Genealogie Mesu

Afkomst Familienaam Mesu

Onder de religieuze vluchtelingen die in Zeeland hun toevlucht zochten, bevond zich een groot aantal Hugenoten. In de 17de en 18de eeuw trokken deze protestanten uit Frankrijk weg, omdat de godsdienstvrijheid daar was opgeheven. Zij vestigden zich onder meer in Zeeland. Als eerste in Groede en Sint Anna ter Muiden, later ook op andere plaatsen in Zeeland. De aanwezigheid van de Hugenoten is nog terug te zien in de taal. Zeeuwse dialecten hebben nogal wat Franse leenwoorden en ook in veel Zeeuwse familienamen is de Franse afkomst herkenbaar.

Edict van Nantes
Hugenoten kwamen vanaf 1617 vanuit Rijssel (Lille) naar Groede. Daar stichtten zij in 1622 een Waalse kerk. Hugenoten uit Calais en omgeving vestigden zich tussen 1635 en 1640 in Sint Anna ter Muiden. Pas in 1685 ontstond een massale vlucht van Hugenoten naar de Republiek. In dat jaar hief de Franse koning Lodewijk XIV namelijk het Edict van Nantes op. Dat Edict garandeerde de protestanten vrijheid van religie. Door de opheffing werd hun positie onhoudbaar. Ze werden uit openbare ambten ontslagen, ambachtslieden werden uit gilden gestoten, protestantse scholen werden opgeheven of aan katholieken gegeven. Ook moesten de Hugenoten zware belastingen gaan betalen. Pas rond 1770 kwam de immigratie van Hugenoten volledig tot stilstand.

Schermafbeelding 2017-02-05 om 18.35.02

Invloed van taal
De Hugenoten die in de 17de eeuw naar Zeeland trokken, waren afkomstig uit alle delen van Frankrijk. Zij spraken onderling bijna nooit het standaard Frans, maar altijd de taal van de streek. Om elkaar toch te kunnen begrijpen, zijn ze vermoedelijk spoedig gaan communiceren in het standaard Frans of met streekgenoten in Zeeuws dialect. Een groot deel van Noord-Frankrijk hoorde namelijk tot dezelfde taalgroep als die van het Zeeuws. Ook werd veel in de Rijsselse variant van het Picardisch gesproken.

Omdat de Hugenoten over een periode van 150 jaar naar Zeeland bleven komen, was hun invloed op het dialect groot. Het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten kent haast geen pagina zonder Franse leenwoorden. Het woord 'astrant' bijvoorbeeld komt van het Franse 'astreindre', dat brutaal of dwingend betekent. En 'hornet', waarmee Zeeuwen garnaal aanduiden, komt van 'gorrinet'.

Familienamen
Het Frans bleef in Zeeland lang een omgangstaal. Pas na de Franse tijd aan het begin van de 19de eeuw verminderde het gebruik van de Franse taal. Maar de Franse familienamen bleven bewaard. Afstammelingen van Hugenoten in Zeeland zijn daaraan nu nog vaak herkenbaar. Van oorsprong Franse familienamen zijn bijvoorbeeld: Albert, Baljé, Becu, Behage, Benteyn, Bommeljé, Brevet, Cappon, Cevaal, Claerbout, Le Clercq, Corré, Du Bois, Dusarduijn, Ghesquière (verbasterd tot Geschiere op Walcheren), Hennequin, De Hullu, Lefeber, Luteijn, Mazure, Mesu, Midavaine, Moggré, Mullié, Neuféglise, Oreel, Passenier, Poissonnier, Porrey, Provoost, Risseeuw, Schoonaard, Sohier, Suwijn, Tack, Tavenier, Triou en Wattez.

http://www.zeeuwseankers.nl  d.d. 3 januari 2014


Genealogie Mesu

 A. Leijn Mesu, gedoopt ca 1605, trouwt ................ te ................. .........................

Uit dit huwelijk;

1. Leijn Leijnse Mesu, volgt I. (ca 1630)
 

I. Leijn Leijnse/Leinsz Mesu, gedoopt ca 1630 te Domburg, overleden ........ ......................... trouwt  ca 1654 te Domburg Jannetje Jans, gedoopt ca 1634 te Domburg, overleden ............................, dochter van ..............................................

Uit dit huwelijk:

1. Susanneke Leijns Mesu, gedoopt ca 1655 te Domburg, trouwt 1 juli 1675 te Domburg Willem Andriessen, gedoopt ca 1655 te Domburg, overleden .................., zoon van .....................................

2. Joos Leijnse Mesu/Messu, volgt II. (1657)

II. Joos Leynse Mesu/Messu, gedoopt 3 maart 1657 te Domburg, overleden 23 maart 1720 te Domburg, trouwt 3 maart 1685 te Domburg Jannetje Jansdr. Adamse/Jannetje Jans, gedoopt ca 1662 te Domburg, overleden ................................, dochter van Jan Adamse en Stevelijntje Florisdr Codde.

Joos was eerder gehuwd met een onbekende vrouw.

Woonde op 23 maart 1694 aan de Secretaris Jan Stoffelhof te Domburg-Buiten.

Uit dit huwelijk:

1. Jannetje Messu, gedoopt ca 1685 te Domburg, o.trouw 14 september 1709/trouwt 25 september 1709 te Aagtekerke Jacob Cornelisse Poppe, gedoopt 21 juli 1686 te Oostkapelle, zoon van Cornelis Jacobs Poppe en Maria Hoppe.

Jacob Mesu en Jorina Cornelisse Poppe zjn getuigen bij doop Jacob Poppe op 9 oktober 1711 te Oostkapelle, van de zoon van Jannetje Mesu en Jacob Cornelisse Poppe.

2. Leijn Joosz./Joosse Mesu/Messu, volgt IIIa. (1686)

3. Jan Messu, gedoopt 17 augustus 1688 te Domburg,

4. Pieter Messu, gedoopt  27 augustus 1690 te Domburg,

5. Floris Joosse Mesu, volgt IIIb. (1693)

6. Janna Mesu, gedoopt 21 april 1696 te Domburg,

7. Maatje Mesu/Messu, gedoopt 26 november 1698 te Domburg, trouwt 10 april 1723 te Domburg Jasper Wouterse Dommisse, gedoopt 1 maart 1700 te Westkapelle, zoon van Wouter Dommisse en Cornelia Jaspers.

8. Joos Joose Messu, volgt IIIc. (1701)

9. Suzanna Joose Messu, gedoopt 16 november 1704 te Domburg/ Oostkapelle, overleden 6 januari 1758 te Serooskerke, trouwt 19 april 1732 te Domburg Jan Sturm, gedoopt 25 september 1699 te Serooskerke, overleden voor 1758, zoon van Johannes Sturm en Pieternella Migchiels. 

10. Jan Joose Messu/Jan Mesu, volgt IIId. (1706)

IIIa. Leijn Joosz./Joosse Mesu/Messu, gedoopt 21 april 1686 te Domburg, overleden 9 augustus 1763 te Domburg, trouwt 14 maart 1708 te Domburg Francijntje Pietersdr de Vries(e), gedoopt 19 februari 1685 te Serooskerke, overleden ....................., dochter van Pieter Jansz de Vriese en Elisabeth Abrahams(e).
Leijn Mesu, Notariele akte 20 november 1749 Bergen op Zoom/ Westbrabantsarchief.

Uit dit huwelijk:

1. Janna Mesu, gedoopt 2 februari 1710 te Oostkapelle,

2. Elisabeth Messu, gedoopt 22 maart 1711 te Oostkapelle,

3. Joos(t) Leijnse Mesu, volgt IVa. (1713)

4. Pieter Leijnse Mesu, volgt IVb. (1718)

5. Leijn Mesu, gedoopt 15 december 1720 te Oostkapelle,

IVa. Joos(t) Leijnse Mesu, gedoopt 31 december 1713 te Oostkapelle/Domburg, overleden 9 april 1770/1771 te ................., trouwt  29 april 1734 te Domburg Tannetje Abrahamse Coets/Koets, gedoopt 27 oktober 1715 te Oostkapelle, overleden ca 1766 te Domburg, dochter van Abraham Koets en Maria Jansdr de Moor.

Uit dit  huwelijk:

1. Francina Mesu, gedoopt 14 november 1734 te Domburg, overleden voor 1754 te Domburg.

2. Abraham Mesu, gedoopt 6 mei 1736 te Domburg, overleden voor 1744 te Domburg.

3. Leijn Mesu, gedoopt 13 september 1737 te Domburg, overleden voor 1739 te Domburg.

4. Leijn Mesu, gedoopt 25 januari 1739 te Domburg, overleden .........

5. Sara Mesu, gedoopt 24 april 1740 te Domburg, overleden .........

6. Pieter Joose Mesu, volgt Va. (1741)

7. Elisabeth Mesu, gedoopt 16 juni 1743 te Domburg, overleden .......

8. Abraham Mesu, gedoopt 20 september 1744 te Domburg, overleden ......

9. Maria Mesu, gedoopt 5 december 1745 te Domburg, overleden voor 1750 te Domburg.

10. Leijntje Joose Mesu/Messu, gedoopt 19 februari 1749 te Domburg, overleden 16 december 1808 te Domburg, trouwt 22 februari 1766 te Domburg Jan Cornelis van Sluijs, geboren/gedoopt 13/15 mei 1740 te Aagtekerke, overleden 6 oktober 1805 te Domburg, zoon van Cornelis van Sluijs en Christina Maljers.

11. Maria Mesu, gedoopt 28 juni 1750 te Oostkapelle, overleden voor 1756.

12. Joos Mesu, gedoopt 8 oktober 1752 te Oostkapelle, overleden ..........

13. Francina Mesu, gedoopt 28 april 1754 te Oostkapelle, overleden ............

14. Maria Joose Mesu, gedoopt 30 mei 1756 te Oostkapelle, trouwt (1) 1775 te Oostkapelle Pieter Tevel, gedoopt 1755 te Oostkapelle, overleden .............................. zoon van ..........................; trouwt (2) 1 oktober 1784 te Domburg Floris Adriaanse Wisse, gedoopt ......... ............., zoon van Adriaan Wisse en ..............................

Va. Pieter Joosse Mesu, gedoopt 20 december 1741 te Domburg, overleden voor 1784 te .................., trouwt ca 1769 te Oostkapelle Maatje de Vriese, gedoopt 6 september 1739 te Domburg, dochter van Jan de Vriese en Janna Krijger.

Uit dit huwelijk:

1. Tannetje Mesu, gedoopt 12 september 1770 te Oostkapelle,

2. Janna Pieterse Mesu/Mesie, gedoopt 3 november 1771 te Oostkapelle, boerin, rentenierster overleden 8 november 1841 te Domburg, trouwgeld 15 april 1791 te Domburg/trouwt 16 april 1791 te Domburg Andries Francke, geboren/gedoopt 15/26 februari 1764 te Oostkapelle, overleden 5 februari 1828 te Domburg, landbouwer, zoon van Abraham Francke en Tannetje Andriesse.

3. Leijntje Mesu, gedoopt 21 februari 1773 te Oostkapelle,

IVb. Pieter Leijnse Mesu gedoopt 27 maart 1718 te Domburg, overleden voor 22 januari 1779, trouwt (1) 9 oktober 1740 te Aagtekerke Pieternella Jaspers Ingelse, gedoopt 23 februari 1721 te Aagtekerke, overleden voor 1755, dochter van Jasper Pieterse Ingelse en Leuntje Janse Lous; trouwt (2) ca 1755 te Meliskerke  Maria Willemse Kerkhove, gedoopt 6 december 1733 te Meliskerke, overleden 11 januari 1811 te Domburg, dochter van Willem Willemse Kerkhove en Matje Pietersen Boone.

Uit het eerste huwelijk:

1. Leijn Messu, gedoopt  29 april 1742 te Domburg

2. Leijntje/Leuntje Messu, gedoopt 9 mei 1745 te Domburg, boerin, overleden 25 september 1811 te Aagtekerke, trouwt (1) 15 april 1769 te Domburg/Aagtekerke Johannes/Jannes/Janis Bo(r)stelaar/Bosselaar, gedoopt 2 mei 1723 te Aagtekerke, overleden voor 1787 te Aagtekerke, zoon van Jan Bostelaar en Maatje Ingelse: trouwt (2) 22 december 1787 te Aagtekerke Daniel Janse, gedoopt ca 1760 te ...................., overleden voor september 1811, zoon van .................

Jannes Bostelaar was bemanningslid (matroos) op het Fregat Wilhem vanaf 21 juni 1736 tot 16 mei 1737. Havens Spaans West Indie.
Johannes Bosselaar, oploper/jongen 9 januari 1741 op het Fregat De Jonge Jacob. Havens Spaans West Indie, Portsmouth. Weggelopen te ......

Uit het tweede huwelijk:

3. Joos(t) Pieterse Mesu/Messu, volgt Vb. (1755)

4. Maatje Mes(s)u, gedoopt 25 september 1757 te Domburg, trouwt 6 november 1779 te Oostkapelle Pieter P. Ton, gedoopt 1750/1755 te Oostkapelle, zoon van …………………...

5. Pieter Mesu, gedoopt 9 maart 1760 te Domburg,

6. Lein Mesu, gedoopt 28 november 1762 te Domburg,

7. Francina Pietersdr. Mesu, gedoopt 9 december 1764 te Domburg, trouwgeld 1 oktober 1785 te Domburg, trouwt 16 september 1786 te Domburg/Oostkapelle Joos Jansz Vreke/Vreeke/Verheke, gedoopt 18 februari 1759 te Grijpskerke, overleden 4 april 1822 te Oostkapelle, zoon van Jan Vreke en ..........

8. Willemina Pieterse Mesu, gedoopt 5 januari 1766 te Domburg, overleden 9 november 1811 te Oostkapelle, trouwgeld 15 september 1786 te Oostkapelle Pieter Broeke, gedoopt ca 1764 te ............., overleden 1 september 1808 te Oostkapelle, zoon van ...............

9. Johanna/Janna Pieterse Mesu/Messue, gedoopt 26 juli 1767 te Domburg, medearbeider, trouwgeld 8 juli 1791 te Domburg Willem de Landme(e)ter, gedoopt 1777 te Oostkapelle, arbeider, zoon van Willem de Landmeeter en  ................

10. Leuntje/Leyntje Pieterse Mesu, gedoopt 21 maart 1770 te Domburg, arbeidster, overleden 21 juni 1834 te Domburg, trouwt 13 november 1790 te Domburg Cornelis Stevense Moens, gedoopt 1770 te Oostkapelle, overleden 12 september 1812 te Domburg-Binnen, zoon van Steven Moens en Leuntje Houtermans.

11. Maria Pieterse Mesu/Messue/Mesue, gedoopt 2 augustus 1772 te Domburg, overleden 6 augustus 1842 te Middelburg, trouwt 12 oktober 1793 te Domburg/Oostkapelle Adriaan Moens, van Oostkapelle, gedoopt ca 1761 te ............, thuinman, overleden 26 november 1833 te Middelburg, zoon van  ........??

12. Susanna Pieterse Mesu, gedoopt 25 september 1774 te Domburg, overleden 30 september 1812 te Domburg, trouwt 16 april 1796 te Domburg Jan Janse Louwersen/Louwrisse/Lourense, gedoopt 23 november 1772 te Domburg, overleden 9 januari 1818 te Domburg, zoon van Jan Louwersen en Janna de Voogd/Janna Janse Mesu.

Vb. Joos(t) Pieterse Mesu/Messu, gedoopt 27 juli 1755 te Domburg, boerenarbeider, overleden 5 maart 1797 te Domburg, trouwt 11 april 1778 te Domburg/Oostkapelle Francina Janse Abrahamse(n), gedoopt 20 mei 1753 te Domburg, overleden 28 mei 1813 te Domburg, dochter van Jan Abrahamsen en Maatje Jans Krijger. 

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Messu, gedoopt 17 mei 1778 te Oostkapelle/Domburg,

2. Pieter Joosse Mesu/Masu, volgt VIa. (1779)

3. Maatje Joosse Messu/Mesue/Messue/Mesie, gedoopt 8 december 1781 te Oostkapelle/Domburg, particuliere, overleden 28 maart 1840 te Oost- en West-Souburg, trouwt 2 december 1803 te Vlissingen Leendert van Vlaanderen, gedoopt 7 augustus1773 te Oostkapelle, cultivateur, overleden 13 november 1835 te Oost en West Souburg, zoon van Pieter van Vlaanderen en Johanna Schout.

4. Maria Joosse Mesu/Messu/Mesie/Messui, gedoopt 18 januari 1784 te Oostkapelle/Domburg, boerendienstmeid, overleden 9 januari 1851 te Zoutelande, trouwt (1) ................ te ............ Pieter Andriesen Louwerse, gedoopt 1778 te ................, begraven 5 mei 1810 te Zoutelande, zoon van Andries Louwerse en ......................; trouwt (2) 29 maart 1811 te Zoutelande Jan Pieterse Tevel, gedoopt 1778 te Zoutelande, landman, overleden 29 oktober 1847 te Zoutelande, zoon van Pieter Tevel en Cornelia Leinse Jobse.

5. Janna Joosse Mesu, gedoopt 16 oktober 1785 te Oostkapelle, overleden 25 januari 1866 te Vrouwenpolder, trouwt 9 maart 1810 te Domburg Jacob Klopmeijer, gedoopt 15 augustus 1784 te Domburg, overleden 4 juli 1841 te Domburg, zoon van Jurgen Hendrik Klopmeijer en Francina Janse Abrahamse.

6. Leuntje Messu, gedoopt 24 maart 1788 te Oostkapelle/Domburg, servante, overleden 22 mei 1858 te Domburg, trouwt 3 november 1813 te Domburg-Binnen David Passenier, gedoopt 8 maart 1792 te Domburg-Binnen, garcon charpentier, overleden 12 februari 1870 te Domburg, zoon van Andries Passenier en Maatje Hengst.
Onttrokken zich in juli 1836 aan de Herv. Kerk van Domburg.

7. Jan Joosse Messu, volgt VIb. (1791)  

VIa. Pieter Joose Mesu/Masu, gedoopt 10 oktober 1779 te Oostkapelle/Domburg, boerenknecht, sjouwer 1819, dagloner 1824, timmerman 1825, dagloner 1832, overleden 27 juli 1848 te Middelburg, trouwt 3 maart 1819 te Koudekerke Adriana Kesteloo, geboren/gedoopt 15/24 februari 1788 te Oud Vlissingen/Vlisssingen, boerenmeid, overleden 28 maart 1849 te Middelburg, dochter van Jan Pieterse Kesteloo en Pieternella Mange. 

Uit dit huwelijk:

1. Joos Mesu, geboren 10 juli 1819 te Vlissingen, overleden 5 september 1819 te Vlissingen.

2. Joost Jan Mesu, geboren 9 november 1820 te Koudekerke, commissionair, overleden 20 november 1880 te Middelburg, trouwt 16 mei 1849 te Middelburg Jacomina Adrieytte Scheijbeler, geboren 19 november 1818 te Middelburg, waschvrouw, overleden 9 mei 1862 te Middelburg, dochter van Hendrik Christiaan Scheijbeler en Tannetje van der Jagt, kroeghoudster.
Uit dit huwelijk:
a. Adriana Pieternella Johanna Mesu, geboren 22 november 1854 te Middelburg, overleden 22 februari 1933 te Driekwart Westdorpe, trouwt 23 november 1871 te Terneuzen Jacob de Witte, geboren 29 maart 1837 te Krabbendijke, koopman, overleden 18 mei 1917 te Middelburg, zoon van Jannetje de Witte.

