Genealogie Langendorff

DCP01072

Peter Joseph Langendorff, schrijnwerker, 
geboren 6 februari 1782 te Nieukerk

Uitvinder en maker van een secretaire van 1820 tot 1824
te Arnhem
 

Nieukerk, momenteel behorend tot de gemeente Kerken, ligt aan de terrassenkant van het Aldekerker plateau en grenst in het noorden aan de stad Geldern. 

De indrukwekkende Barockkap van de Kath. St. Dionysiuskerk, met drie schepen, kwam pas na 1680 op de kerktoren en is van verre het zichtbare herkenningspunt van de plaats Nieukerk. Een huizenrij scheidt de kerk van het centrale plein de Webermarkt. Op dit plein, waar vroeger veel Nieukerkers hun ambacht uitvoerden, komen veel oude straten uit alle richtingen samen. In de bloeitijd waren er ongeveer 450 weefgetouwen in Nieukerk. Enige mooie oude huizen zoals het Raadhuis (voormalig koopmanshuis van 1714) en het Gemeentearchief (voormalig burgermeestershuis van 1738) bepalen het gezicht van het plein.

Voor meer bezienswaardigheden en informatie van en over Nieukerk verwijs ik u naar de website van de heemkundevereniging Nieukerk. http://www.heimatverein-nieukerk.de

In deze plaats heeft Peter Joseph Langendorff zijn jeugd doorgebracht.

Hij is volgens zijn trouwacte Katholiek geboren in Nieukerk bij Gelder(n) als zoon van Joannes Jacobus Langendorff en Maria Adelheid Schmitter. Zijn geboortedatum 6 februari 1782 werd gevonden in het Geldersarchief te Arnhem, in het Registre Civique de la Commune d’Arnhem 1813, inv. nr 1239. folio 15. Getuige bij zijn doop was Josephus Langendorff, mogelijk zijn oom.

Of de Franse overheersing vanaf 1794 in de gebieden aan de Nederrijn van invloed zijn geweest op het vertrek van Peter Joseph Langendorff naar Arnhem is tot op heden niet bekend. Het zou een reden kunnen zijn geweest.
Hij vertrekt uit Nieukerk naar Arnhem, om daar als j.m. (jonge man, dus nog niet getrouwd geweest), oud 24 jaar, te trouwen op 3 mei 1807 in de RK Statie St. Eusebius in de Varkensstraat met Johanna Migchels, dochter van Peter Migchels en Hermina Jansen. Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren. (drie dochters en twee zoons)

Peter Joseph en zijn vrouw Johanna moeten wel heel hard getroffen zijn in 1814, want op 14 april van dat jaar overlijden hun beide dochtertjes Hermina en Maria Adeleida. De oorzaak van dit drama is waarschijnlijk een besmettelijke ziekte, die in die jaren veel voorkwam. Later wordt er nog een dochter geboren, Hermina Aleida, die de namen krijgt van haar overleden zusjes.

Het beroep van Peter Joseph Langendorff is timmerman bij de geboorte van zijn dochter Maria Adeleida in 1811. In andere acten van geboorten, huwelijken en overlijden wordt zijn beroep alleen nog als schrijnwerker (meubelmaker/kastenmaker) vermeld.

Peter Joseph Langendorff had twee zonen, Petrus Jacobus en Johannis Wilhelmus die eveneens schrijnwerker zijn geworden, en vermoedelijk schrijnwerkersleerling bij hun vader waren.

In de STAAT DER FABRYKEN, TRAFYKEN EN BEDRYVEN, WELKE OP DE EERSTE JANUARIJ 1848 AANWEZIG WAREN IN DE STAD ARNHEM”, (Gelders Archief, Oud Archief Arnhem, inv. Nr. 3369) wordt P. J. Langendorff genoemd onder de rubriek Schrijnwerkerijen.
Het aantal werklieden in zijn bedrijf bedraagt slechts 1 volwassene.
Het bedrag van hetgeen gefabriceerd wordt, in maten uitgedrukt, bedraagt 9 kubieke ellen.
Mogelijk is dit de hoeveelheid hout die per jaar verwerkt wordt.
Helaas is onduidelijk of deze vermelding Peter Joseph betreft of zijn zoon Petrus Jacobus.

In 1820 begint Peter Joseph Langendorff met het uitvinden en maken van een secretaire, en voltooit deze in 1824. Mogelijk is deze secretaire gemaakt in opdracht van Jan Carel Elias Graaf van Lynden, hofmaarschalk van prins Willem V van Fulda, gouveneur van Gelderland van 1814 tot 1825, staatsraad i.b.d. en kamerheer. Na het overlijden van Jan Carel Elias Graaf van Lynden in 1825 te Arnhem is deze secretaire door vererfenis in het slot Ter Hooge te Koudekerke terechtgekomen.

In januari 2000 krijgt de heer Rijken van Meubelmakerij en Restauratiebedrijf A.C. Rijken en Zonen vof te Koudekerke van de huidige eigenaar het verzoek te komen kijken naar een secretaire, met de bedoeling een offerte uit te brengen voor een eventuele restauratie. Bij de eerste aanblik werd duidelijk dat het om een zeer zeldzaam en kostbaar meubel ging, zeldzaam vanwege de hoge kwaliteit van het werk en de buitengewone complexiteit van de constructie. Het duurde, mede vanwege de hoge kosten die aan de restauratie waren verbonden, tot 2003 dat de opdracht werd verleend.
Tijdens de restauratie, die duurde van oktober 2003 tot april 2004, werd pas ten volle de waarde van het meubel duidelijk en werd bovendien een dubbele signatuur en datering met ongeveer dezelfde tekst op het bovenste en onderste ladeblok ontdekt, iets wat bij Nederlandse meubels bijna nooit voorkomt.

Op het onderste ladeblok is het volgende, met inkt geschreven tekst, te lezen:

Briefje1 kopie

              Deese Sekreteer
      is üÿt gevonden en gemaakt
        door P= J= Langendorff
                   in den jaare 1820
       Beginnende en in den jaare 1824
              voltooit
                       te arnhem
               


De schrijver van dit briefje hanteert een ouderwets taalgebruik en meldt: “in den jaare 1820 beginnende en in den jaare 1824 voltooit te Arnhem”. Bovendien zet de schrijver zowel op de letter u als op de y puntjes. Het lijkt een verbasterd Duits-Nederlands. Peter Joseph Langendorff kwam tenslotte uit Duitsland. De overeenkomst met de handtekening onder de huwelijksacte d.d. 16 september 1834 van Petrus Jacobus is zeer overtuigend. We kunnen dan ook zonder voorbehoud aannemen dat Peter Joseph Langendorff zelf deze uitgebreide signatuur geschreven heeft en in het meubel heeft geplakt.

