigen Wilhelmina Janssen, Albert Leenders), overleden 14 augustus 1862 te Dodewaard (getuigen Willem van Buren, 35 jaar, arbeider, zoon, Josua Hovestadt, 42 jaar, particulier), trouwt 20 juli 1826 te Dodewaard Cornelius van Buuren, gedoopt 16 augustus 1802 te Dodewaard, arbeider, overleden 27 november 1884 te Hien/ Dodewaard, zoon Joannes van Buuren en Margrieta van Baal.
Onwettig geboren:
a.
Willem Lijgraaf/van Buren, geboren 1 april 1826 te Dodewaard, overleden 30 augustus 1869 te Dodewaard, trouwt 6 juni 1862 te Dodewaard Petronella de Bruijn, geboren 26 juni 1820 te Herveld., overleden 18 september 1880 te Hien (Dodewaard), dochter van Jan de Bruijn en Neuleke Derksen.

3. Henricus Leijgraaf, volgt IIIa. (1801)

4. Stephanus Leijgrave/Leijgraaf, gedoopt 20 oktober 1803 te Herveld (getuigen Geertruida van Groen en Stephanus Leenders), arbeider, voerman 1844, 1876, overleden 21 november 1876 te Weurt (Beuningen) (getuigen Antonius Daenen, 43 jaar, arbeider, Wilhelmus Derkse, 70 jaar, tabaksplanter), trouwt 31 oktober 1844 te Beuningen Antonia Weijers, wed. van Hermanus van Eijkelen, geboren 18 februari 1810 te Weurt, winkelierse, overleden 10 januari 1873 te Beuningen, dochter van Joannis Weijers en Aleijda Jans(s)en.
In 1827 vertrokken naar te Elst. Van te Nijmegen naar Weurt 26 april 1852. In 1870 woonde Stephanus in Weurt. 

5. Sophia Leijgrave/Lijgraaf, gedoopt 30 juni 1806 te Valburg/Herveld (getuigen Meeuwis Leijgrave, Johanna Leijgrave), overleden 13 mei 1875 te Hien/Dodewaard (getuigen Josua Hovestadt, 50 jaar, secretaris, Dirk Jansen, 50 jaar, arbeider), trouwt 5 februari 1842 te Huissen Hermanus van Merrewijk/ Meerwijk, wed nr. van Anna Maria Smorenburg, gedoopt 12 maart 1787 te Dodewaard, landbouwer, overleden 21 januari 1862 te Dodewaard (getuigen Gerrit Hendriks, 60 jaar, arbeider, Josua Hovestadt, 41 jaar, particulier), zoon van Lamert van Merrewijk en Sijbilla Thijssen.

6. Martina Leijgraaf/Leijgrave, gedoopt 14 maart 1809 te Herveld (getuigen Henricus Leijgrave,  Johanna Leijgra­ve), tapster, overleden 13 januari 1880 te Arnhem (getuigen Hendrikus Martinus Berensen zoon, wijnkoop­ers­knecht, Johannes Hummels, timmerman), trouwt (1) 8 september 1841 te Arnhem Wilhelmus­ Maas(s)en, geboren 28 november 1813 te Wehl, schipper, overleden 11 april 1844 te Arnhem (getuigen Johan Adam Schreij­ner, gepensio­neerd mili­tair, Gijsbert Johannes van Koppenhagen, voerman), zoon van Michiel (Giel) Maa­s(s)en, dagloner, en Wilhelmia­ Nijenhuis; trouwt (2) 5 februari 1845 te Arnhem Theodorus Francis­cus Beren(t)sen, gedoopt 29 januari 1810 te Arnhem zadelmaker, overleden 13 december 1862 te Arnhem (getuigen Jacobus Joling, huisschilder, Lambertus Antonius van den Broek, kleermaker), zoon van Joannes Berensen, zadelma­ker, en Joanna Keultjes.

IIIa. Henricus Leijgraaff, gedoopt 9 juli 1801 te Herveld (getuigen Rudolpha Theunissen, Theodorus Leenders), besteller bij de Dilicances, herenknecht, overleden 19 juli 1870 te Arnhem, wonende in de Langstraat, (getuigen Willem Leijgraaf, 29 jaar, besteller, Stephanus Leijgraaf, 67 jaar, arbeider, wonende te Weurt), trouwt 24 augustus 1833 te Elst Johanna Maria van den Bel(d)t, geboren 13 april 1811 te Eerbeek, overleden 20 februari 1866 te Arnhem, dochter van Lambert van den Beldt en Gertrudis Pelgrom. 

Uit dit huwelijk:

1.  Johanna Leijgraaf, geboren 16 november 1833 te Elden, overleden 1 februari 1909 te Arnhem, wonende Johannastraat, (getuigen Jacobus Martinus Hengeveld, 29 jaar, arbeider, Johannus Hendrikus Hengeveld, 54 jaar, metselaar), trouwt 7 juli 1858 te Arnhem (getuigen Jozef Serwiel, 49 jaar, dagloner,  Johannes Arnolds 29 jaar, metselaar, Gerrit Rabelink, 24 jaar, sigarenmaker, Cornelis Hoksbergen, 24 jaar, schoenmaker) Johannes Hendricus Hengeveld, geboren 12 april 1834 te Arnhem metselaarsknecht, overleden 28 augustus 1906 te Arnhem (getuigen Albertus Hengeveld, 41 jaar, metselaar, Louis Johannus Hengeveld, 33 jaar, metselaar), zoon van Hendrikus Johannes Hengeveld en Johanna Louisa Vermeugen.

2. Lambertus Leijgraaf, geboren 6 december 1835 te Elden (getuigen Johannes Tomassen, 40 jaar, gemeente-ontvanger, Johannes Harmsen 43 jaar, veldwachter), overleden 13 februari 1836 te Elden.

3. Lambertus Leijgraaf, volgt IVa. (1838)

4. Willem Leigraaff, volgt IVb. (1842)

5. Geertruida Maria Leigraaf, geboren 5 juni 1843 te Arnhem, overleden 1 december 1891 te Arnhem (getuigen Geurt Versteeg, 43 jaar, gemeentebode, Hendrikus Anthonius Ernst Hellevaart, 30 jaar, concierge), trouwt 22 juni 1870 te Arnhem (getuigen Karel Schuurman, 37 jaar, zadelmaker, Wilhelmus Franciscus Heidenis, 26 jaar, zonder, Hendrikus Jacobus Resink, 49 jaar, arbeider, Ever Bodt, 50 jaar, arbeider, oom) Jacob(us) van den Brink, geboren 9 april 1845 te Arnhem, metselaar, overleden 31 oktober 1930 te Arnhem (getuigen Johannes van Ingen, 51 jaar, opperman, Jan van Ingen, 22 jaar, stucadoor), zoon van Willem van den Brink en Gerarda Bod.

6. Petrus Johannes Leijgraaf, geboren 2 juli 1848 te Arnhem (getuigen Bernardus Hendriks, 24 jaar, timmerman, Hendrik Visser, besteller), overleden 16 juli 1850 te Arnhem (getuigen Christiaan Glavemans, 40 jaar, schoenmaker, Arnoldus Blom, 31 jaar, schrijnwerkersknecht), wonende Langstraat.

IVa. Lambertus Leijgraaf, geboren 22 november 1838 te Elden, gemeente werkknecht, dienaar politie, passementmaker, overleden 7 maart 1915 te ‘s Hertogenbosch (getuigen Johannus Hendrikus Poulisse, 62 jaar, aanspreker, Cornelis Brouwer, 74 jaar, zonder), trouwt 30 april 1863 te Nijmegen Wilhelmina Sophia Valstar, geboren 13 augustus 1840 te Nijmegen, overleden 5 april 1922 te ‘s Hertogenbosch (getuigen Johannes Pouwlisen, 69 jaar, aanspreker, Josephus Kruitbolder, 69 jaar, aanspreker), dochter van Martinus Valstar, agent van politie, en Elisabeth Peters, vroedvrouw.   

Uit dit huwelijk:

1. Martinus Hendrikus Leijgraaf, geboren 12 februari 1864 te Nijmegen, overleden 20 maart 1865 te Nijmegen.

2. Elisabetha Petronella Leijgraaf, geboren 10 mei 1866 te Nijmegen, overleden ………… 1957 te …………, trouwt 13 november 1889 te ‘s Hertogenbosch (getuigen Johannes Josephus van Nunen, 23 jaar, kleermaker, broer bruidegom, Hendrikus Cornelis van der te Elst, 49 jaar, kleermaker, oom bruidegom, Hubertus Johannus van Heijen, 54 jaar, winkelier, Nicolaas van Hoorn, 64 jaar) Wilhelmus Johannus Arnoldus van Nunen, geboren 3 maart 1869 te ‘s Hertogenbosch, beeldhouwer, overleden 11 september 1932 te ‘s Hertogenbosch, zoon van Henricus Petrus van Nunen, beeldhouwer, en Cornelia Maria Hoorn.

3. Martinus Hendrikus Leijgraaf, volgt Va. (1869)

4. Antonius Leijgraaf, geboren 16 juni 1872 te Dordrecht, overleden voor 10 september 1873.

5. Antonius Leijgraaf, volgt Vb. (1873)

6. Gerritje Hubertina Leijgraaf, geboren 6 augustus 1876 te Nijmegen (getuigen Martinus Valstar, eerste agent van Politie), overleden 27 januari 1878 te Dordrecht.

7. Lambertus Leijgraaf, geboren 1 juli 1879 te Dordrecht, Frater Maria Dositheo, overleden 11 maart 1960 te Vught.

8. Wilhelmina Sophia Leijgraaf, geboren 8 april 1882 te Dordrecht, overleden 6 augustus 1889 te ‘s Hertogenbosch (getuigen Jacob Dijkstra, 52 jaar, knecht gemeentehuis, Wilhelmus Hapers, 34 jaar, klerk).

