Genealogie de Jong(h)

I. Jacob Hendriksz de Jongh ???, gedoopt 21 november 1655 te ’s Gravenzande, trouwt 23 april 1684 te ………….  Leentje IJsbrandsdr Heemskerk, gedoopt …………… ????

Uit dit huwelijk:

1. Jan Jacobsz de Jongh, volgt IIa. (ca 1684)

2. Maertje Jacobsdr de Jongh, gedoopt ………..

3. Marijtje Jacobsdr de Jongh, gedoopt ………………, trouwt Jacob Huijsman, gedoopt …….…., overleden voor 4 september 1743, zoon van ……………….
Marijtje is getuige bij doop Pieter Klaaszn Huijsman op 4 mei 1749 te Schipluiden, geboren te Sint Maartensregt.

Notaris: Michiel de Vooght akte: 26-127 d.d. 16 oktober 1727 betreft: testament

1e Comparant:
Jacob Huysman
- echtg. of wed: Marytje Jacobsz. de Jongh
- woonplaats of adres: Vlaardingen

2e Comparant: langstlevende

- Voogd: 1. Cornelis Pietersz. Valk 2. Cornelis Simonsz. Hendijk

Getuigen: 1. Gerrit Heerman 2. Pieter Amoureus


IIa. Jan Jacobsz de Jongh, jm, wonende in Sandambagt, gedoopt ca 1684 te …………………., overleden voor 6 mei 1737 te Vlaardingen, trouwt 18 november 1708 te 's Gravenzande Elisabeth/Lijsbeth/Lijsje Dirksd Heubink/Heubing/Ubinck/van der Burch/Burg/Hiba, gedoopt 13 april 1686 te 's Gravenzande (getuige Lijsbeth Dircks), begraven ………………… te …...……., dochter van Dirck Burgertsz Heubink en Maertje Jorisd Hoogevoort.

NA. Vlaardingen. Akte 33-494 d.d. 4 september 1734. Testament.
1e Comparant: Jan Jacobsz. de Jong, echtgenote Elisabeth Dirksd Heubink, beide wonende te Vlaardingen.
2e Comparant: langstlevende.
Voogd: 1. langstlevende 2. Cornelis Simonsz Hendijk, woonplaats Vlaardinger-Ambacht 3. Jacob Huysman, woonplaats Vlaardingen.
Getuigen: 1. Hermanus van Munster 2. Joris van Deventer.

NA. Vlaardingen. Akte 34-603 d.d. 6 mei 1737. Testament.
1e Comparant: Lijsje Dirksd Heubink, weduwe van Jan Jacobsz de Jongh, wonende te Vlaardingen.
2e Comparant: 1. kinderen 2. Dirk Jansz de Jongh.
Voogd: 1. Pieter Jansz Wapenaar 2. Jacob Huysman, beide wonende te Vlaardingen.
Omschrijving onroerend goed: huis en erf, ligging WZ Korte dijk te Vlaardingen.
Getuigen: 1. Hermanus van Munster 2. Jan Dorsman.

NA. Vlaardingen. Akte 36-886 d.d. 20 janauri 1743. Voogdijstelling
1e Comparant:
Elisabeth Dirksd Heubink, echtg. of wed: Jan Jacobsz. de Jongh (+), woonplaats of adres: Vlaardingen
2e Comparant: 1. Willem van Vliet 2. Alexander Eygenraam, woonplaats of adres: 1. Vlaardingen 2. Maassluis.
Voorgaande akte: testament 4 september 1734
Getuigen: 1. Jacobus de Vooght 2. Joost Jansz. van Toor
Overige personen: 1. Cornelis Simonsz. Hendijk (+) 2.
Jacob Huysman (+)

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Jansz de Jongh, gedoopt 24 oktober 1710 te 's Gravenzande (getuige Pleuntje Dirks),

2. Aaltje Jansd de Jongh, gedoopt 13 maart 1712 te 's Gravenzande (getuige Maertje de Jongh),

3. Dirk Jansz de Jongh, gedoopt 18 maart 1714 te 's Gravenzande (getuige Pleuntje Dirks Huijbink, de moeder Lijsje Dircks Ubinck), trouwt 22 mei 1740 te Vlaardingen Engeltje Jacobs van Mannek(es)(us)/ Manke/Markus, gedoopt 8 mei 1718 te Maasland (getuige Jannetje Jans Lock), overleden na 1755, dochter van Jacobus Gommertsz van Mannekus en Maartje Jansse Lock.