De inhoud van deze signatuur is van groot belang. Het “uitgevonden en gemaakt” wijst er ondubbelzinnig op dat Peter Joseph Langendorff zowel ontwerper (inclusief de technische hoogstandjes) als maker van het meubel is geweest. Een dergelijke signatuur, die bovendien nog wat uitgebreide informatie geeft, is bij Nederlands werk uiterst zeldzaam. In de 34 jarige loopbaan van de heer Rijken als restaurateur heeft hij dit nooit eerder aangetroffen.

Op het bovenste ladeblok is een briefje geplakt met de volgende tekst, eveneens met inkt geschreven.

Briefje2 kopie


            Deeze Sekrateer is uitgevonden
            en gemaakt door Peter Joseph
                           Langendorff
                 in het jaar 1824 te arnhe
mDit handschrift is duidelijk schoonschrift, maar het “te arnhem” is hetzelfde schrift als de tekst van het onderste ladeblok en is mogelijk door Peter Joseph toegevoegd. Het is waarschijnlijk dat Petrus Jacobus als leerjongen heeft meegewerkt aan de secretaire. Ook het maken van een topmeubel kent een groot aantal relatief saaie en eenvoudige handelingen. Deze werden meestal aan leerlingen uitbesteed. 
Het fraaie handschrift, dik en dun met sierlijke krulletters, is rechtstreeks terug te voeren tot het 18e eeuwse schrift. Het is te veronderstellen dat Petrus Jacobus als zoon van een ontwikkelde vader in die tijd een behoorlijke schoolopleiding heeft genoten. Gezien het handschrift en de handtekening onder de huwelijksacte van 16 september 1834 van Petrus Jacobus is aan te nemen dat dit door hem is geschreven.

De familie Langendorff moet een tamelijk ontwikkelde familie zijn geweest. Het ontwerpen van een dergelijke secretaire, met zoveel technische en mechanische moeilijkheden (en dan moet alles ook nog werken) vraagt een groot ruimtelijk en technisch inzicht, en niet te vergeten langdurige praktijkervaring. We kunnen Peter Joseph Langendorff dan ook zonder voorbehoud tot de beter ontwikkelde mensen van zijn tijd en omgeving rekenen.

Voor meer informatie over bovengenoemde secretaire verwijs ik u naar de website van de heer Rijken. www.acrijken.nl

Genealogie Langendorff

Joannis Langendorff, gedoopt …… ca 1720 te ………….., trouwt ……..…… te ……………….. Mariae Beckers, gedoopt ………… te ………………………., dochter van …………………...

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Jacobus Langendorff, volgt I. (ca 1750)

2. Josephus Langendorff, gedoopt …….. ????? (zie II).

I. Joannes Jacobus Langendorff, gedoopt .... ca 1750 te .................., hoedenmaker, overleden 14 mei 1816 te Nieukerk, trouwt (1) 26 januari 1777 Kath. te Huls, Crefeld Maria Magdalena Moll/Mols, geboren 22 september 1757 Kath. te Huls, Crefeld, begraven voor 21 december 1779 te .........……........, dochter van Henricus Moll en Anna Margaretha Muemkes; o.trouwt (2) 21 december 1779 Kath. te Kempen, trouwt (2) 6 januari 1780 te Nieukerk/11 januari 1780 te Kempen Maria Adelheijdis Schmitter/Schmetter/ Smitter/Schmittes, gedoopt 31 juli 1754 te Kempen, breister, overleden 24 augustus 1817 te Nieukerk, dochter van Jacob(i) Schmitter/Schmetter, dagloner, en Anna Catharina Fervers/Verver(s)/Schüeren.

Dochter Maria Magdalena Langendorff kon bij haar huwelijk geen overlijdensakte van haar vader Joannes Jacobus Langendorff overleggen. Hij was niet in het overlijdensregister te vinden, omdat de burgemeester verzuimd had de aangifte in te (laten) schrijven. Er kwam uiteindelijk een "stervensbewijsbrief" gedateerd 20 april 1819, inv. nr 88. Hierin werd als sterfdatum 14 mei 1816 te Nieukerk opgegeven. Van het overlijden waren 4 getuigen, Bartholomeus Jenneskens, akkerman, 32 jaar, wonende te Nieukerk, Franz Stevens, linnenwever, 28 jaar, wonende te Aldekerk, Peter Johan Stevens, linnenwever, 38 jaar, wonende te Sevelen, Bernard Jenneskens, knopenmaker, 22 jaar, wonende te Geldern. Bartholomeus Jenneskens voegde toe, dat hij niet alleen de begrafenisplechtigheid heeft bijgewoond maar zelfs het graf van de overledene heeft helpen dichtgooien.

Uit het tweede huwelijk:

1. Joannes Wilhelmus Langendorff, geboren/gedoopt 6 november 1780 te Nieukerk (getuigen Wilhelmus Jöch en Anna Ververs).

2. Petrus Josephus Langendorff, volgt II. (1782)

3. Franciscus Lauerus/Zaverius Langendorff, gedoopt 28 maart 1784 te Nieukerk (getuigen Jacobus Schmidt nomine (in naam van) Gerardus Schlessers et (en) Anna Heghmans nomine (in naam van) Margarite Memgens).

4. Maria Magdalena Langendorff, geboren/gedoopt 31 maart/1 april 1788 te Nieukerk (getuigen Michael Silmans en Maria Clara Sartingen), dienstmeisje, trouwt 26 april 1819 te Aldekerk (getuigen Franz Stevens, Hendrik Brügger, Peter Johan Walds, Mathias Kamps) Petrus Jacobus Stevens, gedoopt 10 januari 1793 RK te Aldekerk, linnenwever, zoon van Henricus/Heinrich Stevens en Anna Catharina Soomers.

5. Franciscus Langendorff, geboren/gedoopt 4/5 september 1791 te Nieukerk (getuigen Franciscus Leuwen, cujus loco stetite (in plaats van) Engle Stefen Kels et (en) Gertrudis Memken, cujus loco stetite (in plaats van) Agnes Naebers).