Va. Martinus Hendrikus Leijgraaf, geboren 12 mei 1869 te Nijmegen, steenhouwer, overleden 28 november 1946 te ‘s Hertogenbosch, trouwt 24 juni 1893 te ‘s Hertogenbosch (getuigen Johannes Meerman, 54 jaar, zonder, Johannes Wilhelmus van den Thillart, 33 jaar, molenaar, broer bruid, Wilhelmus Leonardus van den Thillart, 25 jaar, steenhouwer, broer bruid, Johannus van Nunen, 26 jaar, kleermaker) Adriana Wilhelmina van den Thillart, geboren 1 november 1863 te ‘s Hertogenbosch, dienstbode, overleden 6 mei 1936 te ‘s Hertogenbosch, dochter van Wilhelmus Johannus van den Thillart, smid en Maria Meerman, werkster. 

Uit dit huwelijk:

1. Lambertus Marinus Leijgraaf, geboren 6 maart 1894 te ‘s Hertogenbosch (getuigen Wilhelmus Leonardus van den Thillart, 26 jaar, steenhouwer, Wilhelmus Johannus van den Thillart, 54 jaar, metselaar), leraar bankwerker ambachtsschool, lid van de H. Familie, erelid van het R.K. Zangkoor, Directeur van de R.K. Technische School, overleden 4 mei 1956 te Tilburg, trouwt 30 januari 1919 te Amsterdam Maria Cornelia Gijsberta Eikelhof, geboren 31 oktober 1897 te Amsterdam, overleden 25 december 1993 te Tilburg, dochter van  Dirk Eikelhof en Hendrika Rietveld.
Auteur van het boek “De daad is aan de ouders van de ambachtsschooljongens”. Signatuur. Br. 25696. Uitgever: Hilversum Brand. 1939 $ [1939] 

2. Wilhelmus Leijgraaf, volgt VIa. (1895)

3. Wilhelmina Maria Leijgraaf, geboren 27 februari 1897 te ‘s Hertogenbosch (getuigen Johannus Josephus Nunen, 30 jaar, kleermaker, Wilhelmus van den Thillart, 56 jaar, metselaar), overleden …..……. begin jaren 90 te 's Hertogenbosch.

4. Martinus Antonius Leijgraaf, geboren 15 juni 1899 te ’s Hertogenbosch (getuigen Wilhelmus Johannus van den Thillart, 59 jaar, metselaar, Johannus van Nunen, 57 jaar, steenhouwer), Frater M. Petrus Canisius, Oud-Algemeen Overste van de Congregatie van de Fraters van O.L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid te Tilburg op 18 april 1917 ingetreden. Gekozen tot Hoofdbestuur in 1938, overleden 31 mei 1971 te Tilburg, begraven 3 juni 1971 te Tilburg.

5. Johannes Wilhelmus Leijgraaf, volgt VIb. (1901)

6. Maria Elisabeth Leijgraaf, geboren 28 december 1902 te ‘s Hertogenbosch (getuigen Martinus Oldenburg, 41 jaar, steenhouwer, Eugenius Berkelmans, 38 jaar, steenhouwer), overleden 30 juli 1903 te ’s Hertogenbosch (getuigen Adrianus Mulders, 57 jaar, tapper, Josephus Theodorus Potters, 56 jaar, aanspreker).

7. Maria Antonia Leijgraaf, geboren 1 januari 1904 te ‘s Hertogenbosch (getuigen Martinus Oldenburg, 43 jaar, steenhouwer, Eugenius Berkelmans, 40 jaar, steenhouwer), overleden ….…….…... begin jaren 90 te 's Hertogenbosch.

VIa. Wilhelmus Leijgraaf, geboren 5 december 1895 te ‘s Hertogenbosch (getuigen Wihelmus Leonardus van den Thillart, 28 jaar, steenhouwer, Wilhelmus Johannus van den Thillart, 55 jaar, metselaar), letterzetter, overleden 27 januari 1930 te ‘s Hertogenbosch (getuigen Johannes Smit, 47 jaar, aanspreker, Antonius Aze, 63 jaar, bode), trouwt 28 januari 1922 te ‘s Hertogenbosch (getuigen Cornelis Lambertus Schoor, 50 jaar, koffiehuishouder, oom bruid,  Gerhardus van Heck, 23 jaar, timmerman) Henrica Francisca Schoor, geboren 1 januari 1899 te ’s Hertogenbosch, overleden 10 november 1965 te ’s Hertogenbosch, dochter van Franciscus Marinus Schoor, sigarenmaker, en Hendrina Corten. 

Uit dit huwelijk:

1. Martinus Adrianus Leijgraaf, volgt VIIa. (1926)

VIIa. Martinus Adrianus Leijgraaf, geboren 15 juli 1926 te ‘s Hertogenbosch (getuigen Adrianus van Geel, 22 jaar, bankwerker, Alfons Scheltema, 31 jaar, boekdrukker), banketbakker, overleden 6 januari 1986 te ‘s Hertogenbosch, trouwt 23 augustus 1968 te ‘s Hertogenbosch Martha Johanna Francisca Verweij, geboren 17 april 1944 te ‘s Hertogenbosch, dochter van Franciscus (Frans) Verweij en Geertruida Spruijt. 

Uit dit huwelijk:

1. Raymond Willem Franciscus Leijgraaf, geboren 17 juli 1969 te ‘s Hertogenbosch, electrotechnicus.

2. Jacques Wilhelmus Johannes Leijgraaf, volgt VIIIa. (1971)

3. Martinus Adrianus Leijgraaf, geboren 8 maart 1973 te ‘s Hertogenbosch, automonteur.


VIIIa. 
Jacques Wilhelmus Johannes Leijgraaf, geboren 18 september 1971 te ‘s Hertogenbosch, machinebankwerker, trouwt 26 maart 2013 te ’s Hertogenbosch Karin Mes, geboren 20 november 1977 te ’s Hertogenbosch, dochter van Maarten Mes en C. (Rina) A. M. Lakwijk.

Uit dit huwelijk:

1. Randy Leijgraaf, geboren 18 februari 2005  te 's Hertogenbosch.

2. Ilana Leijgraaf, geboren 3 mei 2012 te Roermond.


VIb.
Johannes Wilhelmus Leijgraaff, geboren 30 juni 1901 te ‘s Hertogenbosch (getuigen Johannus Pieters, 38 jaar, koopman, Wilhelmus Hendrikus Brancart, 42 jaar, koopman), leraar RK Ned. ambachtsschool, overleden 1 januari 1985 te ‘s Hertogenbosch, begraven 5 januari 1985 te Castricum, trouwt te Oude Niedorp 6 januari 1927 Maartje (Marie) Moras, geboren 17 oktober 1904 te Oude Niedorp, overleden 17 maart 1983 te Castricum, dochter van Joannes Moras, arbeider, koopman, en Marijtje Bleeker. 

Uit dit huwelijk:

1. Martinus Lambertus Wilhelmus Maria Leijgraaf, volgt VIIb. (1929)

2. Wilhelmus (Wim) Adrianus Maria Leijgraaf, geboren 14 augustus 1931 te Amsterdam, overleden 1 december 1983 te Badhoevedorp, pater Herwald (Franciscaan) te Badhoevedorp en Lijnden, RK priester.

3. Johannes Martinus Leijgraaf, geboren 11 april 1934 te Amsterdam, overleden 14 mei 1950 te Alkmaar, begraven 17 mei 1950 te Castricum.

4. Adriana (Jeanne, Sjaan) Leijgraaf, geboren 20 februari 1936 te Castricum, trouwt 28 augustus 1958 te Castricum Gerard Bertus de Nijs, geboren 16 juli 1935 te …………....., zoon van …………………………….……….......…………………………
Zij emigreren 1 september 1958 naar Nieuw Zeeland. 

5. Marijke Servatio Speciosa Longina Leijgraaf, geboren 2 november 1942 te Castricum, ongehuwd.  

6. Lambertus (Bart) Maria Petrus Canisius Leijgraaf, volgt VIIc. (1947)

VIIb. Martinus Lambertus Wilhelmus Maria Leijgraaf, geboren 8 december 1929 te Alkmaar, trouwt 27 augustus 1957 te Bakkum Wilhelmina Maria de Winter, geboren 10 juli 1931 te Alkmaar, overleden 12 augustus 1992 te Amsterdam, dochter van ………………………………………………………………………………… 

Uit dit huwelijk:

1. Hieronymus (Jeroen) Martinus Leijgraaf, geboren 6 juli 1965 te Montreal.

2. Natalie Wilhelmina Leijgraaf, geboren 8 april 1967 te Montreal, trouwt 3 november 1989 te Noord Scharwoude Martien Gijsbertus Zijp, geboren 2 april 1963 te Zuid Scharwoude, zoon van ………………

VIIc. Lambertus (Bart) Maria Petrus Canisius Leijgraaf, geboren 8 april 1947 te Alkmaar, trouwt 26 mei 1975 te Castricum, voor de kerk Amstelveen 25 juni 1975 Maria (Marijke) Catharina Knuvers, geboren 12 september 1952 te Nieuwer Amstel, dochter van ……………………………………… 

Uit dit huwelijk:

1. Johanna (Anneke) Maria Leijgraaf, geboren 13 mei 1977 te Alkmaar.

2. Martinus (Martijn) Leijgraaf, geboren 20 augustus 1980 te Heemskerk.

3. Sytske Maria Leijgraaf, geboren 20 september 1982 te Heemskerk.

Vb. Antonius Leijgraaf, geboren 10 september 1873 te Nijmegen, letterzetter, overleden 14 december 1943 te Eindhoven, trouwt (1) 26 april 1895 te ‘s Hertogenbosch (getuigen Martinus Leijgraaf, 26 jaar, steenhouwer, broer bruidegom, Frederikus Horman, 32 jaar, muzikant, Johannes Josephus van Nunen, 29 jaar, kleermaker, Johannus Wilhelmus Smits, 77 jaar, zonder) Allegonda Maria van der Horst, geboren 1 november 1873 te ‘s Hertogenbosch (getuigen Antonius Theodorus Hendriks, 30 jaar, goudsmid, Antonius Wilhelmus Kalberg, 27 jaar, graveur), overleden 26 december 1907 te ‘s Hertogenbosch (getuigen Johannus van der Linde, 53 jaar, aanspreker, Johannus Hermans, 22 jaar, knecht gasthuis), dochter van Theodorus Frederikus Josephus van der Horst, goudsmid, en Jacoba Nabbe(n); trouwt (2) 11 november 1910 te ‘s Hertogenbosch (getuigen Lambertus Leijgraaf, 72 jaar, passementmaker, Martinus Leijgraaf, 41 jaar, steenhouwer, Hendrikus Rooijakkers, 21 jaar, kuiper, Willem van Nunen, 41 jaar, beeldhouwer) Maria Johanna Cuppen, geboren 7 november 1874 te Velp, wed. van Ignatius Johannes Aloysius van Thiel, dienstbode, overleden 13 september 1932 te Eindhoven, dochter van Johannus Maricus Cuppen, arbeider, en Anna Maria Meijers. 