3. Pieternella Francijna Mesu, geboren/overleden 31 mei 1822 te West-Souburg.

4. Leendert Mesu, geboren 11 oktober 1823 te Middelburg, overleden 22 april 1824 te Middelburg.

5. Francina Pieternella Mesu, geboren 30 maart 1825 te Middelburg, overleden 20 september 1825 te Middelburg.

6. Jan Mesu, volgt VIIa. (1826)

7. Johanna Jacoba Mesu, geboren 19 juli 1830 te Middelburg, overleden 22 maart 1832 te Middelburg.

VIIa. Jan Mesu, geboren 11 december 1826 te Middelburg, schoenmakersknecht 1852, pakhuisknecht 1866/1867/1875, straatveger 1882, gemeentereiniger 1890/1895, overleden 27 oktober 1896 te Nijmegen, trouwt (1) 22 januari 1852 te Nijmegen Johanna Sweerens, geboren 3 mei 1826 te Nijmegen, dienstmeid, overleden 27 juli 1866 te Nijmegen, dochter van Hendrik Christiaan Sweerens, arbeider, en Maria Elisabeth van der Vliet: trouwt (2) 2 mei 1867 te Nijmegen Jannigje Reuver, geboren 16 april 1831 te Ede, overleden 8 mei 1899 te Meppel, dochter van Willem Reuver en Klasina van Heemsbergen.

Uit het eerste huwelijk: 

1. Maria Elisabeth Mesu, geboren 9 februari 1853 te Nijmegen, overleden 7 juni 1939 te Wageningen, trouwt 28 januari 1875 te Nijmegen Johannes Henneveld, geboren 20 augustus 1847 te Zutphen, agent van politie, overleden 1 februari 1938 te Wageningen, zoon van Leendert Henneveld en Wilhelmina Schoonenberg.
Onwettig:
a. Johannes Leonardus Mesu/Henneveld, geboren 24 september 1873 te Nijmegen, overleden 11 januari 1931 te Wageningen.

2. Johanna Adriana Mesu, geboren/gedoopt 4/5 december 1857 te Nijmegen, overleden 29 juni 1920 te Utrecht, trouwt 2 januari 1879 te Schiedam Kornelis de Vos, geboren 27 maart 1856 te Pernis, overleden 29 november 1930 te Alkmaar, zoon van Maarten de Vos en Anna Baxmond/Barmond.

3. Jan Mesu, volgt VIIIa. (1860)

4. Aletta Berendina Mesu, geboren/gedoopt 10/11 september 1863 te Nijmegen, overleden 11 januari 1935 te ’s Gravenhage, trouwt (1) 27 februari 1890 te Nijmegen, echtscheiding 20 september 1897 te Arnhem, Johan Hendrik Schneider, geboren 15 mei 1860 te Nijmegen, politieagent, zoon van Gerrit Schneider en Johanna Jacoba Brokken; trouwt (2) 31 augustus 1898 te ’s Gravenhage, echtscheiding 9 september 1908 te ’s Gravenhage, Antonie Pieter van der Loos, geboren 18 december 1871 te ‘s Gravenhage, overleden 24 juni 1950 te Haarlem, zoon van Antonie Pieter van der Loos en Magdalena Elisabeth Bos.

5. Pieter Hendrik Christiaan Mesu, geboren 21 april 1866 te Nijmegen, overleden 23 december 1866 te Nijmegen.

Uit het tweede huwelijk:

6. Pieter Hendrik Mesu, volgt VIIIb. (1870)

7. Nicolaas Mesu, volgt VIIIc. (1874)

VIIIa. Jan Mesu, geboren 27 september 1860 te Nijmegen, winkelbediende 1882, pakhuisknecht 1891/1897/1900/1912/1916/1919/1921, los arbeider 1906, loopknecht 1921, overleden 29 januari 1943 te Nijmegen, trouwt 6 juli 1882 te Nijmegen Jacoba Maria de G(r)aaij, geboren 3 juli 1858 te Leeuwarden, overleden 25 november 1921 te Nijmegen, dochter van Willem Frederik de Gaaij en Andriesje Aalderson.

Uit dit huwelijk:

1. Jannetje Andriesje Hendrika Mesu, geboren 14 januari 1884 te Nijmegen, medewerkster Zeepfabriek Dobbelman, overleden 24 maart 1955 te Nijmegen, trouwt 28 juni 1906 te Nijmegen Willem Jacobus Johannes Alwicher, geboren 8 februari 1884 te Nijmegen, arbeider, overleden 24 juni 1975 te Nijmegen, zoon van Johannes Alwicher, los arbeider, en Maria Dodemont
Onwettig:
a. Willem Frederik Mesu, geboren 29 oktober 1901 te Hatert, overleden 6 augustus 1981 te Nijmegen.
b. Geertruida Clasina Johanna Mesu, geboren 27 maart 1904 te Nijmegen, overleden 10 januari 1906 te Nijmegen.
c. Jan Willem Jacobus Mesu/Alwicher, geboren 24 februari 1906 te Nijmegen, overleden 7 januari 1907 te Nijmegen.

2. Aletta Berendina Mesu, geboren 25 december 1885 te Nijmegen, dienstbode, overleden 8 december 1918 te Rotterdam, trouwt 29 mei 1912 Rotterdam Jan Arens, geboren 9 mei 1884 te Delfshaven, overleden .............. te ..............., zoon van Joannes Arens en Adriana Jacoba Prikker.
Onwettig:
a. Hendrik Reinoldus Mesu, geboren 18 januari 1905 te Nijmegen, overleden 5 december 1906 te Nijmegen.

3. Jacoba Maria Mesu, geboren 12 augustus 1887 te Nijmegen, overleden 17 augustus 1962 te Doetinchem, trouwt 23 februari 1912 te Nijmegen Wouter Ockers, geboren 6 april 1888 te Nijmegen, opperman, overleden 25 februari 1962 te Zevenaar, zoon van Johannes Ockers, opperman, en Agnes Peters.

4. Andriesje Mesu, geboren 30 maart 1889 te Nijmegen, overleden 18 december 1890 te Nijmegen.

5. Andries Mesu, volgt IXa. (1891)

6. Jan Mesu, volgt IXb. (1894)

7. Johanna Mesu, geboren 7 april 1896 te Nijmegen, overleden 15 januari 1973 te Nijmegen, trouwt 4 augustus 1916 te Nijmegen Antonius Aloisius Chris, geboren 4 augustus 1891 te Nijmegen, los werkman, overleden na 1973 te Nijmegen, zoon van Antonius Aloisius Chris, los werkman, en Antonia Muller. 

8. Hendrika Johanna Mesu, geboren 17 december 1897 te Hatert, overleden 19 oktober 1980 te Groesbeek, trouwt (1) 7 oktober 1921 te Nijmegen Gerrit Antonius Wigman, geboren 12 november 1896 te Arnhem, los arbeider, overleden 1 augustus 1924 te Nijmegen, zoon van Gerardus Wilhelmus Wigman, los arbeider, en Hermina Johanna Baltussen; trouwt (2) 31 december 1925 te Nijmegen Friedrich Reinier Gerritz, geboren 2 juli 1900 te Ruttenscheid (Dld), overleden 17 oktober 1965 te Nijmegen, zoon van ..........................................;  trouwt (3) 15 augustus 1968 te Nijmegen Wilhelmus Jacobus Heijmen, geboren 3 juli 1893 te Westervoort, overleden 12 oktober 1976 te Groesbeek, zoon van Jacobus Heijmen en Hendrika Johanna Broeren.
Onwettig eerste huwelijk:
a. Gerrit Antonius Mesu, geboren ca december 1920 te Nijmegen, overleden 28 januari 1921 te Nijmegen (5 wk).

9. Hendrik Johan Mesu, volgt IXc. (1900)
 

IXa. Andries Mesu, geboren 23 juni 1891 te Nijmegen, loopknecht 1921, los arbeider 1935, overleden 6 juni 1955 te Nijmegen, trouwt 10 juni 1921 te Nijmegen Elisabeth Geertruida van Haarlem, geboren 25 februari 1896 te Dordrecht, dienstbode, overleden 7 juli 1953 te Renkum, dochter van Marinus Hendrikus Johannes van Haarlem, stoker, en Gijsbertha Maria van Loghem.

Uit dit huwelijk:

1. Gijsberta Maria Mesu, geboren 14 oktober 1921 te Nijmegen, overleden 20 september 1944 te Nijmegen, trouwt 6 juli 1939 te Nijmegen Hendrik Jan Berkenbosch, geboren 31 mei 1918 te Noordwolde/Weststellingwerf, overleden 20 september 1944 te Nijmegen, zoon van Anthonie Berkenbosch en Maria de Jong.

Gijsberta Berkenbosch-Mesu is met haar man, diens ouders en diens twee broers, plus een Amerikaans militair om het leven gekomen, toen Duitse soldaten een granaat afschoten op het huis van haar schoonouders, waar de Amerikaan in gevlucht was. Haar kinderen, dochter Willy (5 jaar) en zoon Ton (10 maanden) werden liefdevol opgenomen door de grootouders Mesu-van Haarlem
Bron: collectie Bart Janssen, ook  s.v. Link+foto`s; annonce Nijmeegs Dagblad 30 sept. 44 over noodlottig ongeval van G.M. Berkenbosch-Mesu, H.J. Berkenbosch, Willy Berkenbosch en Tonie Berkenbosch.

2. Andries (Dries) Mesu, geboren 2 juli 1923 te Nijmegen, overleden 18 september 1985 te Nijmegen, trouwt 18 augustus 1950 te Nijmegen Theodora (Door) Kregting, geboren 22 juni 1924 te Ubbergen, overleden 8 juli 2009 te Nijmegen, dochter van ................

3. Maria Hendrika Gijsberta Mesu, geboren 16 oktober 1924 te Nijmegen, overleden 9 juli 1970 te Nijmegen.

4. Elisabeth Geertruida Mesu, geboren 9 mei 1927 te Nijmegen, overleden 26 februari 1974 te Nijmegen.

5. Gerardus Hendrikus Mesu, geboren 4 november 1929 te Nijmegen, overleden 27 november 1935 te Nijmegen.
 

IXb. Jan Mesu, geboren 21 mei 1894 te Nijmegen, sleeper 1919, los arbeider 1937, overleden 4 november 1953 te Nijmegen, trouwt 1 mei 1919 te Nijmegen Maria Johanna Barsch, geboren 11 juni 1899 te Nijmegen, fabrieksarbeidster, overleden 27 augustus 1967 te Nijmegen, dochter van Laurentius Barsch, arbeider, en Elisabeth Gerrits.

Uit dit huwelijk:

1. Jacoba Maria Mesu, geboren 27 juni 1919 te Nijmegen, overleden 23 november 1992 te Arnhem, trouwt 28 juni 1944 te Arnhem Johannes Gerritsen, geboren 14 juni 1920 te Arnhem, overleden 9 september 1964 te Arnhem, zoon van ....................

2. Albertus Laurentius Mesu, geboren 20 juli 1921 te Nijmegen, overleden 3 november 1967 te Nijmegen, trouwt 2 november 1951 te Nijmegen Elisabeth Antonia van Oostrum, geboren 7 december 1925 te Dongen, overleden 1997, dochter van Hubertus Martinus van Oostrum en Willemina Clemens.

3. Jan Mesu, geboren 10 december 1923 te Nijmegen, overleden 27 april 1980 te Groesbeek, trouwt 15 april 1980 te Nijmegen Betsie Maria Oderkerk, geboren 18 september 1939 te Nijmegen, overleden na 1980 te ...............,  dochter van Albertus Gradus Nicolaas Oderkerk en Maria Elisabeth Kersten.

4. Wilhelmina Gerarda Mesu, geboren 24 april 1930 te Nijmegen, overleden 30 juli 1937 te Nijmegen.

5. Aletta Berendina Mesu, geboren 17 april 1933 te Nijmegen, overleden 15 november 1997 te Nijmegen, trouwt 4 mei 1957 te Nijmegen Ludovicus Adrianus Heijmans, geboren 15 mei 1930 te Nijmegen, overleden ca 1997, zoon van ...............................

6. Theodorus Mesu, geboren 8 april 1935 te Nijmegen, overleden 24 april 1945 te Nijmegen.

IXc. Hendrik Johan Mesu, geboren 25 september 1900 te Hatert, los werkman, overleden 6 januari 1977 te Nijmegen, trouwt 4 februari 1921 te Nijmegen Maria Adriana Johanna Chris, geboren 8 maart 1904 te Nijmegen, overleden ……………………… dochter van Antonius Aloisius Chris, los werkman, en Antonia Muller.

Hendrik Johan heeft gevangen gezeten in Breda van 12 oktober 1918 tot 13 juli 1920 wegens diefstal twee malen gepleegd.

Uit dit huwelijk: 

1. Johanna/Janna/Jans A. H.  Mesu, geboren 14 januari 1923 te Nijmegen, overleden ...................... te .............., trouwt 12 september 1940 te Nijmegen Gerardus Brugmans, geboren 20 september 1920 te Nijmegen, overleden ............... te ................, zoon van Stephanus Johannes Brugmans en Gerarda van Kortenhof.
 

VIIIb. Pieter Hendrik Mesu, geboren 1 september 1870 te Nijmegen, letterzetter 1895/1897/1899/ 1930, overleden 3 april 1930 te Nijmegen, trouwt 16 mei 1895 te Nijmegen Johanna Alberta Doeleman, geboren 13 oktober 1870 te Gendt, dienstbode, overleden 19 december 1945 te Rosmalen, dochter van Hendrikus Doeleman, arbeider, en Petronella Vermeer.

Uit dit huwelijk:

1. Petronella Johanna Mesu, geboren 29 april 1896 te Nijmegen, overleden 26 juni 1896 te Nijmegen.

2. Pieter Albertus Mesu, volgt IXd. (1897)

3. Johan Hendrik Mesu, geboren 23 maart 1899 te Nijmegen, overleden/begraven 7/12 december 1961 te Nijmegen, trouwt 4 januari 1924 te Nijmegen Elisabeth van de Vooren, geboren 16 mei 1900 te Valburg, overleden/begraven 16/20 januari 1960 te Nijmegen, dochter van Johannes van de Vooren en Gerritje Cornelia Nab.

IXd. Pieter Albertus Mesu, geboren 18 augustus 1897 te Nijmegen, overleden 15 december 1972 te Nijmegen, trouwt 20 juni 1924 te Nijmegen Cornelia Winters, geboren 6 juli 1895 te Nijmegen, overleden 27 augustus 1970 te Groesbeek, dochter van Bernardus Winters en Anna Maria Sanders.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Hendrik Mesu, geboren 4 januari 1926 te Nijmegen, taxateur, overleden 18 juni 1990 te Gemert, trouwt 4 februari 1952 te Nijmegen Antonia Maria Leenders, geboren 2 mei 1928 te Nijmegen, overleden na 1990 te ....................., dochter van Gerardus (Gradus) Leenders en Engelbertha Maria Campfens.
Uit dit huwelijk:
a. Vincent Maria Johannes Mesu, geboren 11 december 1959 te Son en Breugel, overleden 19 februari 1964 te Eindhoven.


VIIIc.
Nicolaas Mesu, geboren 28 november 1874 te Nijmegen, winkelbediende 1898, agent van politie, overleden 20 februari 1920 te ’s Gravenhage, trouwt 15 december 1898 te Nijmegen Albertien Benning, geboren 8 november 1875 te Ruinen, dienstbode, overleden .................., dochter van Roelof Benning en Trijntje/Trientien Kroezen.

Nico 1901-1945

Uit dit huwelijk: 

1. Nicolaas Mesu, geboren 7 maart 1901 te ‘s Gravenhage, rijksambtenaar, overleden 10 maart 1945 te ’s Gravenhage, trouwt 20 juli 1927 te ’s Gravenhage Margaretha Johanna van der Waarden, geboren 27 maart 1902 te Utrecht, overleden 27 augustus 1953 te ’s Gravenhage, dochter van Bertha van der Waarden. 


2. Jeanette (Sjaan) Catharina Mesu, geboren 13 september 1905 te ’s Gravenhage, overleden 27 maart 1976 te ’s Gravenhage, trouwt 21 mei 1930 te ’s Gravenhage Jan Pieter van den Berg, geboren 4 november 1903 te ‘s Gravenhage, zoon van Pieter van den Berg, schoenmaker, en Anna Maria van den Bos.

VIb. Jan Joosse Mesu, gedoopt 30 april 1791 te Oostkapelle/Domburg, smitsknegt, overleden 17 juni 1867 te Domburg, smitsknecht, trouwt 5 maart 1817 te Domburg Christina Verhage, geboren 25 maart 1792 te Oostkapelle, gedoopt 1 april 1792 te Domburg, naaister, overleden 13 november 1845 te Domburg, dochter van Andries Verhage en Johanna Mesu.

Uit dit huwelijk:

1. Francijna Mesu, geboren 10 april 1817 te Oostkapelle, particuliere, overleden 12 september 1832 te Domburg.

2. Andries Mesu, volgt VIIb. (1818)

3. Johanna Mesu, geboren 16 oktober 1819 te Domburg, overleden 11 februari 1828 te Domburg.

4. Joos Mesu, volgt VIIc. (1821)

5. Maatje Mesu, geboren 20 november 1822 te Domburg, overleden 26 juli 1827 te Domburg.

6. Josina Mesu, geboren 9 februari 1824 te Domburg, overleden 28 februari 1824 te Domburg.

7. Josina Mesu, geboren 17 maart 1825 te Domburg, dienstbode, overleden 27 februari 1911 te Koudekerke, trouwt 1 oktober 1869 te Koudekerke Cornelis Stroo, geboren 26 februari 1822 te Koudekerke, dijkwerker, overleden 19 april 1903 te Koudekerke, zoon van Willeboordse Stroo en Janna Florisse Six.
Onwettig:
a. Levenloze dochter Mesu, geboren/overleden 8 april 1865 te Domburg. 

8. Jacob Mesu, geboren 23 mei 1826 te Domburg, overleden 6 december 1829 te Domburg.

9. Johanna Mesu, geboren 5 april 1829 te Domburg, dienstmeid, overleden 21 maart 1888 te Domburg, trouwt 4 mei 1859 te Domburg Jan Besuijen, geboren 17 maart 1830 te Domburg, arbeider, overleden 9 maart 1916 te Oostkapelle, zoon van Simon Besuijen en Leintje Lu(w)s.

10. Maatje Mesu, geboren 3 maart 1831 te Domburg, dienstbode, overleden 6 juli 1893 te Oostkapelle, trouwt 23 november 1861 te Oostkapelle David Bommelje, geboren 15 januari 1830 te Westkapelle, landmansknecht, overleden 3 december 1870 te Oostkapelle, zoon van Andries Bommelje en Maria de Bree.

11. Pieter Mesu, volgt VIId. (1833)

12. Jan Mesu, geboren 7 april 1837 te Domburg, overleden 25 mei 1838 te Domburg.

VIIb. Andries Mesu, geboren 23 april 1818 te Domburg, landmansknecht, overleden 27 november 1853 te Middelburg, trouwt 10 april 1841 te Vrouwenpolder Leyntje Midavaine, geboren 15 april 1816 te Gapinge, dienstbode, overleden 10 november 1876 te Middelburg, dochter van Izaak Midavaine en Adriana Dourleijn. 

Uit dit huwelijk:

1. Christina Mesu, geboren 13 juni 1841 te Vrouwenpolder, weefster, overleden 26 januari 1917 te Middelburg, trouwt 19 augustus 1868 te Middelburg Karel Stofregen, geboren 30 maart 1841 te Zierikzee, werkman, overleden 4 september 1876 te Middelburg, zoon van Andries Stofregen en Klazina Norite /Noute.
Onwettig:
a. Klaas Mesu, geboren 16 januari 1865 te Middelburg, overleden 13 april 1865 te Middelburg.
b. Leijntje Mesu, geboren 23 juli 1866 te Middelburg, overleden 15 maart 1911 te Middelburg (erkend bij huwelijk door Karel Stofregen), trouwt 14 december 1883 te Middelburg Hendrik Voorhans, geboren 30 januari 1860 te Bergen op Zoom, overleden 8 juni 1948 te Bergen op Zoom, zoon van Jacob Voorhans en Catharina Wilhelmina Koopman.

2. Adriana Mesu, geboren 12 december 1842 te Serooskerke, dienstmeid, overleden 20 januari 1927 te Sint Laurens, trouwt 23 september 1868 te Sint Laurens Jan Gillisse, geboren 31 oktober 1839 te Sint Laurens, boerenknecht, overleden 7 mei 1915 te Sint Laurens, zoon van Machiel Gillisse en Leintje Oranje.