II. Petrus Josephus/Peter Joseph Langendorff, geboren/gedoopt 6/7 februari 1782 Kath. te Nieukerk bij Geldern (getuigen Josephus Langendorff en Anna Maria Smitter) timmerman 1811, schrijnwerker 1813/1834/1847, overleden 6 september 1850 in de Klarenstraat F 163 hoek Beekstraat, ten huize van Hendrik Abbenhuis, te Arnhem, vrijdag ’s avonds ten 8 ure (getuigen Hendrik Abbenhuis, 55 jaar, kruidenier, Evert Bitter, 28 jaar, tapper, beide wonende in de Klarenstraat), trouwt 3 mei 1807 RK Statie St. Eusebius in de Varkensstraat te Arnhem Johanna Migchels/Michels/Meggels/Meghels, gedoopt 20 juni 1777 RK Statie St. Eusebius, Varkensstraat te Arnhem, overleden 19 januari 1858 Nieuwstad te Arnhem, dinsdag ’s morgens ten 7 ure (getuigen Jan Jansen Telkens, 44 jaar, parapluiemaker, Bernardus Berendsen, 31 jaar, timmerman), dochter van Peter Michels en Hermina Jansen.

HANDTEKENING14

Aantekening in huwelijksakte 10 april 1807 te Arnhem
Peter Joseph Langendorff, j.m. oud 24 jaar, geboren te Nieukerk bij Geldern en wonende alhier. Consteert van ’t Consent van bruidegoms ouders uit verklaring van J. M. Gompertz, maire te Nieuwkerk in dato 3 april 1807 Johanna Miggels, j.d. oud 25 jaar geboren en wonende alhier. Bruids ouders present Consenteren in ’t Huwelijk.

Notarieel Archief Arnhem, inv. nr. 6782, 25 juni 1849, acte 101.
Inzet tot koop huis en erve met open plaatsje, staande en gelegen te Arnhem in de Roggestraat, Sectie O, nr 244, groot eene roede drie en twintig ellen, geboden
5850 gulden. Koop heeft geen doorgang gevonden i.v.m. te lage inzet.

Uit dit huwelijk:

1. Hermina Langendorff, gedoopt 5 juli 1807 RK Statie St. Eusebius, Varkensstraat te Arnhem (getuigen Petrus Michels en Hermina Michels), overleden 14 april 1814, St. Walburg te Arnhem.

2.
Petrus Jacobus Langendorff, volgt IIIa. (1809)

3. Maria Adeleida Langendorff, geboren 19 juli 1811 in de Vlakke Steeg (nu Wielakkerstraat) te Arnhem, overleden 14 april 1814 in de St. Walburg te Arnhem.

4. Johannis Wilhelmus Langendorff, volgt IIIb. (1813) 

HA Lang 3

5. Hermina Adeleida Langendorff, geboren 26 december 1817 op de Wal te Arnhem (getuigen Johannes Geurts, 37 jaar, timmermansknecht, Hendrik Versteeg, 37 jaar, schoenmaker), overleden 14 september 1846 in de Varkensstraat te Arnhem (getuige Adam Johan Brauns, 38 jaar, kleedermaker in de Varkensstraat), trouwt 29 juni 1836 te Arnhem (getuigen Johannes Voogden, 39 jaar, kleedermaker, Hermanus Dinkeloo, 41 jaar, kleedermaker, Derk Arnaud, 27 jaar, schrijnwerker, Sander Huiberts, 27 jaar, barbier) Gerhardus Leijgraaf, geboren/gedoopt 12/13 juni 1812 te Duiven, broodbakker, overleden 12 januari 1878 te Arnhem, zoon van Leendert Leijgraaf, tapper, en Johanna van den Brink.

Boekje (1841) uit de nalatenschap van Hermina Adeleid Langendorff, met daarin op de achterzijde van het kaft haar naam.

HA Lang 4

Thans in bezit van Jan Willem Langendorff te Groningen. (zie VIIc.)

IIIa. Petrus Jacobus Langendorff, gedoopt 24 januari 1809 RK in de St. Eusebiuskerk, Varkensstraat te Arnhem (getuigen Joannes Jacobus Langendorff, Mechelina Michels), schrijnwerker 1834/1839 Koningsstraat, kastenmaker 1857 Nieuwstad, overleden 15 februari 1857 aan den Velperbinnensingel te Arnhem, zondag ‘s morgens ten 5 ure, (wonende in de Nieuwstad), trouwt 16 september 1834 te Arnhem (getuigen Jean Jacques Arnaud, 50 jaar, herbergier, Derk Arnaud, 25 jaar, schrijnwerker, Johannes Henricus Stoffels, 27 jaar, timmerman, Joost Willem Graus, 24 jaar, schrijnwerker) Johanna Catharina Traag, geboren 12 mei 1810 te Zevenaar, kolonist 1848, overleden 13 mei 1848 in het derde gesticht te Veenhuizen (Norg), dochter van Gerhardus Johannes Traag, verwer, en Louisa de Haas.

HANDTEKENING3

Handtekeningen onder huwelijksacte d.d. 16 september 1834 te Arnhem van Petrus Jacobus Langendorff, Johanna Catharina Traag en hun beide ouders.

 

Gelders Archief, Oud Archief Arnhem, inv. nr. 3369
Staat der Fabryken, Trafyken en Bedryven, welke op de eerste januari 1848 aanwezig waren in de Stad Arnhem.
Schrijnwerkerijen, P. J. Langendorff.
Het aantal werklieden in zijn bedrijf bedraagt slechts 1 volwassene.

IIIb. Johannis Wilhelmus Langendorff, geboren 12 november 1813 in de St. Walburg te Arnhem (getuigen Peter Joseph Langendorff, 31 jaar, schrijnwerker, Johannes Geurts, 33 jaar, timmerman, Hendrik Versteeg, 32 jaar, schoenmaker), schrijnwerker 1847/1848, timmerman 1850/1861/1863, overleden 19 december 1863 te Heteren (getuigen Derk Vermeer, 59 jaar, tapper, Cornelis Jacobs Gielingh, 42 jaar, radmaker), trouwt 27 september 1847 te Heteren Theodora Johanna Nulden, gedoopt 21 december 1806 te Driel, arbeidster 1847, overleden 9 februari 1861 te Driel (getuige Derk Nulden, 49 jaar, arbeider, broer), dochter van Cornelis Nulden, tapper, en Gertrudis Angenent.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Langendorff, volgt IVa. (1847).

2. Johannis Wilhelmus Hermanus Langendorff, volgt IVb. (1848).

3. Peter Joseph Langendorff, geboren 8 november 1850 te Driel, overleden 21 augustus 1855 te Driel (getuige Derk Vermeer, 51 jaar, tapper).