Uit het eerste huwelijk:

1. Jacoba Wilhelmina Leijgraaf, geboren 5 januari 1896 te ‘s Hertogenbosch (getuigen Lambertus Leijgraaf, 57 jaar, passementwerker, Johannus Smits, 24 jaar, letterzetter), overleden 15 maart 1959 te Eindhoven, trouwt 27 november 1916 te Gestel en Blaarthem Marinus Peters, geboren 8 oktober 1895 te Rosmalen, overleden ...................., zoon van Hendrikus Peters en Jacoba Wilhelmina Lokven.

2. Lambertus Gerardus Leijgraaf, geboren 17 januari 1897 te ‘s Hertogenbosch (getuigen Johannus van den Donk, 28 jaar, letterzetter, Leonardus den Teuling, 26 jaar, letterzetter), overleden 27 maart 1902 te ’s Hertogenbosch (getuigen Miechiel van de Wiel, 50 jaar, knecht in het gemeentehuis, Wilhelmus Martinus Stevens, 43 jaar, aanspreker).

3. Antonius Martinus Leijgraaf, volgt VIc. (1899)

4. Theodorus Johannes Leijgraaf, volgt VId. (1901)

5. Allegonda Wilhelmina Jacoba Leijgraaf, geboren 4 maart 1904 te ‘s Hertogenbosch (getuigen Laurentius Petrus Aquina, 39 jaar, letterzetter, Georg Tegenbosch, 33 jaar, letterzetter), overleden 31 mei 1972 te Eindhoven, trouwt 21 augustus 1925 te Eindhoven Adrianus Franciscus van Tilburg, geboren 14 december 1899 te Nieuw Vosmeer, schilder, overleden 9 december 1969 te Eindhoven zoon van Johannes van Tilburg en Elisabeth Sergijssens.

6. Lambertus Adrianus Leijgraaf, volgt VIe. (1905) 

Uit het tweede huwelijk:

7. Franciscus Wilhelmus Leijgraaf, volgt VIf. (1912)

VIc. Antonius Martinus Leijgraaf, geboren 30 juni 1899 te ‘s Hertogenbosch (getuigen Antonius van Geldrop, 32 jaar, letterzetter, Georg Tegenbosch, 28 jaar, letterzetter), chef schilder, overleden 20 september 1967 te Eindhoven, trouwt 29 september 1922 te Eindhoven Maria Elisabeth Cornelia van Grimbergen, geboren 31 oktober 1898 te Woensel, overleden 14 november 1948 te Eindhoven, dochter van Cornelus van Grimbergen en Hendrica van Etten. 

Uit dit huwelijk:

1. Antonius Cornelis Allegonda Leijgraaf, volgt VIId. (1923)

2. Cornelis Albertus Maria Leijgraaf, volgt VIIe. (1925)

3. Hendrica Allegonda Maria Leijgraaf, geboren 15 januari 1927 te Eindhoven, trouwt 29 februari 1952 te Eindhoven Wilhelmus Petrus van der Ven, geboren 9 september 1923 te Nuenen, overleden 26 februari 1989 te Eindhoven, zoon van Martinus van der Ven en Anna Maria Hendriks.

4. Maria Allegonda Leijgraaf, geboren 11 september 1928 te Eindhoven, trouwt 12 mei 1961 te Eindhoven Edmundus H  G  M  Philippat, geboren ca 1932 te …………………, zoon van ……………….....………….

5. Allegonda Jacoba Leijgraaf, geboren 8 oktober 1930 te Eindhoven, overleden 13 april 1976 te Veldhoven, trouwt 29 januari 1953 te Eindhoven Antonius Henricus Petrus Peeters, geboren 12 april 1925 te Eindhoven, zoon van Petrus Johannes Peeters en Antonia de Beer.

6. Jacoba Geertruda Leijgraaf, geboren 18 juli 1933 te Eindhoven, trouwt 27 december 1957 te Eindhoven Hendrikus Jozef Dirk van Tuijl, geboren 19 maart 1931 te Eindhoven, overleden 24 oktober 1993 te Eindhoven, zoon van Hubertus Joseph van Tuijl en Petronella Leerdam.

7. Theodorus Martinus Josephus Leijgraaf, volgt VIIf. (1936)

8. Dymphna Arentje Maria Theresia Leijgraaf, geboren 29 januari 1939 te Eindhoven, trouwt 23 december 1960 te Eindhoven Johannes T……………… Dirkx, geboren ca 1937 te …………………, zoon van  ……,

VIId. Antonius Cornelis Allegonda Leijgraaf, geboren 4 september 1923 te Eindhoven, overleden 16 april 1992 te Eindhoven, trouwt 7 augustus 1947 te Eindhoven Petronella Maria Josepha Vrijhoeven, geboren …………………… te ……………., dochter van Antonius Vrijhoeven en Woutera Woutje Oosterwal.

Uit dit huwelijk:

1. Judith Cornelia Maria Leijgraaf, geboren 22 januari 1951 te Eindhoven, trouwt 12 november 1971 te Eindhoven Leonardus Adrianus Johannes van der Sterren, geboren 28 mei 1946 te Nuenen, gemeente-ambtenaar, zoon van Wilhelmus Bernardus van der Sterren, smid, en Johanna Cornelia Aarts.

VIIe. Cornelis Albertus Maria Leijgraaf, geboren 28 maart 1925 te Eindhoven, overleden 27 maart 1970 te Eindhoven, trouwt 12 augustus 1948 te Eindhoven Judith Lucia Johanna Vrijhoeven, geboren ……… …………, dochter van Antonius Vrijhoeven en Woutera Woutje Oosterwal. 

Uit dit huwelijk:

1. Evelyn en verloofde

2. Elly

3. Yvonne

VIIf. Theodorus Martinus Josephus Leijgraaf, geboren 11 april 1936 te Eindhoven, overleden 16 augustus 1993 te Eindhoven, trouwt 8 november 1963 te Eindhoven  J  G  Baijens, geboren ……… ………………, dochter van ………………………….………………………………………. 

Uit dit huwelijk:

VId.Theodorus Johannes Leijgraaf, geboren 6 augustus 1901 te ‘s Hertogenbosch (getuigen Laurentius Petrus Aquina, 36 jaar, letterzetter, George Tegenbosch, 31 jaar, letterzetter), machinezetter, overleden 23 augustus 1944 te Strijp/Eindhoven, trouwt 17 juli 1925 te Eindhoven Elisabeth Cornelia Maas, geboren 10 januari 1902 te Strijp/Eindhoven, overleden 30 oktober 1978 te Eindhoven, dochter van Antonius Maas en Johanna Maria Strijbosch. 

Uit dit huwelijk:

1. René Antonius Leijgraaf, volgt VIIg. (1926)

2. Johanna Allegonda Maria Leijgraaf, geboren 23 juli 1928 te Eindhoven, overleden 15 juni 2012 te Eindhoven, trouwt 2 mei 1952 te Eindhoven Johannes Maria van de Weijdeven, geboren 16 augustus 1927 te Eindhoven, postbode, overleden 6 juni 1994 te Eindhoven, zoon van Franciscus van de Weijdeven en Maria Geertruida van Dalen.

3. Elisabeth Cornelia Lamberta Leijgraaf, geboren 25 november 1931 te Eindhoven, trouwt 29 september 1955 te Eindhoven Johannes Henricus Antonius Aarts, geboren 5 oktober 1932 te Eindhoven, zoon van …………..…………

4. Dorothea Catharina Francisca Leijgraaf, geboren 29 oktober 1936 te Eindhoven, trouwt ………………… Willie Willems (Millingen a/d Rijn), geboren ……………………, zoon van ……………………..……………….………  

5. Rosa Johanna Maria Leijgraaf, geboren 31 december 1937 te Eindhoven, trouwt 15 september 1960 te Eindhoven R  (Martien) J  M  van den Tillaar, geboren 2 augustus 1933 te ……………, zoon van ……… 

6. George Antonius Leijgraaf, volgt VIIh. (1939)

VIIg. René Antonius Leijgraaf, geboren 19 februari 1926 te Eindhoven, vakbondsbestuurder Kabo, overleden 31 december 1978 te Amsterdam, trouwt 27 oktober 1956 te Weert Maria Christina Janssen, geboren 29 augustus 1927 te Weert, dochter van Martinus Petrus Mathias Hubertus Janssen en Maria Hubertina Heuvelmans. 