3. Jan Mesu, geboren 28 januari 1845 te Serooskerke, overleden 11 mei 1847 te Serooskerke.

4. Jan Mesu, geboren 9 december 1847 te Serooskerke, overleden 13 februari 1866 te Middelburg.

5. Izaak/Isaac Mesu, geboren 14 mei 1850 te Oostkapelle, daglooner, overleden 19 september 1869 te Middelburg. Ongehuwd. 

Izaak is schuldig verklaard aan bedelarij, op de openbare straat alhier gepleegd, en veroordeeld tot veertien dagen gevangenisstraf en in de kosten, met bevel tot opzending naar een bedelaarsgesticht of werkhuis na het einde der gevangenisstraf.
Middelburgsche Courant 7 april 1867

6. Andries Mesu, volgt VIIId. (1854)

VIIId. Andries Mesu, geboren 19 maart 1854 te Middelburg, overleden 20 juni 1919 te Utrecht, trouwt 4 november 1880 te Wijk bij Duurstede Maria Cornelia de Rooij, geboren 1 april 1858 te Wijk bij Duurstede, overleden 7 januari 1913 te Utrecht, dochter van Johannes de Rooij en Marretje Versteeg. 

Uit dit huwelijk;

1. Andries Mesu, volgt IXe. (1881)

2. Johannes Mesu, volgt IXf. (1883)

IXe. Andries Mesu, geboren 1 juni 1881 te Beesd, overleden 16 december 1961 te Utrecht, trouwt  (1) 30 januari 1901 te Utrecht Maria Wilhelmina Jansen, geboren 25 september 1882 te Utrecht, overleden 11 juli 1911 te Utrecht, dochter van Hendrik Jansen en Johanna Vreeswijk; trouwt (2) 7 februari 1912 te Utrecht Maria Frederika Kuijer, geboren 19 juli 1891 te Utrecht, overleden 1991 … … … … … … ... dochter van Rudolph Kuijer en Geertruida Tieland.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maria Cornelia Mesu, geboren 12 mei 1901 te Utrecht, overleden 23 juni 1901 te Utrecht.

2. Andries Hendrikus Mesu, geboren 22 april 1902 te Utrecht, metaalbewerker, overleden 21 april 1980 te Bilthoven, trouwt 15 maart 1929 te De Bilt Hendrika Catoen, geboren 24 januari 1902 te De Bilt, overleden 9 mei 1978 te Bilthoven, doch ter van Piet Catoen en Maria Westbroek.

3. Johanna Hendrika Mesu, geboren 14 maart 1904 te Utrecht, overleden … … …  … ... trouwt 8 oktober 1930 te Utrecht Marinus Johannes van Rooijen, geboren 28 oktober 1904 te Utrecht, overleden 29 april 1950 te  Utrecht, zoon van Johannes van Rooijen en Catharina Steegers.

4. Hendrik Mesu, geboren 8 februari 1906 te Utrecht, overleden 10 mei 1906 te Utrecht.

5. Hendrik Mesu, geboren 28 januari 1907 te Utrecht, overleden 6 mei 1907 te Utrecht.

6. Maria Wilhelmina Mesu, geboren 13 februari 1908 te Utrecht, overleden …………….., trouwt 27 mei 1942 te Utrecht Antonius Bernardus Brosi, geboren 28 juli 1885 te Utrecht, overleden …….…, zoon van Bernard Jacob Brosi en Elisabeth Helena Apollonia Nieuwenborg. 

7. Hendrikus Mesu, geboren 7 maart 1910 te Utrecht, overleden 18 mei 1910 te Utrecht. 

Uit het tweede huwelijk:

8. Rudolph Mesu, geboren 2 augustus 1913 te Utrecht, monteur, overleden voor 2001, trouwt 4 augustus 1937 te Utrecht Klasina Theodora (Stien) Wilschut, geboren ca 1914 te ...................., overleden 26 januari 2001 te Amersfoort, dochter van Petrus Wildschut en Johanna Alida Kuijer.
Uit dit huwelijk:
a. Petrus Andries (Pietje) Mesu, geboren ca 1938 te ...., overleden 30 maart 1954 te Utrecht.
b. Johanna Alida Maria (Jannie) Mesu, geboren 29 mei 1939 te Utrecht.
c. Rudolph Mesu, geboren 29 maart 1946 te Utrecht.

9. Geertruida Mesu, geboren 16 juli 1915 te Utrecht, overleden ………… 2015 te Utrecht, trouwt 18 december 1940 te Utrecht Barend Pieneman, geboren 2 augustus 1916 te De Bilt, overleden ……………, zoon van Antoon Pieneman en Everdina Heegers.

10. Wilhelmina Mesu, geboren 11 maart 1917 te Utrecht, overleden …………….

11. Zoon, geboren 26 mei 1923 te Utrecht, 

12. Martinus Mesu, geboren 17 februari 1925 te Utrecht, overleden 22 maart 1994 te Greendale, Milwaukee County, Wisconsin, trouwt .................. Maria Th. Ballendux (Maria W Ballendux), geboren 19 juni 1932 te ............, overleden 3 november 2012 te Milwaukee, Wisconsin, dochter van …………………….
Uit dit huwelijk:
a. Martinus Mesu, geboren 1952 te Utrecht, trouwt 20 september 1975 te Milwaukee, Wisconsin, Wolff, geboren ……..
b.Theodorus W. Mesu, geboren ca 15 juni 1954 te Utrecht
c. Maria T.W. (Marja) Mesu, geboren 12  augustus 1956 te Utrecht

Diversen
Kathleen M/Kathy Mesu, geboren 19 oktober 1944 te Franklin, Wisconsin, Child in law
Rita Mesu,     Child in law
David M Mesu, geboren 15 maart 1977 te Greendale, Wisconsin, Grandchild
 

13. Johanna Mesu, geboren 24 september 1926 te Utrecht, overleden 6 mei 1983 te Utrecht, trouwt 19 april 1950 te Utrecht Arie van der Lee, geboren 4 april 1923 te Utrecht, overleden 21 februari 1993 te Utrecht, zoon van Arnoldus van der Lee en Jannigje van Lunteren.

14. Zoon, geboren 18 oktober 1928 te Utrecht. 

15. Dochter, geboren 25 april 1930 te Utrecht. 

16. Dochter, geboren 3 februari 1932 te Utrecht.

17. Zoon, geboren 2 februari 1936 te Utrecht
 

IXf.  Johannes Mesu, geboren 16 januari 1883 te Geertruidenberg, overleden 26 december 1959 te Utrecht, trouwt 1 juli 1903 te Utrecht Christina Hendrika Stijntje van Oort, geboren 27 juli 1882 te Utrecht, dochter van Willem Hendrik van Oort en Hendrikje Geurtsen.

Uit dit huwelijk:

1. Christiaan Mesu, geboren 17 mei 1901 te Utrecht, trouwt (1) 7 december 1921 te Utrecht, gescheiden 13 juni 1934 te Utrecht Theodora Maria van Zutphen, geboren 23 december 1900 te Utrecht, dochter van Dirk van Zutphen en Theodora Maria Loffree; trouwt (2) 25 juli 1934 te Utrecht Theodora van Leusden, geboren 6 oktober 1901 te Utrecht, dochter van Antonius van Leusden en Theodora Blom.
Uit het eerste huwelijk:

a. Dochter, geboren 16 december 1921 te Utrecht.
Uit het tweede huwelijk:
b. Dochter, geboren 18 april 1936 te Utrecht.
c. Hendrik Bernhard (Henk) Mesu, geboren 21 januari 1938 te Utrecht, overleden 7 maart 2009 te Utrecht, trouw ca 3 december 1958 te ................ Hendrika C. (Hennie) van der Velden, geboren …………..
Uit dit huwelijk:
aa. Theodora Mesu, geboren ca 12 mei 1959 te Utrecht,

d. Christina Hendrika Stijntje Mesu, geboren 26 juli 1940 te Utrecht.
e. Wilhelmus Mesu, geboren ca 12 december 1947 te Utrecht

2. Maria Cornelia Johanna Mesu, geboren 5 oktober 1903 te Utrecht, overleden 24 oktober 1973 te Utrecht, trouwt 20 april 1921 te Utrecht Hermanus Beszelzen, geboren 6 februari 1900 te Utrecht, overleden 23 januari 1956 te Utrecht, zoon van Pieter Nicolaas van Blszelzen en Johanna Agatha van den Brink.

3. Hendrika Adriana Mesu, geboren 13 september 1905 te Utrecht, overleden 11 maart 1962 te Utrecht,  trouwt 21 mei 1924 te Utrecht Antonius Hoogland, geboren 3 augustus 1899 te Utrecht, zoon van Arie Hoogland en Gijsberta Benschop.

4. Christina Hendrika Stijntje Mesu, geboren 20 augustus 1907 te Utrecht, overleden 2 september 1926 te Utrecht. Ongehuwd.

5. Andreas Johannes Mesu, geboren 1 april 1910 te Utrecht,

6. Johannes W. H. (Willem Hendrik) Mesu, geboren 28 februari 1913 te Utrecht, overleden 23 januari 1989 te Utrecht, trouwt …………… Mina Engelsman, geboren 9 september 1914 te ....................., overleden 23 oktober 2003 te ......................, dochter van ...............................

7. Wilhelmus Gijsbertus Mesu, geboren 19 april 1915 te Utrecht, trouwt 4 mei 1938 te Utrecht Johanna Boekhout, geboren 15 november 1917 te Utrecht, dochter van Thomas Boekhout en Johanna Janssen.
Uit dit huwelijk:
a. Thomas Mesu, geboren 3 augustus 1939 te Utrecht.

8. Gijsberdina Wilhelmina Mesu, geboren 14 april 1917 te Utrecht, overleden ………………….


9. Cornelis Anthonius Mesu, geboren 5 juli 1919 te Utrecht, overleden …………….., trouwt 24 december 1940 te Utrecht Cornelia Jansen, geboren 3 november 1917 te Utrecht, overleden ………………, dochter van Michiel Jansen en Margaretha Gerarda de Bruijn.
Uit dit huwelijk:
a. Levenloos kind, geboren/overleden 5 mei 1941 te Utrecht.

VIIc. Joos Mesu, geboren 12 augustus 1821 te Domburg, boerenknecht, sleper, overleden 27 augustus 1862 te Middelburg, trouwt 24 februari 1850 te Oostkapelle Pieternella Antheunisse, geboren 18 februari 1827 te Oostkapelle, overleden 16 maart 1906 te Middelburg, dochter van Jacomina Johanna Antheunisse, arbeidster.

Uit dit huwelijk: 

1. Jan Mesu, geboren 15 juli 1850 te Oostkapelle, overleden 14 augustus 1850 te Oostkapelle.

2. Simon Mesu, geboren 24 mei 1851 te Oostkapelle, overleden 26 september 1851 te Oostkapelle.

3. Jan Mesu, geboren 29 juni 1852 te Oostkapelle, overleden 17 september 1852 te Oostkapelle.

4. Pieter Mesu, volgt VIIIe. (1853)

5. Christina Mesu, geboren 2 november 1854 te Oostkapelle, werkvrouw, overleden 8 maart 1927 te Domburg, trouwt 31 oktober 1888 te Middelburg Servais Heine, geboren 10 november 1850 te Zaltbommel, koopman, overleden 30 januari 1924 te Middelburg, zoon van Servais Heine en Jacomina Alberse.

6. Leijn Mesu, geboren 12 februari 1856 te Oostkapelle, overleden 3 februari 1857 te Oostkapelle.

7. Jan Mesu, geboren 13 maart 1857 te Oostkapelle, overleden 1 oktober 1857 te Oostkapelle.

8. Jacomina Johanna Mesu, geboren 26 oktober 1858 te Middelburg, overleden 14 juni 1859 te Middelburg.

9. Levenloze zoon, geboren/overleden 23 april 1860 te Middelburg.

10. Jacomina Johanna Mesu, geboren 31 mei 1861 te Middelburg, overleden 29 maart 1862 te Middelburg.

11. Joost Mesu, geboren 25 augustus 1862 te Middelburg, koopman, overleden 17 maart 1947 te Vlissingen, trouwt 11 november 1887 te Middelburg Adriana van Delst, geboren 22 februari 1868 te Middelburg, dienstbode, overleden 4 oktober 1935 te Middelburg, dochter van Hendrik Cornelis van Delst en Maria Opperman.
Uit dit huwelijk:
a. Joost Cornelis Mesu, geboren 5 juli 1888 te Middelburg, overleden 2 februari 1895 te Middelburg.
b. Maria Cornelia Mesu, geboren 18 juni 1890 te Middelburg, overleden 23 oktober 1890 te Middelburg.

 

VIIIe. Pieter Mesu/Mesie, geboren 8 september 1853 te Oostkapelle, machinist-stoker, overleden 29 augustus 1916 te Rotterdam, trouwt 16 mei 1877 te Middelburg, gescheiden 15 januari 1913 te Middelburg Johanna Janse, geboren 18 april 1850 te Koudekerke, overleden 18 juli 1914 te Middelburg, dochter van Johannes Anthonij Jacobus Janse en Adriana Hubregtse.

Pierre Mesu, geboren 1853 te Oostkapelle, emigreerd naar Antwerpen in 1893.
Scheiding van tafel en bed 15 januari 1913 te Middelburg.
Pieter vertrekt op 6 september 1913 van Schiedam naar Rotterdam
 

Uit dit huwelijk:

1. Joost Mesu, volgt IXg. (1876) 

2. Johannes Anthonij Jacobus Mesu/Mesie, volgt IXh. (1878)

3. Pieternella Christina Mesu, geboren 5 maart 1880 te Middelburg, overleden 10 september 1880 te Middelburg.

4. Adriana Pieternella Mesu, geboren 11 april 1882 te Middelburg, overleden 5 maart 1940 te Middelburg, trouwt 25 oktober 1901 te Middelburg Ane Cornelius Jacobus van Bijlevel(d)t, geboren 14 mei 1875 te Chaam, fabrieksarbeider, overleden 1 mei 1945 te Middelburg, zoon van Cornelis Adriaan Hubertus van Bijlevelt en Maaike Levina Jakobina Kuijpers.

5. Pieternella Christina Mesu, geboren 8 juli 1886 te Vrouwenpolder, overleden 19 februari 1943 te Bergen op Zoom.

6. Pieter Mesu, geboren 3 april 1888 te Middelburg, schoenmaker, overleden 3 augustus 1965 ter Vlissingen, trouwt 19 mei 1909 te Middelburg Maria Jacoba Legerstee, geboren 25 november 1890 te Wissenkerke, overleden 26 maart 1984 te Rijen, dochter van Jan Legerstee en Johanna Elisabeth Broekhoven.
Uit dit huwelijk:

a. Johanna Mesu, geboren 1 augustus 1909 te Middelburg, overleden 10 april 1964 te Derby, Engeland, trouwt (1) 19 mei 1934 te Vlissingen Bastiaan van Liere, geboren 16 oktober 1899 te Kloetinge, machinist ter koopvaardij, overleden 17 juni 1942 in de Indische Oceaan, zoon van Jozias van Liere en Maria van Liere; trouwt (2) .................. Chr. Calverley, geboren .............., overleden ……….
Overlijden 2 november 1942 te Goes ??
b. E. J. (Bep) Mesu (vrouw), trouwt J. Janse

Wonende te Rijen NB 1965

7. Cornelis Willem (Kees) Mesu, geboren 4 mei 1894 te Middelburg, loodgieter, chauffeur melkfabriek te Middelburg, overleden 21 juli 1975 te Middelburg, trouwt (1) 13 november 1918 te Middelburg Janna Koster, geboren 21 juli 1894 te Wissenkerke, dienstbode, overleden 13 augustus 1955 te Middelburg, dochter van Gilles Koster en Martha Strijd; trouwt (2) ca november/december 1958 te Middelburg Cornelia Koster, geboren 26 mei 1904 te Wissenkerke, overleden 5 februari 1981 te Middelburg, dochter van Gillis Koster en Martha Strijd 

Cornelis Willem ontvangt in maart 1958 de Ere-medaille in de orde van Oranje-Nassau.

Uit het eerste huwelijk:
a. Johanna Mesu, geboren 17 september 1925 te Middelburg, overleden 5 mei 2015 te Middelburg, trouwt ca november 1952 te Middelburg Wim van de Wiele, geboren ca 1930 te ............, overleden 8 oktober 1989 te Middelburg, zoon van …………………………….
 

IXg. Joost Mesu, geboren 24 juli 1876 te Koudekerke, stoker, varensgezel 1931, overleden 12 maart 1943 te Middelburg, trouwt 17 mei 1901 te Middelburg Maria Dina den Decker, geboren 22 september 1880 te Breskens, overleden 28 februari 1957 te Middelburg, dochter van Jacobus Cornelis den Decker en Jacoba Maria van Kampen.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Mesu, geboren 20 november 1901 te Vlissingen, overleden 27 februari 1985 te Middelburg. (pleegvader en opa)

2. Maria Jacoba Mesu, geboren 29 oktober 1902 te Vlissingen, overleden 13 september 1984 te Vlissingen, trouwt 15 mei 1925 te Middelburg Cornelis Geluk, geboren 11 november 1900 te Middelburg, fabrieksarbeider, overleden 9 september 1985 te Vlissingen, zoon van Johannes Geluk en Laurina Anna de Steur.

3. Johannes Jacobus Mesu, geboren 17 september 1903 te Vlissingen, overleden 25 november 1903 te Vlissingen.

4. Johanna Mesu, geboren 26 augustus 1904 te Vlissingen, overleden 3 november 1904 te Vlissingen.

5. Johanna Mesu, geboren 20 maart 1907 te Middelburg, overleden 16 april 1996 te Middelburg, trouwt 26 augustus 1931 te Middelburg Jan Roose, geboren 17 februari 1908 te Middelburg, stoker bij de Koninklijke Marine, overleden 25 februari 1996 te Middelburg, zoon van Jan Roose en Adriana Francooij.

6. Levenloze zoon, geboren/overleden 3 oktober 1911 te Middelburg.
 

IXh.  Johannes Anthonij Jacobus Mesu/Mesie, geboren 10 oktober 1878 te Middelburg, schilder, overleden 20 november 1972 te Koudekerke, trouwt 10 juni 1904 te Middelburg Helena Wilhelmina Susanna Krijger, geboren 1 maart 1879 te Middelburg, overleden 5 november 1968 te Middelburg, dochter van Pieter Willem Krijger en Wilhelmina Susanna Koster.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Willem Mesu, geboren 1 augustus 1905 te Middelburg, overleden 26 oktober 1938 te Eindhoven.

VIId.  Pieter Mesu, geboren 18 november 1833 te Domburg, arbeider, overleden 10 april 1919 te Domburg, trouwt 6 mei 1868 te Domburg Maatje Stroo, geboren 25 augustus 1835 te Westkapelle, dienstbode, overleden 21 januari 1917 te Domburg, dochter van Willem Jacobus Stroo en Adriana Hengst.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Mesu, volgt VIIIf. (1872)

2. Willem Mesu, volgt VIIIg. (1874)

VIIIf. Jan Mesu, geboren 15 april 1872 te Domburg, arbeider, overleden 20 november 1913 te Middelburg, trouwt (1) 10 oktober 1894 te Serooskerke Elizabeth Schreijenberg, geboren 14 januari 1872 te Serooskerke, overleden 7 juni 1895 te Domburg, dochter van Boudewijn Schreijenberg en Elizabeth Wagenaar; trouwt (2) 23 september 1896 te Domburg Jacomina Kasteleijn, geboren 31 maart 1872 te Serooskerke, overleden 6 maart 1953 te St. Laurens, dochter van Jakob Kasteleijn en Catharina Meijers.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maatje Mesu, geboren 8 april 1895 te Domburg, overleden 8 april 1979 te Oostkapelle, trouwt 7 mei 1919 te Aagtekerke Adriaan Westerbeke, geboren 12 september 1895 te Aagtekerke, agent van politie, overleden 2 februari 1987 te Oost-Souburg, zoon van Pieter Westerbeke en Zoetje Louws.