Cornelis 1847

IVa. Cornelis Langendorff, geboren 19 augustus 1847 te Driel, timmerman 1872/1899/1904, overleden 28 maart 1916 te Wilp (Voorst), trouwt (1) 7 september 1872 te Ouder-Amstel (getuigen Huibert Wijfjes, 33 jaar, timmerman, Egbertus Marquerinck, 33 jaar, metselaar, Frans Wijfjes, 26 jaar, werkman, Cornelis Kruijff, 64 jaar, veldwachter) Joanna Hendrina van der Kemp, geboren 5 juni 1849 te Bemmel, overleden 26 februari 1887 te Ouder-Amstel, dochter van Hendricus/Hendrik van der Kemp, werkman, en Johanna Eeuwens; trouwt (2) 22 oktober 1887 te Ouder-Amstel Adriana Barbara Knoop, geboren 14 maart 1851 te Schiedam, overleden 28 april 1888 te Ouder-Amstel, dochter van Wilhelmus Knoop en Christina Maria Rullo; trouwt (3) 3 november 1888 te Ouder-Amstel Elisabeth Catharina Maria Vaesen, geboren 7 januari 1851 te Rotterdam, overleden 17 oktober 1927 te Nijmegen, dochter van Petrus Theodorus Vaesen, koopman, en Johanna Helena Alijda Hendrickx.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johannes Wilhelmus Langendorff, volgt Va. (1873)

2. Hendrikus Arnoldus Langendorff, geboren 2 september 1875 te Ouder-Amstel/Diemen, timmerman, overleden 21 maart 1928 te Haarlem, trouwt 9 augustus 1911 te Schoten Elisabeth Bruinenberg, geboren 29 januari 1864 te Velsen, winkelierster, overleden 28 augustus 1927 te Haarlem, dochter van Pieter Bruinenberg en Hendrika Bartels.

Rijksstraatweg 1930

Links van het pand de kruidenierswinkel van Hendrikus Arnoldus Langendorff, aan de westkant van de Rijksstraatweg, hoek Eemweg, te Haarlem-Schoten.3. Johanna Maria Langendorff, geboren 3 maart 1878 te Diemen, overleden 22 december 1951 te Bloemendaal.

4. Cornelis Theodorus Langendorff, geboren 18 maart 1880 te Ouder-Amstel, timmerman, overleden 3 maart 1953 te Amsterdam, trouwt 13 juni 1907 te Watergraafsmeer Wilhelmina Krebs, geboren 19 februari 1881 te Amsterdam overleden 8 november 1946 te Amsterdam, dochter van Frederik Willem Krebs en Ida Margaretha van Staden.
Uit dit huwelijk:
a. 
Ida Margaretha Langendorff, geboren 19 april 1905 te Amsterdam, overleden 26 november 1994 te Amsterdam, trouwt 3 mei 1939 te Amsterdam Cornelis Antonie van Ravensberg, geboren 2 februari 1901 te Amsterdam, overleden 23 januari 1962 te Amsterdam, zoon van Hermanus van Ravensberg en Anna Zwaneveld.

5. Wilhelmus Franciscus Cornelis Langendorff, volgt Vb. (1881).

6. Antonius Bernardus Langendorff, geboren 4 juli 1883 te Watergraafsmeer, overleden 14 maart 1884 te Watergraafsmeer.

7.
Levenloze zoon, geboren/overleden 21 februari 1887 te Ouder-Amstel.

Uit het derde huwelijk:

8. Elisabeth Bernardina Langendorff, geboren 25 mei 1889 te Watergraafsmeer, overleden 24 juli 1889 te Watergraafsmeer.

9. Wilhelmina Antoinette Langendorff, geboren 25 mei 1889 te Watergraafsmeer, overleden 4 augustus 1891 te Watergraafsmeer.

10. Antonius Bernardus Langendorff, geboren 18 november 1891 te Watergraafsmeer, priester 1933, overleden 27 mei 1933 te Arnhem.

Va. Johannes Wilhelmus Langendorff, geboren 26 november 1873 te Ouder-Amstel, smid 1899, winkelier, loodgieter, overleden 16 januari 1945 te Bussum, trouwt 26 juni 1899 te Bussum Marretje Vos, geboren 14 februari 1872 te Bussum, overleden 18 januari 1946 te Bussum, dochter van Johannes Vos, arbeider, en Everdina Adriana van Eijk.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Hendrina Langendorff, geboren 25 juni 1900 te Bussum, ziekenverpleegster, kloosterzuster Maria Ulphia, röntgenlaborante, overleden 13 juli 1977 te Utrecht.

2. Berdina Maria Langendorff, geboren 11 december 1901 te Bussum, overleden 30 november 1980 te ...… .............., trouwt 9 september 1925 te Bussum, echtscheiding 19 oktober 1972 te Bussum, Alphonsus Bernardus Kohl, geboren 4 augustus 1900 te Bussum, kantoorbediende, overleden …………………………, zoon van  Johann Wilhelm Kohl en Maria Elisabeth Behrens.

3. Cornelia Maria Langendorff, geboren 5 februari 1905 te Bussum, overleden 26 augustus 1981 te Haarlem, trouwt 8 februari 1928 te Bussum Joseph Simon van Opzeeland, geboren 19 mei 1903 te Haarlem, winkelier, overleden 3 juni 1957 te Haarlem, zoon van Johannes van Opzeeland, winkelier, en Hendrika van Hoof.

4. Johannes Bartholomeus Langendorff, volgt VIa. (1906)

5. Bartholomeus Gerardus Majella (Bart) Langendorff, geboren 9 augustus 1907 te Bussum, overleden 20 april 1994 te ...................., ongehuwd.

6. Henricus Johannes Langendorff, volgt VIb. (1909)


VIa.
Johannes Bartholomeus Langendorff, geboren 19 april 1906 te Bussum, vertegenwoordiger, overleden 16 juni 1959 te Bussum, trouwt 25 februari 1946 te Beverwijk Maria Elisabeth de Groot, geboren 16 april 1908 te Hillegom, overleden 15 april 1998 te Hillegom, dochter van Cornelis de Groot, brandstoffenhandelaar, en Agatha Stokman.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Agatha Johanna Anthonia Langendorff, geboren 2 december 1946 te Bussum, trouwt .................... P. Vuijk, geboren ...................., zoon van ..............                                             

2. Cornelis (Cees) Joseph Maria Langendorff, volgt VIIa. (1948)

3. Anthonius Nicolaas Maria Langendorff, geboren 26 januari 1950 te Bussum, trouwt ................................. Jacqueline W.M. Verdonk, geboren .............. te ......., dochter van ............................................................…..