Uit dit huwelijk:

1. Hubertina Petronella Georgette Maria Leijgraaf, geboren 10 februari 1960 te ‘s Gravenhage, ongehuwd.

2. Theodorus Martinus Leijgraaf, geboren 10 april 1962 te Amsterdam, ongehuwd.

VIIh. George Antonius Leijgraaf, geboren 16 mei 1939 te Eindhoven, overleden 7 februari 1999 te Eindhoven, trouwt ………………………… te Eindhoven Maria Elisabeth Dukino, geboren 11 oktober 1939 te Son, dochter van ………………………… 

Uit dit huwelijk:

1. Georgette Elisabeth Maria Leijgraaf, geboren 7 april 1966 te Eindhoven,

VIe. Lambertus Adrianus Leijgraaf, geboren 10 augustus 1905 te ‘s Hertogenbosch (getuigen Lambertus Aquim, 40 jaar, letterzetter, Georg Tegenbosch, 36 jaar, letterzetter), huisschilder, magazijnknecht/meester, overleden 26 september 1985 te Eindhoven, trouwt (1) 21 oktober 1932 te Eindhoven Woutrina Elisabeth Maas, geboren 25 januari 1899 te Strijp/Eindhoven, overleden 29 november 1961 te Eindhoven, dochter van  Antonius Maas en Johanna Maria Strijbosch; trouwt (2) na 1961 ……………………….. Anna Maria Jozephina van den Broek, geboren 1 maart 1916 te Boxtel, overleden 17 maart 1982 te Eindhoven, dochter van Gerardus van den Broek en Gijsberdina de Nijs. 

Uit het eerste huwelijk:

1. Johanna Maria Josepha Theresia Leijgraaf, geboren 17 juli 1933 te Eindhoven, overleden 9 december 1996 te Eindhoven.

2. Allegonda Maria Josepha Theresia Leijgraaf, geboren 5 november 1934 te Eindhoven, trouwt 23 juli 1953 te Eindhoven Jozef Antonius Schoonderwalt, geboren 16 september 1929 te Eindhoven, zoon van Ambrosius Franciscus Schoonderwalt en Godefrida Huberdina van de Donk.

3. Theresia Maria Josepha Leijgraaf, geboren 16 februari 1937 te Eindhoven, trouwt 11 juli 1963 te Eindhoven P  W  van Zon, geboren ………………….., zoon van ………………………………

4. Antonius Jozef Maria Theresia Leijgraaf, volgt VIIi. (1938)

VIIi.  Antonius (Anton) Jozef Maria Theresia Leijgraaf, geboren 18 augustus 1938 te Eindhoven, overleden 8 november 2012 te Veldhoven, trouwt  31 maart 1967 te Eindhoven Petronella (Nelly) C…………….. Mols, geboren ……………..……………, dochter van ……………..  

Uit dit huwelijk:

FranciscusWilhelmus1912

VIf. Franciscus Wilhelmus Leijgraaf, geboren 21 april 1912 te ‘s Hertogenbosch, machinezetter, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, overleden 26 maart 1969 te Eindhoven, trouwt (1) 20 mei 1936 te Dusseldorf (Dld), gescheiden 1 oktober 1941 te ‘s Gravenhage Katharina Lürkens, geboren 28 februari 1926 te Aken (Dld), overleden ………..…………, dochter van ……………...………………………; trouwt (2) 10 december 1942 te Eindhoven Johanna Maria van Diessen, geboren 24 april 1918 te Stratum/ Eindhoven, overleden …. juli 1987 te Eindhoven, dochter van ………………… 

Uit het tweede huwelijk:

1. Maria Johanna Francisca Theodora Leijgraaf, geboren 9 februari 1946 te Waalre, trouwt 9 februari 1946 te Eindhoven Petrus Antonius Maria Urlus, geboren 9 september 1950 te Utrecht, marketing manager, zoon van J  H  M  Urlus en C  Rikkelman.

2. Antonius (Tony) Johannes Franciscus Leijgraaf, volgt VIIj. (1948)

VIIj. Antonius (Ton) Johannes Franciscus Leijgraaf, geboren 12 februari 1948 te Waalre, bezorgloon administrateur, trouwt 24 november 1971 te Eindhoven Cecilia Anna Josephina Maria Thijssen, geboren 13 augustus 1949 te Beesel, dochter van Martin Thijssen en Truus Theelen. 

Uit dit huwelijk:

1. Marco Franciscus Martinus Antonius Leijgraaf, volgt VIIIb. (1972)

2. Alexander (Sander) Martinus Leijgraaf, volgt VIIIc. (1973)

3. Antonius (Twan) Franciscus Leijgraaf, volgt VIIId. (1973)

VIIIb. Marco Franciscus Martinus Antonius Leijgraaf, geboren 13 juni 1972 te Eindhoven, samenwonend 2000 te Eindhoven Rianne Visser, geboren 21 oktober 1976 te Hoorn, dochter van Siebe Visser en Aafke Keesman.

VIIIc. Alexander (Sander) Martinus Leijgraaf, geboren 9 december 1973 te Eindhoven, trouwt 26 oktober 2000 te Eindhoven Hanneke van Driel, geboren 25 mei 1977 te Eindhoven, dochter van Johannus Antonius Leonardus van Driel en Akkelies Elisabeth de Vlas. 

Uit dit huwelijk:

1. Dion Leijgraaf, geboren/overleden 1 december 2000 te Veldhoven (Eindhoven).

2. Kyra Leijgraaf, geboren 28 augustus 2001 te Veldhoven (Eindhoven).

3. Ismay Leijgraaf, geboren 12 september 2002 te Veldhoven.

VIIId. Antonius (Twan) Franciscus Leijgraaf, geboren 9 december 1973 te Eindhoven, trouwt 9 april 2004 te Helmond Yara Maters, geboren 14 april 1979 te Eindhoven, dochter van René Maters en An van der Heijden. 

Uit dit huwelijk:

1. Kayleigh Leijgraaf v/h Maters, geboren 25 maart 1998 te Eindhoven.

2. Zoë Leijgraaf, geboren 25 april 2002 te Eindhoven.

IVb. Willem Leijgraaf/Leigraaf, geboren 1 mei 1842 te Arnhem, besteller, wonende 1874 Weerdjesstraat, overleden 10 maart 1897 te Arnhem (getuigen Evert van Maanen, 25 jaar, concierge, Gerrit Versteeg, 49 jaar, gemeentebode), trouwt (1) 12 augustus 1868 te Arnhem (getuigen Hermanus Broekhuizen, 23 jaar, arbeider, broer) Theodora Broekhuisen, geboren 21 juli 1844 te Arnhem, werkster, overleden 25 oktober 1875 te Arnhem, dochter van Gerrit Broekhuisen en Grada Polman, werkster; trouwt (2) 2 februari 1876 te Arnhem (getuigen Johannes Hendrikus Hengeveld, 41 jaar, metselaar, Jacob van den Brink, 29 jaar, arbeider, Bernardus Teunissen, 42 jaar, metselaar, Johannes Joosten, 32 jaar, arbeider) Petronella Dulk, wed. van Peter Cornelis Hornsman, geboren 2 april 1829 te Arnhem, overleden 24 september 1886 te Arnhem, dochter van Geurt/Gerrit Dulk en Sophia Jansen; trouwt (3) 20 april 1887 te Arnhem (getuigen Willem Leenen, 56 jaar, besteller, Johannes Willemsen, 26 jaar, schoenmaker, Gerrit Jan Gaasbeek, 34 jaar, klerk, Pieter Degend, 52 jaar, koopman) Everdina Kervel, wed. van Jan van de Kamp en Ivo Evers, geboren 18 maart 1838 te Velp, overleden 9 november 1915 te Arnhem (getuigen Jan van de Kamp, 25 jaar, magazijnbediende, kleinzoon, Albertus van de Velde, 22 jaar, timmerman), in de Jansplaats, dochter van Arnoldus Kervel en Joanna (Janneke) Evers. .

Uit het eerste huwelijk:

1. Willem Leijgraaf, volgt Vc. (1868)

2. Bartholomeus Leigraaf, geboren 6 april 1870 te Arnhem (getuigen Willem Mulder, 23 jaar, besteller, Willem Posthuizen, 49 jaar, besteller), arbeider, overleden 21 maart 1934 te Arnhem (getuigen Roelof Vuurman, 32 jaar, begrafenisondernemer, Izak Vogelzang, 59 jaar, gemeentebode), ongehuwd.

3. Gerrit Leijgraaf/Leigraaf, geboren 6 mei 1872 te Arnhem (getuigen Arnoldus van Well, 51 jaar, besteller, Gerrit Corbeek, 36 jaar, schipper), arbeider, overleden 30 januari 1930 te Arnhem (getuigen Hendricus Michiel van der Lelie, 40 jaar, koster, Hendrikus Johannes Rietbergen, 32 jaar, gemeente-bode), ongehuwd.

4. Hendrikus Leijgraaf, geboren 23 april 1874 te Arnhem (getuigen Lucas Rijswijk, 33 jaar, timmerman, Johannus Antonius Scholten, 38 jaar, schoenmaker), overleden 20 november 1884 te Arnhem (getuigen Willem Leijgraaf, 43 jaar, besteller, Johannes Lucassen, 34 jaar, metselaar), wonende  Nutssteeg.

Vc. Wilhelmus/Willem Leijgraaf/Leigraaf, geboren 16 november 1868 te Arnhem (getuigen Jacobus Hendrikus Hengeveld, 34 jaar, metselaar, Johannes Antonius Brunsberg, 33 jaar, sjouwer), schipper 1893, besteller 1918, overleden 5 oktober 1938 te Arnhem (getuigen Johannus Gerardus Stephanus Maria van Burg, 34 jaar, begrafenisondernemer), trouwt 23 augustus 1893 te Arnhem (getuigen Johannes Theodorus Aerns, broer, 27 jaar, bierbrouwer, Hendrikus Arnoldus Aerns, broer, 24 jaar, loopknecht) Henriette Johanna Aerns, geboren 27 december 1870 te Arnhem, dienstbode, overleden 5 oktober 1938 te Arnhem, dochter van Johannes Wilhelmus Aerns, metselaar en Henrica Meinders. 

Uit dit huwelijk:

1. Henriette Theodora Leijgraaff/Leigraaf, geboren 14 juni 1894 te Arnhem (getuigen Hendrik Vaassen, 25 jaar, arbeider, Gerrit Jan Gaasbeek, 43 jaar, arbeider), overleden 10 juni 1959 te Arnhem, trouwt 10 april 1918 te Arnhem (getuigen Johannes Aerns, oom, 43 jaar, magazijnknecht, Theodorus Franciscus Barten, zwager van de comparant, 44 jaar, hoofdconducteur) Theodorus Jan Willem Nulden, geboren 11 april 1892 te Arnhem (getuigen Jan Hendriks, 29 jaar, arbeider, Jacobus Damen, 49 jaar, agent van politie), koffiehuisbediende, overleden ………..…………… te …….…………, zoon van Wilhelmus Nulden, slager, en Theodora Johanna Grotenhuis.