Uit het tweede huwelijk:

2. Jacob Mesu, volgt IXi. (1897)

3. Pieter Mesu, volgt IXj. (1898)

4. Willem Mesu, geboren 29 december 1899 te Domburg, overleden 7 februari 1900 te Domburg.

5. Willem Mesu, volgt IXk. (1901)

6. Johannes Mesu, geboren 30 oktober 1904 te Domburg, overleden 20 juni 1905 te Domburg.

7. Catharina Mesu, geboren 27 januari 1906 te Oostkapelle, overleden ca januari 1993 te Middelburg, trouwt 4 september 1931 te Oostkapelle Gillis Sturm, geboren 31 mei 1901 te Oostkapelle, monteur, overleden 5 november 1998 te Koudekerke, zoon van Jacob Sturm en Maria Ludikhuize.

8. Jan Mesu, volgt IXL. (1907)

9. Johannes Marinus Mesu, volgt IXm. (1908)

10. Jacomina Mesu, geboren 4 augustus 1910 te Oostkapelle, overleden 26 juni 1921 te Oostkapelle.

IXi. Jacob Mesu, geboren 17 augustus 1897 te Oostkapelle, timmermansknecht, aannemer te Sint Laurens, overleden 14 april 1952 te Bergen op Zoom, trouwt 21 november 1917 te Aagtekerke Cornelia Sinke, geboren 21 mei 1898 te Aagtekerke, overleden 31 januari 1972 te Middelburg, dochter van Pieter Sinke en Jacoba Klaassen.

Uit dit huwelijk:

1. Jacomina Mesu, geboren 4 mei 1918 te Oostkapelle, overleden 17 januari 2006 te Middelburg, trouwt 6 december 1939 te Sint Laurens Wilhelmus Besuijen, geboren 27 oktober 1916 te Sint Laurens, landarbeider, overleden 29 november 2005 te Middelburg, zoon van Jacobus Besuijen en Maria den Boeft.

2. Pieter Mesu, volgt Xa. (1919)

3. Jacoba (Koos) Mesu, geboren ca 1923 te ........ trouwt  ca april 1951 te Sint Laurens Johannes Cornelis (Jo) Meerman, geboren 16 februari 1923 te ........, overleden 14 juli 1996 te Vlissingen, zoon van ...................................

4. Jan Mesu, volgt Xb. (1928)

5. Janna Maatje (Jannie) Mesu, geboren tussen 18 en 24 juni 1933 te Sint Laurens, trouwt ca juni 1955 te Sint Laurens J. L. (Jaap) Passenier, geboren 24 oktober 1929 te Serooskerke, zoon van  .......... Passenier en Maria Jacoba Donkers.

6. Wim Mesu , geboren ... december 1934 te Sint Laurens, trouwt ... oktober 1960 te Sint Laurens M. C. (Corrie) Uit den Boogaard/Uitdenbogerd, geboren ca 1938 te ................., dochter van …………………………………….
Uit dit huwelijk:
a. Zoon, geboren ca oktober 1962 te Sint Laurens
b. Zoon, geboren ca februari 1964 te Sint Laurens
c. Yvonne W. Mesu, geboren ca april/mei 1966 te Sint Laurens,

 

Xa. Pieter Mesu, geboren 12 juli 1919 te Oostkapelle, overleden 13 november 2010 te Middelburg, trouwt  ca februari 1946 te Middelburg Johanna Wisse, geboren 8 maart 1919 te .............., overleden 13 maart 2004 te Veere, dochter van Pieter Wisse en ……….. 

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Pieter (Jaap) Mesu, geboren 12 december 1946 te Sint Laurens, aannemer, trouwt  28 november 1969 te Domburg E. H. (Lies) Maranus, geboren ………….
Uit dit huwelijk:
a. Anita Mesu en Hans Goudswaard (Anthonia J. Mesu, geboren ca september 1970 te Middelburg,)
b. Kevin Mesu,
c. Rosalie Mesu, 

2. Willemina C. (Ina) Mesu, geboren ca januari 1950 te Sint Laurens, trouwt ca december 1970 te Middelburg Jan Walraven, geboren ca 1949 te ............., zoon van .............................

3. Pieter Johan (Peter) Mesu, geboren 28 januari 1957 te Sint Laurens, aannemer, trouwt ca december 1979 te Middelburg E. M. (Els) Kwekkeboom, geboren ca 1961 te ......., dochter van Jan Kwekkeboom en Janny Lampert.

50b8b9f47e8db0.08485174

 
Kaasboerderij Schellach te Middelburg

Kinderen zie schaatssport.

Uit dit huwelijk:
a. Robbie Mesu en Liesbeth
b. Erwin Mesu, geboren 20 mei 1989 te Vlissingen,
c. Niels Mesu, geboren 24 maart 1992 te Vlissingen,

4. Johannes Cornelis (Hans) Mesu, geboren 5 november 1960 te Sint Laurens, trouwt Dianne Platteeuw
Uit dit huwelijk:
a. Denvy Mesu, geboren 1 februari 2000 te Sint Laurens,
b. Merly Mesu, geboren 30 mei 2003 te Sint laurens,

5. Cornelia Maria (Conny) Mesu, geboren 22 mei 1966 te Sint Laurens, trouwt John Romeijn

Xb. Jan Mesu, geboren 2 september 1928 te Sint Laurens, aannemer te Sint Laurens, overleden 9 juli 1999 te Sint Laurens trouwt ca april 1955 te Sint Laurens Janny Ovaa, geboren ca 1930 te ............., dochter van ……………………………..

December 1989 met VUT als aannemer te Sint Laurens, Schotelweg.

Uit dit huwelijk: 

1. Jacob Jan (Sjaak) Mesu, geboren 29 oktober 1956 te Sint Laurens,  trouwt ……… Yvonne
Uit dit huwelijk:
a. Bjorn Mesu,
b. Ayla Mesu,

2. Willem Marius (Wim) Mesu, geboren 3 maart 1960 te Sint Laurens, aannemer, trouwt ca juni 1985 te Middelburg J. E. (Annelies) Kwekkeboom, geboren ca 1963 te ......., dochter van Jan Kwekkeboom en Janny Lampert.
Uit dit huwelijk:
a. Arjen Mesu,
b. Jeroen Mesu,
c. Thomas Mesu, geboren 24 april 1994 te Middelburg 

3. Conny Mesu trouwt John Romeijn
Kind Mesu, geboren 22 mei 1966 te Sint Laurens 

 

IXj. Pieter Mesu, geboren 19 oktober 1898 te Domburg, veldarbeider, gemeentearbeider, overleden 8 november 1976 te Middelburg, trouwt 10 november 1920 te Sint Laurens Suzanna Catharina Gillisse, geboren 27 september 1898 te Sint Laurens, overleden 20 februari 1980 te Middelburg, dochter van Machiel Gillise en Magdalena Melse.

Uit dit huwelijk:

1. Jacomina (Wilhelmina) Mesu, geboren 26 februari 1921 te Sint Laurens, overleden 11 april 2013 te Beek Ubbergen, verloofd 26 februari 1946 te Middelburg, trouwt ca februari 1947 te Middelburg Cornelis Frederik Vetter, geboren 18 september 1911 te Vlissingen, overleden 7 juli 1975 te Middelburg, zoon van Cornelis FrederikVetter en Leintie Meijers.

2. Magdalena Mesu, geboren ca 1923 te .........., overleden 17 januari 1928 te Middelburg, (5 jr).

3. Jan Mesu, geboren ca 1924 te ....., overleden 5 maart 1983 te Koudekerke.

4. Machiel Mesu, geboren ca 1924 te ............, overleden 16 juni 1983 te Middelburg, trouwt  ca mei 1953 te Nieuw- en St Joosland Saar de Kraker, geboren 15 juni 1929 te ..................., overleden 11 juli 1991 te Middelburg, dochter van ………………………….
Uit dit huwelijk
a. Susanna M. (Marianne) Mesu, geboren ca januari 1957 te Middelburg
b. Wilhelmina M. (Wilma) Mesu, geboren ca juli 1958 te Middelburg, trouwt Theo. W. Kort/Ron Aarts

5. Jaap Mesu, volgt Xc. (1927)

6. Magdalena Mesu, geboren ... februari 1936 te Middelburg, overleden 3 maart 1937 te Middelburg. (1 jr).

7. M. Mesu, geboren ca maart 1938 te Middelburg, trouwt ca april 1961 te Middelburg L. de Wolf, geboren ca 1930 te ..........., zoon van ....................

8. M. S. Mesu, geboren ca 1944 te .................. trouwt  ca augustus 1962 te Middelburg J. R. van Vlier, geboren ca 1942 te ........, zoon van ………………….
 

Xc. Jaap Mesu, geboren 14 mei 1927 te Middelburg, overleden 16 november 2009 te Goes, trouwt ......... C. L. (Dien) van Liere, geboren ............., dochter van ...................................

Uit dit huwelijk:

1. Pieter J. A. (Peter) Mesu, geboren ca augustus 1951 te Goes, trouwt  Joke ……….
Uit dit huwelijk:
a. Stefanie Mesu trouwt Merlijn 

2. Ineke Mesu
a. Camilla Mesu,

3. Jaap Mesu trouwt Hanneke
Uit dit huwelijk:
a. Kendra Mesu,
b. Dana Mesu, trouwt Ronald
c. Jonas Mesu,
d. Andreas Mesu trouwt Naomi
e. Eva Mesu,
f. Thomas Mesu, 

4. Sonja Mesu trouwt Martin

5. Hans Mesu trouwt Hilda

6. Zoon, geboren ca augustus 1957 te Goes,

7. Dianne L. J. Mesu, geboren ca december 1960/januari 1961 te Goes,
 

IXk. Willem Mesu, geboren 2 september 1901 te Domburg, veldarbeider, overleden 29 juli 1977 te Oostkapelle, trouwt 4 juni 1924 te Oostkapelle Tannetje Elisabeth Abrahamse, geboren 23 april 1901 te Oostkapelle, overleden 16 februari 1999 te Domburg, dochter van Abraham Abrahamse en Elisabeth Kesteloo. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jan Abraham Mesu, geboren 26 april 1925 te Oostkapelle, overleden 4 september 2015 te Deventer, trouwt 21 juli 1950 te Deventer Johanna Gerarda Fieret, geboren ....., overleden voor 2015 te …………
Uit dit huwelijk:
a. Hans Mesu, overleden voor 1999 

2. Abraham Jan Mesu, volgt Xd. (1929)

3. J. E. Mesu (dochter), geboren ca 1930 te ..............., trouwt ca juli 1953 te Oostkapelle D. Antheunisse, geboren ca 1928 te ..............., zoon van ..........

4. Paulus Willem Mesu, volgt Xe. (1932)

5. Willem (Wim) Mesu, geboren 23 januari 1934 te Oostkapelle, overleden 22 februari 2000 te Oostkapelle.

Xd. Abraham Jan (Bram) Mesu, geboren 3 maart 1928 te Oostkapelle, overleden 25 augustus 2013 te Goes, trouwt ca maart 1952 te Vrouwenpolder Maria (Rietje) Schoe, geboren ca 1927 te ................., overleden 19 november 1991 te Oostkapelle, dochter van Leendert Schoe en Suzanna Rijke.

Zoon, geboren ca september 1959 te Oostkapelle

Uit dit huwelijk:

1. Marianna Mesu trouwt Aad 

2. Ronald Mesu trouwt Carine van de Sluijs
Uit dit huwelijk:
a. Rosemarie Mesu, geboren …….
b. Luuk Mesu, geboren 19 december 1997 te Oostkapelle,
c. Jord Mesu, geboren 2 september 2000 te Oostkapelle,

 

Xe. Paulus Willem Mesu, geboren ... september 1932 te Oostkapelle, trouwt 24 september 1958 te Oostkapelle Maria Johanna Kense, geboren ... augustus 1935 te Breskens, dochter van Jannis Abraham Kense en Adriana de Voogt.

Vanaf november 1968 een Bakkerij annex Levensmiddelenbedrijf te Oostkapelle.

Uit dit huwelijk: 

1. Willem Jan Mesu, geboren 17 juni 1960 te Oostkapelle, trouwt 27 mei 1988 te Middelburg Rosita Maria Klaasse, geboren 18 september 1957 te Vlissingen, dochter van Leendert Klaasse en Pieternella Johanna Maria Kroon.
Uit dit huwelijk:
a. Quinten Mesu, geboren 29 november 1990 te Vlissingen,
b. Remi Mesu, geboren 5 januari 1996 te Vlissingen,

2. Adriana T. (Anja) Mesu, geboren ca juni 1961 te Oostkapelle, trouwt Adri Murk, geboren ......, overleden ... maart 2004 te .........., zoon van ………………………
 

IXl.  Jan Mesu, geboren 16 augustus 1907 te Oostkapelle, burgerwerkman hospitaal, overleden 23 februari 1995 te Den Helder, trouwt 20 mei 1937 te Den Helder Maria de Keizer, geboren 6 januari 1906 te Vrouwenpolder, overleden 13 juli 1969 te Den Helder, dochter van Machiel de Keizer en Cornelia Coppoolse.

Uit dit huwelijk:

1. Levenloze dochter, geboren/overleden 16 augustus 1937 te Den Helder.

2. Jan Mesu, geboren .......... ???

3. Maria (Ria) Mesu, geboren 12 januari 1946 te Vlissingen, overleden 21 januari 1999 te Heiloo, trouw ................ te ...................... Henk Uijl, geboren .........., zoon van ...........

4. Joop Mesu trouwt Maria Johanna Snoek
Uit dit huwelijk:
a. Irene Martine Mesu trouwt Ronald Boiten
b. Arjen Jacco Mesu trouwt Suzanne Koppenhol
Uit dit huwelijk:
aa. Jasmijn Mesu
bb. Eva Fee Mesu

 

IXm. Johannes Marinus Mesu, geboren 23 december 1908 te Oostkapelle, boscharbeider, huismeester tehuis Ipenoord, overleden 19 november 1991 te Oostkapelle, trouwt 14 oktober 1931 te Oostkapelle Adriana Cornelia Geldof, geboren 19 februari 1909 te Oostkapelle, overleden 31 augustus 1998 te Domburg, dochter van Pieter Geldof en Antonia Jacobse.

Uit dit huwelijk:

1. Jacomina (Mina) Mesu, geboren 7 november 1932 te Middelburg overleden 5 september 2000 te Oostkapelle, trouwt ca november 1955 te Oostkapelle Willem Geldof, geboren 29 maart 1928 te ................., overleden 28 januari 1989 te Oostkapelle, zoon van Jan Geldof en Elizabeth Brand.

2. Els Mesu, trouwt Arie Louws

3. Coranne Mesu, trouwt Frans Sturm

4. Pieter Johannes (Jo) Mesu, volgt Xf. (1938)

Xf. Pieter Johannes (Jo) Mesu, geboren 7 april 1938 te Middelburg, overleden 14 januari 2018 te Middelburg, trouwt 1 mei 1964 te ............... Jannie Janse, geboren 5 november 1941 te Sint Laurens, dochter van Cornelis Janse en Maria Louwerse.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Marinus Mesu, geboren ca februari 1965 te Sint Laurens, trouwt ca mei 1989 te Middelburg Johanna Francina (Joke) Cevaal, geboren ........ na 1964, dochter van Abraham Cevaal en Johanna Jacoba Goedhart.
Uit dit huwelijk:
a. Christiaan Pieter Johannes Mesu, geboren ca maart 1992 te Vlissingen,
b. Thomas Mesu, geboren ..................... 

2. Marco Mesu trouwt Anne
Uit dit huwelijk:
a. Gijs Mesu, geboren .......................


VIIIg.  Willem Mesu, geboren 14 mei 1874 te Domburg, landbouwersknecht 1904, werkman 1906, landbouwer 1934, overleden 23 november 1949 te Vrouwenpolder, trouwt 6 mei 1904 te Domburg Neeltje Sturm, geboren 25 oktober 1880 te Oostkapelle, dienstbode, overleden 1 oktober 1967 te Vrouwenpolder, dochter van Jan Sturm en Neeltje Geljon.

In 1907 zitten Willem Mesu en Neeltje Sturm (zeeuwengezocht [1]) in pension Klein Duinoord te Domburg. Men noemde het pension in de volksmond de "Keet" en die stond in de duinen, wellicht in de omgeving van de huidige Nehallenniaweg, eerder Vroon genaamd.

mesu sturm

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Mesu, Pieter, volgt IXn. (1905) 

2. Neeltje Mesu, geboren 18 maart 1906 te Domburg, overleden 12 oktober 1906 te Domburg.

3. div. kinderen tussen 1906 en 1918

4. Jan Mesu, volgt IXo. (1918)
 

IXn. Pieter Mesu, geboren 8 maart 1905 te Domburg, veldarbeider, overleden 20 juli 1992 te Vrouwenpolder, trouwt 20 juni 1934 te Vrouwenpolder Pieternella Geerse, geboren 4 november 1909 te Vrouwenpolder, overleden 11 augustus 1985 te Koudekerke, dochter van Gerrit Geerse en Maatje de Rijke.

Uit dit huwelijk:

Dochter, geboren tussen 31 augustus en 5 september 1936 te Vrouwenpolder,

Dochter, geboren tussen 13 juni en 18 juni 1938 te Vrouwenpolder,

Dochter, geboren tussen 28 januari en 3 februari 1940 te Vrouwenpolder,

1. Neeltje Mesu, geboren ca 1936 te Vrouwenpolder, trouwt ca oktober 1962 te Vrouwenpolder Tamme Pijp, geboren 29 januari 1931 te ........., overleden 11 juli 1989 te ............................, zoon van Tammo Pijp en Aafke Groenewold.

2. M. Mesu (dochter) trouwt T. Miedema

3. M. Mesu (dochter) trouwt A. Haanemaayer

4. C. (Corry) Mesu, geboren ca 1935, trouwt …………  ca 1960 te Vrouwenpolder ?? A. (Bram) Wattel, geboren ca 1935, dochter van Abraham Wattel en Leintje van Tatenhove.

5. N. Mesu (dochter) trouwt J. De Vrijer 

6. Jenny (Janny) Mesu (vrouw), geboren 10 juni 1948 te Vrouwenpolder, trouwt ca september 1969 te Veere Jan Menco Jacob (John) Boersema, geboren ca 1943 te ...... (Canada)

7. Gerda W. Mesu trouwt  2 juni 1972 te Veere Jan Wouters 

8. W. Mesu trouwt J. J. Dees
Uit dit huwelijk:
a. Pieter S. Mesu, geboren ca mei 1976 te Middelburg
b. David J. Mesu, geboren ca maart 1984 te Middelburg 

9. G. Mesu trouwt ca november 1979 te Veere K. Bergwerff
Uit dit huwelijk:
a. Frederik Mesu, geboren ca maart 1980 te Middelburg
b. Pieter Mesu, geboren ca mei 1983 te Middelburg

 

IXo. Jan Mesu, geboren 25 april 1918 te Domburg, overleden 9 april 1995 te Vrouwenpolder, trouwt 27 oktober 1948 te Veere Jacoba Johanna Luijk, geboren 12 april 1923 te Veere, overleden 30 april 2015 te Veere, dochter van Cornelis Johannes Luijk en ................