Cees

VIIa. Cornelis (Cees) Joseph Maria Langendorff, geboren 31 juli 1948 te Bussum, beeldhouwer, collagekunstenaar, installatiekunstenaar, schilder, overleden 4 april 1998 te Amsterdam, trouwt (1) ......………...... te ……................ Ine Vermeulen, geboren ......………......... te ......……........, beeldend kunstenaar, dochter van ........................…..; trouwt/amenwonend (2) …………… te ………….
Miriam Carola Josepha Bots, geboren 11 maart 1953 te Bemmel, journalist, schrijfster, dochter van Franciscus Adrianus Franciscus Marie Bots en Elisabeth Hendrica Maria Bazelmans.

Uit dit huwelijk:

1. Ezra Langendorff, geboren 28 april 1971 te Amsterdam, fotografist, docent, e-commerce.

2. Valentijn Langendorff, geboren 24 oktober 1973 te Amsterdam, multimedia artdirector.

3. Izaak Langendorff, geboren 6 mei 1984 te Utrecht, grafisch vormgever.

VIb. Henricus Johannes Langendorff, geboren 14 februari 1909 te Bussum, overleden ....................... te …. ............, trouwt ................................ Dirkje Catharina Claveaux, geboren 2 december 1904 te Hedel, overleden 9 december 1984 te ................., dochter van Franciscus Thomas Claveaux en Johanna van Berkel.

Uit dit huwelijk:

1. Paulus Antonius Maria Langendorff, volgt VIIb. (1942)

2. Theresia Henriëtte Maria Langendorff, geboren 11 maart 1944 te ..................., trouwt .......................... te .................................. Jonker, geboren ..................., te ...................., overleden ................., te ..........., zoon van .........…. .

VIIb. Paulus Antonius Maria Langendorff, geboren 20 april 1942 te ...................., trouwt ......................, gescheiden ..............

Uit dit huwelijk:

1. Geert Paul Langendorff, geboren 15 december 1977 te ...............

Vb. Wilhelmus Franciscus Cornelis Langendorff, geboren 19 juli 1881 te Ouder-Amstel, timmerman 1904, aannemer, overleden 13 maart 1938 te Bussum, trouwt 10 februari 1904 te Bussum Jannetje Heus, geboren 19 september 1876 te Maarsseveen, overleden 21 september 1930 te Bussum, dochter van Willem Heus, timmerman, en Maria Ruizendaal.

Wilhelmus F C 1881

Wilhelmus Franciscus Cornelis Langendorff had al voor 1919 een klein aannemerstimmerbedrijf in de Bijlstraat 67 te Bussum, waar in de werkplaats trappen, deuren, kozijnen, enz. werden gemaakt.
(zie ook VId.)

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Wilhelmus Langendorff, volgt VIc. (1904)

2. Wilhelmus Antonius Langendorff, volgt VId. (1906)

3. Johanna Hendrika Maria Langendorff, geboren 6 juli 1907 te Bussum, overleden 22 oktober 1967 te Soest aan m.s., trouwt 20 februari 1935 te Bussum Bernardus Theodorus Berg, geboren 20 november 1907 te Ambt Hardenberg, landbouwer, overleden … …………………. zoon van Johannes Wilhelmus Berg en Elisabeth Einhaus.

4. Marinus Gerardus Antonius Langendorff, geboren 17 november 1908 te Bussum, overleden 22 januari 1910 te Bussum.

5. Marinus Gerardus Antonius Langendorff, volgt VIe. (1910).

6. Hendricus Willebrordus Langendorff, geboren 3 september 1911 te Bussum, overleden 28 september 1989 te Murray Bridge, South Australie, trouwt …. augustus 1942 te Bussum Maria Adriana Beijk, geboren 6 maart 1918 te Bussum, overleden 3 januari 1995 te Kangeroo Island, South Australie, begraven Kingscote Cemetry, dochter van Petrus Beijk en Catharina Petronella Schimmel.
Ingeschreven voor de dienstplicht te Haarlem in 1931.
Geemigreerd naar Australie. Aankomst Sydney per KLM vliegtuig op 31 januari 1951.
Uit dit huwelijk:
a.  
Catharina Johanna (Toos) Langendorff, geboren 6 augustus 1943 te Bussum, trouwt …………………. te ………………………     Name ………………. , geboren …………………….. te ………………., zoon van …………………
b.  Johanna Catharina (Hanny) Langendorff, geboren 29 maart 1945 te Bussum, trouwt ………….. ??

7. Maria Johanna Langendorff, geboren 19 januari 1913 te Bussum, overleden 3 november 1913 te Bussum.

8. Maria Johanna Langendorff, geboren 13 april 1914 te Bussum, overleden 2 juni 1915 te Bussum.

9. Maria Johanna Langendorff, geboren 12 mei 1916 te Bussum, overleden 5 juli 2003 te …………………, begraven te Soest, trouwt 1938 te ...........................… Peterus Hendrikus van Nieuwburg, geboren 3 november 1914 te Zaandam, opperman, overleden 20 maart 1992 te Soest, zoon van ........................…..

10. Antonia Bernarda Langendorff, geboren 23 mei 1919 te Bussum, overleden 28 mei 1920 te Bussum.

VIc. Cornelis Wilhelmus Langendorff, geboren 24 december 1904 te Bussum, assurantievertegenwoordiger, overleden 5 april 1989 te Bussum., trouwt 25 november 1931 te Weesperkarspel Petronella Rosina Ketelaar, geboren 26 september 1909 te Weesperkarspel, overleden 6 oktober 1983 te Hilversum, dochter van Gerardus Ketelaar en Gerritje van 't Klooster.

Uit dit huwelijk:

1.  Wilhelmus Franciscus Cornelis Langendorff, geboren 20 november 1932 te Bussum, overleden 28 december 2011 te Bussum, trouwt …………………, te …………………. Jeanne Wets, geboren 9 oktober 1929 te ………….., overleden 20 september 1999 te Bussum, dochter van ……………………………….
Uit dit huwelijk:

a. Etienne Langendorff, geboren ………………., trouwt Mia de Caupenne, geboren …….., dochter van …….
Uit dit huwelijk:
aa. Léah Langendorff
bb. Rémy Langendorff
c.c James Langendorff
b. José Langendorff, geboren ………………., trouwt Menno Plaisier, geboren ……………., zoon van ……...

2.  dochter

3.  dochter

4.  dochterVId. Wilhelmus Antonius Langendorff, geboren 30 januari 1906 te Bussum, timmerman, fabrikant, overleden 22 november 1971 te Utrecht, trouwt 27 april 1931 te Ambt Hardenberg Johanna Gerharda Koehlgeboren 5 augustus 1902 te Ambt Hardenberg, overleden 14 juli 1986 te Bussum, dochter van Johan Willem Koehl, landbouwer en Femia Catharina Einhaus.