IIb. Hermannus/Hermen/Herm Leijgraaf/Leijgrave, gedoopt 8 september 1743 te Herveld (getuigen De Beste moeder van moeders zijde), overleden …………. te ....……, o.trouwt 24 december 1774 te Valburg/ trouwt 12 januari 1775 te Eijmeren Berendina/Berendijn/Bernar­di­na/Dina Nollen/Nöll/Nölle/Nulle(n) wed. van Hendrik Derksen, gedoopt 11 februari 1734 te Erlecom (getuigen Theodorus Evers, Catharina van de Pavert), overleden .........…… te …………………...., dochter van Hermanus Nul en Helena Verweijen.

Stephanus Leijgraff en Helena Leijgraff zijn getuigen bij huwelijk van Hendrik Derksen en Berendina Nulle op 22 juni 1761 te Erlecom. Jan Leijgraef op 5 september 1763 te Eijmeren.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrica Leijgrave, gedoopt 30 december 1775 te Valburg (getuigen Henricus Leijgrave, Dora Derksen), overleden …………………………..

2. Martina Lijgrave/Leijgraaf, gedoopt 21 september 1777 te Valburg (getuigen Henricus Leijgraaf/ Lijgrave, Joanna Roest), overleden ……………………..

3. Henricus/Hend Leijgrave, gedoopt 29 mei 1779 te Valburg (getuigen Willem Leijgraaf/Leijgrave, Roelindes Teunissen), overleden ………………………….

IIc. Bartholomeus/Meeuwis/Meeus Leigraaf/Leijgraev/Leijgraft/Leijgraven, gedoopt 25 augustus 1748 te Herveld, landbouwer, overleden 15 januari 1814 te Valburg (getuigen Gradus Koppers, schoenmaker, Derk van Leunen, kuiper), o.trouwt/trouwt 12 juni/5 juli 1778 te Herveld Rudolpha/Roelindes/Roelofje T(h)eunis­sen  j.d., gedoopt 6 november 1750 te Eijmeren, overleden 17 maart 1823 te Herveld, dochter van Nicolaus Teunissen en Joanna Roest.

Bij volkstelling van 1795 had Meewis, vrouw, twee kinderen, vier knegts een een meid.
Mogelijk ook een eigen boerderij zoals Willem. 

Uit dit huwelijk:

1. Henricus Leijgrave, gedoopt 13 december 1782 te Herveld (getuigen Wilhelmus Leijgrave, Joanna Roest),  overleden …… voor 29 november 1785.

2. Henricus Leijgrave, volgt IIIc. (1785)

3. Joanna Leijgrave, gedoopt 27 oktober 1789 te Herveld, overleden 4 mei 1857 te Valburg (getuigen Hermanus Koppers, 42 jaar, landbouwer, zoon, Hendrik Willem Wiltink, 38 jaar, tabaksplanter), trouwt 23 april 1812 te Herveld (getuigen Jan Buding, 41 jaar, bouwman, Willem Roeloeven, 45 jaar, kastelein, Derk Meijer, 26 jaar, knecht, Gerrit Jan van Doorn, 27 jaar, bouwman) Gerard(us)/Gradus Koppers/ Coppers, gedoopt ca 1789 te Kervenheim (D), schoenmaker, overleden 12 april 1834 te Valburg (getuigen Hermannus Koppers, 21 jaar, trein soldaat, zoon, Hendrik Leijgraaf, 49 jaar, arbeider, aangehuwde broeder), zoon van Hermanus Koppers en Sybilla van de Staay/Stay/Staag.

IIIc. Henricus Leijgraaff/Leijgrave, gedoopt 29 november 1785 te Herveld (getuigen Wilhelmus Leijgrave en Joanna Roest), arbeider, koopman, overleden 29 maart 1846 te Arnhem (getuigen Christiaan Helsper, pottenkramer, Jan Brouwer, arbeider), trouwt (1) 2 mei 1814 te Heteren (getuigen Hendrik van Gent, landbouwer, Jan van Brakel, landbouwer, Geurt van Brakel, tabaksplanter, Willem Pallada, tabaksplanter) Jacoba Derksen, gedoopt 8 maart 1779 te Duiven, huiswerkster, overleden 20 november 1817 te Elst, dochter van Gerardus Derksen en Anna Jansen; trouwt (2) 12 december 1822 te Valburg (getuigen Gradus Pas, 38 jaar, Hendrik Pas, 28 jaar, tabaksplanters, Derk Teunissen, 58 jaar, herbergier, Gradus Koppers, 34 jaar, schoenmaker) Adria­na Pas, geboren te Heteren, gedoopt 12 augustus 1798 te Homoet, water en vuur verkoopster, overleden 2 juli 1871 te Arnhem (getuigen Bartholo­meus Leijgraaf, pakhuis­knecht, Hendrikus Rietbergen, timmerman), dochter van Gerardus (Gradus) Pas en Geertruida Lamers, tabaksplanters. 

Uit het eerste huwelijk:

1. Grada Leijgraaf, geboren 26 december 1815 te Homoet, overleden 13 januari 1891 te Valburg (getuigen Johannes Hendrikus Spronk, 35 jaar, arbeider, Bernardus Coeleman, 43 jaar, veldwachter), trouwt 19 mei 1849 te Homoet (getuigen Gradus Kempkes, 40 jaar, arbeider, broer, Lambertus Kempkes, 24 jaar, arbeider, Hendrik Pas, 52 jaar, arbeider, Jan Philipsen, 51 jaar, arbeider) Hendrik Kempkes, geboren 3 oktober 1813 te Zetten, arbeider, overleden 2 december 1881 te Valburg, zoon van Hermanus Kempkes en Catharina van Geemgert.

Uit het tweede huwelijk:

2. Bartholomeus Leijgraaf/Leijgrave, volgt IVc. (1823)

3. Anna Maria Leijgrave, geboren 28 februari 1825 te Homoet, dienstmeid, overleden 24 januari 1866 te Arnhem (getuigen Hendrik Rietbergen, timmerman, Stephanus Knuvelder, kuiper), trouwt 23 februari 1859 te Arnhem Adrianus de Bie, geboren 17 juni 1825 te Tiel, postillon, voermansknecht, overleden 6 maart 1862 te Elst, zoon van Adrianus de Bie, koetsier, en Elisabeth ter Heijden.

4. Jacobus Leijgrave, geboren 15 februari 1827 te Homoet/Valburg, overleden .........…..,
1843 naar Elst, 1845 naar Arnhem.

5. Gerardus/Gradus Leijgrave, volgt IVd. (1829)

6. Geertruida Leijgrave, geboren 15 augustus 1834 te Valburg, overleden 19 juli 1891 te Rotterdam (getuigen Willem de Jong, 53 jaar, bediende, Alexus Augistinus Damens, 52 jaar, bediende), trouwt 12 maart 1862 te Rotterdam (getuigen Hendrik Cornelis van de Graaf, 44 jaar, bediende, Pleunis Nicolaas Henson, 43 jaar, bediende, Hendrikus Johannes van de Graaf, 78 jaar, zonder, Aart de Lange, 71 jaar, zonder) Petrus Josephus Palms, geboren 12 maart 1834 te Rotterdam (getuigen Bastiaan Koninghs, 47 jaar, schoenmaker, Bernardus Jacobus Koninghs, 21 jaar, schoenmaker), winkelbediende, overleden 13 juni 1897 te Rotterdam, zoon van Cornelis Palms, tabakswerker, en Petronella Bernardina Koninghs.

7. Rudolf Leijgraaf(f), geboren 13 november 1837 te Valburg (getuigen Hendrik Troost, 63 jaar, particulier, Adrianus van der Meer, 25 jaar, veldwachter), kruiersknecht, wijnkoopersknecht 1867, blekersknecht 1885, overleden 11 december 1885 te Arnhem, trouwt 20 februari 1867 te Arnhem (getuigen Bartholomeus Leijgraaf, 41 jaar, pakhuisknecht, broer bruidegom, Gerhardus Leijgraaf, 37 jaar, olieslagersknecht, broer bruidegom, Gerhardus Welsing, 52 jaar, bleeker, stiefouder bruid, Arnoldus Daniels, 47 jaar, bleeker, broer bruid) Johanna Aleida Daniels, geboren 24 oktober 1825 te Arnhem, overleden 27 februari 1911 te Arnhem, dochter van Albertus Daniels en Aleida Jansen.

8. Elisabeth Leijgraaf, geboren 20 april 1842 te Arnhem, water en vuur verkoopster, overleden 30 augustus 1869 te Arnhem (getuigen Johannus Alfenaar, 61 jaar, ziekenvader, Lambertus Lamberts, 41 jaar, commies), trouwt 2 oktober 1867 te Arnhem Jacobus Groeneweg, geboren 9 april 1839 te Hillegersberg, touwslager, overleden 23 december 1919 te Rotterdam, zoon van Lou(w)rens Groeneweg, baanspinner, touwslager, en P(i)etertje van der Pijl.
Onwettig geboren:
a.
Elisabeth Leijgraaf, geboren 2 mei 1860 te Arnhem, overleden 21 april 1865 te Arnhem, in de Wielakkersteeg, (getuigen Johannes Frederik Rauch, 38 jaar, timmerman, Johannus Wilhelm Gaijman, 26 jaar, wever).
b.
Hendrik Leijgraaf, geboren 30 mei 1863 te Arnhem, overleden 28 augustus 1864 te Arnhem in de Wielakkersteeg, (getuigen Hermanus Theodorus Hofs, 34 jaar, timmerman, Coenraads Roth, 28 jaar, kleermaker).
c.
Antoon Hendrik Leijgraaf, geboren 2 augustus 1865 te Arnhem, overleden 11 augustus 1866 te Arnhem (getuigen Derk van Eekeren, 41 jaar, schoenmaker, Johannes Stenissen, 47 jaar, soldaat).
d.
Adriana Leijgraaf/Groeneweg, geboren 13 juni 1867 te Arnhem, overleden 9 augustus 1868 te Arnhem.