Uit dit huwelijk:

1. Wim Mesu, geboren ca augustus/september 1949 te Serooskerke, trouwt A. M. (Alie) Wattel, geboren 1958 te ......, dochter van …………………..
Uit dit huwelijk:
a. Jacoba J. Mesu, geboren januari 1979 te Middelburg
b. Margreet Mesu, trouwt Gerrit-Aart
c. Jacolien Mesu, trouwt Rene
d. Jan Mesu, trouwt Mirjam
e. Ilona Mesu, 

2. Cornelis Johannes (Kees) Mesu, geboren ca november/december 1950 te Serooskerke, trouwt Henny Veldhuizen
Uit dit huwelijk:
a. Gerbrand Mesu, trouwt Jennifer
b. Anja Mesu, trouwt Ricardo
c. Annerike Mesu, trouwt 18 augustus 2006 te ................ Jan de Jong (Groot-Ammers) 

3. Pieter (Peter) Mesu, geboren ca mei/juni 1952 te Serooskerke, trouwt Annie Dees
Uit dit huwelijk:

a. Marjolein Mesu, geboren ca april 1977 te Middelburg, trouwt 18 juni 1999 te Veere Pieter Schoe, geboren ............., zoon van ……………………….
b. Susanne Mesu, trouwt Herwin
c. Jarno Mesu, trouwt 23 oktober 2009 te Veere Heleen de Rijke, 

4. Christien Mesu, geboren 13 juni 1955 te Serooskerke, trouwt Harry Westerbeek, (Houten) 

5. Jan Mesu, geboren 10 september 1958 te Serooskerke, trouwt 3 juli 1981 te Utrecht Anje Martha (Annemarie) Geertsema, geboren 14 augustus 1960 te Utrecht, dochter van Geert Simon Geertsema en Iemke Grietje Doetina Mosselaar.
Uit dit huwelijk:
a. Lemkje Mesu, trouwt Heinz-Jurgen Baarlink,
b. Jacob Mesu, trouwt Margreet Koster
Uit dit huwelijk:
aa. Nathan Mesu,
bb. Norah Mesu,
cc. Tirza Mesu,
c. Geert Mesu, geboren 1 september 1984 te ..............., overleden 13 februari 2017 te Zwolle, trouwt Sacha Verheij
Uit dit huwelijk:
aa. Hoannah-Jean Mesu,
d. Janne Mesu, trouwt Aafke Lamberink
e. Gijs-Bert Mesu, trouwt Iris van der Kolk
Uit dit huwelijk:
aa. Joshua Mesu,
bb. Elias Mesu,
cc. Leora Mesu,
f. Wies Mesu,
g. Martje Mesu, trouwt Bertin Everts
h. Bob Mesu, trouwt Joyce Dijkstra


IIIb. Floris Joosse Mesu, geboren ... november 1693 te Domburg, trouwt 31 oktober 1722 te Domburg Neeltje Adriaans(d)(e) Hubregts, gedoopt .. maart 1701 te Poppekerke, overleden voor 29 maart 1765 te ................, dochter van Adriaan Wilemse en Matje Feijs/Feys.

Floris en Neeltje lidmaat juli 1760 te Domburg, Met attestatie naar Oostkapelle.

Uit dit huwelijk:

1. Janna Mesu, gedoopt 23 mei 1723 te Oostkapelle,

2. Maatje Florissen Mesu/Messu, gedoopt 11 juni 1724 te Oostkapelle, overleden 29 januari 1752 te Serooskerke, trouwt ......... te ....... Cornelis Paulissen Geljon, gedoopt 11 december 1718 te Oostkapelle, overleden ........................, zoon van Paulus Andriessen Geljon en Matje Cornelisse Schout.

3. Janna Messu, gedoopt 17 november 1726 te Domburg,

4. Joos Florisse Mesu/Messu, volgt IVc. (1730)
 

IVc.  Joos Florisse Mesu/Messu, gedoopt ca 1730 te Domburg, trouwt 20 april 1765 te Domburg Elizabeth Jansdr Bimmel, geboren/gedoopt 20/24 oktober 1734 te Biggekerke, dochter van Jan Bimmel en Pieternella Joosse van Hulle.

Uit dit huwelijk:

1. Floris Mesu, gedoopt 19 september 1770 te Oostkapelle, 

2. Pieternella/Petronella Joosse Mesu, geboren/gedoopt 14/15 augustus 1773 te Oostkapelle, landbouwster, overleden 13 januari 1844 te Domburg, trouwgeld 28 april 1796 te Domburg, trouwt 30 april 1796 te Domburg Cornelis Janse van Sluijs, gedoopt 25 april 1773 te Domburg, landman, overleden 21 maart 1841 te Domburg, zoon van Jan Cornelisse van Sluijs en Leijntje Joosse Mesu.

3. Neeltje Joosse Messu/Mesue, gedoopt 15 oktober 1775 te Oostkapelle, trouwgeld 1 oktober 1795 te Veere, trouwgeld 10 augustus 1796 te Domburg, trouwt 13 augustus 1796 te Domburg Bartel Coppoolse/Kappoolse, gedoopt .................... te Kleverskerke, overleden ....................., zoon van .....................

IIIc. Joos Joose Mesu, gedoopt 22 mei 1701 te Domburg, overleden 4 februari 1779 te Domburg, trouwt (1) 12 april 1727 te Aagtekerke Maria Ewouts(e)/Eeuwoutsen, gedoopt 5 december 1706 te Aagtekerke, overleden 8 februari 1766 te Aagtekerke, dochter van Ewout Cornelisse en Adriaantje Feyts; trouwt (2) 24 februari 1766 te Domburg, gescheiden 27 december 1775 te .................... Pieternella Leijnse Dingemanse, gedoopt 16 november 1707 te Grijpskerke, overleden na 1775, dochter van Leijn Dingemanse Goedetier en Pieternella Louwrijsen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Joos Joose Mesu, volgt IVd. (1728)

2. Arjaantje Mesu, gedoopt 1 juni 1732 te Oostkapelle,

3. Johanna/Janna Joose Mesu, gedoopt 23 juni 1737 te Domburg, o.trouw 3 december 1757 te Meliskerke, trouwt 16 september 1758 te Domburg Adriaan Tevel, geboren  4 januari 1732 te Domburg, gedoopt 4 juni 1733 te Domburg, overleden 6 december 1781 te Domburg, zoon van Jan Pieterse Tevel en Adriana Damme.

IVd. Joos(t) Joose Messu/Mesu, gedoopt 16 mei 1728 te Domburg, landman, overleden 5 oktober 1808 te Middelburg, o.trouwt 3 december 1757 te Meliskerke Johanna/Janna de Voogd/Voogt, gedoopt 15 maart 1736 te Meliskerke, overleden 25 april 1813 te Domburg, dochter van Jan Pieterse de Voogd en Neeltje Jansen Baterams.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Mesu, gedoopt 20 februari 1756 te Domburg,

2. Maria Mesu, gedoopt 26 februari 1758 te Domburg,

3. Neeltje Mesu, gedoopt 26 augustus 1759 te Oostkapelle,

4. Johanna/Janna Joosse Mesu, gedoopt 26 oktober 1760 te Domburg, landbouwster, overleden 9 oktober 1823 te Oostkapelle, trouwt (1) 2 juni 1782 te Domburg/Oostkapelle Andries Verhage, gedoopt 14 december 1752 te Oostkapelle, overleden ................ te ................, zoon van Jacob Verhage en Maatje van der Meulen; trouwt (2) ................ te .................... Philippus Six, gedoopt 7 juli 1775 te Grijpskerke, landman, overleden 8 april 1849 te Serooskerke, zoon van Pieter Six en Johanna van Keulen.

5. Neeltje Mesu, gedoopt 28 november 1762 te Oostkapelle,

6. Catharina Joosse Messu/Mesu/Mesure, gedoopt 25 maart 1764 te Domburg, trouwgeld 1 oktober 1790 te Veere/trouwt 2 april 1791 te Domburg Joos Cornelisse Langebeeke, gedoopt ca 1761 te Zandijk-Buiten, overleden 6 oktober 1839 te Vrouwenpolder, zoon van Cornelis Langebeeke en Jannetje Schout.

7. Petronella Joose/Pieternella Mesu, gedoopt 30 maart 1766 te Domburg, mede landman, overleden 14 september 1843 te Domburg, trouwt 2 april 1791 te Domburg/Aagtekerke Pieter Abrahamse Verhage, gedoopt ca 1761 te Domburg, landman, rentenier, overleden 19 augustus 1840 te Aagtekerke, zoon van Abraham Verhage en ...................

8. Neeltje Joosse Mesu, gedoopt 2 juli 1769 te Oostkapelle,

9. Joost Mesu, volgt Vc. (1771)

10. Elisabeth Johanna Joosse Mesu, gedoopt 5 september 1773 te Domburg, landbouweresse, overleden 17 mei 1829 te Oost Souburg, trouwt (1) 24 maart 1805 te Domburg Pieter Cevaal, geboren/gedoopt 21/23 oktober 1768 te Oost Souburg, overleden 27 februari 1816 te Oost-Souburg, zoon van Abraham Cevaal en Aaltje Geldhof; trouwt (2) 6 augustus 1817 te Oost-Souburg Janis Koene, gedoopt 29 juli 1770 te Biggekerke, arbeider, overleden 5 mei 1828 te Oost-Souburg, zoon van Adriaan Koene en Pieternella Maljers.

Vc. Joost Joosse Mesu/Mesue, gedoopt 2 juni 1771 te Domburg, boerenknecht 1798, landman op de Hofstede Hollands Hof, overleden 14 mei 1816 te Kleverkerke, trouwgeld 1 oktober 1802 te Veere, trouwgeld 5 januari 1803 te Domburg/trouwt 23 januari 1803 te Domburg/Kleverskerke Catharina Willemse Schout, weduwe van Abraham Janszoon Maljaars, gedoopt 15 maart 1778 te Serooskerke, overleden 9 april 1814 te Kleverskerke, dochter van Willem Wisse Schout en Maatje Andriesse Meeuwese.

0870

In 1798 kocht Abraham Janszoon Maljaars uit Aagtekerke voor de som van 4670 Vlaamse ponden - destijds de gangbare valuta - Delflust. 

Abraham Maljaars werd in 1776 in Kleverskerke geboren, trouwde eerst met Johanna Houterman en later met Catharina Schout. Abraham woonde in Aagtekerke en keerde met de koop van Delflust terug naar zijn geboorteplaats. Slechts enkele jaren had Maljaars zijn landgoed in bezit. Hij blies op zeer jonge leeftijd in 1802 zijn laatste adem uit.
Niet lang na 1800, tijdens de periode dat de Fransen hun invloed in ons land lieten gelden, gingen de meeste buitenplaatsen ter ziele. Dat werd veroorzaakt door de steeds verder afglijdende economische situatie. Slechts een paar Walcherse buitens overleefde deze tijd. Zo werden ook het herenhuis en enkele bijgebouwen van Delflust gesloopt. De boerderij bleef behouden. Deze was immers grotendeels zelfvoorzienend.
Een nieuwe identiteit. In januari 1803 hertrouwde Abrahams weduwe Catharina. Haar nieuwe echtgenoot werd de boerenknecht van haar overleden man, Joos Jooszoon Mesu. Het waren Catharina en Joos die in de jaren erna de naam Delflust veranderden in boerderij ’t Hollands Hof.

Uit dit huwelijk:

1. Joost Mesu, volgt VIc. (1804)

2. Johanna Mesu, geboren/gedoopt 30 augustus/8 september 1805 te Kleverskerke, boerewerkmeid, landbouwster, overleden 25 november 1834 te Biggekerke, trouwt 12 februari 1830 te Biggekerke Adriaan Simonse, geboren/gedoopt 29 april/7 mei 1797 te Biggekerke, landbouwer, overleden 23 oktober 1851 te Biggekerke, zoon van Simon Simonse en Leuntje Janse Aarnoutse.

3. Maatje Mesu, geboren/gedoopt 9/19 april 1807 te Kleverskerke, 

4. Maatje Joose Mesu, geboren/gedoopt 12/29 oktober 1809 te Kleverskerke, boerewerkmeid, overleden 29 juni 1842 te Biggekerke, trouwt 28 oktober 1831 te Biggekerke Zacharias Koene, gedoopt 7 september 1801 te Biggekerke, landmansknegt, overleden 6 november 1883 te Biggekerke, zoon van Pieter Koene en Johanna Zachariasse Simonse.

5. Jan Mesu, volgt VId. (1813)

6. Catharina Mesu/Mesue, geboren 19 april 1814 te Kleverskerke, overleden 20 april 1814 te Kleverskerke.

VIc. Joost Mesu, geboren/gedoopt 5/19 mei 1804 te Kleverskerke, landman op de hofstede het Hollands Hof, overleden 13 juli 1841 te Kleverskerke, trouwt 21 mei 1830 te Kleverskerke Pieternella Arense, geboren 17 maart 1803 te Kleverskerke, dienstbode, landbouwster, overleden 6 november 1861 te Arnemuiden, dochter van Arnout Arense en Adriana Oreel. 

Uit dit huwelijk:

1. Joos Mesu, volgt VIIe. (1831)

VIIe. Joos Mesu, geboren 17 januari 1831 te Kleverskerke, landman op hofstede het Hollands Hof, overleden 27 oktober 1877 te Kleverskerke, trouwt 3 juli 1853 te Arnemuiden Johanna Crucq, geboren 27 april 1835 te Arnemuiden, landbouweres, overleden 17 januari 1931 te Middelburg, dochter van Jan Karel Crucq en Maria Franse.

Joos Mesu 1831-1877Johanna Crucq 1835-1931

Lid van de gemeenteraad te Arnemuiden. 

Commissaris van de polder Walcheren.

Uit dit huwelijk: 

1. Joos Mesu, volgt VIIIh. (1854)

2. Maria Mesu, geboren 19 september 1855 te Kleverskerke, overleden 8 december 1925 te Nieuw- en St Joosland, trouwt 18 mei 1881 te Arnemuiden Jacobus Dingemanse, geboren 6 december 1859 te Nieuw- en St Joosland, landbouwer, overleden 6 juli 1895 te Nieuw- en St Joosland, zoon van Pieter Dingemanse en Elisabeth Vogel.

Pieternella Mesu 1857-1935:11475

3. Pieternella Mesu, geboren 2 maart 1857 te Kleverskerke (Het Hollands Hof), overleden 21 juni 1935 te Kapelle, trouwt 2 februari 1876 te Arnemuiden Lein Kodde, geboren 5 februari 1846 te Vrouwenpolder, landbouwer, overleden 21 februari 1927 te Bergen op Zoom, zoon van Adriaan Kodde en Tannetje Gideonse.
Zie ook IXo.

 

 

 

4. Jan Karel Mesu, geboren 24 juni 1858 te Arnemuiden, overleden 21 juli 1860 te Arnemuiden.

5. Tannetje Mesu, geboren 1 september 1859 te Arnemuiden, overleden 18 juni 1860 te Arnemuiden.      

6. Jan Karel Mesu, volgt VIIIi. (1860)                       

7. Johanna Mesu, geboren 7 februari 1861 te Arnemuiden, overleden 16 januari 1951 te Nieuw- en St Joosland, trouwt 1 april 1885 te Arnemuiden Paulus de Klerk, geboren 24 november 1859 te Arnemuiden, landbouwer, overleden 3 maart 1942, zoon van Jan de Klerk en Johanna Pouwer. 

Paulus de Klerk was landbouwer op de Hofstede het Hollands Hof te Kleverskerke vanaf 1885. Hij pachte het bedrijf van zijn schoonmoeder de weduwe Johanna Mesu-Crucq.

8. Pieter Mesu, geboren 20 augustus1863 te Arnemuiden, student aan de Pol. school, overleden 27 april 1886 te Schiedam.

9. Levenloos zoon/dochter, geboren/overleden 14 maart 1865 te Arnemuiden.

Tannetje Mesu 1867-1928

10. Tannetje Mesu, geboren 11 juni 1867 te Arnemuiden, overleden 17 juni 1928 te Nieuw- en St Joosland, trouwt 21 juli 1886 te Middelburg Cornelis Dingemanse, geboren 5 november 1863 te Nieuw- en St Joosland, landbouwer, overleden 5 september 1937 te Nieuw- en St Joosland, zoon van Pieter Dingemanse en Elisabeth Vogel.11. Jacobus Mesu, geboren 17 juni 1870 te Arnemuiden, overleden 11 juli 1870 te Arnemuiden.

12. Jacomina Mesu, geboren 12 mei 1872 te Arnemuiden, overleden 21 maart 1940 te Nieuw- en St Joosland, trouwt 14 februari 1894 te Middelburg Adriaan de Wolf, geboren 2 januari 1873 te Koudekerke, landbouwersknecht, overleden 1 mei 1931 te Koudekerke, zoon van Jozias de Wolf en Leintje van den Broek.

13. Johannis Mesu, volgt VIIIj. (1874)
 

VIIIh. Joos Mesu, geboren 17 juli 1854 te Kleverskerke, landbouwer, overleden 23 augustus 1894 te Arnemuiden, trouwt 16 oktober 1878 te Nieuw- en St Joosland Leuntje Polderdijk, geboren 19 maart 1853 te Nieuw en St. Joosland, landbouweres, overleden 2 september 1927 te Nieuw- en St Joosland, dochter van Cornelis Polderdijk, landbouwer, en Elizabeth Ferdinandusse, landbouweres.

Joos Mesu is overboord geslagen van een bark en verdronken in 1894 in de Westerschelde tijdens bezoek koningin Emma en de jonge Wilhelmina aan Walcheren.

Nieuw- en St Joosland in oude ansichten
73. Boven: Een fraaie opname van de boerderij "Molenzicht" uit Nieuw- en St Joosland, waarvan de schuur destijds door brand verloren ging. Ondanks het feit dat het woonhuis gespaard bleef, werd dit later afgebroken en werd er een geheel nieuw gebouwencomplex neergezet. Deze boerderij werd bewoond door de weduwe Mesu-Polderdijk. De schuur had een rieten dak met drie stel zogenaamde "mendeuren". Voor deze grote schuur stond op het erf een oude rosmolen, die door een of twee paarden werd voortbewogen, die steeds in het rond liepen. Een ijzeren stang bracht de in de schuur staande mangelmolen in beweging, waarmee het voer voor de beesten werd gemalen. 27 januari 1928: verkoop De Hofstede “Molenzicht” met Bouw- en Weilanden te Nieuw- en St Joosland aan de Molendijk, in den Middelburgschen Polder en den Molenpolder.

Uit dit huwelijk:

1. Joos Mesu, geboren 13 januari 1879 te Nieuw- en St Joosland, leraar aan Rijkslandbouwwinterschool, overleden 3 oktober 1956 te Goes, trouwt 18 juni 1930 te Middelburg Catharina Johanna (Cato) Jansen, geboren 8 september 1897 te Middelburg, overleden 15 december 1949 te Wassenaar, dochter van Hermanus Jansen en Jacoba Kluijfhout.

2. Elizabeth Mesu, geboren 15 januari 1880 te Nieuw- en St Joosland, overleden 27 januari 1880 te Nieuw- en St Joosland.

3. Cornelis Mesu, geboren 28 februari 1881 te Nieuw- en St Joosland, overleden 25 augustus 1881 te Nieuw- en St Joosland.

4. Cornelis Mesu, geboren 13 juni 1882 te Nieuw- en St Joosland, overleden 8 januari 1976 te Middelburg

5. Johanna Mesu, geboren 30 maart 1885 te Nieuw- en St Joosland, overleden 15 april 1950 te Arnemuiden, trouwt 16 maart 1906 te Nieuw- en St Joosland Izaak Cornelisse, geboren 21 maart 1882 te Arnemuiden, landbouwersknecht, overleden 1 februari 1938 te Middelburg, zoon van Jacobus Cornelisse en Pieternella Koster. 

6. Elizabeth Mesu, geboren 10 maart 1886 te Nieuw- en St Joosland, landbouwer hofstede Oranjepolder, overleden 4 november 1967 te Arnemuiden, trouwt 12 juni 1912 te Nieuw- en St Joosland Johannes Crucq, geboren 22 maart 1886 te Arnemuiden, landbouwer, overleden 24 juni 1968 te Arnemuiden, zoon van Cornelis Crucq en Maria Kodde.

1375

7. Jan Karel Mesu, volgt IXp. (1888)

8. Ferdinandus/Fernand/Nand Pieter Mesu, Dr. Ir., volgt IXq. (1889)  

9. Maria Mesu, geboren 17 juli 1890 te Nieuw- en St Joosland, overleden 24 november 1967 te Sint Laurens, trouwt 16 november 1928 te Sint Laurens Jacobus Maas, geboren 18 mei 1893 te Koudekerke, machinist ter koopvaardij, overleden 24 augustus 1970 te Sint Laurens, zoon van Jacobus Maas en Johanna Maas. 