Wilhelmus A 1906

Wilhelmus Antonius Langendorff in de leeftijd van ± 25 jaar (± 1931) in de werkplaats van zijn vader aan de Bijlstraat 67 te Bussum.

Vanaf 5 mei 1931 woonachtig Mauvezand 23 te Laren, waarachter Wilhelmus Antonius Langendorff in 1932 tesamen met P. Franken een vennootschap onder firma begon, zijnde een timmerfabriek onder de naam Franken en Langendorff. Op de achtergrond de houtloods Mauvestraat 21.

Mauvezand 23

Timmerfabr 2

In 1957/1958 begon Wilhelmus Antonius Langendorff tesamen met zijn zoon Alfred Antonius Langendorff een nieuwe Timmerfabriek aan de Oude Kerkweg 34 te Laren, waar hij vanaf 29 april 1958 woonachtig was. Hier werden uitsluitend keukens, trappen, kasten, deuren, enz. in de duurste klasse gemaakt.


Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus Franciscus Cornelis Langendorff, volgt VIIc. (1932).

2. Johan Willem Langendorff, volgt VIId. (1933)

3. Johanna Aleida Langendorff, geboren 13 november 1934 te Laren, trouwt 30 december 1958 te ......….. ........ H. A. M. Hak, geboren .................te .................., zoon van ................................................

4. 
Alfred Antonius Langendorff, volgt VIIe. (1936)

5. Antonius Clemens Maria Langendorff, volgt VIIf. (1944)

6. Maria Aleida Magdalena Langendorff, geboren 13 juli 1948 te Laren, trouwt ............. te ..................., gescheiden ......................... P....... Joswig, geboren ..................., zoon van ......................................

VIIc. Wilhelmus Franciscus Cornelis Langendorff, geboren 3 maart 1932 te Bussum, trouwt 14 september 1961 te Denekamp Corrie G ............ Bos, geboren 30 juli 1932 te Denekamp, dochter van ..................….. 

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Maria Gerarda Langendorff, geboren 12 november 1962 te Laren.

2. Wilhelmus Antonius Langendorff, geboren 14 april 1964 te Laren.

3. Gerardus Bernardus Langendorff, geboren 11 juli 1965 te Laren.

VIId. Johan Willem Langendorff, geboren 17 augustus 1933 te Laren, trouwt 27 oktober 1964 te Alkmaar Dorothea Regina Ettema, na adoptie Dorothea Regina Pappot, geboren 30 juli 1936 te Bovenkarspel, dochter van ......................................

Uit dit huwelijk:

1. Julius Willem Langendorff, volgt VIIIa. (1966)

2. Matthias Marius Alfred Langendorff, geboren 4 februari 1967 te Groningen.

3. Nathalie Catharine Marie Langendorff, geboren 18 februari 1970 te Groningen.

VIIIa. Julius Willem Langendorff, geboren 23 januari 1966 te Groningen, samenwonend te ............................ met Asa Donell, geboren .......................... te ................., dochter van ............................ Donell en ......….. ............… ..........................................

Uit deze samenwoning:

1. David Matthias Donell Langendorff, geboren 26 juli 2005 te .............................

VIIe. Alfred Antonius Langendorff, geboren 1 juni 1936 te Laren, timmerman, trouwt 23 juni 1964 te ...…. ................ G........... M......... de Groot, geboren ............................................ te .............................., dochter van ......… .........................................

Uit dit huwelijk:

1. zoon

2. dochter

3. dochter

VIIf. Antonius Clemens Maria Langendorff, geboren 25 mei 1944 te Laren, trouwt 18 maart 1969 te Laren (NH) Mieke Engeline Meulenkamp, geboren 8 februari 1947 te Laren (NH), dochter van Michaël Antonius Meulenkamp en Maria Geertrude Hoff.

Uit dit huwelijk:

1. Niels Langendorff, volgt VIIIb. (1970)

2. Jens Willem Michael Langendorff, geboren 23 maart 1972 te Laren (NH).

3. Hedy Engeline Langendorff, geboren 31 augustus 1975 te Laren (NH).

VIIIb. Niels Langendorff, geboren 19 april 1970 te Laren (NH), trouwt 23 september 2004 te Laren (NH) Sandra Barbara Wilhelmina Kuijer, geboren 10 november 1972 te Hilversum, dochter van Cornelis Jacobus Petrus Kuijer en Martine Maria Johanna Oudenaller.

Uit dit huwelijk:

1. Suzanne Julia Maria Langendorff, geboren 18 november 2004 te Blaricum.

2. Thomas Edwin Langendorff, geboren 15 november 2007 te Almere.

VIe. Marinus Gerardus Antonius Langendorff, geboren 22 mei 1910 te Bussum, timmerman, aannemer, overleden 28 maart 1962 te Bussum, trouwt 20 januari 1937 te Bussum Maria Magdalena Rundel, geboren 14 augustus 1914 te Unteressendorf (Dld), overleden 22 maart 1989 te Bussum, dochter van Gebhard Rundel en ................
 
Marinus Gerardus Antonius Langendorff zet het timmer en aanemersbedrijf van zijn vader aan de Bijlstraat 67 vanaf 1 april 1938 te Bussum voort.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus Franciscus Antonius Langendorff, volgt VIIg. (1938)

2. Gebhard Nicolaas Marinus Langendorff, volgt VIIh. (1939)

3. Jan Gerrit Langendorff, volgt VIIi. (1942)

4. Erik Robertus Maria Langendorff, volgt VIIj. (1944)

5. Magdalena Petronella Veronica Langendorff, geboren 1 augustus 1946 te Bussum,  trouwt 17 mei 1967 te Bussum Hendrikus Lookman, geboren 8 januari 1947 te ...................., zoon van Hendrik Lookman, politieagent, en Jantina Jonker.

6. Marinus Gerardus Antonius Langendorff, volgt VIIk. (1949)

7. Wilhelmina Patricia Maria Langendorff, geboren 28 juni 1952 te Bussum, trouwt ........................ te .......... Hendrikus Jacobus van Barneveld, geboren 13 januari 1948 te ................................., zoon van …………...….

VIIg. Wilhelmus Franciscus Antonius Langendorff, geboren 5 januari 1938 te Bussum, overleden 28 februari 1989 te .........................., trouwt 27 december 1961 te .................. M............ A.............. Kager, geboren 1 februari 1940 te .................., dochter van ....................................