IVc. Bartholomeus Leijgraaf/Leijgrave, geboren 13 februari 1823 te Homoet, pakhuis­knecht, tabakswerker, overleden 10 juli 1886 te Arnhem (getuigen Jan Hanhart, landbouwer, Geert Versteeg, gemeentebo­de), trouwt 27 mei 1857 te Arnhem Berendina Mulder, geboren 3 februari 1827 te Arnhem (getuigen Ja­n Schaap, landbouwer, Johannes Guijkers, kleedermakersknecht), naaister, overleden 4 januari 1899 te Arnhem (getuigen Johan Leijgrave, zoon, gasfitter, Lambertus van Kerken, schilder), dochter van Adolphus Mulder, daglo­ner, arbeider, en Johanna (Jantje) Bussin(k)g. 

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Bartholomeus Arnold Leijgrave, volgt Vd. (1858)

2. Adriana Johanna Aleida Leijgrave, geboren 12 augustus 1860 te Arnhem (getuigen Gerd Antonius Everhardus Hurkens, metselaar, Thomas Hoogwijk, pakhuisknecht), dienstbode, overleden 29 september 1926 te Arnhem (getuigen Gerardus Bartholomeus van der Kemp, metaalbewerker), trouwt 19 november 1890 te Arnhem Johannes van der Kemp, geboren 9 maart 1863 te Nijmegen-Hees, timmerman, arbeider, besteller, overleden 13 november 1942 te Arnhem, zoon van Gerardus van der Kemp, dienstknecht, landbouwer, bakker, en Helena de Kok.

AdrianaJohannaAleida

3. Adolf Jacobus Leijgraaf/Leijgrave, geboren 20 december 1861 te Arnhem (getuigen Adolf (Rudolf) Leijgrave, wijnkoopersknecht, Johannes Steegwijk, landbouwer), koperslager, overleden 26 januari 1886 te Arnhem (getuigen Bartholo­meus Leijgraaf, pakhuisknecht, Johannes Hoedt, voerman), ongehuwd.

4. Johan Leijgrave, geboren 5 augustus 1864 te Arnhem (getuigen Lambertus Jansen, timmerman, Thomas Hoogwijk, pakhuisknecht), gasfitter, overleden 28 januari 1938 te Arnhem, trouwt 20 januari 1909 te Arnhem Maria Scholtes, geboren 25 januari 1869 te Arnhem (getuigen Hermanus Hoogen­kamp, arbeider, Gerritje Jansen, vroedvrouw, Gerrit van Grol, timmerman), overleden 1 december 1946 te Apeldoorn, natuurlijke niet erkende dochter van Anna Maria Scholtes, dienstmeid. Geen kinderen.

5. Bertha Leijgrave, geboren 19 november 1866 te Arnhem (getuigen Thomas Hoogerwijk, pakhuisknecht, Gerrit van Galen, pakhuisknecht), overleden 2 december 1866 te Arnhem (getuigen Thomas Hoogerwijk, pakhuis­knecht).

6. Albert Leijgrave, volgt Ve. (1869)

7. Jacobus Leijgrave, volgt Vf. (1872)

8. Petronella Leijgrave, geboren 27 juni 1876 te Arnhem, huishoudster (getuigen Peter Aubel, metselaar, Walterus Hageman, stukadoor), overleden 4 juli 1935 te Arnhem, ongehuwd.

Vd. Hendrik Bartholomeus Arnold Leijgrave, geboren 23 mei 1858 te Arnhem (getuigen Johannes Cornelis Pirkers, koperslager, Gerardus Leijgrave, wijnkoopersknecht), machinist, overleden 6 november 1928 te Arnhem (getuigen Hendrikus Johannes Rietbergen, gemeente­bode, Henricus Michiel van der Lelie, koster), trouwt 13 januari 1909 te Arnhem Gerarda Catharina Hoffman, geboren 6 april 1888 te Zevenaar, overleden 9 oktober 1953 te Arnhem, dochter van Johannes Anthonius Hoffman en Wilhelmina Everdina Elfvring. 

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Bartholomeus Johannes Leijgrave, volgt VIg. (1910)

2. Wilhelmina Berdina Leijgrave, geboren 28 augustus 1911 te Arnhem, overleden 3 juli 1995 te Arnhem, trouwt 4 september 1935 te Arnhem Jan Verburgt, geboren 27 mei 1910 te Arnhem, poelier, chauffeur, overleden 7 januari 1973 te Arnhem, zoon van Jan Verburgt en Johanna Aleida van de Kamp.

3. Catharina Jacoba Leijgrave, geboren 2 mei 1914 te Arnhem, overleden 6 september 2000 te Rozendaal, trouwt 21 september 1945 te Arnhem Johannes Aleven, geboren 30 maart 1903 te Arnhem, burochef posterijen, overleden 16 december 1985 te Arnhem, zoon van David Albertus Maria Ambrosius Aleven en Maria Johanna Hellenkamp.

4. Berendina Leijgrave, geboren 31 december 1918 te Arnhem, overleden 7 september 2003 te Arnhem, trouwt 2 december 1942 te Arnhem Jan de Kraaij, geboren 29 november 1917 te Nieuw Lekkerkerk, overleden 15 juni 1991 te Arnhem, zoon van Jan Willem de Kraaij en Catharina Wilhelmina van Tol.

5- 16-9-1938

VIg. Hendrik Bartholomeus Johannes Leijgrave, geboren 10 maart 1910 te Arnhem, bankwerker, overleden 4 juni 1980 te Arnhem, trouwt 16 september 1938 te Arnhem Johanna Petronella Snelders, geboren 8 oktober 1914 te Arnhem, overleden 12 februari 1991 te Arnhem, dochter van Johannes George Snelders en Aleida Martina van de Berg. 

Uit dit huwelijk:

1. Levenloos kind, geboren/overleden 4 januari 1941 te Arnhem.

2. Hendrik Bartholomeus Arnold Leijgrave, geboren 30 oktober 1941 te Arnhem, overleden 18 december 1941 te Arnhem.

3. Hendrik Bartholomeus Arnold Leijgrave, volgt VIIk. (1942)

4. Gerarda Aleida Leijgrave, geboren 24 juni 1945 te Blija, bejaardenverzorgster, trouwt 30 december 1964 te Arnhem Harry Schoel, geboren 11 december 1943 te Arnhem, facilitair medewerker gemeente Renkum, zoon van Bastiaan Schoel, leermeestergezel boekdrukker, en Gerritje Peters.

5. Aleida Gerarda Leijgrave, geboren 11 april 1947 te Arnhem, trouwt 16 oktober 1970 te Arnhem, gescheiden 13 februari 2013 te Arnhem Bernardus Franciscus Dreuning, geboren 18 december 1944 te Amerongen, zoon van Bernardus Dreuning en Bertha Wilhelmina Geertruida Bourgondien.

VIIk. Hendrik Bartholomeus Arnold Leijgrave, geboren 3 december 1942 te Arnhem, chauffeur, kwaliteitscontroleur, trouwt 5 juni 1963 te Arnhem Maria Bernardina Johanna Wilhelmina Roelofsen, geboren 22 oktober 1942 te Humme­lo/Keppel, dochter van Evenardus Johannes Roelofsen en Grada Wilhelmina Bongaarts. 

Uit dit huwelijk:

1. Marco Hendrikus Arnold Leijgrave, volgt VIIIe. (1963)

2. Rene Hendrikus Bartholomeus Leijgrave, volgt VIIIf. (1967)

3. Eric Johannes Josephus Leijgrave, volgt VIIIg. (1971)

VIIIe. Marco Hendrikus Arnold Leijgrave, geboren 8 november 1963 te Hummelo/Keppel, trouwt (1) 16 maart 1984 te Zeven (Dld), gescheiden ………………………. Bettina Harmel, geboren 31 december 1964 te Bremenvorde (Dld), dochter van Wilfried Ludwig Strum en Anna Magaretha Brunkhorst; trouwt (2) 9 september 1991 te Arnhem Heder Dolores Jones, geboren 23 december 1960 te St. Albens (GB), dochter van Merrijn Odric Jones en Glynis Clarke. 

Uit het eerste huwelijk:

1. Rob Marco Hendrikus Leijgrave, geboren 20 april 1984 te Bremenvorde (Dld).

2. Monique Anna Maria Leijgrave, geboren 17 oktober 1985 te Bremenvorde (Dld).

Uit het tweede huwelijk:

3. Stefan Leijgrave, geboren 15 april 1994 te Velp.

4. Kameroen Leijgrave, geboren 12 april 1996 te Hemel-Hansted (GB).

VIIIf. Rene Hendrikus Bartholomeus Leijgrave, geboren 28 januari 1967 te Herwen en Aerdt, trouwt 25 april 2001 te Rozendaal., gescheiden ...............  Nathalie Maria Mattijssen, geboren 20 augustus 1976 te Arnhem, kinderleidster, dochter van Aloys Mattijssen en Wilma Looijschelder. 

Uit dit huwelijk:

1. Manou Leijgrave, geboren 6 juni 2003 te Arnhem.

VIIIg. Eric Johannes Josephus Leijgrave, geboren 13 maart 1971 te Hummelo/Keppel, monteur, relatie met ………………. Koning, geboren ……………………..

Uit deze relatie:

1. Giorgio Leijgrave, geboren 24 april 2007 te Zevenaar.

Ve. Albert Leijgrave, geboren 13 mei 1869 te Arnhem (getuigen Hendrik Mulder, landbouwer, Steven Blum, landbouwer), pakhuis­knecht/besteller/tapper/koffiehuishouder, overleden 30 oktober 1909 te Arnhem (getuigen Theodorus Kleijn, koster, Izak Vogelzang, gemeentebode), trouwt 28 april 1897 te Arnhem Grada Catharina Scholten, geboren 6 mei 1877 te Arnhem (getuigen Hermanus Fontijn, arbeider, Carel Jacobus Neskes, gemeente­bode), koffiehuishoudster, overleden 23 juli 1941 te Arnhem, dochter van Johannes Theodorus Scholten, besteller, en Johanna Catharina Hoffman. 