10. Pieter Mesu, geboren 14 januari 1893 te Nieuw- en St Joosland, tuinbouwer, overleden 18 november 1976 te Nieuw- en St Joosland, trouwt 19 februari 1930 te Nieuw- en St Joosland Jannetje de Klerk, geboren 23 april 1902 te Koudekerke, overleden 28 november 1988 te Nieuw- en St Joosland, dochter van Izaak de Klerk en Anna Maria Botting.
Uit dit huwelijk:
a. Joos Cornelis Mesu, geboren 3 juni 1932 te Nieuw- en St Joosland, predikant te Heinkenszand, trouwt ca maart/april 1962 te Poortvliet Johanna Jacoba (Janny) van der Maas, geboren 17 april 1930 te Poortvliet, overleden 29 oktober 2016 te Nieuw- en St Joosland, dochter van Johannes Marinus van der Maas en Cornelia van Stee.

 

IXp. Jan Karel Mesu, geboren 20 februari 1888 te Nieuw- en St Joosland, landbouwer, overleden 13 december 1948 te Oudelande, trouwt 13 december 1916 te Nieuw- en St Joosland Elis(z)abeth Kodde, geboren 27 juli 1893 te Nieuw- en St Joosland, overleden 20 juli 1969 te Oudelande, dochter van Lein Kodde en Pieternella Mesu.

Elisabeth Kodde, is getrouwd met Jan Karel Mesu van de boerderij "Molenzicht". Hij woonde tijdelijk in een klein huisje aan de Postweg, naast het grote huis van dokter B.F. Catz. Daarna vertrok hij naar de "Dierikshoeve" in het Zuidbevelandse Oudelande, waar hij is overleden.

Hofstede De Dierik Oudelande

De boerderij ‘'t Hof de Dierik’ (Dierikweg 1-3), gelegen ten noorden van Oudelande, kwam in 1921 tot stand in opdracht van A. Tak van Poortvliet naar een ontwerp in traditionalistische vormen van de gebroeders H. en J. Baanders. De dubbele woning bestaat uit een woongedeelte voor de eigenaar en een aangebouwde dienstwoning, die binnen met elkaar in verbinding staan. Het grotendeels uit de bouwtijd daterende interieur bevat onder meer gebrandschilderd glas en een houten lambrisering in het trappenhuis. Op het erf staan verder een L-vormige schuur, een varkensstal, een dubbele garage, een kippenren en een in 1928 toegevoegde langwerpige schuur. Ook de oorspronkelijke erfinrichting en tuinaanleg naar ontwerp van D.F. Tersteeg is nog grotendeels aanwezig.

Uit dit huwelijk:

1. Leuntje Mesu, geboren 15 april 1917 te Nieuw- en St Joosland, overleden 25 oktober 2011 te Vlissingen, trouwt 30 november 1944 te Oudeland Jacob Lous, geboren 31 januari 1911 te Oudelande, stuurman, overleden 13 april 2000 te .................., zoon van Adriaan Lous en Janna Traas.

2. Lein Mesu, volgt Xg. (1921)
 

Xg.  Lein Mesu, geboren 28 november 1921 te Nieuw- en St Joosland, bioloog, landbouwer, overleden 1 augustus 1999 te Oudelande, trouwt 15 september 1948 te Arnemuiden Josina Crucq, geboren 29 november 1917 te Arnemuiden, overleden 3 april 2010 te Goes, dochter van Johannes Crucq en Elizabeth Mesu.

Uit dit huwelijk: 

1. Jan Karel Mesu, volgt XIa. (1948)

2. Elisabeth (Lies) Mesu, geboren ca februari 1950 te Oudelande, trouwt Teun de Waard 

Vertrekt in september 1977 naar Opper Volta als vrijwilliger SNV. Zie krantenartikel

XIa.  Jan Karel Mesu, geboren 13 december 1948 te Oudelande, landbouwer, historicus, trouwt ........... .................

Uit dit huwelijk:

IXq. Ferdinandus/Fernand/Nand Pieter Mesu, Dr. Ir., geboren 14 april 1889 te Nieuw- en St Joosland, landbouwkundig ingenieur, overleden 19 september 1978 te Utrecht, trouwt 9 mei 1923 te Zuidwolde Jentje Steenbergen, 28 augustus 1899 te Veeningen/Zuidwolde, landbouwhuishoudlerares, overleden 28 december 1969 te Bilthoven, dochter van Egbert Steenbergen, landbouwer, en Geesje Steenbergen.

Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw.
Commandeur in de Orde van Oranje Nassau, 
Doctor Honoris Causa van de Landbouwhogeschool te Wageningen

Zie voor levensloop:
http://resources.huygens.knaw.nl/dagboekenaalberse/Nieuws/Onderzoek/BWN/lemmata/bwn6/mesu

Uit dit huwelijk:

1. Leu Gesien Mesu, geboren 30 juli 1924 te Zwolle, overleden 30 oktober 2008 te Oostkapelle, begraven te Bilthoven, trouwt  29 januari 1947 te Delft Geeuwke Jacob Bakker, Ir., geboren 29 mei 1923 te Brunssum, overleden 14 oktober 2000 te Hilversum, zoon van Jacob Jacob Bakker en Jeltje Tromp.

2. Egbert Joos Mesu, volgt Xh. (1926)

3. F. P. Mesu, geboren 24 november 1934 te Bergen, tandarts, trouwt 21 november 1961 te Willemstad, Curacao, Helga V.A. Markowitz, geboren .............. te ........., dochter van …………….
Uit dit huwelijk:
a. Adriaan Auke Mesu, geboren 5 november 1964 te Bilthoven,
b. Bastiaan Boudewijn Mesu, geboren 13 december 1965 te Bilthoven,


Xh.  Egbert Joos Mesu, geboren 21 oktober 1926 te Zwolle, overleden 10 mei 2011 te Bennekom, trouwt 12 mei 1956 te Wageningen Tjits H. Veenstra, geboren ..............., dochter van .................... 

Uit dit huwelijk:

1. Ferdinand Mesu, trouwt Nanette Muntjeswerf
Uit dit huwelijk:
a. Liselotte Mesu
b. Sanne Mesu

2. Gurbe Mesu, geboren .............., trouwt 29 maart 2001 te Zaltbommel Nanda Huizing (Zaltbommel)
Uit dit huwelijk
a. Joos Mesu
b. Douwe Mesu, geboren 22 maart 2003 te ........... 

3. Sietske Jentje Mesu (drs), geboren 26 april 1965 te Haarlem, trouwt Peter Winckers
 

VIIIi. Jan Karel Mesu, geboren 18 september 1860 te Arnemuiden, landbouwer en fruitteler, overleden 1 augustus 1932 te Nieuw- en St Joosland, trouwt 1 april 1885 te Arnemuiden Janna Schietekatte, geboren 8 februari 1862 te Nieuw- en St Joosland, overleden 21 juli 1915 te Nieuw- en St Joosland, dochter van Joost Schietekatte, timmermansknecht, timmerman en Catharina Willeboordse.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Mesu, geboren 17 maart 1886 te Nieuw- en St Joosland, overleden 11 september 1886 te Nieuw- en St Joosland.

2. Joos Mesu, geboren op donderdag 7 juli 1887 te Nieuw- en St Joosland, tuinder, overleden 9 mei 1949 te Nieuw- en St Joosland, ongehuwd.

3. Johanna Mesu, geboren 4 december 1888 te Nieuw- en St Joosland, overleden 16 maart 1970 te Nieuw- en St Joosland, trouwt 2 oktober 1912 te Nieuw- en St Joosland Pieter Kodde, geboren 17 december 1890 te Nieuw- en St Joosland, landbouwersknecht, overleden 18 december 1948 te Nieuw- en St Joosland, zoon van Lein Kodde, landbouwer, en Pieternella Mesu.

4. Jan Karel Mesu, geboren 19 januari 1890 te Nieuw- en St Joosland, overleden 23 april 1980 te Middelburg.

5. Pieter Mesu, geboren 6 augustus 1891 te Nieuw- en St Joosland, overleden 11 oktober 1891 te Nieuw- en St Joosland.

6. Pieter Mesu, geboren 30 september 1892 te Nieuw en St  Joosland, overleden 12 augustus 1893 te Nieuw- en St Joosland.

7. Catharina Jacoba Mesu, geboren 1 juli 1894 te Nieuw- en St Joosland, overleden 22 mei 1919 te Nieuw- en St Joosland.

Bij vonnis der Arrond. Rechtbank te Middelburg d.d. 6 oktober 1915 is Catharina Jacoba Mesu, meerderjarig, zonder beroep, wonende te Nieuw- en St Joosland, wegens zwakheid van vermogens, op eigen verzoek gesteld onder curateele.
Middelburg, 7 oktober 1915. De Officier van Justitie te Middelburg, Mijnlieff.

8. Pieter Mesu, geboren 15 januari 1896 te Nieuw- en St Joosland, overleden 2 augustus 1970 te Nieuw- en St Joosland.

9. Johannes Mesu, volgt IXr. (1898)

10. Karel Jan Mesu, geboren 14 september 1904 te Nieuw- en St Joosland, overleden 24 september 1904 te Nieuw- en St Joosland.

IXr. Johannes Mesu, geboren 18 februari 1898 te Nieuw- en St Joosland, fruitteler, overleden 12 juli 1955 te Middelburg, trouwt 20 december 1928 te Wolphaartsdijk 
Johanna Angenieta Noteboom, geboren 21 augustus 1900 te Wolphaartsdijk, overleden 19 maart 1988 te ‘s Heer Arendskerke, dochter van Adrianus Cornelis Johannis Noteboom en Janna Barendregt. 

Uit dit huwelijk:

1. Jan Karel Mesu, geboren 15 april 1930 te Nieuw- en St Joosland, overleden 16 september 2007 te Nieuw Vossemeer.

2. Janna Mesu, geboren 25 december 1931 te Nieuw- en St Joosland, overleden ……

3. Johanna Angenieta (Hanna) Mesu, geboren 22 juli 1938 te Nieuw- en St Joosland, overleden 23 november 1944 te Nieuw- en St Joosland, overleden op de leeftijd van 6 jaar.

4. Lijntje Maria (Lientje) Mesu, geboren 12 april 1944 te Nieuw- en St Joosland, overleden 28 juni 1945 te Nieuw- en St Joosland, bij overlijden 1 jaar oud.

5. J. Mesu (dochter) trouwt M. Koert

6. Adrianus Cornelis Johannes (Adrie) Mesu, volgt Xi. (1946)

Xi. Adrianus Cornelis Johannes (Adrie) Mesu, geboren 6 december 1946 te Nieuw- en St Joosland (De Boogerd), trouwt 15 oktober 1968 te Nieuw- en St Joosland Johanna Wilhelmina (Hanneke) Kooman, geboren ca 1947 te …………… 

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Adrianus Cornelis (Jos) Mesu, geboren 14 april 1970 te Nieuw- en St Joosland, fruitteler, trouwt ……………… Petra I. L. Murre
Uit dit huwelijk:
a. Stephanie Mesu, geboren 1 juli 1993 te Nieuw- en St Joosland,
b. Natascha Mesu, geboren 14 maart 1995 te Nieuw- en St Joosland
c. Arjen Mesu, geboren …….
d. Niels Mesu, geboren 31 mei 2001 te Nieuw- en St Joosland, 

2. Peter Mesu trouwt Elina Janse
Uit dit huwelijk:
a. Mika Mesu, geboren 24 juni 2003 te ‘s Heerenhoek
b. Timo Mesu, geboren 28 september 2005 te ‘s Heerenhoek

 

VIIIj. Johannis Mesu, geboren 25 juli 1874 te Arnemuiden, slagersknecht, overleden 18 februari 1969 te Middelburg, trouwt 29 mei 1902 te Kortgene Anna Post, geboren 12 november 1880 te Kortgene, dienstbode, overleden 4 mei 1964 te Middelburg, dochter van Abraham Post en Willemina de Regt. 

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Wilhelmina Mesu, geboren 11 oktober 1902 te Middelburg, overleden 31 juli 1970 te Middelburg, trouwt 26 februari 1930 te Middelburg Johannes Augustijn, geboren 7 november 1901 te Middelburg, reiziger, overleden 9 oktober 1975 te Middelburg, zoon van Robert Ralph Augustijn en Dina Maria Bongers.

2. Abraham Joos Mesu, volgt IXs. (1912)

3. Wilhelmina Johanna (Wilma) Mesu, geboren 3 februari 1914 te Middelburg, overleden 28 maart 1995 te ’s Gravenhage,  trouwt 15 november 1939 te Middelburg Adriaan Jacobus Sonius, geboren 25 januari 1914 te Middelburg, kantoorbediende overleden ...... december 1990 te  ............, zoon van Jan Sonius en Cornelia Pieternella de Kok.

IXs. Abraham Joos Mesu, geboren 7 augustus 1912 te Middelburg, rijwielhandelaar, overleden 29 juni 1995 te Middelburg, trouwt 14 februari 1936 te Middelburg Adriana Catharina Poortvliet, geboren 21 oktober 1915 te Middelburg, overleden 19 februari 1976 te Middelburg, dochter van Frans Poortvliet, varensgezel, en Neeltje Johanna Moolhoek.

Vanaf 5 januari 1935 openen P. Joziasse en Abraham Mesu een Rijwielhander genaamd “Wibra” aan de Nieuwe Haven I 118 te Middelburg. (tot 1965??)

Uit dit huwelijk:

1. J. (Han) Mesu, geboren juli 1936 te Middelburg, trouwt ca juni/juli 1959 te Middelburg  B. (Dinie) Rijnten, geboren ca maart 1936 te ............., dochter van G.J. Rijnten en A.M. Mervel.
Uit dit huwelijk:
a. Dianan Mesu,
b. Sandra Mesu,

2. Frans Marinus Mesu, volgt Xj. (1943)

Xj. Frans Marinus Mesu, geboren ca november 1943 te Middelburg, trouwt ca oktober 1967 te Middelburg Marianne Lampers, geboren maart 1944 te Domburg, dochter van Willem Lampers en Maria Provoost. 

Uit dit huwelijk:

1. Elles Mesu, geboren ca juli 1969 te Middelburg, overleden 9 januari 1970 te Middelburg (6 mnd)

2. Dennis Mesu, geboren 25 mei 1971 te Middelburg, trouwt Bianca
Uit dit huwelijk:
a. Daphne Mesu, geboren 13 juni 2006 te ……………...
b. Jurgen Mesu, 

3. Sander Mesu, geboren ca december 1972 te Middelburg,

VId. Jan Mesu/Messue, geboren 9 maart 1813 te Kleverskerke, landman, overleden 20 december 1863 te Vrouwenpolder, trouwt 30 januari 1836 te Vrouwenpolder Francina Langebeeke, geboren 5 februari 1816 te Zanddijk-Buiten, particuliere, landbouweres, overleden 27 april 1868 te Vrouwenpolder, dochter van Joos Cornelisse Langebeke en Tannetje Pleijte, landbouwster. 

Jan Mesu had de bijnaam van Jan Spekhoed.
Hij was gezworene van de Oostwatering.
Gemeenteraadslid van Vrouwenpolder.
 

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Mesu, geboren 20 augustus 1836 te Zanddijk, particuliere, overleden 2 december 1915 te Middelburg, trouwt 29 april 1868 te Vrouwenpolder Jacobus de Rijcke, geboren 12 februari 1838 te Oost- en West-Souburg, landbouwer, overleden 14 december 1914 te Middelburg, zoon van Jan de Rijcke en Johanna Bosschaart.

2. Tannetje Mesu, geboren 12 december 1837 te Zanddijk, overleden 20 januari 1870 te Vrouwenpolder, trouwt 1 oktober 1862 te Vrouwenpolder Abraham Goedbloed, geboren 2 januari 1838 te Gapinge, landbouwer, overleden 24 juni 1917 te Vrouwenpolder, zoon van Jacobus Goedbloed en Tannetje Dingemanse.

3. Joos Mesu, volgt VIIf. (1839)

4. Pieternella Mesu(e), geboren 6 juli 1840 te Zanddijk, particuliere, overleden 23 november 1894 te Veere, trouwt (1) 29 juni 1864 te Vrouwenpolder Jacobus Goedbloed, geboren 31 mei 1843 te Vrouwenpolder, boerenknecht, overleden 21 maart 1873 te Vrouwenpolder, zoon van Abraham Goedbloed en Johanna Zwigtman; trouwt (2) 18 april 1877 te Vrouwenpolder Hendrik Gideonse, geboren 10 juli 1845 te Middelburg, landbouwer, overleden 23 april 1930 te Veere, zoon van Abraham Gideonse en Johanna Abrahamse.

5. Willem Mesu, volgt VIIg. (1842)

6. Johanna Mesu, geboren 29 augustus 1843 te Vrouwenpolder, overleden 13 augustus 1871 te Vrouwenpolder, ongehuwd.

7. Dina Adriana Mesu, geboren 9 juli 1845 te Vrouwenpolder, huishoudster, overleden 7 maart 1881 te Vrouwenpolder, trouwt 30 april 1875 te Vrouwenpolder Abraham Goedbloed, weduwnr. van Tannetje Mesu, geboren 2 januari 1838 te Gapinge, landbouwer, overleden 24 juni 1917 te Vrouwenpolder, zoon van Jacobus Goedbloed en Tannetje Dingemans.

8. Pieter Mesu, geboren 18 februari 1847 te Vrouwenpolder, overleden 3 november 1871 te Vrouwenpolder, ongehuwd.

9. Jan Mesu, volgt VIIh. (1851)

10. Jannetje Mesu, geboren 21 april 1853 te Vrouwenpolder, particuliere, overleden 17 april 1939 te Veere,  trouwt 17 april 1878 te Serooskerke Cornelis Dekker, geboren 17 december 1855 te Serooskerke, landmansknecht, overleden 23 oktober 1931 te Veere, zoon van Jan Dekker en Jacoba de Keijser.

11. Abraham Mesu, geboren 28 november 1854 te Vrouwenpolder, overleden 27 juni 1921 te Middelburg, trouwt 22 april 1910 te Middelburg Adriana Gideonse, geboren 21 januari 1860 te Sint Laurens, overleden 23 mei 1936 te Middelburg, dochter van Davis Gideonse en Adriana Kam.

12. Fransina Mesu, geboren 4 januari 1857 te Vrouwenpolder, overleden 6 december 1878 te Veere.

13. Cornelis Mesu, volgt VIIi. (1859)

14. Adriaan Mesu, geboren 13 oktober 1861 te Vrouwenpolder, overleden 21 april 1868 te Vrouwenpolder.

VIIf. Joos Mesu, geboren 17 januari 1839 te Zanddijke, landbouwer, overleden 1 januari 1922 te Nieuw- en St Joosland, trouwt  23 mei 1873 te Vrouwenpolder Jozina Maas, geboren 7 oktober 1847 te Veere, dienstbode, overleden 28 juni 1924 te Nieuw- en St Joosland, dochter van Abraham Maas, timmerman, en Johanna de Klerk. 

Uit dit huwelijk:

1. Francina Mesu, geboren 17 maart 1874 te Vrouwenpolder, overleden 6 december 1953 te Grijpskerke, trouwt 23 november 1898 te Nieuw- en St Joosland Willem Francke, geboren 30 december 1873 te Grijpskerke, landbouwer, overleden 16 maart 1940 te Grijpskerke, zoon van Pieter Francke en Yannetje Goedbloed.

2. Johanna Mesu, geboren 23 april 1875 te Vrouwenpolder, overleden 12 maart 1876 te Vrouwenpolder.

3. Johanna Mesu, geboren 10 juli 1877 te Vrouwenpolder, overleden 9 september 1958 te Grijpskerke, trouwt (1) 13 mei 1904 te Nieuw- en St Joosland Janis van Maldegem, geboren 19 maart 1879 te Vrouwenpolder, slager, overleden 3 september 1911 te Arnemuiden, zoon van Adriaan van Maldegem en Sara Arense; trouwt (2) 20 augustus 1913 te Ritthem Adriaan Pieter Koster, geboren 26 juni 1886 te Wissenkerke, landbouwer, overleden 27 december 1960 te Vlissingen, zoon van Jacobus Koster en Adriana Wisse.