4. Jacob Jansz de Jongh/de Jong, gedoopt 20 oktober 1715 te 's Gravenzande (getuige Maertje de Jongh), trouwt 28 december 1738 te Monster Arentje Westmase/Westmaas, gedoopt 5 maart 1719 te Monster, begraven 20 mei 1801 te ;s Gravenzande, dochter van …………………….
Uit dit huwelijk:
a. Catharina (Kaatje) de Jong, gedoopt 8 april 1753 te Monster, overleden 16 september 1818 te ’s Gravenzande, trouwt 25 februari 1780 te ’s Gravenzande Arie van Geest, gedoopt 15 september 1758 te ’s Garvenzande, overleden 30 augustus 1828 te Naaldwijk, zoon van Pieter van Geest en Elizabeth de Munter.

5. Joris Jansz de Jongh, gedoopt 10 januari 1717 te Vlaardingen (getuigen Maria Jorisd, Maartje Jansd, Pleuntje Dircksd),

6. Ary Janse/Jansz(n) de Jong(h), volgt III. (1718)

7. joris Janse de Jongh, gedoopt 14 april 1720 te Vlaardingen (getuigen Maartje Jorisdr, Marijtje Jacobsdr),

8. Joris de Jong, gedoopt 18 september 1721 te Vlaardingen (getuigen Maartje de Jong, Marijtje de Jong),

9. Maartje de Jong, gedoopt 4 november 1722 te Vlaardingen (getuigen Dirk Heubink, Maartje Jorisdr, Marijtje de Jong),

10. Joris de Jong, gedoopt 9 januari 1724 te Vlaardingen (getuigen Dirk Burgertsz, Maartje Jorisdr, Marijtje de Jong),

11. Aeltje de Jong, gedoopt 28 augustus 1726 te Vlaardingen (getuigen Jacob Huijsman, Marij de Jong, Jannetje Cornelis),

12. Aaltje Jansdr de Jong, gedoopt 21 maart 1728 te Vlaardingen (getuigen Marijtje Jacobs de Jong, Jacob Huijsman),

13. Joris Janse de Jong, gedoopt 8 november 1730 te Vlaardingen (getuigen Maartje Joris Hogervorst, Maria Jacobs de Jong, Jacob Huijsman),

14. Aeltje de Jong, gedoopt 12 december 1731 te Vlaardingen (getuigen Jannetje Corn. van Leewen, Marijtje Jans de Jong),

15. Jacob Janse de Jong, gedoopt 11 januari 1733 te Vlaardingen (getuigen Maria Jacobs, Pieternella van Dam),

16. Jacob Jansz de Jong, gedoopt 13 juni 1734 te Vlaardingen (getuigen Marijtje Jacobse de Jong, Trijntje Dirkse Hiba),

IIIAry Janse/Jansz(n) de Jongh, gedoopt 30 maart 1718 te Vlaardingen, (getuigen Dirk Burgersz, Marijtje Jacobs, Maartje Jorisdr), schoenmaker, begraven …………………….. te Vlaardingen, trouwt 13 november 1740 te Vlaardingen Hendrina/Hendrijntje/Heijnderijntje Wiegan(t)(s)/Wi(j)(n)ga(n)(r)t, gedoopt ca 1719 te Vlaardingen, begraven …………………………. te  …………………., dochter van ……… ……………………………………………….. 

Uit dit huwelijk:

1. Lijsbet de Jong, gedoopt 25 oktober 1741 te Vlaardingen (getuige LIjsbet Dircks Heubink),

2. Maria de Jong, gedoopt 1 januari 1743 te Vlaardingen (getuige Maria Wijgant),

3. Jannetje de Jong, gedoopt 1 maart 1744 te Vlaardingen (getuige Lijsbet Dirks Heubink), overleden na september 1799.

4. Baarent Arijensz. de Jong, gedoopt 24 oktober 1745 te Vlaardingen (getuige Jannetje Wijgant), o.trouwt 20 april 1781 te Vlaardingen Maria Lambregtsd Kok, gedoopt ca 1758 te Vlaardingen, dochter van Lambregt Kok en ……………………………………………………...
Uit dit huwelijk:
a. Hendrina de Jong, gedoopt 4 november 1781 te Vlaardingen (getuigen Jannetje de Jong, Maartje de Jong), naaister, overleden 17 januari 1812 te Vlaardingen.

5. Aaltje/Alida de Jong, gedoopt 30 juni 1748 te Vlaardingen (getuige Engeltje van Manke), overleden 24 februari 1807 te Vlaardingen, trouwt (1) 22 december 1771 te Vlaardingen Ary Cla(a)(e)sz van Drongelen, weduwnaar van Maartje Lambregtsd Kok (1769), gedoopt …………………….., te ……………………..., prikketeler, overleden ca 1775 te Vlaardingen, zoon van Claes van Drongelen en ……………………………..; o.trouwt/trouwt (2) 21 april/7 mei 1780 te Vlaardingen Jürgen Mauritz Schull/Georg Maurits Schoel, gedoopt 27 november 1746 te Cleve (getuigen Jürgen Veltman, Mauritz Creutz, frau Veltman, genant Eck), hout en turfverkoper 1796 (Het Hout bij de Tel), tagrijn 1824, koopman 1858, herbergier/tapper 1812, overleden 12 augustus 1812 te Vlaardingen (getuigen Floris Littooy, zwager, dagloner, Tieleman Schop, dagloner), zoon van Gottfried Schule/Schuel/Schull en Johanna Margaretha Hufermans/  Huvermans.