44+Cafe van A

Albert had een cafe in de Rodenburgstraat, overgenomen van Catharina Hoffman (zijn schoonmoeder). 
Zie foto in boek te Arnhems Oude Stadshart, uitgave Gemeentearchief te Arnhem 1973, pagina 134-135)
Uit dit huwelijk:

1. Johanna Catharina Berendina Leijgrave, geboren 18 juli 1897 te Arnhem (getuigen Johannes Josephus Friebel, besteller, Hermanus Boekhorst, besteller), overleden 10 februari 1987 te Eindhoven, trouwt 19 oktober 1921 te Arnhem Joseph Witte, geboren 12 augustus 1890 te Arnhem (getuigen Johannes Antonius Witte, smid, Jan Witte, smid, Herman van Mulm, pakhuisknecht), wachtmeester bij de Huzaren, overleden 26 september 1969 te Ap(eldoorn), zoon van Johannes Antonius Witte, smid, en Johanna Vervooren.

2. Berendina Leijgrave, geboren 11 augustus 1899 te Arnhem (getuigen Johannes van de Kemp, pakhuisknecht, Hermanus Boekhorst, pakhuisknecht), overleden 8 december 1982 te Arnhem, ongehuwd.

3. Petronella Theodora Leijgrave, geboren 27 april 1903 te Arnhem (getuigen Johannes Josephus Friebel, besteller, Johannes Gradus Scholten, barbier), verkoopster in corsettenzaak, overleden 26 augustus 1989 te Arnhem, trouwt 30 september 1927 te Arnhem Karel Bene Dekker, geboren 27 december 1898 te Alkmaar, kok, winkelier, overleden 30 augustus 1973 te Arnhem, zoon van Benne Dekker en Christina Elisabeth Tolle.

4. Theresia Hendrika Maria Leijgrave, geboren 19 april 1906 te Arnhem (getuigen Johannes Josephus Friebel, besteller, Gijsbert Voslamber, besteller), overleden 19 augustus 1911 te Arnhem, (getuigen  Hendrik Michiel van den Burg, gemeentebode, Theodorus Kle­ijn, koster).

5. Bartholomeus Hendrikus Johannes Leijgrave, geboren 29 november 1908 te Arnhem (getuigen Adam Zewald, stucadoor, Gradus Hendrikus ten Broeke, smid), overleden ……………………………………

Vf. Jacobus Leijgrave, geboren 24 mei 1872 te Arnhem (getuigen Christiaan Bruggink, smid, Matthijs Losen, smid), steenhouwer, overleden 26 maart 1903 te Arnhem (getuigen Petrus Wouters, besteller, Johan Leijgrave, broer, gasfitter), trouwt 13 februari 1901 te Arnhem Hendrika Johanna Wouters, geboren 21 januari 1879 te Heteren, overleden  na 1939 ……........... te Amsterdam, dochter van Petrus Wouters, arbeider, besteller, en Christina de Man. 

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Albertus Leijgrave, volgt VIh. (1901) 

2. Bartholomeus Jacobus Leijgrave, volgt VIi. (1902)

VIh. Petrus Albertus Leijgrave, geboren 29 juni 1901 te Arnhem (getuigen Johannes Wilhelmus Bugter, steenhouwer, Gradus Antonius Hueting, steenhouwer), ketelmachinist, stoker, overleden 18 april 1973 te Haaften, trouwt (1) 17 mei 1923 te Amsterdam Grietje/Greta van der Meulen, geboren 12 april 1902 te Amsterdam, overleden 15 september 1930 te Amsterdam, dochter van Dirk van der Meulen en Hinke Bakker; trouwt (2) 6 juli 1932 te Amsterdam Sientje van der Meulen, geboren 31 oktober 1904 te Amsterdam, overleden 6 maart 1937 te Amsterdam, dochter van Dirk van der Meulen en Hinke Bakker; trouwt (3) 3 november 1937 te Amsterdam Hendrika Johanna Loogman, geboren 13 mei 1909 te Zoeterwoude, overleden 30 augustus 1983 te Amsterdam, dochter van Gerardus Loogman en Adriana van Gils. 

PetrusAlbertus1901GrietjeMeulen1902     Petrus en Grietje

Uit het eerste huwelijk:

1. Hendrika Johanna Leijgrave, geboren 24 mei 1923 te Amsterdam, overleden 27 juni 1923 te Amsterdam.

2. Petrus Albertus Leijgrave, geboren 23 september 1924 te Amsterdam, overleden 13 oktober 1929 te Amsterdam.

3. Hinke (Henny) Leijgrave, geboren 20 november 1925 te Amsterdam, overleden 16 december 1995 te Amsterdam, ongehuwd.

4. Petrus (Piet) Albertus Leijgrave, geboren 8 november 1929 te Amsterdam, onderhoudsmonteur, trouwt 10 september 1965 te Amsterdam Neeltje van den Berg, geboren 12 december 1935 te Amsterdam, dochter van Daniel van den Berg en Neeltje Ferdinandus. Geen kinderen.

Uit het derde huwelijk:

5. Thea Hendrika Leijgrave, geboren 19 oktober 1938 te Amsterdam, kantoorbediende, receptioniste, trouwt 23 november 1960 te Amsterdam Cornelis Johannes Boots, geboren 29 juni 1939 te Amsterdam, commercieel directeur, overleden 25 februari 1999 te Haarlem, zoon van Cornelis Petrus Gerardus Boots en Margje Aleida Stoter. (Thea woont te Nieuw-Vennep)

6. Jacobus Bartholomeus Leijgrave, volgt VIIl. (1940)

7. Elisabeth (Elly) Maria Heinke Leijgrave, geboren 3 februari 1946 te Amsterdam, kantoorbediende, overleden 11 augustus 1989 te Raamsdonk, trouwt 1 maart 1968 te Amsterdam Cornelis Gradus Johannes Jansen, geboren 1 december 1944 te Amsterdam, directeur b.v., zoon van Cornelis Michiel Jansen en Hendrika Carolina  Peerdeman.

VIIl. Jacobus Bartholomeus Leijgrave, geboren 6 mei 1940 te Amsterdam, vertegenwoordiger, trouwt (1) 11 november 1963 te Amsterdam, gescheiden 14 november 1979 Petronella Geertruida Johanna Wortelboer, geboren 2 april 1943 te Amsterdam, dochter van Johannus Josephus Gerhardus Wortelboer en Francisca Cornelia Loggen; trouwt (2) 24 maart 2003 te Enkhuizen Loes Heidebuurt, geboren 5 juni 1943 te Amsterdam, dochter van Lubertus Heidebuurt en Johanna Kuvel. 

Uit het eerste huwelijk:

1. Robert Petrus Maria Leijgrave, geboren 3 februari 1968 te Zaandam, rechercheur politie, trouwt ........... Judith Veenboer, geboren ............ te Wormerveer, dochter van Nico Veenboer en Marijke Geuke.

2. Manon Francis Maria Leijgrave, geboren 10 augustus 1970 te Wormerveer, secretaresse, s.w. 2002 te Krommenie met Raymond Breuring, geboren ……………………, zoon van ………………………………………… 

VIi. Bartholomeus Jacobus Leijgrave, geboren 21 december 1902 te Arnhem (getuigen Jacob Kleinhof, loodgie­ter, Jan van Mierlo, opperman), schilder, overleden 11 november 1987 te Amsterdam, trouwt 23 mei 1928 te Amsterdam Hendrika D'Haen, geboren 13 augustus 1900 te Amsterdam, overleden 21 december 1977 te Amsterdam, dochter van Petrus Josephus D'Haen en Henke van de Veen.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Petronella Leijgrave, geboren 29 november 1929 te Amsterdam, overleden 3 december 1929 te Amsterdam.

2. Bertha Jacoba Leijgrave, geboren 18 juli 1932 te Amsterdam, trouwt 23 juni 1953 te Amsterdam Jan Koch, geboren 19 december 1930 te Amsterdam, coupeur, kelner, zoon van Jan Koch en Jourika Teresia Gerritsma.

IVd. Gerardus/Gradus Leijgraaf, geboren 3 mei 1829 te Heteren (getuigen Willem Degen, 58 jaar, arbeider, Antoon Ariens, 32 jaar, wever), wijnkoopersknecht, arbeider, olieslagerknecht, stoker, overleden 1 maart 1887 te Arnhem (getuigen Gradus Franciscus Leijgraaf, 25 jaar, bediende, Frederikus Floris Jansen, 23 jaar, smid), trouwt (1) 18 augustus 1852 te Arnhem (getuigen Bartholomeus Leijgraaf, 28 jaar, tabakswerker, broer, Petrus Jan de Haar, 26 jaar, voerman, Johannes Jansen, 37 jaar, koperslager, Jan Hendrikus Willemsen, 47 jaar, stadsbode) Berendina (Bernardina) Hendrikka Carolina van ‘t Loo, geboren 13 januari 1826 te Doetinchem, dienstbode, overleden 5 april 1878 te Arnhem (getuigen Gradus Leijgraaf, 49 jaar, arbeider, Rudolph Leijgraaf, 40 jaar, bleeker, zwager) in de Pastoorstraat, dochter van Frederik van ‘t Loo en Johanna Slotboom; trouwt (2) 16 februari 1881 te Arnhem (getuigen Rudolph Leijgraaf, 43 jaar, arbeider, broer, Auke Tuinstra, 27 jaar, letterzetter, Willem Elzinghof, 34 jaar, arbeider, schoonzoon, Bartholomeus Leijgraaf, 55 jaar, arbeider, broer) Everdina Roelofs, wed. van Frederik Floris Jansen, geboren 20 november 1827 te Gent, werkvrouw, overleden 17 oktober 1903 te Arnhem, dochter van Jacobus Roelofs en Hendrina Verhoeven. 