4. Catharina Mesu, geboren 1 augustus 1879 te Nieuw- en St Joosland, overleden 27 maart 1944 te Buren, trouwt 20 juni 1906 te Nieuw- en St Joosland Pieter Cornelis Boone, geboren 28 januari 1883 te Koudekerke, landbouwersknecht, overleden 19 juli 1917 te Arnemuiden, zoon van Pieter Boone en Willemina Wielemaker.

5. Jan Joos Mesu, volgt VIIIk. (1880)

6. Abraham Mesu, geboren 11 december 1881 te Nieuw- en St Joosland, landbouwersknecht, overleden 12 februari 1946 te Krabbendijke, trouwt 15 mei 1907 te Arnemuiden Johanna Boone, geboren 24 februari 1882 te Koudekerke, overleden 5 januari 1958 te Krabbendijke, dochter van Pieter Boone en Willemina Wielemaker.
Uit dit huwelijk:
a. Joos Mesu, geboren 3 februari 1908 te Nieuw- en St Joosland, overleden 11 oktober 2002 te Oostdijk, 94 jr.
b. Willemina Mesu, geboren 25 mei 1909 te Nieuw- en St Joosland, overleden 28 augustus 1995 te Oostdijk.
c. Jozina Mesu, geboren 4 juni 1915 te Nieuw- en St Joosland, overleden 2 april 2000 te Oostdijk. 

7. Pieternella Mesu, geboren 7 december 1882 te Nieuw- en St Joosland, overleden 14 juni 1904 te Nieuw- en St Joosland.

8. Cornelis Mesu, volgt VIIIL. (1884) 

9. Levenloze dochter, geboren/overleden 9 mei 1886 te Nieuw- en St Joosland.

10. Joos Mesu, geboren 27 september 1888 te Nieuw- en St Joosland, overleden 12 juli 1966 te Arnemuiden.

11. Jozina Mesu, geboren 10 mei 1893 te Nieuw- en St Joosland, overleden 11 augustus 1982 te Middelburg, trouwt 4 juni 1913 te Nieuw- en St Joosland Hugo Crucq, geboren 15 november 1892 te Arnemuiden, landbouwersknecht, overleden 26 februari 1978 te Middelburg, zoon van Jan Karel Crucq en Maatje Bliek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Oud Sint Jooslandpolder liggen verschillende boerderijen. We beginnen met ‘De Eendragt’ van de familie Mesu (zie de drie stipjes op de kaart boven ‘Oud-‘). Deze is via een lange toegangsweg bereikbaar vanaf de Boomdijk.

Via de Binnendijk naar de prachtige Boomdijk - dat z'n naam eer aandoet - waar we een mooi exemplaar van de kop-hals-rompboerderij uit 1948 van Mesu tegenkomen. Op zich is dit wel opmerkelijk, omdat we deze vorm voornamelijk in Friesland en in het westen en noorden van de provincie Groningen tegenkomen. Ook de leeftijd van de boerderij is opmerkelijk aangezien de Oud Sint Joosland Polder sinds het verzanden van de Sloe in 1631 ingepolderd werd. De boerderij zou tevens de naam ‘De Eendragt’ dragen, maar dat kunnen we vanaf hier niet zien. Er is wel een luchtfoto bekend van deze jonge hofstede.

DE Eendragt
Een eindje verder in zuidelijke richting ligt ‘Broederlust’, dichter bij de Boomdijk gelegen. Deze was vroeger bewoond door de familie Verhage, later door respectievelijk Jan en Joos Mesu. (zie VIIIk.) Nu is Broederlust in het bezit van de gebroeders Kloet. 

 

 

 

 

 

 

 


VIIIk. Jan Joos Mesu, geboren 8 augustus 1880 te Nieuw- en St Joosland, landbouwer, overleden 18 augustus 1955 te Nieuw- en St Joosland, trouwt 10 mei 1907 te Ritthem Neeltje Wisse, geboren 5 januari 1880 te Ritthem, overleden 18 augustus 1954 te Nieuw- en St Joosland, dochter van Leijn Wisse en Jasperina Allaart.

Op 8 oktober 1919 wordt verkocht de Hofstede Trianon te Ritthem.
Tot 1919 in pacht geweest bij J. J. Mesu te Ritthem.
Vanaf 6 september 1919 woont J. J. Mesu op de hofstede Broederlust te Nieuw- en St Joosland.  

Uit dit huwelijk:

1. Joos Mesu, geboren 3 september 1908 te Arnemuiden, overleden 13 september 1973 te Middelburg, trouwt 20 augustus 1947 te Nieuw- en St Joosland Antonia Jacoba Klap, geboren 12 november 1913 te Nieuw- en St Joosland, overleden 3 november 1971 te Middelburg, dochter van Bartel Klap en Jacoba de Troije. 

2. Jasperina Mesu, geboren 16 januari 1910 te Ritthem, overleden 18 mei 1963 te Nieuw- en St Joosland.

3. Levenloze dochter, geboren/overleden 10 augustus 1911 te Ritthem.
 

VIIIL. Cornelis Mesu, geboren 22 augustus 1884 te Nieuw- en St Joosland, landbouwer, overleden 17 juli 1974 te Arnemuiden, trouwt (1) 21  januari 1910 te Koudekerke Jannetje Joziasse, geboren 3 april 1884 te Koudekerke, overleden 31 augustus 1930 te Nieuw- en St Joosland, dochter van Jacobus Joziasse en Tannetje Besuijen; trouwt (2) 11 mei 1932 te Nieuw- en St Joosland Elizabeth Brouwer, geboren 18 augustus 1890 te Grijpskerke, overleden 11 maart 1972 te Rilland, dochter van Krijn Brouwer en Sara Maljaars.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jozina Mesu, geboren 19 maart 1910 te Nieuw- en St Joosland, overleden 17 april 1961 te Middelburg, trouwt 13 november 1936 te Nieuw- en St Joosland Krijn Janse, geboren 8 september 1907 te Middelburg, landbouwer, overleden 1 augustus 1983 te Middelburg, zoon van Cornelis Janse en Adriana Davidse.

2. Jacobus Mesu, geboren 3 juni 1911 te Nieuw- en St Joosland, overleden 21 augustus 1911 te Nieuw- en St Joosland.

3. Tannetje Mesu, geboren 17 augustus 1912 te Nieuw- en St Joosland, overleden 27 maart 1975 te Kapelle, trouwt 5 oktober 1938 te Nieuw- en St Joosland Willem Daniel Rouw, geboren 5 juni 1905 te Kapelle, overleden 19 december 2003 te Kapelle, zoon van Daniel Rouw en Janna de Jager.

4. Francina Mesu, geboren 1 december 1913 te Nieuw- en St Joosland, overleden 6 november 1919 te Nieuw- en St Joosland, (5 jr).

5. Neeltje Jacoba Mesu, geboren 4 september 1915 te Nieuw- en St Joosland, overleden 13 juni 2006 te Middelburg, trouwt ................... te ................ Otto Willem Hendrik van Tussenbroek, geboren 19 december 1906 te Velp, overleden 2 juli 1968 te Arnhem, zoon van Johannes Pieter Willem van Tussenbroek en Arnolda Antonia Daanen.

6. Joos Mesu, volgt IXs. (1918)

7. Jacoba Mesu, geboren 8 november 1920 te Nieuw- en St Joosland, overleden 7 februari 2009 te Vlissingen, trouwt 3 juni 1942 te Nieuw- en St Joosland Leendert Cornelis Versluis, geboren 27 september 1920 te Wissenkerke, bakkersknecht, overleden …………………….., zoon van Hendrik Versluis en Aartje Dina Leendertse.

8. Jacobus Mesu, volgt IXt. (1923)
 

IXs. Joos Mesu, geboren 20 april 1918 te Nieuw- en St Joosland, overleden 1 juli 2005 te Vlissingen, trouwt 29 juni 1956 te Nieuw- en St Joosland Prina van de Ketterij, geboren 21 juli 1926 te Arnemuiden, overleden 16 december 2006 te Middelburg, dochter van .................

Uit dit huwelijk:

1. Blaas Mesu trouwt Francien van Belzen
Uit dit huwelijk:
a. Marco Mesu trouwt Yvonne
b. Marianne Mesu trouwt Ronald 

2. Janneke Mesu trouwt Henk Troije

IXt. Jacobus Mesu, geboren 2 februari 1923 te Nieuw- en St Joosland, overleden 16 april 2009 te Middelburg, trouwt ca juli 1951 te .......... J. J. Dekker, geboren ca 1930 te .............., dochter van Pieter Dekker en Neeltje de Braal.

Uit dit huwelijk: 

1. Cornelis P. (Kees) Mesu, geboren ca mei 1953 te Nieuw- en St Joosland, trouwt Jenny Calje
Uit dit huwelijk:
a. Carlo Mesu trouwt Leonie (Fenne)
b. Ramon Mesu, 

2. Pieter C. (Peter) Mesu, geboren ca december 1956 te Nieuw- en St Joosland, trouwt Ria (Ineke) Markusse
Uit dit huwelijk:
a. Rubin Mesu,
b. M. Mesu,

3. Jos Mesu (Brussel), geboren ca december 1961 te Nieuw- en St Joosland.

4. Ellen Mesu trouwt Maarten ter Horst

VIIg. Willem Mesu, geboren 8 maart 1842 te Zanddijk, boerenknecht, overleden 26 september 1876 te Vrouwenpolder,  trouwt  27 juli 1866 te Vrouwenpolder Jacomina Aarnoutse, geboren 18 oktober 1842 te Vrouwenpolder, particuliere, overleden 4 januari 1878 te Vrouwenpolder, dochter van Aarnout Aarnoutse en Elizabeth Janse.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Mesu, volgt VIIIm. (1867)

2. Elizabeth Mesu, geboren 22 juni 1868 te Vrouwenpolder, overleden 7 juni 1942 te Middelburg, trouwt 12 december 1888 te Vrouwenpolder Bartel Volmer, geboren 11 oktober 1863 te Vrouwenpolder, boerenknecht, overleden 2 maart 1952 te Vrouwenpolder, zoon van Arnout Volmer en Pieternella Christiaanse.

3. Francina Mesu, geboren 7 augustus 1869 te Vrouwenpolder, overleden 20 augustus 1869 te Vrouwenpolder.

4. Adriaan Mesu, volgt VIIIn. (1870)

5. Abraham Mesu, geboren 2 juli 1872 te Vrouwenpolder, landbouwersknecht, overleden 16 mei 1949 te Vrouwenpolder.

6. Francina Mesu, geboren 17 juli 1873 te Vrouwenpolder, overleden 5 augustus 1875 te Vrouwenpolder.

7. Jacomina Mesu, geboren 30 augustus 1874 te Vrouwenpolder, overleden 20 december 1875 te Vrouwenpolder.

8. Willem Mesu, geboren 29 oktober 1875 te Vrouwenpolder, overleden 25 maart 1876 te Vrouwenpolder.

VIIIm. Jan Mesu, geboren 16 januari 1867 te Vrouwenpolder, landbouwer, overleden 17 oktober 1952 te Middelburg, trouwt (1) 27 februari 1895 te Arnemuiden Magdalena van Eenennaam, geboren 23 december 1871 te Arnemuiden, overleden 2 april 1922 te Bergen op Zoom, dochter van Abraham van Eenennaam, broodbakker, en Magdalena Koster; trouwt (2) 18 maart 1925 te Vrouwenpolder Maria Goverse, geboren 16 september 1873 te Vrouwenpolder, overleden 26 april 1958 te Nieuw- en St Joosland, dochter van Willem Goverse en Maria Jeanville. 

Uit het eerste huwelijk:

1. Willem Mesu, geboren 24 september 1895 te Vrouwenpolder, volontair, overleden 18 juni 1916 te Vrouwenpolder.

2. Abraham Mesu, volgt IXu. (1897)

3. Jan Mesu, geboren 10 november 1900 te Vrouwenpolder, overleden 3 juli 1973 te Veere.

4. Laurens Mesu, geboren 31 oktober 1902 te Vrouwenpolder, overleden 15 mei 1903 te Vrouwenpolder.

5. Magdalena Mesu, geboren 12 november 1908 te Vrouwenpolder, overleden 10 mei 1987 te Veere, trouwt 25 september 1929 te Vrouwenpolder Andries Buijs, geboren 25 juni 1909 te Sint Laurens, landbouwer, overleden 2 juni 1979 te Veere, zoon van Abram Buijs en Josina Marinissen.

IXu. Abraham Mesu, geboren 13 maart 1897 te Vrouwenpolder, landbouwer, overleden 3 februari 1977 te Veere, trouwt 14 mei 1924 te Vrouwenpolder Maria Jacoba Koets, geboren 25 april 1897 te Vrouwenpolder, overleden 21 juni 1977 te Veere, dochter van Daniel Koets, landbouwer, en Maatje de Vos. 

Uit dit huwelijk:

1. Jan Daniel Mesu, geboren ...... 1926 te Vrouwenpolder, scheepswerktuigkundige, officier ter Koopvaardij, Pieternella Martina Labruijere overleden 7 december 1985 te Geldrop, trouwt  ca augustus 1952 te Middelburg , geboren ca 1932 te .............., overleden 29 januari 1981 te Middelburg, dochter van Jacobus Aarnout Labruijere en Th. Maas.
Uit dit huwelijk:
a. Mieke Mesu trouwt Jos
b. Tonny Mesu,
c. Monique Mesu en Jaap

 

VIIIn. Adriaan Mesu, geboren 20 augustus 1870 te Vrouwenpolder, landbouwer, overleden 31 december 1951 te Veere, trouwt 8 december 1897 te Vrouwenpolder Jacoba Johanna Dingemanse, geboren 16 februari 1878 te Vrouwenpolder, overleden 23 februari 1953 te Vlissingen, overleden 23 februari 1953 te Vlissingen, dochter van Adriaan Dingemanse, landbouwer, en Catharina Meijers

Uit dit huwelijk:

1. Jacomina Mesu, geboren 12 januari 1899 te Vrouwenpolder, overleden 19 juni 1937 te Serooskerke, trouwt 12 november 1924 te Serooskerke Leunis Cornelis de Rijke, geboren 8 juni 1890 te Serooskerke, landbouwer, overleden 13 januari 1961 te Serooskerke, zoon van Leunis de Rijke en Catharina Louwerse.

2. Adriaan Mesu, geboren 1 maart 1900 te Vrouwenpolder, overleden 4 juli 1918 te Sint Laurens.

3. Catharina Mesu, geboren 15 januari 1901 te Vrouwenpolder, overleden 26 februari 1949 te Vrouwenpolder, trouwt 7 mei 1924 te Vrouwenpolder Janis Geerse, geboren 22 februari 1896 te Vrouwenpolder, landbouwer, overleden 14 augustus 1959 te Vrouwenpolder, zoon van Janis Geerse en Fransina Maria Faas.

4. Willem Mesu, geboren 18 augustus 1903 te Vrouwenpolder, landbouwersknecht, overleden 19 juni 1923 te Middelburg. Ongehuwd.

5. Elizabeth Mesu, geboren 9 juni 1906 te Vrouwenpolder, overleden ...........

6. Pieter Mesu, volgt IXv. (1908)

IXv. Pieter Mesu, geboren 31 januari 1908 te Vrouwenpolder, veldarbeider, melkhandelaar 1950, overleden 14 oktober 1981 te Culemborg, trouwt 27 april 1933 te ’s Heer-Arendskerke Anna Goedegebure, geboren 25 mei 1909 te Borssele, overleden 13 augustus 2003 te Culemborg, dochter van Arij Goedegebure en Maatje Walhout. 

Uit dit huwelijk:

1. Adriaan Ary Mesu, geboren 29 juli 1938 te Barneveld, trouwt 20 november 1964 te Culemborg Gerritje Johanna Verkerk, geboren 14 maart 1942 te Culemborg, dochter van Jan Verkerk en Aartje Kievith.
Uit dit huwelijk:
a. Anna Mageretha Mesu, geboren 27 september 1965 te Culemborg,
b. Aartje Johanna Mesu, geboren 20 november 1966 te Culemborg,
c. Pieter Mesu, geboren 9 oktober 1969 te Culemborg, 

2. Maatje Anna Mesu, geboren ca 1939 te Barneveld, overleden 29 december 1950 te Culemborg.

VIIh. Cornelis Mesu, geboren 18 februari 1859 te Vrouwenpolder, boerenknecht, landbouwer, overleden 4 april 1943 te Vrouwenpolder, trouwt 21 februari 1883 te Vrouwenpolder Elisabeth Cornelisse, geboren 4 november 1862 te Vrouwenpolder, particuliere, overleden 16 januari 1951 te Vrouwen-polder, dochter van Adriaan Cornelisse en Maria de Rijke.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Mesu, geboren 1 juli 1883 te Veere, overleden 16 juli 1883 te Veere.

2. Maria Mesu, geboren 13 november 1884 te Veere, overleden 26 augustus 1968 te Vrouwenpolder, trouwt 24 mei 1916 te Vrouwenpolder Adriaan van Dis, geboren 8 oktober 1880 te Dinteloord, landbouwer, overleden 18 augustus 1965 te Vrouwenpolder, zoon van Leendert Pieter van Dis en Maria Pieternella Breure.

3. Jan Mesu, geboren 16 april 1886 te Veere, overleden 17 april 1951 te Bergen op Zoom.

4. Adriaan Mesu, geboren 6 november 1887 te Veere, overleden 3 oktober 1888 te Veere.

5. Adriaan Mesu, geboren 11 januari 1889 te Veere, landbouwer, overleden 10 februari 1970 te Vrouwenpolder, trouwt 27 juli 1927 te Vrouwenpolder Janna Francke, geboren 11 maart 1902 te Vrouwenpolder, overleden 6 augustus 1985 te Veere, dochter van Samuel Francke, landbouwer, en Willemina van der Vorst.
Uit dit huwelijk:
a. Elizabeth Willemina (Bep) Mesu, geboren 10 april 1928 te Vrouwenpolder, overleden 16 augustus 2011 te Grijpskerke,  trouwt ............. te ................ Willem Wouters, geboren 23 maart 1927 te Vrouwenpolder, overleden 7 augustus 2000 te Vrouwenpolder, zoon van Abraham Pieter Wouters en Maria Buck.
 

6. Francina Mesu, geboren 24 maart 1891 te Veere, overleden 21 decmber 1985 te Vrouwenpolder, trouwt 4 april 1917 te Vrouwenpolder Adriaan Langebeeke, geboren 1 januari 1894 te Serooskerke, landbouwer, overleden 6 maart 1976 te Serooskerke, zoon van Adriaan Langebeeke en Jacomina Maria Louwerse. 

7. Elizabeth Mesu, geboren 15 maart 1893 te Vrouwenpolder, overleden 26 november 1978 te Veere. 

8. Cornelis Mesu, volgt VIIIi. (1894) 

9. Catharina Mesu, geboren 28 april 1897 te Vrouwenpolder, hulp in de huishouding, overleden 3 januari 1943 te Soest. Ongehuwd.

10. Adriana Mesu, geboren 14 november 1898 te Vrouwenpolder, overleden 28 juli 1978 te Nieuw- en St Joosland, trouwt 14 augustus 1940 te Middelburg Jacobus Marinus Klap, geboren 6 juli 1891 te Nieuw- en St Joosland, overleden 26 september 1972 te Wolphaartsdijk, zoon van Cornelis Klap en Jacoba Maria Broerse.

11. Jannetje Mesu, geboren 12 januari 1901 te Vrouwenpolder, overleden 8 februari 1959 te Ens, trouwt 19 mei 1926 te Vrouwenpolder Levinus Sturm, geboren 18 juli 1900 te Vrouwenpolder, landbouwer, overleden 13 maart 1974 te Middelburg, zoon van Jacobus Sturm en Francina Goedbloed.

12. Nicolaas Mesu, volgt VIIIj. (1904)
 

VIIIi. Cornelis Mesu, geboren 23 december 1894 te Vrouwenpolder, landbouwer, overleden 8 oktober 1970 te Vrouwenpolder, trouwt 28 februari 1934 te Vrouwenpolder Leintje Maas, geboren 26 augustus 1899 te Vrouwenpolder, overleden 23 maart 1982 te Vrouwenpolder, dochter van Abraham Maas en Maatje Duvekot.