6. Alexander de Jong, gedoopt 6 december 1750 te Vlaardingen (getuige Susanna Wigant), schoenmaker, visser, overleden 18 december 1816 te Vlaardingen, o.trouwt 11 juni 1779 te Vlaardingen Judik/Judith Kloppert, gedoopt 1 oktober 1752 te Overschie, overleden 23 januari 1811 te Vlaardingen, dochter van Cornelis Kloppert en Grietje Rosijns.
Uit dit huwelijk:
a.
Hendrina de Jong, gedoopt 14 janauri 1783 te Vlaardingen, (getuigen Georg Mouris Schoel, Alida de Jong, Arij de Jong, Maartje de Jong), overleden 19 januari 1817 te Vlaardingen, o.trouwt/ trouwt 26 juli/3 augustus 1806 te Vlaardingen Krijn de Kok, gedoopt 20 augustus 1780 te Vlaardingen, zeeman, matroos, overleden 10 februari 1813 te Texel, zoon van Pieter Joostz. de Kok en Jacoba Krijnsd. van der Krans.

7. Jacob de Jong, volgt IV. (1753) 

8. Maartje de Jong, gedoopt 12 januari 1755 te Vlaardingen (getuige Engeltje Jacobs), winkelierster, overleden 27 januari 1832 te Vlaardingen, o.trouwt 1 juli 1791 te Vlaardingen Floris Littooij, gedoopt 11 september 1763 te Vlaardingen, kuiper, koopman, arbeider, waagwerker, overleden 3 september 1827 te Gheel, Belgie, zoon van Gerrit Littooij en Neeltje Starrenburg.

IV. Jacob de Jong, gedoopt 11 maart 1753 te Vlaardingen (getuige Engeltje Jacobs van Manneke), schoenmaker, zeeman, overleden 25 november 1813 te Vlaardingen, o.trouwt/trouwt 19 februari/7 maart 1790 te Vlaardingen Maartje van der Baan, gedoopt 5 februari 1766 te Vlaardingen (getuige Cornelia Venebos), naaister, overleden 23 mei 1822 te Vlaardingen, dochter van Maarten van der Baan en Maria Duifhuis.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrina de Jong, gedoopt 21 november 1790 te Vlaardingen (getuigen Jannetje de Jong, Judik Kloppert), overleden 22 april 1851 te Vlaardingen.

2. Maria de Jong, gedoopt 5 augustus 1792 te Vlaardingen (getuigen Anna Buijs, Jannetje de Jong), overleden ca 1792 te Vlaardingen.

3. Maria de Jong, geboren/gedoopt 1/8 december 1793 te Vlaardingen (getuigen Anna Buijs, Jannetje de Jong), overleden 11 mei 1846 te Rotterdam, trouwt 13 december 1815 te Vlaardingen Willem van Oosten, gedoopt 5 augustus 1789 te Maassluis, zeeman, schipper, overleden 13 oktober 1868 te Rotterdam, zoon vaan Arij Pietersz. van Oosten en Trijntje Willemsd. van der Eijk.

4. Arij de Jong, geboren/gedoopt 8/14 mei 1797 te Vlaardingen (getuigen Jannetje de Jong, Anna Buijs), wagenmaker, flankeur bij de 69e afd. van de Nationale Militie, overleden 6 augustus 1831 te Antwerpen.

5. Martina de Jong, geboren/gedoopt 24/29 september 1799 te Vlaardingen (getuigen Anna Buijs, Jannetje de Jong), begraven 28 juni 1805 te Vlaardingen (versnakking).

6. Jacob de Jong, geboren/gedoopt 12/18 maart 1804 te Vlaardingen (getuige Maartje de Jong), overleden 21 november 1806 te Vlaardingen.

7. Martina de Jong, geboren/gedoopt 13/19 juli 1807 te Vlaardingen (getuige Anna Buijs), werkster, naaister, overleden 24 september 1880 te Vlaardingen, trouwt 19 mei 1841 te Vlaardingen Hermanus van der Geer, geboren/gedoopt 18/20 november 1808 te Vlaardingen, metselaar, zoon van Adrianus van der Geer en Pieternelletje van der Linden.
Onwettig:
a.
Maartje de Jong, geboren 25 augustus 1839 te Vlaardingen (getuigen Reinier Kikkert, 36 jaar, boekverkoper, Evert Elzenaar, 23 jaar, kuiper), overleden 3 januari 1840 te Vlaardingen (het is niet bekend of Hermanus van der Geer ook de vader is van deze dochter).§§ © Harry Schoel sr. 2011