Uit het eerste huwelijk:

1. Hendricus Johannes Leijgraaf, volgt Vg. (1853)     

2. Fred(e)rik Jacobus Leijgraaf, geboren 3 september 1854 te Arnhem, overleden 1 oktober 1855 te Arnhem.

3. Grada Carolina Leijgraaf, geboren 13 maart 1857 te Arnhem, overleden 21 oktober 1935 te Arnhem, trouwt 18 mei 1887 te Arnhem (getuigen Christiaan Goossen, 52 jaar, arbeider, Johannus Franciscus Verhoeven, 46 jaar, tapper, Willem Oosterman, 41 jaar, oppasser, Gerrit Johannes Hese, 32 jaar, metselaar, broer) Cornelis Johannes Hese, geboren 22 november 1863 te Arnhem, schilder, overleden 7 juli 1908 te Arnhem, zoon van Johannes Hese en Johanna Sanders.

4. Aleida Johanna Adriana Leijgraaf, geboren 16 mei 1859 te Arnhem, overleden 14 januari 1943 te Arnhem.

5. Gradus Franciscus Leijgraaf, volgt Vh. (1861)

6. Johanna Frederika Leijgraaf, geboren 3 september 1863 te Arnhem, dienstbode, overleden 23 december 1930 te 's Gravenhage, trouwt 17 juli 1901 te ‘s Gravenhage (getuigen Gradus Franciscus Leijgraaf, 40 jaar, broer bruid, Fredericus Lambertus Leijgraaf, 32 jaar, broer bruid, Jan Slootjes, 41 jaar, koopman, Arie Slootjes, 32 jaar, koffiehuishouder) Gerardus Cornelis Slootjes, geboren 3 februari 1862 te Reeuwijk, timmerman, overleden 20 augustus 1945 te ‘s Gravenhage, zoon van Leendert Slootjes en Johanna Wilgenburg.

7. Fredericus Lambertus Leijgraaf, volgt Vi. (1869)

Vg. Hendricus Johannes Leijgraaf, geboren 9 januari 1853 te Arnhem, baardscheerder, overleden 11 november 1881 te ’s Gravenhage, trouwt 11 juli 1877 te ‘s Gravenhage (getuigen Jan Louis Seriese, 25 jaar, meubelmaker, Cornelis den Dulk, 25 jaar, zonder, Johannes Martinus Gestner, 62 jaar, zonder, Derk van der Gos, 55 jaar, zonder) Megchelina/Magdalena Willemsen/Willeman, geboren 28 december 1852 te Arnhem, dienstbode, overleden ...…..........……… te  ................. dochter van Gerrit Willemsen en Hendrina/Dientje Boelink.     

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Johannes Willemsen/Leijgraaf, geboren 10 april 1876 te 's Gravenhage, overleden 12 november 1887 te ’s Gravenhage.

2. Karel Leonardus Leijgraaf, geboren 2 september 1877 te ‘s Gravenhage, meubelmaker, overleden 18 november 1952 te ‘s Gravenhage, trouwt 5 juni 1912 te ‘s Gravenhage Mechgelina Margaretha Vink, geboren 2 juni 1871 te Valburg, overleden 28 november 1952 te ‘s Gravenhage, dochter van Carel Vink, tapper, en Jacoba Margaretha Charisius.

3. Catharina Hendrika Louisa Leijgraaf, geboren 26 januari 1880 te 's Gravenhage, overleden 1 mei 1880 te ’s Gravenhage.

4. Leonardus Johannes Gradus Leijgraaf, geboren 27 mei 1881 te ‘s Gravenhage, bleeker, overleden 3 augustus 1927 te ‘s Gravenhage, ongehuwd.

Vh. Gradus Franciscus Leijgraaf, geboren 30 april 1861 te Arnhem, vischhandelaar, overleden 5 december 1929 te ‘s Gravenhage, trouwt 9 mei 1888 te ‘s Gravenhage Maria Ki(e)vits, geboren 23 maart 1859 te Delfshaven, overleden 6 april 1920 te 's Gravenhage, dochter van Anthonius Kivits en Sophia van den Oever.  

Uit dit huwelijk:

1. Gerardus (Gradus) Nicolaas Antonius Leijgraaf, volgt VIj. (1889)

2. Adriana Sophia Maria Carolina Leijgraaf, geboren 21 augustus 1890 te 's Gravenhage, overleden ...… ....................., trouwt 27 september 1912 te 's Gravenhage Jan Adriaan Provilij, geboren 25 november 1873 te Oostzaan, kok, overleden ..........................., zoon van Cornelis Provileij en Maria Heijn.

3. Sophia Johanna Maria Leijgraaf, geboren 14 januari 1893 te ‘s Gravenhage (getuigen Engelbertus Heilbron, 48 jaar, zonder, Hendrik de Bie, 48 jaar, bode), overleden 2 januari 1915 te ‘s Gravenhage (21 jaar) dochter, zuster, behuwd zuster.

4. Carolina Maria Hendrica Leijgraaf, geboren 1 maart 1896 te 's Gravenhage, overleden …………………., trouwt 17 december 1919 te 's Gravenhage James de Rijk, geboren ca 1879 te Soerabaja, overleden ………….., zoon van Alphonsus Gregorius Ricardus de Rijk en Amelie Marie Frederique Louise Mollinger.

5. B. Leijgraaf, geboren ........................................, overleden ........................…..

6. Gradus Franciscus Leijgraaf, geboren ..................................., overleden .................................…..


VIj. Gerardus (Gradus) Nicolaas Antonius Leijgraaf, geboren 19 april 1889 te ‘s Gravenhage, vischhandelaar, overleden 17 juli 1931 te ‘s Gravenhage, door noodlottig ongeval, trouwt te ‘s Gravenhage 9 januari 1918 (getuigen Cornelis van der Dongen, 53 jaar, tuinier, Johannes Theodorus Allard, 24 jaar, koffiehuishouder) Saartje van Dongen, geboren 19 september 1890 te Dordrecht, overleden 5 oktober 1959 te ‘s Gravenhage, dochter van Bertus van Dongen en Maaike van der Graaf. 

Uit dit huwelijk:

1. Maria Jeanne Leijgraaf, geboren 31 mei 1918 te ‘s Gravenhage, coifeuse, kapster, kantoorbediende, overleden 6 januari 1976 te Voorburg, trouwt 26 mei 1943 te ‘s Gravenhage Rudolf Cornelis Gerard Peters, geboren 29 mei 1914 te ‘s Gravenhage, overleden ……………………….…., zoon van …………………

2. G. Leijgraaf (Voorburg)

3. Willy Margaretha Leijgraaf, geboren 24 april 1923 te ‘s Gravenhage, trouwt 7 april 1954 te Voorburg Arie van Barneveld, geboren 27 juni 1927 te ‘s Gravenhage, (Ede), zoon van ……………………………………

4. J C Leijgraaf trouwt ........................................... J D Kröner (Amersvoort)

Vi. Fredericus Lambertus Leijgraaf, geboren 30 januari 1869 te Arnhem, pakhuisknecht, wonende 1899 /1910 in de Spoorwegstraat, overleden 13 april 1926 te Arnhem, trouwt 11 juli 1894 te ‘s Gravenhage Johanna Maria Boekstart/Bockstart, geboren 8 november 1867 te Arnhem, overleden 26 maart 1922 te Arnhem, dochter van Gerardus Hendricus Boekstart/ Bockstart en Johanna Hummeling. 

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Johanna Carolina Leijgraaf, geboren 8 november 1894 te ‘s Gravenhage, huishoudster, overleden 7 juni 1969 te Utrecht, trouwt    ……………………  T. van de Wetering, geboren …………………

2. Fredericus Johannes Gerardus Leijgraaf, volgt VIk. (1896)

3. Gradus Cornelis Leijgraaf, geboren 5 april 1899 te Arnhem (getuigen Cornelis Johannes Hese, 35 jaar, schoenmaker, Cornelis Johannus Hest, 37 jaar, loopknecht, lader), overleden ……………………………,

4. Johannes Frederikus Leijgraaf, geboren 25 juni 1900 te Arnhem (getuigen Cornelis Johannes Hese, 36 jaar, schoenmaker, Hendrik Willem Jansen, 34 jaar, timmerman), overleden 27 mei 1901 te Arnhem (getuigen Fredericus Lambertus Leijgraaf, 32 jaar, pakhuisknecht, Johannes Willem Hendrikus Kerbon, 31 jaar, soldaat).,

5. Johannus Leijgraaf, geboren 4 april 1902 te Arnhem (getuigen Johannus Albertus Sonneveld, 33 jaar, schoenmaker, Theodorus Deurvoorde, 28 jaar, pakhuisknecht), courantenbezorger, overleden 28 januari 1964 te ’s Gravenhage, trouwt 27 april 1932 te Arnhem Frederika Wilhelmina Reerink, wed. van Johannes Frederik Christiaan Muller en Petrus Johannes Weijermans, geboren 7 mei 1897 te Amsterdam, overleden 23 december 1934 te Arnhem, dochter van Dirk Reerink, accountant, en Frederika Wilhelmina de Bruin.

VIk. Fredericus Gerardus Johannes Leijgraaf, geboren 19 juni 1896 te ‘s Gravenhage, agent van politie, overleden 18 september 1944 te Arnhem (door oorlogsgeweld), trouwt 23 juli 1920 te Putten Ant(h)onia Blok, geboren 30 september 1893 te Putten, dochter van Nicolaas Blok en Anna van Steeg. 

Uit dit huwelijk:

1. Frederikus Leijgraaf, geboren ± 13 november 1920 te Arnhem, overleden 17 november 1920 (4 dagen) te Arnhem.

2. Anthonia Leijgraaf, geboren ??? februari 1931 te Arnhem, overleden 10 maart 1931 (3 weken) te Arnhem (getuigen Philippus Cornelis Knipscheer, 72 jaar, bediende, Izak Vogelzang, 56 jaar, gemeentebode).

 

§§ © Harry Schoel sr. 2011