Uit dit huwelijk:

1. Walter Langendorff, geboren 29 maart 1963 te ............., jeugdagent.

2. Olaf Langendorff, geboren 13 april 1964 te ..............., amateurarcheoloog.

3. Erwin Langendorff, geboren 13 juli 1968 te ............

VIIh. Gebhard Nicolaas Marinus Langendorff, geboren 30 augustus 1939 te Bussum, trouwt 13 februari 1960 te Hilversum Geertruida Bernardina Bast, geboren 29 juni 1941 te Hilversum, dochter van Johannes Bast en Mathilda Geertruida Roelofs.

Uit dit huwelijk:

1. Nicolaas Marinus Langendorff, volgt VIIIc. (1960)

2. Johannus Langendorff, volgt VIIId. (1962)

3. Robby Langendorff, volgt VIIIe. (1966)

VIIIc. Nicolaas Marinus Langendorff, geboren 9 juni 1960 te Bussum, trouwt 12 juni  1987 te Naarden Catharina Maria Cornelia Willard, geboren 5 november 1962 te Bussum, dochter van Johannes Anthonius Nicolaas Willard en Elisabeth Maria de Ruig.

Uit dit huwelijk:

1. Tim Langendorff, geboren 1 juni 1988 te Naarden.

2. Lisa Langendorff, geboren 15 juli 1992 te Blaricum.

VIIId. Johannus Langendorff, geboren 21 januari 1962 te Bussum, trouwt 9 september 1993 te Naarden Sandra Visser, geboren 1 oktober 1966 te ..................., dochter  van ............................                            

Uit dit huwelijk:

1. Dennis Langendorff, geboren/overleden 17 juli 1995 te Blaricum.

2. Daan Langendorff, geboren 11 augustus 1996 te Blaricum.

3. Suzanne Langendorff, geboren 24 november 2000 te Blaricum.

VIIIe. Robby Langendorff, geboren 30 december 1966 te Bussum, trouwt 8 september 1995 te Loosdrecht Monique Oost, geboren 6 februari 1967 te Bussum, dochter van ..............................                                

Uit dit huwelijk:

1. Max Langendorff, geboren 3 februari 1999 te Bussum.

2. Mick Langendorff, geboren 4 november 2000 te Bussum.

VIIi. Jan Gerrit Langendorff, geboren 24 maart 1942 te Bussum, trouwt 8 juli 1977 te Ilhéus, Bahia (Brasil) Ana-Lucia Matos Silva, geboren 7 januari 1943 te Ilhéus, Bahia (Brasil), overleden 3 december 1987 te Bussum, dochter van Severino Oliveira Silva en Ilza Matos Silva.

Uit dit huwelijk:

1. Jan-Lucas Langendorff, geboren 8 maart 1979 te Hilversum.

2. Marcus Andreas Severinus Joseph Langendorff, geboren 27 maart 1980 te Hilversum.

VIIj. Erik Robertus Maria Langendorff, geboren 12 mei 1944 te Bussum, trouwt ................... te ............... Eliane Schildknecht Noqueira, geboren 13 februari 1940 te ...................., dochter van ................................

Uit dit huwelijk:

1. Erik Alexandre Rinus Langendorff, geboren 22 december 1975 te ...............……, trouwt ?? 17 februari 2006 te Hilversum Carola Petronella Maria Walta, geboren 20 oktober 1975 te Purmerend, dochter van Hendricus Antonius Walta en Theresia Petronella Maria Kouwenhoven.
Uit dit huwelijk:
a.
Rick Langendorff, geboren 4 juni 2006 te Hilversum

VIIk. Marinus Gerardus Antonius Langendorff, geboren 26 april 1949 te Bussum, trouwt .................... te ........... Myrna Elisabeth Margaretha van Dijk, geboren 20 februari 1948 te ........................, dochter van ...…. 

Uit dit huwelijk:

1. Vincent Maurice Langendorff, volgt VIIIf. (1973)

2. Oscar Antonie Langendorff, geboren 3 juli 1975 te ...............….

VIIIf. Vincent Maurice Langendorff, geboren 18 januari 1973 te ..............., trouwt 14 juli 2006 te Broek in Waterland Ingeborg Westerbeek, geboren ....................... te ............................, dochter van ..................… 

Uit deze samenwoning/huwelijk:

1. Nina Anna Myrna Langendorff, geboren 22 augustus 2003 te Amsterdam.

IVb. Johannis Wilhelmus Hermanus Langendorff, geboren 31 december 1848 te Driel (getuigen Cornelis Jacobus Gielingh, 28 jaar, wagenmaker, Willem Joosten, 49 jaar, dienstbode), wagenmaker 1876/1903, rijtuigmaker 1906, overleden 16 april 1935 te Nijmegen, trouwt (1) 25 februari 1876 te Wageningen (getuigen Gerardus Scheerder, 54 jaar, barbier, Everhardus Wentholt, 35 jaar, smid, Johannes Wesendonck, 51 jaar, havenmeester, Johannes Wiets, 40 jaar, wagenmaker) Hermina Verbeek, geboren 3 maart 1853 te Wageningen, overleden 11 september 1890 te Wageningen, dochter van Willem Verbeek, plantsoenwerker, en Anthonia Wentholt; trouwt (2) 22 augustus 1912 te Nijmegen Anna Maria Juliana Louws, geboren 25 september 1862 te Kampen, naaister, overleden 23 maart 1943 te Venray, dochter van Alexander Louws en Sophia Schuijt.

Op 19 februari 1890 zong Jan in het kerkkoor van Wageningen de tenorsolo in de feestcantate "Hulde aan Z.H. Paus Leo XIII" bij diens 50 jr. bisschopsjubileum.

GA, Arnhem, archief Parket van de Officier van Justitie, toegangsnr 1113, inv. nr. 4931, folio 1632, van 23 november 1927 verzoek van Johannis Wilhelmus Hermanus Langendorff om kosteloos (bewijs van onvermogen) te mogen procedeeren, aangezien verzoeker zich genoodzaakt ziet een rechtsvordering tot levensonderhoud tegen zijn kinderen Jan Willem, Theodorus Jacobus en Antonia Theodora Langendorff in te stellen, aangezien zij weigeren elk een bedrag van f 4,00 per week te willen verschaffen.