De hofstede Spoorzicht bij Sloedam te Arnemuiden, Nieuwerkerkepolder, in ca. 1935 werd bewoond door Kees(je) Mesu. (zwart Keesje)


Op 17 december 1940 dient eigenaar A.B. Henny bij de stichting herbouw Walcheren een verzoek om goedkeuring tot het herstellen van "Hofstede Spoorzicht" te Arnemuiden in. Blijkbaar was de hofstede bij de oorlogshandelingen in mei 1940 beschadigd. Pachter is dan Cornelis Mesu.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Abraham Mesu, geboren 27 maart 1936 te Arnemuiden, overleden 4 oktober 1999 te Zimbabwe, trouwt ca ………….. 1962 te  .......................... P. (Nellie) Baart (Zimbabwe), geboren ………………………. te …………., dochter van ………………….

Op 11 augustus 1958 vertrekt Cornelis Abraham Mesu per boot naar Huntersroad nabij Salisbury, de hoofdstad van Rhodesia. (Afrika). Tewerkstelling als assistent op een farm van 2500 ha. Waar hij de cultuurtechnische arbeid aan een sectie moet verrichten.

Uit dit huwelijk:
a. Nalina Mesu, geboren 20 april 1963 te …………….
b. Anita Mesu, geboren 19 augustus 1965 te …………….
c. Petra Mesu, 3 september 1970 te ………………..

2. A. W. (Wim) Mesu, volgt IXw. (1938)

3. E. M. (Liesbeth) Mesu, geboren 21 augustus 1939 te Arnemuiden, 

4. Maatje Jannetje (Marja) Mesu, geboren 2 augustus 1943 te Arnemuiden,

5. Jan Adriaan Mesu, geboren 28 april 1946 te Arnemuiden, overleden 1 augustus 2006 te Eindhoven, trouwt 10 juli 1970 te Luyksgestel Elisabeth Maria Allegonda Francisca (Elma) Groenen, geboren 12 mei 1947 te Luyksgestel, overleden 31 maart 2018 te Eindhoven, dochter van Martinus Groenen en Jana Kanen.
Uit dit huwelijk:
a. Raoul Mesu, geboren 19 januari 1975 te Eindhoven, trouwt 5 mei 2006 te Geldrop Mirella van den Nieuwenhof, geboren ………………………., dochter van ……………..
Uit dit huwelijk:
aa. Evy Mesu, geboren 2 maart 2007 te Geldrop,
bb. Anne Mesu, geboren 21 augustus 2009 te Geldrop,

b. Chantalle Mesu, 
geboren 30 september 1977 te Eindhoven, trouwt 10 september 2004 te Oirschot Dagmar van Stiphout, geboren ……………………….., zoon van ………………..
c. Roger Mesu, geboren 31 augustus 1980 te Eindhoven,

IXw. A. W. (Wim) Mesu, geboren 8 juli 1938 te Arnemuiden, trouwt 5 februari 1964 te Ritthem M. (Riet) Maas, geboren 6 oktober 1941 te Oost-West Souburg, dochter van Piet Maas en Jacomina de Voogd.

Uit dit huwelijk:

1. Aleida Mesu, geboren 10 september 1964 te …………………….., trouwt 30 mei 1997 te Veere Adriaan Wondergem, geboren …………….. te ……………, zoon van ………………..

2. Anja Mesu, geboren 10 september 1964 te ………………………., trouwt 10 juli 1987 te Veere Ab Sturm, geboren ………………….., te …………….., zoon van …………………..

3. Cornelis (Kees) Pieter Willem Mesu, geboren 23 juli 1967 te Veere, trouwt 5 juni 1998 te Veere Camila Martha Kodde, geboren 21 juni 1974 te Middelburg, overleden 26 november 2006 te Vrouwenpolder, dochter van Peter Kodde en Ria Kodde - ……………..

In 1990, maar wellicht eerder, opent A.W. Mesu camping Elzenoord aan de Koningin Emmaweg 2a in Vrouwenpolder - Kees Mesu zit anno 2019 nog steeds in Elzenoord. 

4. Alexander Mesu, geboren 20 maart 1975 te ……………………., trouwt 17 augustus 2001 te Veere Marleen de Witte, geboren ……………….., te ……………….., dochter van ………………………..
Uit dit huwelijk:
a. Henderika Maria (Britt) Mesu, geboren 22 augustus 2006 te Serooskerke
b. Lourens William (Sam) Mesu, geboren 24 december 2008 te Serooskerke
c. Fenna Mesu, geboren 18 juni 2012 te Aagtekerke,

5. Adriana C. (Diana) Mesu, geboren 9 juni 1981 te Middelburg/Veere
Diana Mesu trouwt Niek Werkhoven

VIIIj. Nicolaas Mesu, geboren 23 april 1904 te Vrouwenpolder, landbouwer, overleden 11 september 1978 te Vrouwenpolder, trouwt 8 mei 1929 te Sint Laurens Dina Adriana Sturm, geboren 6 december 1906 te Vrouwenpolder, overleden 14 mei 1997 te Middelburg, dochter van Jacobus Sturm en Francina Goedbloed. 

Uit dit huwelijk:

1. Levenloze zoon, geboren/overleden 21 juni 1929 te Vrouwenpolder.

2. F. Mesu (dochter), geboren ca 1931 te Vrouwenpolder, trouwt ca december 1954 te Vrouwenpolder  W. J. Vos, geboren ca 1932 te ...........

3. C. Mesu, volgt IXx. (1937)

IXx. C. Mesu, geboren tussen 14 en 20 maart 1937 te Vrouwenpolder, trouwt ca maart 1959 te Middelburg C. Poppe, geboren 28 juni 1938 te Vrouwenpolder, dochter van ..................................... 

Uit dit huwelijk:

1. Nico Mesu, geboren ca 1960 ............... te ..............., trouwt (1) ................. Pieternella (Elze) van Rooijen, geboren ca 1961 te ........, overleden 1 juni 2005 te Vrouwenpolder, dochter van Johannes van Rooijen en Laura Wouters; trouwt (2) .................... Sandra .................

In 2006 voltooit de familie Mesu de verbouwing van het hof Twistvliet aan de Koningin Emmaweg 4 in Vrouwenpolder. Op het hof Twistvliet was eerder het boerenbedrijf van Nico Mesu's vader gevestigd en die agrarische bestemming kreeg stapsgewijs een recreatief karakter met een horecafunctie - de familie Mesu zit anno 2014 nog steeds in Twistvliet.

Uit het eerste huwelijk:
a. Anne Mesu, geboren ...............
.. 

2. Roelof Mesu, geboren ca november 1964 te Vrouwenpolder,  trouwt Susette Riemens, dochter van Leo Riemens en ………………….
Uit dit huwelijk:
a. Kimberlee Mesu, geboren 21 februari 1995 te Vrouwenpolder,
b. Rubin Mesu, geboren 2 juni 1998 te Vrouwenpolder,
c. Maxime Mesu, geboren 23 januari 2000 te Vrouwenpolder,

 

VIIi. Jan Mesu, geboren 16 januari 1851 te Vrouwenpolder, boerenknecht, landbouwer, overleden 30 mei 1926 te Bergen op Zoom, trouwt 25 februari 1874 te Serooskerke Martina Meijers, geboren 3 juli 1852 te Serooskerke, overleden 28 april 1910 te Veere, dochter van Jan Meijers en Leintje Kodde.

Uit dit huwelijk:

1. Fransina Mesu, geboren 21 juli 1874 te Serooskerke, overleden 22 september 1927 te Veere, trouwt 20 november 1895 te Veere Gerrit van Leerzem, geboren 24 juni 1872 te Veere, boerenknecht, overleden 22 september 1927 te Veere, zoon van Hendrik van Leerzem en Francina Back.

2. Jan Mesu, volgt VIIIk. (1875)  

3. Marinus Mesu, geboren 12 maart 1879 te Serooskerke, overleden 11 mei 1879 te Serooskerke.

4. Leintje Mesu, geboren 7 mei 1880 te Serooskerke, overleden 6 juli 1883 te Serooskerke.

5. Joos Mesu, volgt VIIIL. (1881)

6. Leijntje Mesu, geboren 30 augustus 1883 te Serooskerke, dienstbode, overleden 4 januari 1938 te Middelburg, trouwt 17 oktober 1903 te Veere Gerrit Poppe, geboren 16 februari 1880 te Veere, landbouwer, veldarbeider, postbode, overleden 30 december 1976 te Veere, zoon van Gillis Poppe en Johanna Wisse.

7. Abraham Mesu, geboren 20 mei 1885 te Nieuw- en St Joosland, landbouwersknecht, overleden 29 april 1976 te Grijpskerke, trouwt 7 mei 1913 te Veere Suzanna Meijers, geboren 4 september 1886 te Vrouwenpolder, dienstbode, overleden 5 november 1974 te Grijpskerke, dochter van Jacobus Meijers, landbouwer, en Martina van Zuien.
Uit dit huwelijk:
a. Martina Mesu, geboren 21 september 1914 te Vrouwenpolder, overleden 25 mei 1981 te Grijpskerke, trouwt 9 april 1941 te Zoutelande  Adriaan (Ko) Geschiere, geboren 13 april 1914 te Zoutelande, overleden 9 september 1963 te Biggekerke, zoon van Jacobus Geschiere en Maatje Kodde.
b. Jacoba Suzanna Mesu, geboren 16 december 1923 te ................., overleden 7 maart 1988 te Grijpskerke, trouwt … … … … …  Andries Bastiaan van der Reest, geboren 14 juli 1924 te Sint Philipsland, overleden 19 januari 2011 te Westkapelle, zoon van Nehemia Andries van der Reest en Johanna Jansje Neele. 

8. Johanna Mesu, geboren 26 februari 1887 te Middelburg, dienstbode, overleden 30 april 1974 te Veere, trouwt 3 maart 1909 te Vrouwenpolder Abraham Pieter Pouwer, geboren 13 januari 1884 te Vrouwenpolder, landbouwer, overleden 23 december 1950 te Vrouwenpolder, zoon van Jacobus Pouwer en Leijntje Wouters.

9. Cornelis Mesu, geboren 14 september 1889 te Middelburg, overleden 2 februari 1891 te Arnemuiden.

10. Catharina Mesu, geboren 25 december 1890 te Arnemuiden, overleden 20 januari 1979 te Veere, trouwt 24 november 1915 te Veere Pieter de Voogd, geboren 23 oktober 1887 te Arnemuiden, timmerman, overleden 13 oktober 1974 te Veere, zoon van Daniel de Voogd en Jacomina de Voogd.

VIIIk. Jan Mesu, geboren 15 oktober 1875 te Serooskerke, landbouwersknecht, landbouwer, overleden 8 maart 1969 te Vrouwenpolder, trouwt 14 juli 1897 te Vrouwenpolder Jacomina Moens, geboren 8 januari 1876 te Serooskerke, overleden 17 december 1930 te Vrouwenpolder, dochter van Jan Moens, landbouwer, en Jacomina de Troije. 

Uit dit huwelijk:

1. Martina Mesu, geboren 24 november 1897 te Vrouwenpolder, overleden 17 september 1974 te Veere, trouwt 3 september 1919 te Vrouwenpolder Jan Volmer, geboren 25 juli 1897 te Vrouwenpolder, landbouwer, overleden 22 juli 1968 te Veere, zoon van Bartel Volmer en Elizabeth Mesu.

2. Jan Mesu, geboren 20 november 1898 te Vrouwenpolder, landbouwer, los werkman, overleden ca augustus 1983 te Middelburg, trouwt 22 mei 1925 te Oostkapelle Catharina Marinissen, geboren 31 augustus 1904 te Grijpskerke, dienstbode, overleden 31 augustus 1958 te Middelburg, dochter van Geerard Marinissen en Leintje Pieterse.

3. Jacomina Mesu, geboren 4 april 1900 te Vrouwenpolder, overleden voor 1984, trouwt 5 maart 1924 te Vrouwenpolder Lein de Klerk, geboren 7 januari 1897 te Nieuw- en St Joosland, fabrieksarbeider, overleden 24 november 1984 te Middelburg, zoon van Jan de Klerk en Pieternella Kruijt.

4. Francina Mesu, geboren 4 mei 1902 te Vrouwenpolder, overleden 19 februari 1991 te Middelburg, trouwt 22 oktober 1924 te Vrouwenpolder Marinus Hoogerheijde, geboren 2 juni 1899 te Krabbendijke, landbouwer, overleden 31 oktober 1981 te Middelburg, zoon van Marina Hoogerheijde.

5. Leintje (Lien) Mesu, geboren 2 januari 1904 te Vrouwenpolder, overleden 18 januari 1994 te Koudekerke, trouwt tussen 17 en 23 december 1939 te Vrouwenpolder Laurens Broerse, geboren 1 november 1899 te Serooskerke, rijkswerkman, overleden 22 januari 1989 te Oost-Souburg, zoon van Hendrik Broerse en Suzanna de Bruijne.

6. Suzanna Mesu, geboren 2 januari 1904 te Vrouwenpolder, overleden 25 oktober 1994 te Koudekerke, trouwt 9 mei 1945 te Middelburg Levinus Jan Vercouteren, geboren 25 oktober 1915 te Baarland, overleden 29 december 1994 te Koudekerke, zoon van Hubrecht Marinus Vercouteren en Paulina Dek.

7. Joos(t) Mesu, volgt  IXy. (1905)

8. Jozina Mesu, geboren 24 februari 1908 te Vrouwenpolder, overleden 3 september 1937 te Middelburg, trouwt 5 februari 1930 te Vrouwenpolder Joost Broerse, geboren 12 april 1908 te Serooskerke, pakhuisknecht, overleden 5 juli 1992 te Middelburg, zoon van Henderik Broerse en Suzanna de Bruijne.

9. Abraham Mesu, geboren 17 juni 1910 te Vrouwenpolder, trouwt ………………... Catharina de Hamer, geboren 28 augustus 1912 te ’s Heer Arendskerke, dochter van Gerard Hamer en Neeltje Kok.
Vertrokken  juli 1950 naar Aalten.
Uit dit huwelijk:
a. Jacomina Mesu, geboren ca 1956, overleden 14 april 1959 te Utrecht.
 

IXy. Joos(t) Mesu,  geboren 19 januari 1905 te Vrouwenpolder, overleden 14 januari 1972 te Middelburg, trouwt 12 juni 1937 te Nieuw- en St Joosland Pieternella Jannetje Crucq, geboren 21 april 1914 te Nieuw- en St Joosland, overleden 17 mei 1999 te Goes, dochter van Pieter Crucq en Elizabeth Jannetje Vogel. 

Uit dit huwelijk:

1. Joos Pieter Mesu, volgt Xk. (1938)

2. E. J. (Bep) Mesu, geboren ca 1941, trouwt  ca september 1961 te Middelburg Leen van Keulen, geboren ca 1936, zoon van .................

3. Jacomina Francina (Ineke) Mesu, geboren …december 1945 te …………, overleden 10 januari 1946 te Middelburg (19 dgn).

4. J. P. (Anneke) Mesu, geboren ca 1946 te ............ trouwt ca oktober 1966 te Middelburg C. (Kees) Meerman, geboren ca 1941 te ...........

5. Pieter J. (Piet) Mesu, volgt Xl. (1950)

Xk. Joos Pieter Mesu, geboren ca maart/april 1938 te Middelburg, trouwt ca november 1960 te Zoutelande Maria Antje Steketee, geboren ca 1938 te ..........., dochter van Kornelis Jan Steketee en Jacoba Verschelling. 

Uit dit huwelijk:

1. Joss H. Mesu, geboren ca december 1961 te Oost- en West-Souburg trouwt  Mieke
Uit dit huwelijk:
a. Joost Mesu,
b. Irene Mesu,
 

2. Cor Mesu, geboren ca februari 1963 te Souburg, trouwt Elisa

3. Francisca J. Mesu, geboren ca juni 1968 te ’s Heer-Arenskerke, trouwt Hans ......

4. Stephan E. Mesu, geboren ca november 1975 te Middelburg, trouwt Christel

Xl. Pieter J. (Piet) Mesu, geboren ca februari 1950, trouwt ca oktober 1976 te Westkapelle  Korrie de Pagter, geboren ca 1954 te ..................., dochter van Adriaan Pagter en Johanna Willemina Roelse. 

Uit dit huwelijk:

1. Ronnie Mesu, geboren ca april 1977 te Middelburg, trouwt Amanda
Uit dit huwelijk:
a. Jur Mesu,
b. Tess Mesu,
 

2. Ruud Mesu, geboren ca maart/april 1980 te Middelburg, trouwt ………..
Uit dit huwelijk:
a. Aron Mesu,

 

VIIIL. Joos Mesu, geboren 24 oktober 1881 te Serooskerke, landbouwersknecht, landbouwer, overleden 1 oktober 1975 te Veere, trouwt 22 mei 1907 te Veere Cornelia van Wallenburg, geboren 28 juli 1882 te Veere, dienstbode, overleden 12 juni 1966 te Veere, dochter van Lein van Wallenburg en Johanna Volkers

Uit dit huwelijk:

1. Jan Mesu, volgt IXz. (1908)

IXz. Jan Mesu, geboren 12 december 1908 te Veere, overleden 13 december 1994 te Ens, trouwt 18 november 1931 te Sint Laurens Johanna Cornelia Abrahamse, geboren 27 augustus 1912 te Sint Laurens, overleden 17 juli 1981 te Ens (N.O.P.), dochter van Jacobus Abrahamse en Janna Louws. 

http://www.slideshare.net/LeoHollestelle/staat-der-walchenaren

Zoon, geboren tussen 1 en 31 oktober 1938 te Veere.
Vertrokken in mei 1951 naar de Noordoostpolder naar het plaatsje Bant.

Uit dit huwelijk: 

1. Joost Jacobus Mesu, geboren 3 maart 1932 te Veere, overleden 24 januari 2006 te Koudekerke, trouwt ....... Elisabeth (Betsie) Spruit, geboren 23 oktober 1938 te Nieuwdorp, overleden 2 augustus 2007 te Vlissingen, dochter van ....................................

2. Jannie Mesu, geboren tussen 1 en 31 oktober 1933, overleden 19 maart 2008 te Oldenzaal, trouwt ......... te .................... Jan Oplaat, geboren 1928, overleden 29 november 2005 te Oldenzaal, zoon van ................................

3. Jacob (Ko) Mesu , geboren ........ trouwt ............  Corrie Colijn (Kraggenburg N.O.P.)
Uit dit huwelijk:
a. Jan Mesu trouwt Jolanda
b. Anieta Mesu,
c. Marjanne Mesu trouwt Barend
d. Coriene Mesu,    Evelien

 

IIId. Jan Joose Messu/Jan Mesu, gedoopt 28 november 1706 te Oostkapelle/Domburg, trouwt 7 juli 1730 te Domburg Catharina de Voogt/Katharina Pieterse de Voogd, gedoopt 1710 te Oostkapelle overleden voor juli 1760 te Domburg, dochter van Pieter de Voogt en ..................

Jan in juli 1760 lidmaat Domburg en weduwnaar.
Jan Mesu, bootsman op “De Beurs van Middelburg” (fregat), vanaf 8 mei 1733 Vlissingen tot 19 februari 1734. Havens Amerika, Marcenillas.

Uit dit huwelijk:

1. Joos Mesu, gedoopt 14 oktober 1731 te Oostkapelle,

2. Pieter Mesu, gedoopt 31 juni 1733 te Oostkapelle,

3. Joost Mesu, gedoopt 6 februari 1735 te Oostkapelle,

4. Janna Mesu, gedoopt 1 december 1737 te Oostkapelle,

5. Janna Janse Mesu, gedoopt 17 mei 1739 te Oostkapelle, trouwt 15 augustus 1761 te Domburg Jan Lourense/Louwerse, geboren ca 1745 te Domburg, zoon van ……………………………..
Lidmaat juli 1760 te Domburg. 

6. Pieter Mesu, gedoopt 4 december 1740 te Oostkapelle,

7. Joos Mesu, gedoopt 3 juni 1742 te Oostkapelle,

 §§ © Harry Schoel sr. 2011