GA, Arnhem, archief Parket van de Officier van Justitie, toegangsnr 1113, inv. nr. 4932, folio 092 en 093, van 19 januari 1928 verzoek van Theodorus Jacobus en Jan Willem Langendorff tot kosteloos procedeeren tegen de bijdrage van f 4,00 per week voor het levensonderhoud van Johannis Wilhelmus Hermanus Langendorff.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jan Willem Langendorff, volgt Vc. (1876)

2. Antonia Theodora Langendorff, geboren 25 september 1877 te Wageningen, overleden 19 november 1960 te ’s Gravenhage, trouwt 27 september 1906 te Nijmegen Johannes Franciscus van Heesewijck, geboren 3 januari 1882 te Nijmegen, slager, overleden 7 augustus 1947 te ’s Gravenhage, zoon van Petrus Franciscus van Heesewijck en Wilhelmina van der Waarden.

3. Johanna Theodora Langendorff, geboren 3 juni 1879 te Wageningen, overleden 22 juni 1879 te Wageningen.

4. Theodorus Jacobus Langendorff, volgt Vd. (1881)

5. Cornelis Langendorff, geboren 17 juni 1883, overleden 11 oktober 1883 te Wageningen.

Vc. Jan Willem Langendorff, geboren 7 juni 1876 te Wageningen, wagenmaker Hollandse IJzeren Spoorweg Mij 1903, overleden 26 december 1930 te Nijmegen, trouwt (1) 2 juli 1903 te Nijmegen Maria Elisabeth Janssen, geboren 17 oktober 1872 te Bemmel, overleden 27 februari 1916 te Amersfoort, dochter van Willem Janssen en Hendrina Ermers; trouwt (2) 22 mei 1917 te Amersfoort Hendrika Gerritdina Teunissen, geboren 9 december 1872 te Deventer, overleden .........……...... te .............., dochter van Antony Teunissen en Johanna Stegeman.

Uit het eerste huwelijk:

1. Wilhelmus Johannes Langendorff, volgt VIf. (1909)

Uit het tweede huwelijk: ?

2. Johannes Wilhelmus Langendorff, geboren 17 februari 1916 te Amersfoort, overleden 23 oktober 1940 te Maarheeze (Sterksel).

VIf. Wilhelmus Johannes Langendorff, geboren 15 december 1909 te Amersfoort, boekhouder textielfabriek, inspecteur verzekeringen, overleden 26 april 1962 te Arnhem, trouwt 23 april 1940 te Aalten Josepha Aleida Gleis, geboren 10 juli 1916 te Aalten, overleden ........................, te ......................, dochter van ….. .....................

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Josephus Maria Langendorff, geboren 12 maart 1941 te Aalten, administrateur, trouwt 28 november 1966 te Doesburg Hendrica Geertruida Haanappel, geboren 25 maart 1942 te Doesburg, pedicure, dochter van  Nicolaas Wilhelmus Haanappel en Maria Aleida Willemsen.

2. Elisabeth Antonia Theresia Langendorff, geboren 13 januari 1944 te Aalten, trouwt ................................ Filippus Jan Gerard Prins, geboren 5 december 1941 te .............................., kantoorbediende, zoon van ...… ........................

Vd. Theodorus Jacobus Langendorff, geboren 3 maart 1881 te Wageningen, (zet)kastelein te Wageningen, Tilburg, Leiden, 's Gravenhage, overleden 3 december 1937 te 's Gravenhage, trouwt 7 augustus 1907 te Amersfoort Antonia Berta Vonk, geboren 6 februari 1880 te Amersfoort, overleden 9 maart 1940 te 's Gravenhage, dochter van Geurt Vonk en Hendje van de Kooij.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Catharina Hermina Langendorff, geboren 16 mei 1908 te Wageningen, overleden 1 mei 1972 te Delft, trouwt 17 juli 1935 te 's Gravenhage Arie Jacobus van Vliet, geboren 9 mei 1906 te 's Gravenhage, grossier in zuivelproducten, overleden 23 februari 1972 te 's Gravenhage, zoon van Klaas van Vliet en Catharina Martina van der Sar.

2. Hermina Johanna Maria Langendorff, geboren 1 juni 1909 te Tilburg, overleden 12 juli 1977 te Roosendaal en Nispen, trouwt 10 juli 1935 te ’s Gravenhage Martinus Cornelis Leene, geboren 13 juni 1907 te ’s Gravenhage, houthandelaar, overleden 27 november 1997 te Wassenaar, zoon van Martinus Josinus Leene en Sara Johanna Geertruida van Eijk.

3. Theodora Maria Langendorff, geboren 11 januari 1911 te Tilburg, overleden 1 december 1966 te 's Gravenhage, ongehuwd. (van Vliet)

4. Joannes Wilhelmus Langendorff, volgt VIg. (1912)

5. Theodorus Antonius Gerardus Langendorff, geboren 24 juli 1914 te Leiden, overleden 7 maart 1915 te Leiden.

6. Theodorus Langendorff, geboren 8 juni 1916 te Leiden, overleden 7 februari 1917 te Leiden.

7. Gerarda Helena Langendorff, geboren 19 april of 19 september 1919 te Leiden, overleden 19 maart 1977 te 's Gravenhage, trouwt .................. te ............ Hendrik Lambertus van Rijn, geboren 7 oktober 1911 te Rotterdam, overleden 5 april 1986 te 's Gravenhage, zoon van Johannes van Rijn en Jannetje Anemaet.

VIg. Joannes Wilhelmus Langendorff, geboren 7 december 1912 te Tilburg, broodbezorger, overleden 28 april 1945 te 's Gravenhage, trouwt 11 februari 1942 te 's Gravenhage Elisabeth Maria Baggerman, geboren 1 augustus 1914 te 's Gravenhage, overleden 20 maart 1958 te  's Gravenhage, dochter van .......................................................                                    

Uit dit huwelijk:

1. Theodora Adriana Langendorff, geboren 7 maart 1943 te 's Gravenhage, trouwt 16 juni 1965 te Voorburg Sebastianus Clemens Maria Stoop, geboren 13 augustus 1941 te 's Gravenhage, politiebeambte, zoon van Sebastianus Stoop en Johanna van Wijk.

2. Adrianus Antonius Joannes Langendorff, volgt VIIL. (1944)

VIIL. Adrianus Antonius Joannes Langendorff, geboren 18 juli 1944 te 's Gravenhage, trouwt .................. te ............................. Ottillie Elisabeth Doodkorte, geboren 1 augustus 1944 te 's Gravenhage, dochter van Franciscus Lodewijk Doodkorte en Olga Eugenie Palm.

Uit dit huwelijk:
    
1.
Denise Francisca Johanna Langendorff, geboren 17 april 1970 te 's Gravenhage.

2.
Bobby Langendorff, geboren .......................... te ........................…..


§§ © Harry Schoel sr. 2011